Hvem eller hva stoler du på?

Mandag 13 august 2018

Hva setter du din lit til? Hva stoler du på? Er det pengene, utdannelsen, din kraft eller din «smartnes» og klokskap? Dine evner, “skils” eller din sjarm og skjønnhet? Er det dette du stoler på i livet? Skal det bære deg gjennom dagene?

«Herre, hærskarenes Gud! Salig er det mennesket som setter sin lit til deg.» Salme 84:13

Kanskje du stoler på familien. Dine foreldre og søsken. Dine aner og dine gener. Kanskje du stoler på det norske samfunnet med all sin velferd. Eller du stoler på det gode i mennesket, på FN og menneskerettighetene, og alle som tilsynelatende arbeider for det gode til alles beste. Hvem og hva setter du din lit til?

Det du setter din lit til kan bli ditt fengsel
Er det penger du lever og stoler på? Grådighet kan lett bli ditt fengsel. For du vet at penger er begrenset og penger kommer ikke gratis. Du må selge din arbeidskraft dyrest mulig. Prinsippet for handel er enkelt; kjøpe billigst mulig og selge så dyrt det lar seg gjøre. Kreve innbetaling umiddelbart men drøye utbetalingen lengst mulig. Prute på alle varer og klage på alle kjøp. Setter du din lit til penger kan du oppnå status, luksus og overflod, men du elsker ikke din neste. Du kan vinne verden men tape din sjel. Fanget i pengenes vold, og selv med alle mulige forsikringer og forhåndsregler kan en rik mann være fattig imorgen.

Nå finnes det mange gode forretningsfolk og rike mennesker som ikke setter sin lit til penger. Penger er nødvendig men det er ikke det de lever og stoler på.

Er det dine evner og «skils» eller sjarm og skjønnhet du stoler på? Det blir ditt fengsel om du setter din lit til det. Gode evner og «skils» skal dyrkes og foredles. Sjarm og skjønnet må pleies og kan løfte et menneske høyt. Å sette sin lit til det vil derimot føre deg inn i konkurranse, misunnelse og sjalusi. Det er alltid noen som er bedre, vakrere og når lenger enn du. Og når du toppen, blir eneren, så kommer du ikke til å være det lenge.

Derfor, sett ikke din lit til dine evner eller din sjarm. Dyrk det og la det vokse, bruk det til det gode men la det ikke være det du lever livet på.

Salmene sier «Herre, hærskarenes Gud! Salig er det mennesket som setter sin lit til deg.» Det er en nærmest ubeskrivelig glede i å kunne sette sin lit til Gud. Å stole på hærskarenes Gud. Det er hvile, fred og trygghet i det indre mennesket. Dette som er grunnleggende for et godt liv.

Vist er jeg glad og takknemlig for alle gode gaver jeg har fått. Å bo i et rikt, rimelig trygt og fritt land med enorm rikdom. Evner og talenter som kan brukes og utvikles. Familie og arbeid, skole og helsevesen. Jeg har fått mye – og vet det. Likefullt, den jeg stoler på i alle ting er Gud.

Det er en stor glede å kunne sette sin lit til Gud. Stole på Herren i alle livets forhold. Har du et kall til tjeneste, en oppgave i menigheten, sett din lit til Gud. På skolen, i arbeidet i familien. Sett din lit til Gud. Mat, klær og hjem, sett din lit til Gud.

Livet går i bølger. Det er oppturer og nedturer. Det er motgang og medgang. Det er gode og onde dager. I alle situasjoner – sett din lit til Gud.

Hvordan gjør vi det? Bønn er å tale med Gud og i bønn legges alle ting frem for Gud. Jesus lærte disiplene og sa: «Men du, når du ber, da gå inn i lønnkammeret ditt og lukk din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare.» Matteus 6.

Bønn er å legge alt i livet frem for Gud. Han ser og han lønner. Ikke bare det, Gud vet hva du trenger før du ber om det. Det er sann frihet i det å sette sin lit til Gud. Han vet, Han ser og Han lønner.

Allikevel blir dette også misforstått. Noen prøver å sette sin lit til Gud for å få det slik som de vil i alle livets situasjoner. De forstår ikke at Gud har en vilje og en vei som griper inn i hvert enkelt menneske sitt liv. Gud mener noe om moral, etikk, rett og galt, godt og ondt, sannhet og løgn. Gud mener noe om hvordan vi skal leve livene våre.

Å sette sin lit til Gud uten å bøye seg under Guds vilje er lite fruktbart. «Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.» Jesaja 59:2.

Derfor vil det være en forutsetning for å kunne sette sin lit til Gud at vi også bøyer vår vilje under Guds vilje. Den som elsker Gud vil naturlig gjøre nettopp det og den som elsker Gud kan i alle ting sette sin lit til Herren hærskarenes Gud. Det er ikke bare rett, det er også godt. Bare godt.

Så sett ikke din lit til deg selv eller til de tilsynelatende gode kreftene i verden. Nei bøy din vilje under Guds vilje og sett din lit frimodig til Gud.

