Norsk syriafarer vil hjem til Norge

Mandag 28. mai 2018

Den norske/syriiske Aisha Shezadi (26) ber Utenriksdepartementet om hjelp til å komme hjem til Norge. I et håndskrevet brev levert til Utenriksdepartementet forteller kvinnen at hun befinner seg i en flyktningleir nordøst i Syria, og at hun «frykter å bli tvangssendt tilbake til» Den islamske staten (IS). Det skriver Klassekampen.

Shezadi og hennes tunisiske ektemann var del av en gruppe som flyktet fra IS i Eufratdalen sør for Raqqa i fjor høst, angivelig på grunn av innbyrdes konflikt og drap IS-krigerne imellom. Aktivistene Erling Folkvord og Johan Petter Andresen fra organisasjonen Solidaritet med Kurdistan møtte Shezadi tidligere i mai. Etterpå hadde nordmennene ett helt klart inntrykk av at hun fremdeles forsvarer IS, og at hun ikke angrer. Aktivistene mente da likevel at hun bør få bistand fra Norge.

Leiren er ikke et blivende sted for noen, og myndighetene i Nord-Syria ønsker heller ikke å beholde utenlandske statsborgere der. Her må Norge ta ansvar, fastslår Folkvord. Pressetalsperson for UD, Guri Solberg, uttaler på generelt grunnlag at «utenrikstjenesten har svært begrensede muligheter for å yte noen form for bistand til norske borgere som reiser inn eller oppholder seg i Syria».

Min kommentar til dette er :

Vi ser en forverring av hvem som  får hjlelp av norske aktivister, det er forkastelig at denne kvinnen skal få noen som helst hjelp fra Norge. Hun er en IS hjepler og hun forvarer IS og er dermed en terrorist. Vi skulle ha en streng innvandringspolitikk, men etniske nordmenn saboterer dette i stor skala. Jeg vil ikke at Norge skal engasjerere seg i denne saken!

Oslo: Gjenkjente gutter fra bilinnbrudd – ble slått

Torsdag 24. mai 2018

En person er slått på Furuset i Oslo, etter at han gjenkjente to tre mindreårige gutter som brøt seg inn i biler i natt, opplyser politiet. Fornærmede tok kontakt med de tre før volden, og de mistenkte gjerningsmennene løp fra stedet. Politiet har nå kontroll på samtlige, som også mistenkes for å ha stjålet en BMW i natt.

Min kommentar til dette er :

Vi ser en forverring av den generelle sikkerheten, med voldelige barn og ungdom som ikke har noe annet å gjøre annet enn voldsgjerninger. Dette vil bare bli verre fordi det ikke er satt av penger nok til barne og ungdomsabeid, ikke bare pengermen de jobber feil også. Fritidsklubber og skolefritidsordningen er redusert over mange år, og dermed har de ikke noe sted å være.

Jernstolper settes opp rundt Slottet

Torsdag 24 mai 2018

Sju år etter det verste terrorangrepet på norsk jord i fredstid, skal de kongelige eiendommene endelig sikres.

Regjeringen bevilget 140 millioner kroner over årets statsbudsjett for til å gjennomføre sikringstiltak på de kongelige eiendommene, og nå starter arbeidene med de første tiltakene, ifølge Aftenposten. Prosjektet har en totalramme på 592 millioner kroner over fire år. Det er Slottet som koster desidert mest å sikre mot terrorhandlinger.

Rundt hele slottseiendommen skal det plasseres ut korte jernstolper. Enkelte steder vil det bygges murer og gjerder. Jernstolpene skal være fastmontert, men enkelte steder vil det være mulig å heve og senke dem. Hensikten er å sørge for bedre kontroll med hvem som kommer inn på eiendommen.

– Det er viktig å påpeke at Slottsparken fortsatt er åpen. Vi ønsker definitivt ikke å stenge folk ute, tvert imot. Vi ønsker å invitere folk inn, sier sikkerhetssjef Lars Ivar Frøystad.

I tillegg til de ordinære overføringene til Kongehuset på rundt 200 millioner kroner årlig, har regjeringen bevilget flere titalls millioner kroner til terrorsikring siden 2014. En stor andel av pengene er blitt stående ubrukt. Slottet medga overfor NTB i fjor at sikringsarbeidet gikk tregt i startfasen, men at det da hadde fått god framdrift.

