Gudstjeneste 10. mar 2019

Å være på gudstjeneste er en god ting.

Lovsangen er veldig god og handler om bl.a. ydmykhet og tilbedelse.

Utfordringen er å se på hva som blir snakket om. Vi trenger en bønn om å bekjenne synd og det finnes ikke i «Oslo Kristne Senter», jeg har ikke til dags dato fått en slik bønn ledet av pastoren.

Bekjennelse av synd er en av grunnpilarene i den kristne tro. Du må bekjenne synd for å komme til Guds alter. Det står i Bibelen og kan ikke misforstås.

Det er greit med Jesus-tilbedelse i mange fasetter og vinklinger. Men du kommer ikke inntil Gud uten å være «ren» av synd. Det er så mange steder i Bibelen at bekjennelse er meget viktig og at vi ikke kan overse dette.

Jeg kommer tilbake om dette etter en samtale med noen i kirken, hvordan de opplever denne utfordringen. Mange menigheter har en personlig sfære som står sterkt intellektuelt, men det er ikke fundament og sikring for i teksten. Ydmykhet og bekjennelse er veien til frelsen.

Jeg opplever allikevel at det er ånd i begge pastorene som er gift. Det er vel en personlig sfære som innbefatter bekjennelse for dem. Felles bønn er vel en sak verdt å kempe litt for her. For kirken er god og jeg føler meg hjemme der.

Ånden er sterk i meg og jeg vil gjøre alt for å dele denne gaven med andre. Hvordan jeg skal gjøre dette er en annen sak, der form og styrke må avpasses for å møte folk i deres situasjon. Det er ihvertfall noe jeg må ut til folk med. For kjærligheten overkommer alle folks mentale sperrer.

Nå skal natten få rom til å senke meg i sengen.

Guddommelig Visdom

Mandag 4 mars 2019

Likevel, visdom taler vi blant de fullkomne. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som går til grunne. Nei, som et mysterium taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av forut har bestemt til vår herlighet. Denne visdommen kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham.
– 1Kor 2:6-9

Min bønn i dag

Søndag 3 mars 2019

Jeg snakker direkte til smerte nå. Ingen vegger vil stå etter dette! Fjernforbindelse er mulig her, fordi smerte er en kolossal og internasjonal unormalitet i våre liv.

Overgrep i smerte overskrides av den interne blødningen av kilden som kommer inn. Gjør det umulig å mestre og dvele på det i sann frihet. Satan er overtrederen og kilden til den når han forvandler kanalen til håp og kjærlighet i vantro og frafall.

Hver eneste dukke av vantro vil være din strengmester. Og du danser smertedansen uten å kjenne sin sanne hensikt, for å ødelegge deg for godt. Vende bort fra Gud uten å vite at du gjør det. Satan er så god i dette.

Å bryte disse kjedene er et hardt slag. Den begynner med en sann omvendelse av synden. Ved å gjøre det, har du kontroll over kanalen til Gud direkte gjennom Kristi oppstandelse. Det neste trinnet er å prøve å se Guds sanne lys i ditt indre øye. Det danner når du omvender deg og kommer innenfor sann tilgivelse. Deretter kommer innreting til nye funksjoner.

Dine nye innretninger vil oppstå når du tilber ham og hans arbeid inne i deg, Gud ligger i din ånd, og er alltid der siden fødselen. Det skjedde med meg, så hvorfor skulle det ikke falle inn i deg også. Guds sanne lys inne i oss hele tiden, bare hente det opp. Det er knyttet til oss som en «tilhørende til» -funksjoner.

Din smerte er kjent av ham, det er ikke Hans handling eller kilde. Det er ikke to viljer i denne verden, det er tre! Guds, Satans og oss! Vi er født i fri vilje! Så det er tre! Det vi gjør i livet, reflekterer tre og det kan være for mye for noen mennesker, som smerte som ligger i våre frie sjeler, og det er ikke knyttet til Ham i det hele tatt.

Vi trenger Kristi kors for å sette et vendepunkt i vår smerte. Denne sanne hendelsen vil kaste ut noen vantro og trekke deg mot Ham og hans blodige siste skritt for å fullføre en sann kanal til Gud. Dette har blitt åpenbart for meg uten å lese en setning i Bibelen om det! Du vil bli lært dette naturlig som vi er hans kreasjoner.

