More Islam = more terror. Less Islam = less terror

Thursday, January 10, 2019

What do Poland, Hungary and the Czech Republic have in common? They have little, if any, terror problem, and all three countries are almost hijab-free zones. Little Islam, and therefore little terror.

What does Belgium, France and the UK have in common? Very much Islam, and thus continuous efforts to avert terrorist attacks. What is good for a society? Little Islam, should be the logical answer.

It is in the nature of the matter: Only Islamic societies, including here in Europe, produce extremism in the name of Islam. Well, many different forms of society can produce extremism. We saw when the IRA in its time ravaged and created fear and death. But the point should be clear: No society other than Islamic produces Islamic terror.

The problem is never Islam, the answer is always Islam

On the contrary, the attitude is this: If you have a problem, the answer is Islam. If it happened to you something good in life, the answer is Islam, mashallah (a blessing). If you have a problem with Islam, the answer is training in the right Islam.

Rather, let us follow reason, humanism, and humanity, and let religion / Islam be a private matter.

One can even imagine what reactions that would come from mosque-Norway and Muslim spokesmen if one said it right: Norway and our future are served by putting down the public part of their faith. Religion should only be a spiritual relationship between man and an assumed deity (and rituals as at burial).

Protected as a small child

– Muslims talked about political ideology, about theocracy. Of course, theocracy has something to do with religion, as one tries to impose this religion on a whole social order. But yet there is a political ideology in the fight against non-theocratic forces, be it personal believers or not.

The reaction of politicians was thus almost hysterical. Islam should be protected as a small child. This is how you continue on the same old road that has not led us anywhere else since 9/11 than to even more terror.

Kjære nye landsmenn: Ikke prakk Allahs åk på oss

Mandag 12 november 2018

Til deg som er kommet til landet vårt med en muslimsk tro og kultur, og som ofte gir uttrykk for å bli krenket. I Norge har vi en kristen arv. Derfor korset i flagget vårt.

Vi har rett til å si hva vi mener her. Vi har oppnådd mye når det gjelder kvinner og menns rettigheter, og likeverd. Vi har demokrati og folkestyre. Vi har rett til å tenke og tro hva vi vil. Vi er stolte av vår humanistiske arv og vår kristne arv, selv om mye kan klandres kirken opp gjennom århundrene. Vi har intet prestestyre eller tankepoliti.

Vi er forbi den mørke middelalderen med overtro, kirkemakt og elendighet. Opplysningstiden forandret vår tenkemåte. Den var frigjørende i forhold til kirken og forståelsen av vår plass i universet, men det kostet! Vi kan rette stjernekikkerten mot himmelen: Vi ser både soler, planeter og måner, og mye mer, og vi tør nå å si hva vi ser uten å risikere livet.

Men nå blir det klarere og klarere at noe er i ferd med å skje, føler mange!
Vi merker at en del av våre nye «landsmenn» ikke respekter vår kultur og vår væremåte, men bare later som. Mange nordmenn opplever at muslimer er nedlatende til oss vantro, og tilkjennegir en omvendt form for fremmedfiendtlighet i forhold til samfunnsdebatten ellers. Vi kommer til å havne i helvete.

Stadig hører vi at muslimer blir krenket over nordmenns manglende respekt for Islam og deres kultur, og at vi krenker profeten. Dette er en snedig måte å oppnå en offerrolle på. Noen sier, kanskje med rette, at det er en utspekulert og kalkulert form for hersketeknikk, og at det er en innlært krenkelse, og ikke ekte følt.

Det er ingen menneskerett å bli krenket, og ingen har hevd på å bli krenket. At Ola og Kari Nordmann blir krenket og såret over det de opplever, har vi ikke hørt så mye om. Noen innvandrere krenker oss og våre verdier fordi de forventer at vi skal tilpasse oss dem og deres kultur og religion uten motforestillinger. De har søkt tilflukt og beskyttelse, og det har de fått. Men de er ikke fornøyd:

Er det da så rart at mange nordmenn opparbeider en motvilje, en motreaksjon og irritasjon, og føler seg utnyttet og krenket? Men mobbing og hatytringer er ikke måten å reagere på!

