Storbritannia avviser Asia Bibi for å unngå å forulempe det muslimske miljøet

Lørdag 10 november 2018

Britiske myndigheter har avvist den kristne pakistaneren Asia Bibis ønske om å komme til Storbritannias, angivelig for å blidgjøre visse miljøer i landet, og fordi man er redde for muslimsk terror. Dette rapporterer Huffington Post.

Asia Bibi ble anklaget for blasfemi, for å ha drukket fra samme beger som to muslimske kvinner. Hun ble frikjent i pakistansk høyesterett, men horder av islamister har i ettertid tatt til gatene og krevd at kvinnen må henrettes. Dette gjør at hun og hennes familie og advokater må søke tilflukt i et annet land.

– Jeg ber Storbritannias statsminister om å hjelpe oss, og så langt det er mulig skaffe oss frihet, bønnfalte Ashiq Masih, Asia Bibis ektemann.

Den britiske regjeringen har avvist bønnen fra familien, på tross av at man tidligere har forpliktet seg og tatt imot store mengder migranter som hevder de er barn fra Frankrike, så vel som fra flyktningleire i nærheten av Syria. Alle disse migrantene, 100 prosent, var muslimer, i det første halvåret av 2018, da alle kristne ble avvist.

– Jeg er blitt ledet til å tro at den britiske regjeringen har bekymringer om at hennes flytting til Storbritannia ville skape sikkerhetsproblemer og uro blant visse seksjoner av samfunnet, og vil også være en sikkerhetsrisiko for britiske ambassader utenlands som kan bli mål for islamistiske terrorister, sa Wilson Chowdhry, formann i British Pakistani Christian Association.

Videre forteller han at Asia Bibi og hennes familie har bestemt seg for å ta imot tilbud om asyl fra et annet vestlig land. En av de vestlige lederne som har tilbudt Bibi asyl i sitt land er Italias innenriksminister Matteo Salvini, som har lovet å gjøre alt han kan for å hjelpe kvinnen og hennes pårørende.

Islam Net gleder seg over dom i Strasbourg

Mandag 29 oktober 2018

I Østerrike må en kvinne betale en bot for å ha sagt at profeten Muhammed var pedofil. Den europeiske menneskerettsdomstolen støtter dommen, Islam Net jubler.

Et slag mot ytringsfriheten

Andre er mer kritiske. Advokat Vidar Strømme mener dommen senker terskelen for straff mot borgere som ytrer seg blasfemisk.

– Dette er et slag mot ytringsfriheten, sier Strømme til NRK.

Kvinnen hevdet at ekteskapet viste at Muhammed var pedofil. Hun fikk senere bot på 480 euro pluss sakskostnader for å ha kommet med nedsettende uttalelser om religiøs lære.

Min kommentar til dette :

Dommen er et slag mot ytringsfriheten, En mann som gifter seg med en 9 år gammel, kan kalles en pedofil etter vestlige tradisjoner. Det er tilogmed slik at Mohammad kurtiserte Aisha allerede da hun var 6 år gammel. I islamske skrifter blir navnet hennes så ofte prefiksert av tittelen «de troendes mor»

Flertallet av tradisjonelle hadith kilder angir at Aisha var gift med Muhammad i en alder av seks eller syv, men hun bodde i foreldrenes hjem til ni år, eller ti ifølge Ibn Hisham, da ekteskapet ble fullført med Muhammad, da 53, i Medina

Sira av Ibn Ishaq redigert av Ibn Hisham, sier at hun var ni eller ti år gammel ved fødsel. Historikeren al-Tabari sier også at hun var ni.

Så vi kan sikkert konkludere med at friheten til å ytre seg har innskrenket. Facebook har stengt en haug av sider som er kritisk til islam. Jeg ble utestengt av Facebook i tre dager for å vise til Det Tredje Rikets omfavnelse av Islam og dets konsvenser på Balkan.

Vi skal ikke «mobbe» Islam ukritisk og uten grunnlag. Men historien skal ikke skjules, og våre tradisjoner skal heller ikke tråkkes på. Vi må kunne fortelle historie uten å bli uglesett av en minoritet. Historien er der og er dokumentert av muslimer.

Skal vi stå for knefall for denne «multikulturen» som gir bare begrensninger og fratar oss for ytringer?

