Min bønn i dag

Søndag 3 mars 2019

Jeg snakker direkte til smerte nå. Ingen vegger vil stå etter dette! Fjernforbindelse er mulig her, fordi smerte er en kolossal og internasjonal unormalitet i våre liv.

Overgrep i smerte overskrides av den interne blødningen av kilden som kommer inn. Gjør det umulig å mestre og dvele på det i sann frihet. Satan er overtrederen og kilden til den når han forvandler kanalen til håp og kjærlighet i vantro og frafall.

Hver eneste dukke av vantro vil være din strengmester. Og du danser smertedansen uten å kjenne sin sanne hensikt, for å ødelegge deg for godt. Vende bort fra Gud uten å vite at du gjør det. Satan er så god i dette.

Å bryte disse kjedene er et hardt slag. Den begynner med en sann omvendelse av synden. Ved å gjøre det, har du kontroll over kanalen til Gud direkte gjennom Kristi oppstandelse. Det neste trinnet er å prøve å se Guds sanne lys i ditt indre øye. Det danner når du omvender deg og kommer innenfor sann tilgivelse. Deretter kommer innreting til nye funksjoner.

Dine nye innretninger vil oppstå når du tilber ham og hans arbeid inne i deg, Gud ligger i din ånd, og er alltid der siden fødselen. Det skjedde med meg, så hvorfor skulle det ikke falle inn i deg også. Guds sanne lys inne i oss hele tiden, bare hente det opp. Det er knyttet til oss som en «tilhørende til» -funksjoner.

Din smerte er kjent av ham, det er ikke Hans handling eller kilde. Det er ikke to viljer i denne verden, det er tre! Guds, Satans og oss! Vi er født i fri vilje! Så det er tre! Det vi gjør i livet, reflekterer tre og det kan være for mye for noen mennesker, som smerte som ligger i våre frie sjeler, og det er ikke knyttet til Ham i det hele tatt.

Vi trenger Kristi kors for å sette et vendepunkt i vår smerte. Denne sanne hendelsen vil kaste ut noen vantro og trekke deg mot Ham og hans blodige siste skritt for å fullføre en sann kanal til Gud. Dette har blitt åpenbart for meg uten å lese en setning i Bibelen om det! Du vil bli lært dette naturlig som vi er hans kreasjoner.

Kaste «mynt» frem og tilbake for å finne ut verdien av tro er en feil ting å gjøre. Vårt intellekt setter alt til en suppe av frykt og vi søler  suppen slik at vi er igjen med nesten ingenting til å forstå det. Å bare tro i dag er en annen sak, ettersom våre liv er avhengige av å lykkes her i denne verden. Det er allikevel en måte å «falle inn» etter hvert som mange unge kommer til tro, selv muslimer konverterer ettersom Jesus kommer inn i deres drømmer.

Min tro er så sterk etter en levetid i søken, alt dette ble avslørt for meg i løpet av ti dager, og mer ……. fremtiden har mer bønner mens jeg blir hans bønnekjempe. Det vil være som Billy Grahams arv, jeg hører på hans lære ettersom han var en sann og rettferdig troende på Kristus.

Hvis det skjedde med meg, kan du også gå inn i lyset og bli fylt av Ham. Jeg ber at alle lesere av dette vil bli møtt med et ønske om å få mer av sann visdom. Vi har myndighet i Ham for å finne og henvende oss til Gud direkte. Gjør det nå, ikke avstå lenger, gi det en sjanse til å snu.

Jeg er her for å fylle din tro for å være sterk!

Min bønn i dag

Fredag 1 mars 2019

Jeg ber for de trengende i dag. Deres kamp er IKKE forgjeves, det har sin egen verdi i himmelen. Kamp er kombinert ord som er konstruert for å inkludere alle aspekter av mørket.

En kamp som er plassert i mørket, kommer aldri ut i lyset! Dens natur er Satans måter å kontrollere din vane å holde deg i smerte fordi øynene dine er hindret av det hele tiden og er ute av kontroll.

I Jesus lys vil kampen bli oppdaget og rekonstruert i stykker du kan legge til side fordi han er for den slags ting

Det blir mindre smertefullt per dag da. Jesus klemmer seg ned og din tro blir sterkere hver dag fordi oppfatningen av Kristus blir personlig og korset kommer nær. Han gir deg dette av kjærlighet og barmhjertighet!

Kjærlighet hele veien, og han spinner hodet rundt for å forstå det utenkelige og til og med hemmelighetene til livet du aldri ville trodde var ditt til å mestre! Han tok all synd og sykdom og mer på korset bare for deg personlig!