Det er et problem! KrFs familiepolitiske talsmann, vier likekjønnede

Mandag 13 august 2018

For mange i KrF, oss selv inkludert, er Geir Bekkevolds tillit som familiepolitisk talsmann sterkt svekket.

Vi er uenige! Det er et problem at Geir Bekkevold, KrFs familiepolitiske talsmann, vier likekjønnede. Problemet er ikke vielsen av likekjønnede, men KrF har programfestet at ekteskap skal gjelde mann og kvinne og Geir Bekkevold er særlig betrodd å forvalte KrFs familiepolitikk.

Når han vier likekjønnede undergraver han den politikk han selv er valgt på og satt til å ivareta. Han etterlater i tillegg et inntrykk av at det ikke er nødvendig å respektere KrFs partiprogram og at KrF selv ikke har respekt for sin egen politikk. Hvordan kan andre ha det da?

Hverken Geir Bekkevold eller Knut Arild Hareide burde bagatellisere dette og si at Bekkevold gjorde dette i rollen som prest for Den norske kirke. Vi forstår at ekteskapsloven, kirkeordning og kirkens liturgi gir ham rom for dette og at man som kristen og prest kan ha ulike posisjoner i spørsmålet om vigsel av likekjønnede, men det er ikke det som er saken her

For oss i KrF er ikke Bekkevold vår prest, men vår betrodde stortingspolitiker og familiepolitiske talsmann, og han har ved sin handling ikke ivaretatt dette ansvaret. For mange i KrF, oss selv inkludert, er hans tillit som familiepolitisk talsmann sterkt svekket. Han burde som prest ha sagt til paret han viet at det prinsipielt er et dilemma for ham og at han som tillitsperson i KrF i nåværende situasjon ikke kan foreta vielsen.

Han ville ikke kommet i konflikt med kirken som arbeidsgiver og da heller ikke undergravd KrFs familiepolitikk.

Det er et problem at Geir Bekkevold, KrFs familiepolitiske talsmann, vier likekjønnede.

Troens menn i Japan

Torsdag 2 august 2018

Visste du at blant verdens minst nådde folkegrupper, regnes japanerne for å være den nest største?

Folkegruppen teller om lag 127 millioner mennesker. Til tross for at det har vært drevet misjon i landet i mer enn 50 år, har fortsatt mindre enn én prosent av dem tatt imot Jesus. Bør vi da konkludere med at det er en umulig oppgave å nå japanerne med evangeliet? Nei, selvsagt ikke. Vi skal fortsatt drive misjon i Japan. Men kanskje det kan være nyttig å tenke noen nye tanker for hvordan vi kan gå frem for å nå flere japanere med budskapet om Jesus.

Situasjonen er i dag slik at 7 av 10 kristne japanere er kvinner. Vi i Norea Mediemisjon har den siste tiden vært i bønn til Gud om at han vil vise oss hvordan skal gå frem for å føre flere japanske menn til Jesus. Det er Han som ved sin Hellige Ånd til syvende og sist kaller mennesker til omvendelse. Men alle som har tatt imot Jesus, og som er blitt hans etterfølgere på jorden, er på ulike måter Jesu hender og føtter.

Japanske menn har ofte en sterk lojalitet til arbeidsplassen, omtrent som soldater har til sine overordnede. Høy arbeidsmoral er jo i utgangspunktet positivt, men bare inntil et visst punkt. Når lojaliteten til arbeidsgiver og kolleger blir så ekstrem at det går på bekostning av relasjonene til egen familie, så blir det usunt. I ytterste konsekvens kan en slik holdning være direkte destruktiv både for den enkelte familie og for samfunnet som helhet.

Etter å ha drøftet situasjonen i Japan med nasjonale kristne og utenlandske utsendinger til landet, har det begynt å tegne seg et interessant bilde. Kan det tenkes at nøkkelen til å nå japanske menn med evangeliet om Jesus kan være å etablere små mannsgrupper? Vi tror det. Derfor lanserer vi nå Troens Menn i Japan. Studieopplegget, som altså retter seg spesielt mot menn, er gjennomarbeidet og gundig utprøvd i en rekke land. Kall til omvendelse og etterfølgelse av Jesus går hånd i hånd med formidlig av kristne verdier for familieliv og samfunn. Undervisningen formidles både gjennom skriftlig materiell og via radio og Internett.

Vi har gode partnere i Japan som står klare til å lansere Troens Menn så snart som materiellet er oversatt til japansk, og de gir unisont uttrykk for at de tror dette kan være en nøkkel til å nå videre ut med evangeliet i dette landet. Vil du stå sammen med oss i bønn om at denne satsingen vil lykkes, og at arbeidet vil føre til et åndelig gjennombrudd i Japan? Tenk om vi på denne måten kunne bidra til å nå verdens nest største unådde folkegruppe med evangeliet om Jesus!

1 2 3 4