NAZI KVOTASJONER PÅ ISLAM

Lørdag 27. oktober 2018

INFLUENCE OF NAZI TYSKLAND

NAZI KVOTASJONER PÅ ISLAM

ADOLF HITLER

«Da Muhammedans forsøkte å trenge utover Frankrike og inn i Sentral-Europa i løpet av de åttende århundre da de ble drevet tilbake på kamp av Tours. Hadde araberne vunnet denne kampen, ville verden være Mohammedan i dag. For deres var en religion som trodde på å spre seg troen ved sverd og undertrykke alle nasjoner til den troen. Det germanske folk ville blitt arvinger til den religionen. En slik trosbekjennelse var perfekt egnet til det germanske temperamentet. » Adolf Hitler sitert av Albert Speer, Inside the Third Reich, side 96.

«Hadde Charles Martel ikke vært seirende i Poitiers, ser du allerede, verden hadde allerede falt i jødene, så ubarmhjertig en ting kristendom! Da burde vi sannsynligvis ha blitt omgjort til muhammedanismen, den kulten som forherrer heroisme og som åpner den syvende himmelen for den dristige kriger alene. Da ville de germanske løpene erobre verden. Kristenheten alene hindret dem i å gjøre det. Adolf Hitler, 28. august 1942, middag fra Hitlers hemmelige samtaler, side 542)

«Hvis en britisk statsmann i dag krever at ethvert problem angående viktige tyske interesser først bør diskuteres med England, så kunne jeg gjøre akkurat det samme kravet og kreve at hvert britisk problem først skal diskuteres med oss. Denne englænderen ville sikkert svare: Palestina er ikke noe av din virksomhet! Men akkurat som Tyskland ikke har virksomhet i Palestina, så har England ingen virksomhet i det tyske Lebensraum! Og hvis problemet hevdes å være et spørsmål om generelle rettigheter, så kan jeg bare godta denne meningen hvis Det ble ansett som universelt og obligatorisk. En sier at vi ikke hadde rett til å gjøre dette eller det. Jeg vil gjerne stille et motspørsmål: hvilken rett – bare for å sitere bare ett eksempel – har England å skyte ned arabere i Palestina , bare fordi de står opp for deres hjem? Hvem gir England rett til å gjøre det? – Adolf Hitler, Tale i Wilhelmshaven, Tyskland, 1. april 1939.

«Palestina er for tiden okkupert ikke av tyske tropper, men av engelsk, og at landet er i ferd med å begrense sin frihet ved at den mest brutale feriestedet tvinges, blir ranet av sin uavhengighet og lider den grusomste mishandlingen til fordel for jødisk araberne som bor i landet, ville derfor absolutt ikke ha klaget til Mr. Roosevelt av tysk aggresjon, men de hevder en konstant appell til verden og beklager de barbare metoder som England forsøker å undertrykke et folk som elsker sin frihet og er bare å forsvare det … Et faktum er sikkert sikkert. I dette tilfellet forsøker England seg ikke mot et truet arabisk angrep, men som en ubudt interloper, forsøker å etablere sin makt på et fremmed territorium som ikke tilhører henne.» – Adolf Hitler, Tale Før Reichstag, Berlin, Tyskland, 28. april 1939.

HEINRICH HIMMLER

«Jeg holder alle kommandanter og andre SS-offiserer, ansvarlig for den mest omhyggelige og lojale respekten for dette privilegiet, spesielt gitt til muslimene. De har besvart muslimhøvdingene og har kommet til oss ut av hat mot det felles jødiske-Anglo -Bolsjevis fiende og gjennom respekt og troskap for den som de respekterer fremfor alt, Führer Adolf Hitler. Det vil ikke lenger være minst diskusjon om de spesielle rettighetene til muslimene i disse kretsene. » Heinrich Himmler, om dannelsen av SS Handshar (Muslim), 6. august 1943.

Var Muhammad inspirert av en demon i stedet for Gud?

Mandag 10 september 2018

Koranen står i motsetning til nesten alle bibelske læresetninger. Ifølge Koranen ble Jesus ikke korsfestet, stod ikke opp fra de døde for å erobre døden, mennesket er frelst på grunnlag av å gjøre mer godt enn dårlig, Jesus var ikke Gud, men bare en profet og ikke engang den viktigste profeten , Gud elsker ikke alle betingelsesløst, og listen fortsetter. Hvem ville ha skrevet en bok som står imot alt Gud sa i Bibelen?