Terrorister og fanatikere har latt seg lede av forskjellig tankegods, og har stedvis forårsaket mye elendighet, ja rene helveter på Jorda. Religionen og politiske retninger har inspirert dem til grusomheter. Vi har vår Breivik, men han er ikke bevis på at noen kan klistre terroriststempelet på resten av det norske folk. Vi kan heller ikke påstå at alle muslimer er terrorister. De fleste vil leve i fred og fordragelig, og vil ikke provosere noen.

For oss nordmenn er det skremmende å se bilder av fanatiske islamister, og verre er det når vi på hjemmebane opplever dem rope død og fordervelse over annerledes tenkende. Og truer med: Bare vent til Norge blir et muslimsk kalifat!

Mange «ekte» nordmenn føler engstelse, ikke først og fremst for hva ekstremister kan finne på, men for at vår, Ola og Karis, frihet vil bli innskrenket igjen: De frykter at en ny middelalder er på vei inn i landet. Sunn fornuft og opplysningstidens oppdagelser skal vi ikke vite om mer. Prestestyret er på vei tilbake i ny forkledning.

Det er som å gå bakover i historien. Det er Koranen som forteller hvordan verden ser ut. Demokrati, stemmerett for menn og kvinner, og like rettigheter for menn og kvinner er historie. De religiøse robotene har overtatt makten over tankene våre, og bestemmer hva det er lov å si og mene.

Er du blant dem som tiljubler dette? Er det dette du vil? Er det kalifatet du er ute etter? Og du forlanger å føle deg velkommen!

Hva flyktet du fra? Med patriarkalsk bestemt bagasje ser vi at mange jenter og kvinner kler seg opp i religiøse uniformer, ufrihetens drakter sett med våre øyne, men det er visst for å komme nærmere Gud. Det synliggjør i hvert fall hvem som har makta. Dette er noe nytt for oss, og vi tenker: De kunne vært frie nå, både menn og kvinner, men de velger fortsatt fysisk, psykisk og religiøs ufrihet. Og den vil noen også prakke på oss.

Vi lurer igjen på hvorfor du kom, og hvorfor du flyktet når møte med frihet og vår kultur kan såre deg sånn med våre krenkelser. Det kan virke som om du ikke vet at vi er kommet til 2018 ifølge vår tidsregning her i Norge, 1440 etter den islamske kalenderen.

De fleste som kommer til Norge som flyktninger, har flyktet fra land med diktatur og med religiøs og politisk undertrykking.

Da er det smakløst og uhøflig, for å bruke en litt avdempet språkbruk, å fronte den religionen og politikken som er årsak til flukten. Mange vil med rette spørre seg om hvorfor du kom. Du burde respektere det samfunnet du er kommet til, og ikke provosere fram motvilje i folket og samtidig legge skylden på det nye landets innbyggere.

Det er ingen som hindrer deg i å tilbe din gud hvis du gjør det i ditt hjem. Det er når du forlanger «særfordeler» i det offentlige rom, er avvisende til andre mennesker med begrunnelse i religionen, og utstråler forakt, og likevel forventer å bli respektert, at mange mener at nok er nok, og at du bør ta skreppa på ryggen og dra hjem til der du kom fra, for å bruke et folkelig uttrykk. Blir det for risikabelt, kan du prøve å finne et annet lykkeland. Valget er ditt. Men: Hvorfor kom du?

Alle som kommer til Norge på redelig vis, og som er åpen i forhold til den norske kulturen, skal bli tatt imot på best mulig måte. Vi vil gjøre vårt beste for at de skal trives og integreres så godt vi kan, men mye er opp til dem som kommer.

Mange nordmenn blir engstelige og usikre på hva islam egentlig er for noe. Noen muslimer hevder at islam er fredens religion, men i virkeligheten ser vi det motsatte. Det er stor uenighet om hvem som tolker Koranen riktig, og hvem som har rett til å føre arven etter Muhammed videre.

