Litt om NAV

Tirsdag 8 mai 2018

Jeg har mye på hjertet når det gjelder norske myndigheters og deres holdning til fattige. Vi har 9.3 prosent fattige mennesker som lever under FNs fattigdomsgrense. Maten er så dyr i Norge, at mange av disse menneskene går til sengs uten å ha spist ett varmt måltid til middag. Andre utgifter som f.eks. tannlege, lege og medisiner er også dyre.

Vi har ett statlig organ kalt NAV eller arbeids- og velferdsforvaltning. NAV  administrerer alle som registerer seg som arbeidsledige, de som har uføretrygd og andre sosiale ytelser.

NAV holder utbetalingene lave og gir fattige en vanskelig og uforutsigbar fremtid. Det er politisk vilje til å redusere utbetalingene til uføre blant flere politiske partier. Det er også et program for å redusere antall på mennesker på trygd og andre trygdeytelser. Så mange lever på utryggehet om neste utvikling i deres sak.

Mer om dette senere

1 12 13 14