Ifølge Bibelen er det Satan som står i motsetning til alt som Gud sa. I Edens hage gjør han Eva til å bli forvirret og bukke etter fristelsen ved å stille spørsmål til Gud: «Har Gud virkelig sagt …». Ved starten av Jesu tjeneste fristet Satan Jesus på samme måte. Satan ble kastet ut av himmelen for et problem av stolthet, som ønsket å være som Gud selv. For det opprøret mot Gud ble han og en tredjedel av englehæren kastet ned til jorden, hvor Satan nå forsøker å villede så mange som mulig fra å følge Gud.

Koranen står i motsetning til Gud. Satan opererer i opposisjon til Gud. Muhammed trodde han kunne ha møtt en demonisk ånd. Oppdager noen en forbindelse her?

Ja, jeg tror at Muhammad sannsynligvis ble påvirket av demoniske krefter. Jeg tror at Koranen er inspirert av Satan selv. Jeg tror ikke at Muhammed ble besøkt av engelen Gabriel av Bibelen, men av Satan som maskerer som Gabriel. Puslespillene passer alle sammen. Dette er den eneste logiske konklusjonen, gitt bevisene.

Som bringer oss til det endelige spørsmålet. Muslimsk venn, hva skal du gjøre? Hvem skal du følge? Hvor vil du tilbringe evigheten? Er du villig til å risikere en evighet i helvete? Du har nå bevisene du trenger for å gjøre et klokt valg. Gud vil holde deg ansvarlig for det du vet. Du kan ikke kreve uvitenhet.

Velg i dag hvem du skal tjene.

Studie bekrefter: Omfattende fundamentalisme, homofobi og antisemittisme blant muslimer i Europa

Onsdag 5 september 2018

I en studie gjort av tyske Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforchung fremkommer det at det finnes omfattende støtte til fundamentalisme, samt en negativ innstilling til å integreres i storsamfunnet, blant muslimer bosatte i Europa.

Studien baserer seg på svar fra 4801 respondenter i målgruppen marokkanske og tyrkiske muslimer i Europa, og er unik da den også stiller samme spørsmål til innfødte kristne og sekulære borgere. Forskningsrapporten, som kom i 2015, omfatter resultater fra Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Sverige og Østerrike.

Over 60 prosent av det intervjuede muslimene er åpent fiendtlige mot homofile, og over halvparten av sunnimuslimene mener at man ikke kan stole på jøder. Blant de som i tillegg betrakter seg som praktiserende troende mente hele 80 prosent at jøder ikke er til å stole på.

Over 60 prosent av de tyrkiske og marokkanske sunnimuslimene anså at sharialovene står over de  vestlige vertslandenes lover.

Hele 30 prosent av førstegenerasjons sunnimuslimer i Sverige er negativt innstilte til å bli integrerte i det svenske samfunnet, og sier at de snarere vil stå utenfor og danne egne enklaver. I Østerrike er situasjonen enda mer alvorlig, der så mange som 55 prosent sier det samme. Samtidig viser studien at disse holdningene er mindre utbredte blant shiamuslimske borgere.

Studien peker dessuten ut en særskilt gruppe, designert som fundamentalister. Denne gruppen, 26 prosent blant førstegenerasjons muslimer og 21 prosent blant andregenerasjons muslimer, ønsker ikke å ha homoseksuelle venner, mener at jøder er fullstendig upålitelige, at Vesten vil ødelegge for islam, at det kun finnes en tolkning av Koranen, samt at sharialover er viktigere enn samfunnets lover.

Samtidig mener 11 prosent at det legitimt å forsvare sin tro med vold.

Studien tar imidlertid kun for seg muslimer med bakgrunn i Tyrkia og Marokko, og viser således at det er behov for mer forskning, da muslimer fra eksempelvis Syria og Somalia av erfaring ofte er mer fundamentalistiske, og mer villige til å forsvare sin tro med vold og undertrykkelse.

Er vi godt nok motivert til å forsvare oss mot Muhammeds soldater?

30 august 2018

Profeten Muhammed tvang nabolandene sine til å tro på ham ved hjelp av sverdet. I Norge ville mennesker i hijab, burka, niqab og andre religiøse islamistiske uniformer gjort det samme hvis de hadde muligheten. Spørsmålet blir, er Norge godt nok motivert til å forsvare oss mot Muhammeds soldater?

Leyla Hasic er talskvinne i Islamsk Råd Norge og bruker niqab, og Bjørn Harald Hegreberg Garborg leder for studentparlamentet på Oslo Met. Begge er engasjert i diskusjonen om forbud av ansiktsdekkende plagg.