Kjærligheten kommer enda mer inn i livet ditt når du leser dette og bekjenner din synd og forandrer ditt hjerte til å inkludere Jesus som din Herre og din sjels forpakter.

Vær med ham og synd ikke mer!

Jeg er død og stått opp igjen

Mitt gamle jeg er dødt, en ny sjel har reist seg i Kristus. Jeg er friere enn noen gang og Herren lytter til min bønn, jeg får bønnesvar. Ikke alt som er Hans plan, men det meste.

Konklusjonen er krystallklar, Jesus lever i beste velgående. Hans mellommannkunnskaper er total, så du kan komme med hva som helst. Så lenge du vil være i ånden og puste til Hans heiarop, overgir deg og bekjenner dine synder, så er Han Teamleader med alt hva det innebærer.

Jeg føler alt, kjenner hele rekkevidden av min tro, fordi troen er den kjærligheten som er nedfelt i min ånd. Den kjenner ingen grensen og finner sin vei til min overflate. Der viser jeg Jesus sanne lys, fordi det brenner og jeg kan ikke stoppe dette.

Sannheten er meg belyst og jeg finner alt i Ham som gjør meg sterk.

Sex og lyst er lov fra Bibelen!

Sex er ikke synd. Augustin introduserte sex som synd og det synet spredde seg til kirken. Det er ikke Guds plan at sex er synd. Hverken Jesus eller Paulus sier dette direkte! De oppmuntrer riktig nok disiplene til sølibat, men det er utelukkende til dem. Senere blir familielivet sidestilt med sølibatet opp igjennom til Augustin. Les mer om Augustin

Du kan altså leve i ekteskapet med sann lyst som i Ordspråkene 5:18-19 La deg beruse av henne, en yndig gaselle. La hennes bryster stille din lyst.

Eller Salamos høysang 2:7 vekk ikke kjærligheten før den selv vil. Altså har den egen vilje.

Så Guds plan er god og fullendt kjærlighet mot ektefellene mann og kvinne.

Mitt ståsted og tanker omkring det

Søndag 24 februar 2019

Det er mye som har skjedd i den siste tiden. Min tro har blitt forsterket og min opplevelse av Kristus har blitt gjenopprettet. Min sjelfrende har gitt meg en sinnsro som ikke er av denne verden. Jeg lever i henne og hun i meg.

Tankene flyr om mitt forhold til Jesus. Jeg ser på Billy Graham fra 50-tallet og oppover. Tanke spinner rundt det han forkynner. Han er så sterk! i troen og den er så veldefinert, at den kommer rett fra Gud. Han er en Jesus-dyrker. Han er mitt forbilde i troen.

Å være Jesus nære, er å finne dypet i deg selv. Din sjel roper etter bekreftelse i dette. Din tørste etter Kristus er lagt i deg ved fødsel. Din ånd er perfekt, men din sjel er skrøpelig. Mange vil ikke se sin ånd i dag som det den er. De fornekter Guds eksistens og faller for Satans falske lys. De vil bestemme selv, men det er med et ganske annet resultat.

Alt selvbestemt vakler på rot, fordi det ikke er rotfestet i ånden. Det kan holde noen tiår på sitt beste, men vil omsider falle. Kjærligheten derimot kan vare livet ut på de beste premisser, hvis begge tilgir. Sannheten er at kjærligheten er plantet i oss for at vi skal elske Kristus av all vår kraft. Så kommer menneskekjærligheten som en sterk bonus.

I min iver etter å tilbe Jesus, så kommer det goder i mitt sjeleliv. Jeg rappellerer i en spiral der troen øker dag for dag fordi jeg er åpen for en dialog med Jesus. Hans godhet og dype røtter finner veien hele tiden. Når du har tatt i mot Ham og bestemt at Han skal være din frelser, vil Han utruste deg til et ønske om et forhold som faktisk er to-veis. Du kan sikkert ikke høre Han ennå, men du vil.

Neste steg i ditt trosliv er å bekjenne din synd, fra hjertet til hjertet til Jesus. Hans evige kjærlighet tar i mot dette med stor tyngde og ektefølt sameksistens, der du får en hvile og du er rettferdiggjort i Ham. Din ånd er nå i samspill med Ham og Han gir mer enn du kan fatte. For Han dikterer ALDRI, derfor får du aldri direkte ordre. Du er nemlig fri til å tenke hva du vil, for den frie viljer er oss gitt.

