Det er et problem! KrFs familiepolitiske talsmann, vier likekjønnede

Mandag 13 august 2018

For mange i KrF, oss selv inkludert, er Geir Bekkevolds tillit som familiepolitisk talsmann sterkt svekket.

Vi er uenige! Det er et problem at Geir Bekkevold, KrFs familiepolitiske talsmann, vier likekjønnede. Problemet er ikke vielsen av likekjønnede, men KrF har programfestet at ekteskap skal gjelde mann og kvinne og Geir Bekkevold er særlig betrodd å forvalte KrFs familiepolitikk.

Når han vier likekjønnede undergraver han den politikk han selv er valgt på og satt til å ivareta. Han etterlater i tillegg et inntrykk av at det ikke er nødvendig å respektere KrFs partiprogram og at KrF selv ikke har respekt for sin egen politikk. Hvordan kan andre ha det da?

Hverken Geir Bekkevold eller Knut Arild Hareide burde bagatellisere dette og si at Bekkevold gjorde dette i rollen som prest for Den norske kirke. Vi forstår at ekteskapsloven, kirkeordning og kirkens liturgi gir ham rom for dette og at man som kristen og prest kan ha ulike posisjoner i spørsmålet om vigsel av likekjønnede, men det er ikke det som er saken her

For oss i KrF er ikke Bekkevold vår prest, men vår betrodde stortingspolitiker og familiepolitiske talsmann, og han har ved sin handling ikke ivaretatt dette ansvaret. For mange i KrF, oss selv inkludert, er hans tillit som familiepolitisk talsmann sterkt svekket. Han burde som prest ha sagt til paret han viet at det prinsipielt er et dilemma for ham og at han som tillitsperson i KrF i nåværende situasjon ikke kan foreta vielsen.

Han ville ikke kommet i konflikt med kirken som arbeidsgiver og da heller ikke undergravd KrFs familiepolitikk.

Det er et problem at Geir Bekkevold, KrFs familiepolitiske talsmann, vier likekjønnede.

Troens menn i Japan

Torsdag 2 august 2018

Visste du at blant verdens minst nådde folkegrupper, regnes japanerne for å være den nest største?

Folkegruppen teller om lag 127 millioner mennesker. Til tross for at det har vært drevet misjon i landet i mer enn 50 år, har fortsatt mindre enn én prosent av dem tatt imot Jesus. Bør vi da konkludere med at det er en umulig oppgave å nå japanerne med evangeliet? Nei, selvsagt ikke. Vi skal fortsatt drive misjon i Japan. Men kanskje det kan være nyttig å tenke noen nye tanker for hvordan vi kan gå frem for å nå flere japanere med budskapet om Jesus.

Situasjonen er i dag slik at 7 av 10 kristne japanere er kvinner. Vi i Norea Mediemisjon har den siste tiden vært i bønn til Gud om at han vil vise oss hvordan skal gå frem for å føre flere japanske menn til Jesus. Det er Han som ved sin Hellige Ånd til syvende og sist kaller mennesker til omvendelse. Men alle som har tatt imot Jesus, og som er blitt hans etterfølgere på jorden, er på ulike måter Jesu hender og føtter.

Japanske menn har ofte en sterk lojalitet til arbeidsplassen, omtrent som soldater har til sine overordnede. Høy arbeidsmoral er jo i utgangspunktet positivt, men bare inntil et visst punkt. Når lojaliteten til arbeidsgiver og kolleger blir så ekstrem at det går på bekostning av relasjonene til egen familie, så blir det usunt. I ytterste konsekvens kan en slik holdning være direkte destruktiv både for den enkelte familie og for samfunnet som helhet.

Etter å ha drøftet situasjonen i Japan med nasjonale kristne og utenlandske utsendinger til landet, har det begynt å tegne seg et interessant bilde. Kan det tenkes at nøkkelen til å nå japanske menn med evangeliet om Jesus kan være å etablere små mannsgrupper? Vi tror det. Derfor lanserer vi nå Troens Menn i Japan. Studieopplegget, som altså retter seg spesielt mot menn, er gjennomarbeidet og gundig utprøvd i en rekke land. Kall til omvendelse og etterfølgelse av Jesus går hånd i hånd med formidlig av kristne verdier for familieliv og samfunn. Undervisningen formidles både gjennom skriftlig materiell og via radio og Internett.

Vi har gode partnere i Japan som står klare til å lansere Troens Menn så snart som materiellet er oversatt til japansk, og de gir unisont uttrykk for at de tror dette kan være en nøkkel til å nå videre ut med evangeliet i dette landet. Vil du stå sammen med oss i bønn om at denne satsingen vil lykkes, og at arbeidet vil føre til et åndelig gjennombrudd i Japan? Tenk om vi på denne måten kunne bidra til å nå verdens nest største unådde folkegruppe med evangeliet om Jesus!

1 2 3 4