Jeg synes det er trist at Leyla Hasic i ung og sterk alder gjør seg til talskvinne for ideologier som holder kvinner nede, i stedet for å opplyse verden med Allahs kjærlighet. Hun kunne kjempet for noe viktigere. En konservativ islamist vil imidlertid alltid heller bekrefte Koranens fortellinger om at kvinner er slaver både her på jorda og der oppe hos Allah. Dessverre.

Det trengs frisk luft i konservative miljøer. Slike miljø er helsefarlige. Man blir syk uten å legge merke til det. Den mørke skogen som de religiøse ledere har dyttet millioner av unge mennesker dypt inn i, er fullt av giftige planter.

Jeg skulle ønske at Leyla Hasic og andre i hennes situasjon kunne blitt løst fri fra fangenskapet. Det er mange som har låst seg selv inn i islams bur i håp om et bedre liv der oppe hos Allah. En del mennesker føler seg utenfor og føler seg lite velkomne i det samfunnet de lever i. Man kan føle at ens stemme ikke blir lyttet til, og da kan det være fristende å velge en aggressiv vei til oppmerksomhet. Som å dekke seg fullstendig til.

Vil du vise verden hvem du er egentlig, Leyla Hasic, må du vise deg frem. Fortell om dine drømmer, tanker og ideer ved å gjøre deg synlig som sola. La ditt hjerte varme andres hjerter med ekte kjærlighet. Det vil gjøre Allah veldig glad.

Toget har fremdeles ikke gått fra deg, og du har mange muligheter til å fylle dagene med gode gjerninger. Det er bare å åpne hjertet fullstendig og la kjærligheten strømme inn. Man trenger ikke å gjemme seg bak store svarte plagg. Det gir ingen glede.

Garborg, Lederen for studentparlamentet på Oslo Met, vil møte opp i finlandshette om noen blir kastet ut av undervisningen på grunn av forbudet mot ansiktsdekkende plagg. Hvis dette er korrekt, er det bare trist – en misforstått «solidaritet».

Bjørn Harald Hegreberg Garborg trenger hjelp til å fylle hjertet og hjernen med kunnskap om islam. Det er farlig å tro på islamistenes versjon av religionen. De forfekter en uekte islam, og det er bare tull når de snakker om barmhjertighet mot kvinner.

Et eksempel: I Egypt ble kvinnelige programledere på TV tvunget å bruke hijab. Mange av dem ble truet på livet dersom de kastet hijaben. Drap i Allahs navn skjer med kvinner over hele verden på en daglig basis. I Irak blir kristne kvinner drept, blant annet i Basrah der jeg kommer fra.

Hijab-fenomenet har mange historiske forklaringer. Opp gjennom tidene har plagget blitt brukt for å signalisere ulike ting; som at kvinnen ikke vil gifte seg, at man er over en viss alder, at man ikke er interessert i sex, at mennene skal holde seg unna, at kvinnen ikke er til en slave som er til salgs, eller som beskyttelse for eksempel for å skjule seg for horekunder når man er i moskeen, osv. De islamske uniformene vi nå ser mest av var skapt av Umar ibn al-Khattab (581-644), ikke av Allah.

I Umar ibn al-Khattabs tid, var kvinner som ikke brukte hijab ikke frie kvinner. De var kvinner som kunne selges og kjøpes helt lovlig av forretningsmenn, maktpersoner og de rike. Vet nordmenn at Umar ibn al-Khattab løp etter kvinner som gikk uten hijab og pisket dem foran alle på Mekkas torg? Mange muslimer vet heller ikke det. Mange burde derfor ta seg tid til å lese hadithene.

Mange nordmenn prøver å være snille, varmhjertete, barmhjertige, demokratiske og liberale ved å forsvare de islamske uniformene. Forstår nordmenn at deres uvitende holdninger skader oss som har flyktet fra islamistenes falske verdier?

Hver gang vi ser menn i hellige jihadist-uniformer (en slags kjortel som i ikke-muslimske land stopper ved leggene), vet vi at disse mennene sender et budskap om at de anser at det samfunnet som vi bor i er et horesamfunn. La oss slippe å måtte akseptere at islamister definerer oss som urene og vantro.