For utenforstående virker det ikke som om toleransen for annerledes tenkende er særlig utviklet. Sett fra utsiden, er inntrykket i høy grad en fryktkultur. Det er først når meningene til annerledes tenkende er kneblet at freden kan senke seg over marken. Noen er pisket til lydighet, noen er henrettet for konvertering, andre for blasfemi, andre igjen for at de kunne for lite av den «fullkomne» boka de burde leve etter.

Jeg tror ikke de fleste som regner seg som muslimer, har lest det som står i Koranen og tilhørende skrifter, men godtar det de får høre i moskéene.

Hvis du, som muslim, vil ha meg til å tro at Koranen er sannhetens evangelium, og at Muhammed var gitt fullkommen kunnskap og var ufeilbarlig, krenker du min forstand og rett til å tenke som jeg selv vil. Du er i Norge nå, og her har vi lov og rett til å pirke borti alle vedtatte sannheter både om religion og annet, også om Islam, Muhammed og Koranen. Vi har heldigvis vært igjennom opplysningstidensom fremhevet fornuftensom rettesnor for alle forhold i tilværelsen. Opplysningstidenhadde sine røtter i det vitenskapelige verdensbildet på 1600-tallet. Naturvitenskapen kom med andre forklaringer på naturfenomener enn dem kirken hadde stått for, og kirken mistet derfor mye av sin makt. 1536 komreformasjonentil Norge. Med den ble det enkelte menneske mer og mer gitt mulighet til selv å tolke Bibelen. Humanismenog renessansen ga inspirasjon til reformasjonen.

Muhammed levde fra ca. 570 til 8. juni 632 på Den arabiske halvøy. Dette var før humanismen, renessansen, reformasjonen, opplysningstiden, den franske revolusjonen og fremveksten av demokratier som vårt. At Muhammed i tiden han levde, var gitt fullkommen kunnskap og var ufeilbarlig, overgår de fleste ikke-muslimers sunne fornuft.

Jeg har lov til å hevde meningene mine om dette spørsmålet. Om du da kommer med at du blir krenket, er det helt greit. Dersom du mener at din følelse av krenkelse bør føre til at jeg må straffes, oppfatter jeg ikke det som noe annet enn en utspekulert form på hersketeknikk. Er du ikke enig med meg, er det helt greit, men uenigheten går begge veier. Du har ikke enerett på sannheten, eller på å føle deg krenket, selv om du tror det selv. Du krenker meg i minst like stor grad. Kanskje blir vi sittende på samme celle og får mulighet til å snakke sammen. Hvem vet!

Det eneste som kan føre til en forsoning mellom muslimer og annerledes tenkende, og muslimer i mellom, er en muslimsk reformasjon uten blodsutgytelser, forhåpentligvis, og en fordypning i det som har skjedd i verden utenom det tilstivnede muslimske univers. Kanskje isen vil smelte.

Gi alle muslimer retten til selv å tolke Koranen og Muhammed sett med vår tids kunnskap og med sin egen sunne fornuft, uten å risikere livet. Tro og tvil må kunne gå hånd i hånd!Humor og selvironi må bli som ekstra krydder på maten! Da er det håp!

«Skal det ingen ende ta?» stod det i et debatt-innlegg i Klassekampen tirsdag 6. november i år etter løslatelsen av en blasfemi-dømt kristen kvinne i Pakistan. Tusenvis av fanatiske demonstranter tok til gatene i Lahore på grunn av løslatelsen. De ville ha henne dømt til døden.

Ja, det store spørsmålet er: Skal det ingen ende ta?  Nå må muslimene forstå at vi lever i år 2018, snart 1400 år etter Muhammeds død.

Muslim mob destroyed Jewish memorial at Speakers Corner

Saturday, November 10, 2018

These days, memory events have been held in connection with Jewish persecution during World War II many places in the world. Recently, a small group of English Jews would remember not only the Holocaust, but also the many Jews who through the story were murdered and massacred by Muslims. They gathered on the symbol of freedom of expression in London, Speakers Corner, but they did not get there.

A large group of Muslims quickly gathered around the few Jews. Something called “Death to the Jews.” An older man ruled out loud that the Holocaust had taken place.