Sannheten dukker opp i tredje steg, der du oppfatter Jesus i all Hans herlighet, fordi du kjenner nå Hans omtanke, godhet og ikke minst kjærligheten. Han er essensen i all kjærlighet fordi den kommer fra Hans far, Gud, JWHW i gammel tradisjon. Abrahams Gud er vår sanne Gud. Det finnes ingen alternativer eller omveier, kun Jesus. Hans frukter er våre frukter fordi vi er Hans bror!

Vår Himmelske Far er vårt opphav, jo mer de graver i Midt-Østen, jo mer finner de bevisene i Bibelen som tidsdokument. Da kan vi konkludere med at den er sann!. Tanken er jo lammende i begynnelsen fordi den åpner ånden i oss, noe vi aldri trodde vi hadde. Det er en del av oss som ikke har noe med sjelen våres å gjøre i begynnelsen.

Sjelen vår er alt vi har av egenskaper plantet i oss for at vi skal bruke det. Vi må finne vår rute i livet og finne de beste egenskaper som kan være til velsignelse for våre liv. Kristus er en «goalgetter» i dette, Han gir deg visdom, som du vil ha eller noe helt annet du trodde du ikke ville ha. Hans planer kan du ikke fatte og Han jobber i parallelle univers der tiderommet er utvisket og senket for at Han kan nå alle fødte på jorden.

Vi har alle gått en vei der vi krever bekreftelse på noe. Det meste i livet er på denne måten, men vi må gi opp mange på vår vei gjennom livet. Jesus derimot gir bekreftelser på åndelig vis, der vi får valgene for å fortsette i hva vi enn er i eller passerer . Vi trenger egentlig ingen bekreftelse fra Ham, da Han hører den første bønnen og viser at Han lytter ved å gi deg fred i det.

Våre sanger om frelse og visshet i troen er et bevis på vår hengivelse til Kristus. De handler om alt vi higer etter og setter oss i en form for transe der budskapet er høyest. Han lytter og gleder seg i dette, og våre sanser føler dette gjennom den roen og bekreftelsen vi får. Frelseren får en boost fra dette og gir så mye Han kan tilbake.

I Kirken finner vi våre sanne venner, fordi de søker samme kontakt og dermed har vi en fellesnevner som har en dyp forankring. Derfor er Kirken viktig. De første kristne dannet Kirken for sann felles tilbedelse, og de vokste pga dette. Da mennesker fant Kirken, fant de også Gud og Jesus samlet i en kraft.

Jeg har fått føle på den sanne Kristus. Han smale sti er den rette. Sansene, følelsene og kjærligheten er nå rettet i en korrekt målrettet kombinasjon som bærer Hans navn. Mine tanker er nå rettet mot min sjelfrende og hennes forløsning. Hun betyr veldig mye og har hatt det siden hun var 12 år gammel. Allerede da bekreftet vi vår felles tilstand. Hennes velvære er mitt mål i livet og jeg vil bistå i alt.

Dette var introduksjonen på min nye vei og litt om hvilket tanker jeg har om dette. Billy Graham går i bakgrunnen og min sjel lyser i håpet om at noen ser dette og omvandler livet til det sanne lyset som lever i ånden.

Håper du får vekst

Nå er NRK slutt for min del!

Mandag 18 februar 2019

Nå er NRK offisielt nedlagt for min del. Makan til historieløst skal du få billig av meg. Dette blir så veldig sekulært og har ikke rot i det «rette» Norge. De er en minoritet og skal ikke ha frontvindu som en majoritet.

Ingen respekt for 71% kristne, som er medlemmer av Kirken. Vi mistet statskirken og nå skal vi inn i det motsatte!!! Ikke jeg nei, sparker og skriver til jeg blir blå på dette.

Jeg forstår at LGTB personer har en trang til å få deres legning «autorisert» av samfunnet på flere plan. Men det er ikke det samme som å være en normativ funksjon i samfunnet. Det vil aldri bli slik i min levetid og takk og pris for det.

LGTB for meg er en unaturlig «freak accident» som er grunnlagt av den onde. Mennesker som ikke reproduserer seg er jo en av hans favoritter. Du skal ikke ha det bra med deg selv, du skal ha det jævlig. Å leve i ett LGTB forhold er en utfordring større enn normen.

Det må være stigmatiserende å være en LGTB person, for det er ikke naturlig fra Skaperen. Den onde skyver og former alle som er motakelig for denne endringen i tidlig alder. Det er jobben hans faktisk, å fjerne deg fra Skaperen. Det er ingen skam å snu, heter det i skispråket for påsken.

