Den islamske trompeten

Torsdag 20 september 2018

For tretti år siden håndhilste alle på hverandre. I dag vil noen muslimske menn ikke hilse på kvinner.

Min mor pleide å si at du kan ikke blåse i en trompet den motsatte veien. Du blir sliten uten å få noe musikk ut av det. Bruk munnstykket og riktig side av trompeten. Dette husker jeg når jeg ser på situasjonen i Vest-Europa i dag.

Et eksempel er Norge. Da jeg kom til Norge for tretti år siden og var på asylmottak, og da jeg senere jobbet på sykehjem og sykehus, var det ingen som snakket om halal-kjøtt. Ingen butikker hadde skilt hvor de reklamerte med halal-kjøtt. Men etter hvert var det halal-kjøtt i fengsler, sykehus og alle andre steder.

For tretti år siden var det veldig få som brukte hijab. Når jeg skrev om hijab-forbud, svarte feministene “Nesten ingen bruker hijab, kanskje bare 200 stykker”. Etter hvert har det blitt flere og flere som bruker hijab. Og i Norge er det nå mer hijab enn i Pakistan eller andre muslimske land. Vi har hijab-mote, hijab-programleder. Og kvinner med hijab som «hater hvite menn» sitter ved frokostbordet hos statsministeren 8. mars. Det er symbol på 8 mars – kvinnefrigjøringens dag.

For tretti år siden fantes ikke barne-hijab, men i dag går barnehagebarn med hijab.

For tretti år siden fantes ikke burkini. Nå er det mange som bruker burkini.

For tretti år siden brukte ingen burka. Tar du en tur i Oslo i dag, for eksempel på Grønland, er det som “lille Karachi”, Mogadishu eller Afghanistan.

For tretti år siden ble ikke store religiøse markeringer som eid, ramadan, muharram (sørgemåned) markert i offentligheten. I dag er det store og synlige markeringer. Under eid-feiring i Valhall idrettsanlegg, med separate sitteplasser for kvinner og menn, er statsministeren tilstede.


Kvinner og menn sto adskilt under eid-feiringen i Valhall i Oslo i 2017.

For tretti år siden var det uaktuelt å henge opp forheng på restauranter. Men i dag er det hengt opp i enkelte restauranter slik at kvinnene kan sitte adskilt fra menn.

For tretti år siden jobbet folk der de fikk jobb. I dag nekter stadig flere å jobbe der de kan komme borti pølser og salami, selv om de bruker hansker. Svinekjøtt kan bli sett på som en god grunn til å heller gå hjemme og leve på NAV.

For tretti år siden var det vanlig med fem dagers arbeidsuke for alle. I dag krever man å ha permisjon med lønn på fredager for å delta i fredagsbønnen.

For tretti år siden fantes det veldig få moskeer i Norge. Nå er det nærmere 60 moskeer bare i Oslo og Akershus. Flere av dem er bygget med blant annet penger fra statskassen.

For tretti år siden håndhilste alle på hverandre. I dag vil noen muslimske menn ikke hilse på kvinner. Og de får støtte av naive hodeløse feminister og antirasister. “Det er mange måter å vise respekt på.”

For tretti år siden gikk ikke folk på tå hev for ikke å bli stemplet som rasister. Nå brukes alle midler for å få liv i blasfemiloven og innskrenke ytringsfriheten. Kronikker, demonstrasjoner, trusler og til og med drap er midler som tas i bruk.

For tretti år siden var det ikke snakk om sharia-domstoler. Men nå gjør muslimer alt de kan for å innføre sharia-domstoler i Norge, slik de gjorde i Storbritannia. Sharialover praktiseres i enkelte moskemiljøer. Nå vil de og at det skal godkjennes av staten. Noen hodeløse naive mennesker støtter til og med dette.

Hva blir det neste kravet? Egen trikk og buss for kvinner? Egen trikk og buss for menn? Kjønnsdelt kollektivtrafikk slik at muslimske menn ikke blir opphisset av å sitte ved siden av en kvinne?

Eller er det neste å stoppe servering og salg av alkohol på fredagene? Kutte ut å servere alkohol og ribbe til julebordet fordi det er noen muslimer tilstede?

Hva blir det neste kravet? Kjønnsdelte skoler?