When a young Jew began to read the long list of Muslim assaults against Jews, from the Prophet Muhammad, the beast had 900 Jews in Medina in 627 and 90 in Khaybar the following year, until 1967 when two Jewish families were slaughtered in Tripoli, at least 18 Jews became killed in Libya by a raging Muslim mob, and 57 Jews were killed in Syria, the threats were so severe that the Jews had to give up.

The video below shows what happened. Around 5 minutes inside the video, you can see how Muslims disturbed memory celebrity.

The United Kingdom rejects Asia Bibi to avoid hampering the Muslim environment

Saturday, November 10, 2018

British authorities have rejected the Christian Pakistani Asia Bibi’s desire to come to Britain, allegedly to relieve certain environments in the country, and because of the fear of Muslim terror. This reports the Huffington Post.

Asia Bibi was accused of blasphemy, for drinking from the same cup of two Muslim women. She was acquitted of the Pakistani Supreme Court, but hordes of Islamists have subsequently taken to the streets and demanded that the woman be executed. This allows her and her family and lawyers to seek refuge in another country.

“I ask the UK’s prime minister to help us and, as far as possible, get us freedom, prayerful Ashiq Masih, Asia Bibi’s husband.

The British government has rejected the prayer from the family despite the fact that they have previously committed themselves and received large numbers of migrants who claim they are children from France as well as from refugee camps near Syria. All of these migrants, 100 percent, were Muslims, in the first half of 2018, when all Christians were rejected.

“I have been led to believe that the British government has concerns that her relocation to the UK would create security problems and turmoil among certain sections of society and would also be a security risk for British embassies abroad that could be the target of Islamist terrorists, said Wilson Chowdhry, chairman of the British Pakistani Christian Association.

Furthermore, he states that Asia Bibi and her family have decided to accept asylum from another western country. One of the Western leaders who has offered Bibi asylum in their country is Italy’s Interior Minister Matteo Salvini, who has promised to do everything he can to help the woman and her relatives.

Islam Net rejoices to judgment in Strasbourg

Monday 29 October 2018

In Austria, a woman must pay a fine to say that the Prophet Muhammad was pedophile. The European Human Rights Court supports the verdict, Islam Net jubilees.

A blow to freedom of expression

Others are more critical. Advocate Vidar Strømme believes the sentence lowers the threshold for punishment against citizens who appear blasphemically.

“This is a blow to freedom of speech,” says Strømme to NRK.

The woman claimed that marriage showed that Muhammad was pedophile. She later received a fine of 480 euros plus costs for having come up with decreasing statements about religious teachings.

My comment on this:

Judgment is a blow to freedom of speech, A man marrying a 9-year-old can be called a pedophile of Western traditions. It is even so that Mohammad curtisied Aisha already when she was 6 years old. In Islamic writings, her name is so often prefixed by the title “the mother of believers”

The majority of traditional hadith sources indicate that Aisha was married to Muhammad at the age of six or seven, but she lived in the parents’ home for nine years, or ten according to Ibn Hisham, when the marriage was completed with Muhammad, when 53, in Medina

Sira of Ibn Ishaq edited by Ibn Hisham, says she was nine or ten years old at birth. The historian al-Tabari also says she was nine.

So we can surely conclude that the freedom to express itself has narrowed. Facebook has closed a bunch of pages critical of Islam. I was banned by Facebook for three days to refer to the embracing of the Third Kingdom in Islam and its consensus in the Balkans.

We shall not “bully” Islam uncritically and without foundation. But history is not to be hidden, nor is it going to be our traditions. We must be able to tell the story without being bullied by a minority. The story is there and is documented by Muslims.

Should we face this “multicultural” crush, which gives only limitations and deprives us of expressions?

TOTALITARIANISM IN THE ISLAMIC WORLD

Saturday 27 October 2018

THE INFLUENCE OF NAZI GERMANY

NAZI QUOTATIONS ON ISLAM

ADOLF HITLER

“When the Mohammedans attempted to penetrate beyond France and into Central Europe during the eight century when they were driven back at battle of Tours.  Had the Arabs won this battle, the world would be Mohammedan today.  For theirs was a religion that believed in spreading the faith by sword and subjugating all nations to that faith.  The Germanic people would have become heirs to that religion.  Such a creed was perfectly suited to the Germanic temperament.”  Adolf Hitler quoted by Albert Speer, Inside the Third Reich, page 96.