Kaste «mynt» frem og tilbake for å finne ut verdien av tro er en feil ting å gjøre. Vårt intellekt setter alt til en suppe av frykt og vi søler  suppen slik at vi er igjen med nesten ingenting til å forstå det. Å bare tro i dag er en annen sak, ettersom våre liv er avhengige av å lykkes her i denne verden. Det er allikevel en måte å «falle inn» etter hvert som mange unge kommer til tro, selv muslimer konverterer ettersom Jesus kommer inn i deres drømmer.

Min tro er så sterk etter en levetid i søken, alt dette ble avslørt for meg i løpet av ti dager, og mer ……. fremtiden har mer bønner mens jeg blir hans bønnekjempe. Det vil være som Billy Grahams arv, jeg hører på hans lære ettersom han var en sann og rettferdig troende på Kristus.

Hvis det skjedde med meg, kan du også gå inn i lyset og bli fylt av Ham. Jeg ber at alle lesere av dette vil bli møtt med et ønske om å få mer av sann visdom. Vi har myndighet i Ham for å finne og henvende oss til Gud direkte. Gjør det nå, ikke avstå lenger, gi det en sjanse til å snu.

Jeg er her for å fylle din tro for å være sterk!

Min bønn i dag

Fredag 1 mars 2019

Jeg ber for de trengende i dag. Deres kamp er IKKE forgjeves, det har sin egen verdi i himmelen. Kamp er kombinert ord som er konstruert for å inkludere alle aspekter av mørket.

En kamp som er plassert i mørket, kommer aldri ut i lyset! Dens natur er Satans måter å kontrollere din vane å holde deg i smerte fordi øynene dine er hindret av det hele tiden og er ute av kontroll.

I Jesus lys vil kampen bli oppdaget og rekonstruert i stykker du kan legge til side fordi han er for den slags ting

Det blir mindre smertefullt per dag da. Jesus klemmer seg ned og din tro blir sterkere hver dag fordi oppfatningen av Kristus blir personlig og korset kommer nær. Han gir deg dette av kjærlighet og barmhjertighet!

Kjærlighet hele veien, og han spinner hodet rundt for å forstå det utenkelige og til og med hemmelighetene til livet du aldri ville trodde var ditt til å mestre! Han tok all synd og sykdom og mer på korset bare for deg personlig!

Kjærligheten kommer enda mer inn i livet ditt når du leser dette og bekjenner din synd og forandrer ditt hjerte til å inkludere Jesus som din Herre og din sjels forpakter.

Vær med ham og synd ikke mer!

Mitt ståsted og tanker omkring det

Søndag 24 februar 2019

Det er mye som har skjedd i den siste tiden. Min tro har blitt forsterket og min opplevelse av Kristus har blitt gjenopprettet. Min sjelfrende har gitt meg en sinnsro som ikke er av denne verden. Jeg lever i henne og hun i meg.

Tankene flyr om mitt forhold til Jesus. Jeg ser på Billy Graham fra 50-tallet og oppover. Tanke spinner rundt det han forkynner. Han er så sterk! i troen og den er så veldefinert, at den kommer rett fra Gud. Han er en Jesus-dyrker. Han er mitt forbilde i troen.

Å være Jesus nære, er å finne dypet i deg selv. Din sjel roper etter bekreftelse i dette. Din tørste etter Kristus er lagt i deg ved fødsel. Din ånd er perfekt, men din sjel er skrøpelig. Mange vil ikke se sin ånd i dag som det den er. De fornekter Guds eksistens og faller for Satans falske lys. De vil bestemme selv, men det er med et ganske annet resultat.

Alt selvbestemt vakler på rot, fordi det ikke er rotfestet i ånden. Det kan holde noen tiår på sitt beste, men vil omsider falle. Kjærligheten derimot kan vare livet ut på de beste premisser, hvis begge tilgir. Sannheten er at kjærligheten er plantet i oss for at vi skal elske Kristus av all vår kraft. Så kommer menneskekjærligheten som en sterk bonus.