Tiltakene som skal gjennomføres, er i samsvar med anbefalingene i en sikkerhetsanalyse Politidirektoratet gjorde på oppdrag fra Justisdepartementet etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.

Bakgrunnen er behovet for økt sikkerhet rundt private og offentlige bygg og virksomheter med høy nasjonal- eller symbolverdi etter terrorhandlingene. Dette er et stort og omfattende prosjekt. Prosjektet kom i gang med sikkerhetsvurderingen i overgangen 2011/2012. Analysen som danner grunnlaget for det videre arbeidet, var ferdigstilt i desember 2015, sier Frøystad.

Målet er å være ferdig med sikkerhetstiltakene i 2021.

Min kommentar til dette er :

Utryggheten brer seg utover landet, og nå er det Slottets tur. Vi har muslimer i Norge som kan komme til å å utføre terror. Sist gang var det en etnisk nordmann, men fremtiden er er nok islamsk terror. Islam er en voldelig ideologi som ikke er kompatibelt med vestlige menneskerettigheter eller samfunn. I Islam har du ingen verdi hvis du ikke har gått på koran-skoler og går i moskeen jevnlig. Derfor er Islam farlig og opphavet til mange terroristangrep i nyere tid.

Norge registrerer laveste kvartalsfødselsrate siden 1985

Onsdag 23. mai 2018

Færre fødsler og flere dødsfall har resultert i at den laveste fødselsraten i 33 år er registrert i Norge for de tre første månedene av 2018.

Men befolkningen i landet vokser samlet som et resultat av innvandring, nyhetsbyråer NTB rapporter.

Netto migrasjon til Norge i første kvartal i år var 5.500, men netto endring i befolkningen som følge av fødsler og dødsfall var bare 1700, ifølge tall fra SSB. Det sammenligner med 2400 i 2017 og 3.500 i 2016.

Tallet for netto migrering var et resultat av totalt 13 300 innvandringer i landet minus 7 800 emigrasjoner.

De 5.500 tallene er 1000 færre enn for tilsvarende periode i 2017.

Nesten en tredjedel av de totale nettomigrasjonene består av syriere, med 1600 personer som kommer fra det krigsherede Midtøsten-landet.

Rundt 400 personer kom fra hver av Polen og Litauen, mens Eritrea og India bidro med henholdsvis 300 og 200 personer.

Norges totale befolkning ved utgangen av første kvartal 2018 var 5.302.778, opp med 7.159 siden begynnelsen av året.

Med en vekst på 1.910 var Akershus fylket med den største befolkningsøkningen i landet. Det skyldes først og fremst at folk flytter til området fra andre deler av landet, skriver NTB.

Oslo vokste i befolkningen med 1 267, men i motsetning til Akershus skyldes det hovedsakelig en relativt høy fødselsraten, med fødsler som oversteg dødsfall med 1 142. Men det er fortsatt lavere enn et tidligere SSB-estimat på netto 8000 fødsler årlig for hovedstaden.

Fem fylker – Sogn og Fjordane (-161), Hedmark (-100), Finnmark (-73), Oppland (-30) og Telemark – så en nedgang i befolkningen i første kvartal.

Min kommentar til dette er :

Kvinner velger utdanning og karriere enn å føde barn. Kvinner velger å ha sin første fødsel senere. Vi bor i et høykostland, og derfor trenger du utdanning for å få en høy lønn. Derfor, etter tre eller fire generasjoner i fremtiden, vil vi se at etniske nordmenn er i minoritet i vårt eget land. Heldigvis er jeg så gammel at jeg får anstendig alderdom.

Nasjonal beredskapskampanje i Norge til høsten

Tirsdag 22 mai 2018

Idet svenske myndigheter sender ut brosjyrer til den svenske befolkningen hvor de forbereder på krig og krise, varsler DSB at det kommer en kampanje i Norge.