“Had Charles Martel not been victorious at Poitiers, already, you see, the world had already fallen into the hands of the Jews, so gutless a thing Christianity! then we should in all probability have been converted to Mohammedanism, that cult which glorifies the heroism and which opens up the seventh Heaven to the bold warrior alone. Then the Germanic races would have conquered the world. Christianity alone prevented them from doing so.”  Adolf Hitler, August 28, 1942, midday from Hitler’s Secret Conversations, page 542)

“If a British statesman today demands that every problem concerning vital German interests should first be discussed with England, then I could make precisely the same claim and demand that every British problem must first be discussed with us. Admittedly, this Englishman would answer: Palestine is none of your business! But, just as Germany has no business in Palestine, so has England no business in the German Lebensraum! And if the problem is claimed to be a question of general rights, then I can only agree to this opinion if it were regarded as universal and obligatory. One says we had no right to do this or that. I would like to ask a counter-question: what right — just to quote only one example — has England to shoot down Arabs in Palestine, only because they are standing up for their home? Who gives England the right to do so?” — Adolf Hitler, Speech in Wilhelmshaven, Germany, April 1, 1939.

Palestine is at present occupied not by German troops but by the English; and that the country is undergoing restriction of its liberty by the most brutal resort to force, is being robbed of its independence and is suffering the cruelest maltreatment for the benefit of Jewish interlopers.  The Arabs living in that country would therefore certainly not have complained to Mr. Roosevelt of German aggression, but they are voicing a constant appeal to the world, deploring the barbarous methods with which England is attempting to suppress a people which loves its freedom and is merely defending it. … One fact is surely certain. In this case England is not defending herself against a threatened Arab attack, but as an uninvited interloper, is endeavoring to establish her power in a foreign territory which does not belong to her.” — Adolf Hitler, Speech Before the Reichstag, Berlin, Germany, April 28, 1939.

HEINRICH HIMMLER

“I hold all commanders and other SS officers, responsible for the most scrupulous and loyal respect for this privilege especially granted to the Moslems. They have answered the call of the Moslem chiefs and have come to us out of hatred for the common Jewish-Anglo-Bolshevik enemy and through respect and fidelity for he who they respect above all, the Führer, Adolf Hitler. There will no longer be the least discussion about the special rights afforded to the Moslems in these circles.”  Heinrich Himmler, on the formation of the SS Handshar (Muslim) Division, August 6, 1943.

Was Muhammad inspired by a demon rather than God?

Monday 10 september 2018

The Qur’an stands in opposition to nearly every Biblical doctrine. According to the Qur’an, Jesus was not crucified, did not rise from the dead to conquer death, man is saved on the basis of doing more good than bad, Jesus was not God but merely a prophet and not even the most significant prophet, God does not love everyone unconditionally, and the list goes on. Who would have authored a book that stands against everything God said in the Bible?

According to the Bible, it is Satan who stands in opposition to everything God said. In the Garden of Eden, he cause Eve to become confused and succumb to temptation by questioning God: “Has God really said …”. At the start of Jesus’ ministry, Satan tempted Jesus in the same way. Satan was cast out of heaven for an issue of pride, wanting to be like God himself. For that rebellion against God, he and a third of the angelic host were cast down to earth, where Satan now tries to mislead as many as possible from following God.

The Qur’an stands in opposition to God. Satan operates in opposition to God. Muhammad thought he might have encountered a demonic spirit. Does anyone notice a connection here?

Yes, I believe Muhammad likely was influenced by demonic forces. I believe the Qur’an is inspired by Satan himself. I do not believe Muhammad was visited by the angel Gabriel of the Bible but by Satan masquerading as Gabriel. The puzzle pieces all fit together. This is the only logical conclusion, given the evidence.