I min iver etter å tilbe Jesus, så kommer det goder i mitt sjeleliv. Jeg rappellerer i en spiral der troen øker dag for dag fordi jeg er åpen for en dialog med Jesus. Hans godhet og dype røtter finner veien hele tiden. Når du har tatt i mot Ham og bestemt at Han skal være din frelser, vil Han utruste deg til et ønske om et forhold som faktisk er to-veis. Du kan sikkert ikke høre Han ennå, men du vil.

Neste steg i ditt trosliv er å bekjenne din synd, fra hjertet til hjertet til Jesus. Hans evige kjærlighet tar i mot dette med stor tyngde og ektefølt sameksistens, der du får en hvile og du er rettferdiggjort i Ham. Din ånd er nå i samspill med Ham og Han gir mer enn du kan fatte. For Han dikterer ALDRI, derfor får du aldri direkte ordre. Du er nemlig fri til å tenke hva du vil, for den frie viljer er oss gitt.

Sannheten dukker opp i tredje steg, der du oppfatter Jesus i all Hans herlighet, fordi du kjenner nå Hans omtanke, godhet og ikke minst kjærligheten. Han er essensen i all kjærlighet fordi den kommer fra Hans far, Gud, JWHW i gammel tradisjon. Abrahams Gud er vår sanne Gud. Det finnes ingen alternativer eller omveier, kun Jesus. Hans frukter er våre frukter fordi vi er Hans bror!

Vår Himmelske Far er vårt opphav, jo mer de graver i Midt-Østen, jo mer finner de bevisene i Bibelen som tidsdokument. Da kan vi konkludere med at den er sann!. Tanken er jo lammende i begynnelsen fordi den åpner ånden i oss, noe vi aldri trodde vi hadde. Det er en del av oss som ikke har noe med sjelen våres å gjøre i begynnelsen.

Sjelen vår er alt vi har av egenskaper plantet i oss for at vi skal bruke det. Vi må finne vår rute i livet og finne de beste egenskaper som kan være til velsignelse for våre liv. Kristus er en «goalgetter» i dette, Han gir deg visdom, som du vil ha eller noe helt annet du trodde du ikke ville ha. Hans planer kan du ikke fatte og Han jobber i parallelle univers der tiderommet er utvisket og senket for at Han kan nå alle fødte på jorden.

Vi har alle gått en vei der vi krever bekreftelse på noe. Det meste i livet er på denne måten, men vi må gi opp mange på vår vei gjennom livet. Jesus derimot gir bekreftelser på åndelig vis, der vi får valgene for å fortsette i hva vi enn er i eller passerer . Vi trenger egentlig ingen bekreftelse fra Ham, da Han hører den første bønnen og viser at Han lytter ved å gi deg fred i det.

Våre sanger om frelse og visshet i troen er et bevis på vår hengivelse til Kristus. De handler om alt vi higer etter og setter oss i en form for transe der budskapet er høyest. Han lytter og gleder seg i dette, og våre sanser føler dette gjennom den roen og bekreftelsen vi får. Frelseren får en boost fra dette og gir så mye Han kan tilbake.

I Kirken finner vi våre sanne venner, fordi de søker samme kontakt og dermed har vi en fellesnevner som har en dyp forankring. Derfor er Kirken viktig. De første kristne dannet Kirken for sann felles tilbedelse, og de vokste pga dette. Da mennesker fant Kirken, fant de også Gud og Jesus samlet i en kraft.

Jeg har fått føle på den sanne Kristus. Han smale sti er den rette. Sansene, følelsene og kjærligheten er nå rettet i en korrekt målrettet kombinasjon som bærer Hans navn. Mine tanker er nå rettet mot min sjelfrende og hennes forløsning. Hun betyr veldig mye og har hatt det siden hun var 12 år gammel. Allerede da bekreftet vi vår felles tilstand. Hennes velvære er mitt mål i livet og jeg vil bistå i alt.

Dette var introduksjonen på min nye vei og litt om hvilket tanker jeg har om dette. Billy Graham går i bakgrunnen og min sjel lyser i håpet om at noen ser dette og omvandler livet til det sanne lyset som lever i ånden.

Håper du får vekst

1 2 3 4 7