Vi jobber med en egen beredskapskampanje som skal ut i løpet av høsten. Blant annet fokuserer vi på en krisesituasjon hvor man ikke har tilgang på strøm på 72 timer. Vi jobber med konkrete råd. Dette blir en nasjonal kampanje, og går ut på mye av den samme logikken som det myndighetene i Sverige skriver i sin brosjyre, opplyser Cecilie Daae, direktør for Direktoratet for samfunns sikkerhet og beredskap (DSB), til ABC Nyheter.

4,8 millioner husstander i Sverige får i de kommende dagene en brosjyre fra svenske sikkerhetsmyndigheter. «Om krisen eller kriget kommer», er tittelen på brosjyren, som er 20 sider lang.

Myndighetene ønsker blant annet å forberede svenskene på krig, naturkatastrofer, et stort cyberangrep og militære konflikter.

DSB kommer ikke til å trykke opp brosjyrer, men skal blant annet bruke sosiale medier til å spre kampanjen. Før jul i fjor spurte DSB den norske befolkningen om hvordan de var forberedt på ulike typer hendelser. Undersøkelsen viste at vi har en jobb å gjøre når det gjelder kunnskap og bevissthet, forteller DSB-sjefen.

 

Min kommentar til dette er :

Vi er nå utrygge og har ikke nok resurser til å avverge en mulig trussel fra en f.eks en hacker gruppe eller et land. Myndighetene gir ikke nok penger til sikkerhetarbeid og sikkerhetstjenesten jobber med gamle utdaterte maskiner og programvare. Jeg er sikker på at ett angrep fra en relativt stor gruppe hackere ikke vil bli stoppet i tide. Det er altfor mange systemer som er sårbare og er koblet til internet uten særlig sikkerhet. Så jeg føler meg ikke trygg i landet jeg bor i.

Vi er redde for å gå på butikken

Tirsdag 22 mai 2018

Natteravnene er urolige over utviklingen på Vestli og Stovner i Oslo, etter at de lørdag ble angrepet av flere personer med stein. Det var muslimske ungdommer som var på jakt etter Natteravnene.

Det var andre gang på tre uker.

Lørdag kveld ble en person skadet etter å ha fått kastet en stein i hans hode. Mannen ble fraktet til legevakten med ambulanse med kutt i hodet.

Men det er ikke bare Natteravnene som opplever utrygghet. TV 2 har snakket med flere som bor i området, som sier de er redde. Ingen av dem tør å stille foran kamera, men de forteller at utviklingen har blitt verre.

Jeg føler at jeg stadig må se meg for. Det er så ille nå at jeg ikke en gang tør å gå på butikken, sier en dame til TV 2. En annen beboer opplyser at hun prøver å unngå mennesker som står samlet. Dette er det samme som skjer i enkelte områder i Sverige, sier hun.

Min kommentar til dette er :

Islams sannheter og mangel på respekt kommer nå til overflaten. Muslimer hater oss fordi vi er vantro. Da kan de gjøre hva som helst, inkludert vold mot oss. Vi må stoppe dette med lovforslag som gjør muslimske foreldre ansvarlige for hva deres barn gjør og så bruke loven for å straffe dem. For muslimer er annerledes når det gjelder oppdragelse. Barn får ikke kjærlighet fra sine foreldre, som vestlige barn får. De må heller gå på Koran-skoler og får brutal behandling hvis de ikke kan sitere det de har lært den dagen. Derfor må vi forandre på hvordan vi behandler muslimer, vi må være brutale tilbake. Vi er vantro for dem, så det spiller ingen rolle hva vi gjør med dem. Men de MÅ straffes!

Kristen studentleder foreslår muslimsk helligdag

Tirsdag 15 mai 2018

Leder i Norges kristelige Studentforbund, Ingvild Yrke, foreslår å «gi bort» noen av de kristne helligdagene til kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen og muslimer.

Yrke følger opp et nylig utspill fra prestene Einar Gelius og Per Anders Nordengen om at det er for mange kristne høytidsdager. I et intervju med Klassekampen foreslår studentlederen å bytte ut de såkalte andredagene (andre juledag, andre påskedag og andre pinsedag).

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars, verdens miljødag og id al-fitr eller id al-adha er gode alternative offentlige høytidsdager, sier Yrke. Hun viser blant annet til at andredagene er en etterlevning fra den tida da mange trengte en ekstra dag på å komme seg til kirken. I tillegg mener hun at det vil være en nestekjærlighet handling å gi muslimene en fridag.

