Gudstjeneste 10. mar 2019

Å være på gudstjeneste er en god ting.

Lovsangen er veldig god og handler om bl.a. ydmykhet og tilbedelse.

Utfordringen er å se på hva som blir snakket om. Vi trenger en bønn om å bekjenne synd og det finnes ikke i «Oslo Kristne Senter», jeg har ikke til dags dato fått en slik bønn ledet av pastoren.

Bekjennelse av synd er en av grunnpilarene i den kristne tro. Du må bekjenne synd for å komme til Guds alter. Det står i Bibelen og kan ikke misforstås.

Det er greit med Jesus-tilbedelse i mange fasetter og vinklinger. Men du kommer ikke inntil Gud uten å være «ren» av synd. Det er så mange steder i Bibelen at bekjennelse er meget viktig og at vi ikke kan overse dette.

Jeg kommer tilbake om dette etter en samtale med noen i kirken, hvordan de opplever denne utfordringen. Mange menigheter har en personlig sfære som står sterkt intellektuelt, men det er ikke fundament og sikring for i teksten. Ydmykhet og bekjennelse er veien til frelsen.

Jeg opplever allikevel at det er ånd i begge pastorene som er gift. Det er vel en personlig sfære som innbefatter bekjennelse for dem. Felles bønn er vel en sak verdt å kempe litt for her. For kirken er god og jeg føler meg hjemme der.

Ånden er sterk i meg og jeg vil gjøre alt for å dele denne gaven med andre. Hvordan jeg skal gjøre dette er en annen sak, der form og styrke må avpasses for å møte folk i deres situasjon. Det er ihvertfall noe jeg må ut til folk med. For kjærligheten overkommer alle folks mentale sperrer.

Nå skal natten få rom til å senke meg i sengen.

Guddommelig Visdom

Mandag 4 mars 2019

Likevel, visdom taler vi blant de fullkomne. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som går til grunne. Nei, som et mysterium taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av forut har bestemt til vår herlighet. Denne visdommen kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham.
– 1Kor 2:6-9

Min bønn i dag

Søndag 3 mars 2019

Jeg snakker direkte til smerte nå. Ingen vegger vil stå etter dette! Fjernforbindelse er mulig her, fordi smerte er en kolossal og internasjonal unormalitet i våre liv.

Overgrep i smerte overskrides av den interne blødningen av kilden som kommer inn. Gjør det umulig å mestre og dvele på det i sann frihet. Satan er overtrederen og kilden til den når han forvandler kanalen til håp og kjærlighet i vantro og frafall.

Hver eneste dukke av vantro vil være din strengmester. Og du danser smertedansen uten å kjenne sin sanne hensikt, for å ødelegge deg for godt. Vende bort fra Gud uten å vite at du gjør det. Satan er så god i dette.

Å bryte disse kjedene er et hardt slag. Den begynner med en sann omvendelse av synden. Ved å gjøre det, har du kontroll over kanalen til Gud direkte gjennom Kristi oppstandelse. Det neste trinnet er å prøve å se Guds sanne lys i ditt indre øye. Det danner når du omvender deg og kommer innenfor sann tilgivelse. Deretter kommer innreting til nye funksjoner.

Dine nye innretninger vil oppstå når du tilber ham og hans arbeid inne i deg, Gud ligger i din ånd, og er alltid der siden fødselen. Det skjedde med meg, så hvorfor skulle det ikke falle inn i deg også. Guds sanne lys inne i oss hele tiden, bare hente det opp. Det er knyttet til oss som en «tilhørende til» -funksjoner.

Din smerte er kjent av ham, det er ikke Hans handling eller kilde. Det er ikke to viljer i denne verden, det er tre! Guds, Satans og oss! Vi er født i fri vilje! Så det er tre! Det vi gjør i livet, reflekterer tre og det kan være for mye for noen mennesker, som smerte som ligger i våre frie sjeler, og det er ikke knyttet til Ham i det hele tatt.

Vi trenger Kristi kors for å sette et vendepunkt i vår smerte. Denne sanne hendelsen vil kaste ut noen vantro og trekke deg mot Ham og hans blodige siste skritt for å fullføre en sann kanal til Gud. Dette har blitt åpenbart for meg uten å lese en setning i Bibelen om det! Du vil bli lært dette naturlig som vi er hans kreasjoner.