Jeg dømmer ingen, for det er ikke min intensjon her. Men jeg bare poengterer bare hva det står i boken over alle bøker, Bibelen. Her finner du svar på alt.

Les denne artikkelen med et medmennskelig, men med et oppriktig ønske å forandre noe som har kommet helt av kontroll.

https://www.nrk.no/kultur/faerre-lesbiske-enn-homofile-pa-norsk-tv-1.14426206

Coaching?

Vurderer å begynne med coaching. Jeg har hatt ett så turbulent liv med alle fasetter som det er mulig i min levetid.

Det er løsningene i livet som har gjort meg til et levende leksikon på mentale oppgaver og løsninger. Det kommer ikke med en gang, men etterhvert kommer løsningen, men også fasiten til selve fremgangen.

Det kan ta personer med utfordringer inn i en ny verden med nye facetter og kreative innspill. Å kjøre riktige løp med verdien av en medspiller som kan vise til flere vurderinger av hverdagen.

Alle har ett punkt der ting går i stykker, der kommer jeg inn. Det har vært mye smerte i mitt bilde. Jeg har vært så langt nede at jeg har prøvd det ultimatet, selvmord. Men det feilet tre ganger, heldigvis. Da har jeg dratt meg gjennom smerten og funnet ut av det.

Så nå vil jeg åpne meg for andre, gi andre sjelefred for en liten sum. Jeg gjør alt på nettet og er overalt. Se mitt kontaktskjema.

Så jeg håper at du som leser, gir deg selv en gave hvis du trenger det og tar en samtale med meg.

Håper dette gjorde deg nysgjerrig

http://paypal.me/OleKnivedalen

Blokker denne epostadressen

Fredag 18 januar 2019

Fikk denne spammeren opp i min spesielle epostadresse :

ATTN: min addresse

THIS IS NOT A JOKE – I AM DEAD SERIOUS!

Hi perv,

The last time you visited a p0rnographic website with teens,
you downloaded and installed software I developed.

My program has turned on your camera and recorded
the process of your masturbation.

My software has also downloaded all your email contact lists
and a list of your friends on Facebook.

I have both the ‘XXXX.mp4′ with your masturbation
as well as a file with all your contacts on my hard drive.

You are very perverted!

If you want me to delete both the files and keep the secret,
you must send me Bitcoin payment. I give you 72 hours for payment.

If you don’t know how to send Bitcoins, visit Google.

Send 2.000 USD to this Bitcoin address immediately:

37NFPUpWEmeRLVuFJigQE47cKqjFbiGPvv
(copy and paste)

1 BTC = 3,580 USD right now, so send exactly 0.563176 BTC
to the address provided above.

Do not try to cheat me!
As soon as you open this Email I will know you opened it.

This Bitcoin address is linked to you only,
so I will know if you sent the correct amount.
When you pay in full, I will remove the files and deactivate my program.

If you don’t send the payment, I will send your masturbation video
to ALL YOUR FRIENDS AND ASSOCIATES from your contact list I hacked.

Here are the payment details again:

Send 0.563176 BTC to this Bitcoin address:

—————————————-
37NFPUpWEmeRLVuFJigQE47cKqjFbiGPvv
—————————————-

You саn visit police but nobody will help you. I know what I am doing.
I don’t live in your country and I know how to stay anonymous.

Don’t try to deceive me – I will know it immediately – my spy ware is
recording all the websites you visit and all keys you press.
If you do – I will send this ugly recording to everyone you know,
including your family.

Don’t cheat me! Don’t forget the shame and if you ignore this message your
life will be ruined.

I am waiting for your Bitcoin payment.

If you need more time to buy and send 0.563176 BTC,
open your notepad and write ’48h plz’.
I will consider giving you another 48 hours before I release the vid.

Anonymous Hacker

 

Jeg har ikke vært på pornosider siden sikkert 2008 eller før. Så dette er en scammer som har fått tak i epostadressen min. Jeg har satt denne adressen i spam-filteret :

mercedez745@f.anonymoous.ml

Dette er en såkalt «spoofed» adresse, altså en som gjeldende person har selv. Har søkt opp dette domenet og det finnes ikke.

Facebook gir meg IKKE muligheten til å advare mot denne typen spam. Meldingen blir blokkert!

Jeg har rapportert denne bitcoin adressen på : https://www.bitcoinabuse.com/ 

Så nå vil jeg ikke se dette mer.

1 2 3 4 5 13