Min kommentar til dette er :

Jeg mener at muslimske merkedager i Norge, aldri skal komme. Vi er et land med lange kristne tradisjoner. Det skal vi fortsette med, selv om kristne verdier er på vei nedover. Vi må holde tradisjonene og ikke bøye oss for muslimene. Islam er på fremmars i alle vestlige land, så vi må passe på vår egen fremtid.

FRP vil forby bønnerop fra moskeer

Søndag 29 april 2018

Når Frp var samlet til landsmøte i slutten av april, skulle de behandle et forslag om å forby bønnerop fra moskeer i Norge. Selv om få eller ingen moskeer har det. Partiets landsstyre har stilt seg bak forslaget fra Buskerud Frp om å forby bønnerop fra trossamfunn i det offentlige rom.

Det heter i forslaget at det «flere steder i landet er etablert ordninger hvor moskeer har lov til å spre bønnerop ut over høyttalere i byer. Dette oppleves som sjenerende og upassende for svært mange». Det har vakt stor oppsikt at Israel nylig har gått inn for å innfør et totalforbud mot bønnerop.

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Engen-Helgheim, sier han ikke har oversikt over om det faktisk er noen moskeer i Norge som har offentlige bønnerop, men bedyrer at et forbud er viktig. Jeg har sett at det i flere kommuner er blitt gitt tillatelse til det. Det som er viktig i denne typen politikk, når det gjelder nikab, burka og bønnerop, er å sette rammer før det blir et problem, sier Engen-Helgheim, som er valgt inn på Stortinget fra Buskerud.

Oslo-moské: Bruker app

Styrelederen ved Oslo-moskeen Islamic Cultural Center sier dette høres ut som en problemstilling som er 15 år gammel. Når det kommer til bønnerop, bruker vi app i 2018. Vi bruker ikke bønnerop for å tilkalle folk. Bønneropets funksjon var jo å 10 minutter før bønnen minne folk på at de måtte gjøre seg klare, sier styreleder Arshad M. Jamil.

Min kommentar til dette er :

Islam har ingen kulturell tradisjon i Norge. En liten minoritet forsøker å få rettigheter som majoriteten ikke vil ha. Bønnerop, nikab og burka er ikke noe vi vil ha i Norge. Det er forbundet til en islamsk stat og vi er ikke kommet dit ennå. Vi må se at norske tradisjoner holdes i hevd og at minoriteter ikke får en «sentral» makt og får innpass i det offentlige rom. Jeg er helt imot at Islam får noen rolle i det offentlige Norge.

Vårt vakre fedreland som ikke er så vakkert

Onsdag 11 april 2018

Flere enn 149.900 eldre i Norge er fattige. De har så lav inntekt at de ikke har råd til et varmt måltid hver dag. Minste­pensjonen er på 173.204 kroner. EUs fattigdomsgrense for Norge var i 2014 på 216.000 kroner. Samtidig ser vi at avstanden mellom minstepensjonister og lønnsmottakere øker.

Nesten 10 prosent av folk mellom 18 og 67 år var på uføretrygd i 2016. Det viser nye tall fra SSB. I alt 331 100 personer bosatt i Norge var uføretrygdede i folketrygden i 2016. Av disse er det mange med så lav inntekt at de ikke har mulighet til basiske tjenester som tannlege, lege og andre ting som f.eks.å gå på kino eller spise på en rimlig restaurant.

Så det er mye galt i rike Norge. Mange syke mennesker får ikke dyr medisin. Helsetjenesten er mangelfull og folk dør i sykehuskorridorer fordi det ikke finnes rom. Så vi har det ikke så bra her i kongeriket Norge.

Min kommentar til dette er :

Med mer enn 1 trillion i oljefondet, er det merkelig at myndighetene ikke viser mer interesse for de som har minstesatser økonomiske ytelser. De skal undertrykkes og ikke gis litt økonomsk frihet. Du må ikke bli syk i dette landet. Du må jobbe for å leve her. Vi syke må leve på minimum og har ikke gode fremtidsutsikter fordi regjeringen vil ikke oppjustere ytelsene til et nivå som er verdig.

1 4 5 6