Kaste «mynt» frem og tilbake for å finne ut verdien av tro er en feil ting å gjøre. Vårt intellekt setter alt til en suppe av frykt og vi søler  suppen slik at vi er igjen med nesten ingenting til å forstå det. Å bare tro i dag er en annen sak, ettersom våre liv er avhengige av å lykkes her i denne verden. Det er allikevel en måte å «falle inn» etter hvert som mange unge kommer til tro, selv muslimer konverterer ettersom Jesus kommer inn i deres drømmer.

Min tro er så sterk etter en levetid i søken, alt dette ble avslørt for meg i løpet av ti dager, og mer ……. fremtiden har mer bønner mens jeg blir hans bønnekjempe. Det vil være som Billy Grahams arv, jeg hører på hans lære ettersom han var en sann og rettferdig troende på Kristus.

Hvis det skjedde med meg, kan du også gå inn i lyset og bli fylt av Ham. Jeg ber at alle lesere av dette vil bli møtt med et ønske om å få mer av sann visdom. Vi har myndighet i Ham for å finne og henvende oss til Gud direkte. Gjør det nå, ikke avstå lenger, gi det en sjanse til å snu.

Jeg er her for å fylle din tro for å være sterk!

Min bønn i dag

Fredag 1 mars 2019

Jeg ber for de trengende i dag. Deres kamp er IKKE forgjeves, det har sin egen verdi i himmelen. Kamp er kombinert ord som er konstruert for å inkludere alle aspekter av mørket.

En kamp som er plassert i mørket, kommer aldri ut i lyset! Dens natur er Satans måter å kontrollere din vane å holde deg i smerte fordi øynene dine er hindret av det hele tiden og er ute av kontroll.

I Jesus lys vil kampen bli oppdaget og rekonstruert i stykker du kan legge til side fordi han er for den slags ting

Det blir mindre smertefullt per dag da. Jesus klemmer seg ned og din tro blir sterkere hver dag fordi oppfatningen av Kristus blir personlig og korset kommer nær. Han gir deg dette av kjærlighet og barmhjertighet!

Kjærlighet hele veien, og han spinner hodet rundt for å forstå det utenkelige og til og med hemmelighetene til livet du aldri ville trodde var ditt til å mestre! Han tok all synd og sykdom og mer på korset bare for deg personlig!

Kjærligheten kommer enda mer inn i livet ditt når du leser dette og bekjenner din synd og forandrer ditt hjerte til å inkludere Jesus som din Herre og din sjels forpakter.

Vær med ham og synd ikke mer!

Jeg er død og stått opp igjen

Mitt gamle jeg er dødt, en ny sjel har reist seg i Kristus. Jeg er friere enn noen gang og Herren lytter til min bønn, jeg får bønnesvar. Ikke alt som er Hans plan, men det meste.

Konklusjonen er krystallklar, Jesus lever i beste velgående. Hans mellommannkunnskaper er total, så du kan komme med hva som helst. Så lenge du vil være i ånden og puste til Hans heiarop, overgir deg og bekjenner dine synder, så er Han Teamleader med alt hva det innebærer.

Jeg føler alt, kjenner hele rekkevidden av min tro, fordi troen er den kjærligheten som er nedfelt i min ånd. Den kjenner ingen grensen og finner sin vei til min overflate. Der viser jeg Jesus sanne lys, fordi det brenner og jeg kan ikke stoppe dette.

Sannheten er meg belyst og jeg finner alt i Ham som gjør meg sterk.

Sex og lyst er lov fra Bibelen!

Sex er ikke synd. Augustin introduserte sex som synd og det synet spredde seg til kirken. Det er ikke Guds plan at sex er synd. Hverken Jesus eller Paulus sier dette direkte! De oppmuntrer riktig nok disiplene til sølibat, men det er utelukkende til dem. Senere blir familielivet sidestilt med sølibatet opp igjennom til Augustin. Les mer om Augustin

Du kan altså leve i ekteskapet med sann lyst som i Ordspråkene 5:18-19 La deg beruse av henne, en yndig gaselle. La hennes bryster stille din lyst.

Eller Salamos høysang 2:7 vekk ikke kjærligheten før den selv vil. Altså har den egen vilje.

Så Guds plan er god og fullendt kjærlighet mot ektefellene mann og kvinne.

1 2 3 4 5 14