Jeg håper at min kronikk får norske politikere, samt unge menn og kvinner som lytter blindt til religiøse ledere til å bruke hodet. Jeg ber dere om å fokusere på sannheten og slutte å ta hensyn til hva konservative religiøse folk vil og ønsker. La oss være et fritt samfunn som ikke tvinger mennesker inn i et trangt bur av hijaber, burkaer, niqaber og andre religiøse uniformer.

Sannheten om Islam

Torsdag 2 august 2018

Islam betyr ikke fred. Mark Durie som er spesialisert i Islamsk språk sier i artikkelen Independent Journal at Islam først ble kalt fredens religion så sent som 1930. Dette ble mer populært på 70 tallet ettersom Muslimer ville presentere sin religion til Vesten. Koranen sier aldri at Islam er fredens religion.

Dette gjør heller ikke tradisjonen til Muhammed. Det arabiske ordet Islam, betyr, “overgivelse”. Det er knyttet til ordet, “salaam”. Durie mener dette er en militær metafor som kommer fra aslama som betyr, “surrender”. Det betyr at en overgir seg i krigføring. Det var slik Muhammed selv brukte ordet. Han sa til sine nabo stammer, “If you surrender, you will have peace”.

Freden kommer altså etter krigen ettersom en har overgitt seg til Islam. Ifølge David Cook i, “Understanding Jihad” så var Muhammed direkte involvert i 86 slag. Dette er mer enn 9 slag i året. I etterkant spredde Islam seg ved hjelp av sverdet. For å sitere Nabeel direkte, “Apart from the first thirteen years of Islamic history, when there were not enough Muslims to fight, Islam has always had an elaborate practice or doctrine of war”.

Så krig er det eneste Islam kan love. Krigen mot de vantro, altså oss.

Sannheter om Islam

Søndag 15 juli 2018

Islam er den Ondes ideologi. Å være en slave av måneguden og underkaste seg dennes forordning, er Satans lyse side. Han var lysengelen i himmelen før han ble kastet ut. I dag blender han mange med sitt falske lys.

Islam er et instrument for å føre verden inn i et mørke som ingen før har sett. Jeg kjemper mot Islam med bønn og muslimer blir frelste i mange muslimske land. Kristne over hele verden ber om frelse for muslimer.

Kampen mellom sunni og shia er beviset på Satans vrede mot de som tolker Islam feil. Andre muslimer som f.eks Ahmadiyya er bannlyst av shia og sunni. Så Islam er en hedonistisk tro med mange ideologiske grunnsyn som vil gjøre det umulig å føre Islam til verdensherredømme.

Hvis islam var en voldelig religion, ville alle muslimer være voldelige

Sannheten:

Dette argumentet antar at det er gyldig å gjøre antagelser om en ideologi basert på adherents adferd. Men hvis dette var tilfelle, så måtte vi konkludere med at islam er annerledes og farlig. Sant de fleste muslimer er ikke terrorister, men de fleste terrorister er muslimske. Hvis islam er en fredelig religion, hvorfor er det den eneste som konsekvent produserer religiøst motiverte terrorangrep hver eneste dag i året?

I stedet for å svare på et spørsmål med et spørsmål, la oss bare si at årsaken til at de fleste muslimer ikke dreper, er det, uansett hva islam kan eller ikke kan undervise, er det feil å drepe over religion. De fleste vet dypt ned at hvis Gud ville ha folk døde for ikke å tro på Ham, så er han helt i stand til å gjøre jobben selv.

Her er et lignende spørsmål med identisk logikk til «Hvis koranen lærte vold, ville alle muslimer være voldelige» argument:

«Hvis Koranen lærte at en tyvs hånd skulle bli avskåret, ville alle muslimer kutte hender.»

Vi kan alle være enige om at svært få muslimer kutter av hender og at et flertall (kanskje) tror det er feil å gjøre det. Hvis logikken var lyd, ville dette være et bevis på at Koranen ikke sier å kutte hender.

Men Koranen sier dette … ganske klart, faktisk:

Klipp av tyvenes hånd, mann eller kvinne, som en kompensasjon for det de begikk, en straff som eksempel fra Allah. Koranen 5:38

Dette er også eksemplet satt av Muhammed etter Hadith (Bukhari 81: 792). Likevel gjør det store flertallet av muslimer ikke dette.

Dette betyr at bevis for hva islam lærer eller hva Koranen sier, ikke nødvendigvis finnes i det flertallet av muslimer velger å gjøre eller ikke.

Som individer gjør muslimer sine egne valg om hvilke deler av deres religion de praktiserer, og hvilke deler de hellere vil avvise ved hjelp av «kontekst».