Which brings us to the final question. Muslims friend, what are you going to do? Who are you going to follow? Where will you spend eternity? Are you willing to risk an eternity in hell? You now have the evidence you need to make a wise choice. God will hold you accountable for what you know. You cannot claim ignorance.

Choose today whom you will serve.

Are we motivated to defend ourselves against Muhammad’s soldiers?

August 30, 2018

The Prophet Muhammad forced his neighbors to believe in him by the sword. In Norway, people in hijab, burka, niqab and other religious Islamic uniforms would do the same if they had the opportunity. The question is, is Norway well motivated to defend us against Muhammad’s soldiers?

Leyla Hasic is a spokeswoman in the Islamic Council of Norway and uses Niqab, and Bjørn Harald Hegreberg Garborg leads the student parliament at Oslo Met. Both are engaged in the discussion of banning face-covering garments.

I think it’s sad that Leyla Hasic, in a young and strong age, makes a spokeswoman for ideologies that hold women down, instead of enlightening the world with the love of Allah. She could fight for something more important. However, a conservative Islamist will always confirm the Quran’s narratives that women are slaves both here on earth and up there with Allah. Unfortunately.

Fresh air is needed in conservative environments. Such environment is hazardous to health. You get sick without noticing it. The dark forest that the religious leaders have pushed millions of young people deep into is full of poisonous plants.

I wish that Leyla Hasic and others in her situation could be released from captivity. There are many who have locked themselves into Islam’s cage in the hope of a better life up there with Allah. Some people feel outside and feel welcome in the community they live in. One may feel that one’s voice is not being listened to, and then it may be tempting to choose an aggressive way of attention. Like to fully cover.

If you want to show the world who you are, Leyla Hasic, you must show yourself. Tell about your dreams, thoughts and ideas by making yourself visible as the sun. Let your heart warm the hearts of others with true love. It will make Allah very happy.

The train still has not left you, and you have many opportunities to fill the days with good deeds. Just open the heart completely and let the love flow. You do not have to hide behind big black clothes. It gives no pleasure.

Garborg, the chairman of the student parliament at Oslo Met, will meet in Finland’s hood if someone is thrown out of teaching because of the ban on face-covering garments. If this is correct, it’s just sad – a misunderstood “solidarity”.

Bjørn Harald Hegreberg Garborg needs help filling the heart and the brain with knowledge of Islam. It is dangerous to believe in the Islamists’ version of religion. They condemn an ​​unfeigned Islam, and it’s just nonsense when they talk about mercy on women.

An example: In Egypt, female television programmers were forced to use hijab. Many of them were threatened with life if they threw the hijab. Killing in Allah’s name happens to women all over the world on a daily basis. In Iraq, Christian women are killed, including in Basrah where I come from.

The Hijab phenomenon has many historical explanations. Throughout the ages, the garment has been used to signal different things; like the woman do not want to marry that you are over a certain age, that you are not interested in sex that the men should abstain that the woman is not for a slave for sale or as protection for example to hide from watchers while in the mosque, etc. The Islamic uniforms we now see most were created by Umar ibn al-Khattab (581-644), not by Allah.

In Umar ibn al-Khattab’s time, women who did not use hijab were not free women. They were women who could be sold and bought entirely legally by businessmen, powermen and the rich. Do Norwegians know that Umar ibn al-Khattab ran for women who went without hijab and whipped them in front of everyone on Mekkas square? Many Muslims do not know that either. Many should therefore take the time to read the Hadiths.

Many Norwegians try to be kind, warmhearted, merciful, democratic and liberal by defending the Islamic uniforms. Do Norwegians understand that their ignorant attitudes harm us who have fled from the false values ​​of Islamists?

Every time we see men in holy jihadist uniforms (a kind of robe that stops in the bones of non-Muslim countries), we know that these men send a message that they believe that the society in which we live is a horde community. Let us not have to accept that Islamists define us as uncle and unbelief.

I hope my chronicle gets Norwegian politicians, as well as young men and women who blindly listen to religious leaders to use their heads. I ask you to focus on the truth and stop taking into account what conservative religious people want and want. Let’s be a free society that does not force people into a crowded cage of hijabs, burcas, niqabs and other religious uniforms.

1 2 3