Forbud mot høyhælte sko og parfyme fordi muslimske menn blir opphisset?

Hva blir det neste kravet? Et vokterråd med muslimske menn og deres hodeløse støttespillere som skal passe på at det ikke blir publisert satire, tegninger eller innlegg i avisene? At de som kritiserer islam ikke blir intervjuet av media?

Hva blir det neste kravet? Kvele alle meninger og krenke alle mennesker for at muslimer ikke skal bli krenket? Har ikke muslimene krenket millioner av kvinner i 1400 år fordi de har behandle dem umenneskelig?Har ikke muslimer krenket millioner av kvinner gjennom å gjøre de til barnebruder, steine dem eller begå bigami? Hvor mange kvinner har blitt drept eller mistet tak over hodet fordi de har født jenter eller gutter?

Hva blir det neste kravet? At nasjonalsangen endres? Fordi den roser det norske folk og den norske naturen? Og fjerne korset fra det norske flagget og erstatte det med den røde månen? Vi skal slette alt som gjør Norge til Norge. Europa til Europa. Litt etter litt vil nordmenn ikke lenger vite hvem de er. De blir identitetsløse og det blir enklere å farge dem med islam.

Europa og USA har dårlig samvittighet på grunn av slaveriet. Men muslimer var også store slavedrivere. De kastrerte mannlige slaver. Og på den måten utryddet de folk. Vi ser mange afrikanske generasjoner i USA og Europa etter slaveriet. Men i arabiske land er det nesten ingen, fordi de ble kastrert.

Vi snakker fortsatt om Vietnamkrigen og andre verdenskrig. Hvorfor snakker vi ikke om islam og muslimenes behandling av jøder, persere, kristne, homofile og kvinner, de vantro og konvertitter? Fordi ingen tør å skrive om det. Fordi muslimer blir krenket.

Hvorfor stopper all kritikk når islam og muslimer blir nevnt? Hvorfor skal ikke muslimer få smake sin egen medisin. Bli krenket?

Muslimer kom til Norge. Men de integrerte seg ikke i landet de kom til. I stedet krevde de at de som bor her skal integrere seg i deres religiøse og politiske væremåte. De blåste i motsatt vei av trumpeten. Og de klarte å lage en så sterk og magisk lyd at hele Europa danset for dem.

Stopp alle særkrav fra muslimene. Behandle dem som etnisk norsk og husk en ting. Norge er Norge, med alle sine særtrekk: Likestilling, ytringsfrihet og demokrati.

Facebook beklaget til Nina Karin Monsen

Mandag 17 september 2018

Facebook har opphevet utestengelsen av den omstridte filosofen Nina Karin Monsen etter lenkingen til artikkelen «Homosentimentalitet».

I tillegg får Monsen en beklagelse fra det sosiale mediet, skriver Dagen.

– Det ser ut som vi gjorde feil og fjernet noe du publiserte på Facebook som ikke går imot våre retningslinjer. Vi har lyst å be om unnskyldning, og informere deg om at vi nå har gjenopprettet innlegget og fjernet blokkeringen av din Facebook-konto, står det i en epost som avisa har fått tilgang til.

Artikkelen hun lenket til, tar opp spørsmål rundt ekteskapet og KrF-politiker Geir Jørgen Bekkevolds vielse av et lesbisk par. Det er tredje gangen hun har fått karantene fra det sosiale mediet, og opprinnelig skulle utestengelsen ha vart i 30 dager.

Min kommentar til dette er :

Homolobbyen har i mange år nå krøpet under huden for mange. Det gjenspeiles i den sakte men sikkert godtakelsen i folket. Å være homofil og leve det ut, skal være normalen nå. Gud hater synden, og homofil praksis er synd i Bibelen. MEN homofile er elsket av Gud.Men de skal ikke ha vigslede stillinger i kirken.

Det har gått for langt nå, med bl.a. muslimsk/kristen andaktsbok m.m.