Tilhengere kan tenke eller si hva de vil om islam, det endrer ikke hva islam sier om seg selv. Som en dokumentert ideologi eksisterer islam uavhengig av noen mening. Som sådan kan det studeres objektivt, bortsett fra hvordan noen praktiserer eller velger å tolke den.

Koranen lærer klart at det ikke bare er riktig å drepe i Allahs navn under visse omstendigheter, men at det er nødvendig. Muslimer som ikke tror på å drepe over religion, vet heller ikke om Muhammeds eksempel eller stiltiende foretrekker en moralsk lov som er uavhengig av den. De som setter islam først eller kjenner islam, vil tenke og handle annerledes, selv om de er i minoriteten.

Få muslimer har noen gang lest koranen, mye mindre forfulgt en ærlig etterforskning av Muhammads faktiske ord og gjerninger (som var mer i tråd med hedonisme, bedrag, makt og vold enn moralsk tilbakeholdenhet). De tøffe reglene som muslimske land pålegger å ytringsfrihet for å beskytte islam fra undersøkelser, forhindrer det også i full forståelse.

Som Taslima Nasreen forteller det, «Islam er en voldelig ideologi. De fleste muslimer er ikke voldelige – fordi de tror at islam ikke er voldelig.»

I Vesten foretrekker mange muslimer, hengiven eller ellers, bare å tro at islam er tilpasset de jødisk-kristne prinsippene om fred og toleranse, selv om det krever filtrering av bevis for det motsatte. De leser inn i Koranen hva de vil se.

Men mens de fleste muslimer er fredelige til tross for islam, er andre farlige på grunn av det. Det er hva noen av oss komfortabelt refererer til som «radikalisering» – en «lidelse» som er iøynefallende endemisk mot islam.

Purister som tar islam til hjertet, er mer sannsynlig å bli terrorister enn humanitære. De som er mest tilbøyelige til å forlate seg til Muhammads melding uten et moralsk filter, er alltid den farligere og supremacistiske tenkende. De kan kalles «ekstremister» eller «fundamentalister», men på slutten av dagen er de dedikert til Koranen og Jihadens vei som mandat av Muhammad.

Dette forklarer hvorfor islam er en konstant utfordring som blir vanskeligere å håndtere når antall muslimer øker.

Islam skal ikke ha innflytelse på vårt samfunn:

Mandag 14. mai 2018

støtten til moskeer må stoppes!

Som samfunn skyter vi oss selv i foten hvis vi gir de samme privilegier til islam som vi gi til Folkekirken, sier Pernille Vermund, leder for Nye Borgerlige.

Moskeer skal ikke likebehandles med folkekirken. Statens støtte til moskeer må stoppes, fastslår Pernille Vermund, leder for partiet Nye Borgerlige i Danmark.

Politikerne er naive i deres misforståede toleranse over for islam. Ideologien islam står for alt det modsatte af vestlige værdier, demokrati og ligestilling. Derfor skal islam ingen indflydelse have på vores samfund,» sier Pernille Vermund. Vermund utdyper et debattinnlegg hun har og en annen Nye Borgerlige-kandidat, Poul Højlund, hadde i avisen JyskeVestkysten mandag. (Artikkelen ligger ikke på nett)

Her i landet må man tro og tænke, som man vil. Sådan skal det være. Det skal staten ikke blande sig. Vi skal derfor ikke forbyde muslimer at tro. Tro er en privat sag. Men islam skal ingen indflydelse have på samfundet. Muslimernes religion skal forblive privat», skriver de to i artikkelen.

«På tre konkrete områder understøtter staten islam og inddrager islam i samfundslivet. Muslimer, der betaler til sharia-moskeerne, kan trække beløbet fra i skat. Imamer kan på statens vegne gøre to muslimer til lovformelige ægtefolk. Og Sharia-prædikanter fra udlandet får opholdstilladelse på særlige lempelige vilkår.»

«Som samfund skyder vi os selv i foden ved at give de samme privilegier til islam, som vi giver til Folkekirken. For islam er både en religion og en ideologi. Islam er både tro og politik. Det kan ikke skilles ad. Man skulle ellers tro, at vores politikere efterhånden havde indset, at islam er en fare for de demokratiske samfund. Islam skal ikke anerkendes, men trænges tilbage», skriver Vermund og Højlund.

1 2 3 4 5