Gammel makt bok

Søndag 9 september 2018

Niccolò Machiavelli (3. mai 1469 – 21. juni 1527) var en italiensk diplomat, politiker, historiker, filosof, humanist og forfatter av renessansen

«Machiavellianism» er mye brukt som et negativt begrep for å karakterisere samvittighetsfulle politikere av typen Machiavelli beskrevet mest kjent i boken The Prince. Machiavelli beskrev umoralsk oppførsel, som uærlighet og drap av uskyldige, som vanlig og effektiv i politikken. Han syntes selv å oppmuntre det i noen situasjoner. Boken ble kjent med påstand om at den lærer «onde anbefalinger til tyrannene for å hjelpe dem med å opprettholde sin makt»

Begrepet «Machiavellian» er ofte forbundet med politisk svik, deviousness og realpolitik. På den annen side har mange kommentatorer som Baruch Spinoza, Jean-Jacques Rousseau og Denis Diderot hevdet at Machiavelli faktisk var republikansk, selv når han skrev The Prince, og hans skrifter var en inspirasjon til Opplysningstakerne for moderne demokratisk politisk filosofi . På et sted, for eksempel, noterte han sin beundring for den uselvisk romerske diktatoren Cincinnatus.

Konklusjon :

Hvordan få makt og hvordan å vedlikeholde den. Det er tryggere å være fryktet enn elsket. Krenkelser burde bli begått alt på en gang. En prins som ønsker å opprettholde sin stilling må lære å være ikke alltid god, men å være så eller ikke, som behovene krever.

Alle bevæpnede profeter har seire, og alle ubevæpnede profeter er blitt ødelagt. Før alt annet, vær væpnet.

I denne boken, ingen medfølelse eller enkel kjærlighet. Bare rett til punktet, får kraften det og opprettholder det.

POWER BOOK.

Klagestorm mot kors i Oslo

Tirsdag 4 september 2018

På taket til Metodistkirken på Bjølsen i hovedstaden har det i en stund vært et stort, lysende kors. Dette har medført en rekke naboklager, da en del Oslofolk mener at det er for prangende. Nå krever kommunen at kirken enten må søke om tillatelse, eller fjerne korset. Det melder Vårt Land.

Korset ble plassert på taket på Metodistkirken 24. mai i 2017, og den første klagen kom allerede den første dagen. Det hevdes i denne klagen at korset dominerer utsikten i området, særlig fra de øvre etasjene i leilighetsbyggene.

Det er særlig lyssettingen klagerne reagerer på. Selve størrelsen på korset er ikke dokumentert, men klagerne anslår at det kan være mellom tre og seks meter høyt.

– Jeg tenker at vi lever i et samfunn hvor det er ytringsfrihet. Oslo er en stor by. Vi er nødt til å akseptere at her finnes det alt mulig, og kors på hustak er helt naturlig. Det finnes også mange andre religiøse utrykk, så jeg ser ikke helt det spesielle med det, sa pastor i Metodistkirken, Steinar Hjerpseth, i januar i år.

Det er ikke bare lyssettingen som oppleves som prangende av naboene. Noen reagerer også på at det i det hele tatt finnes religiøse symboler i nærområdet.

– Jeg vil gjerne ha meg frabedt en slik enorm reklameplakat for en ideologi som jeg mener hører fortiden til, skriver en klager.

Førstelektor ved Høyskolen i Kristiania, Fredrik Tangen, mener at folk reagerer sterkere på religiøse symboler, fordi de representerer en «moralsk overlegenhet».

– Religioner forstås som et symbol på moralsk overlegenhet: «Vi har skjønt det, dere tar feil.», sier han.

Han trekker frem reklameskiltet til Freia på Karl Johan som et eksempel på noe prangende, som folk likevel ikke ønsker å fjerne.

– Men når man får et samfunn der det er mer strid om hvilke religioner og symboler som skal gjelde, blir det mindre akseptabelt. Det er det samme om det er et bønnerop fra en moské eller et kors på en kirke. Lyset og lyden når lenger ut enn byggets grenser. Det blir påprakking, sier Tangen.

Min kommentar til dette er :

Nordmenn blir sekulariserte og vender seg bort fra Gud. Det står i Åpenbaringen og er dermed dokumentert. Vi vil se oppblomstring av Islam, Satans ideologi akkurat som det står skrevet. Tar litt tid, men når du fjerner noe, vil noe annet komme i stedet. Vi importerer vår undergang!

Nå blir homo hverdags i ordbøker også

Mandag 3 september 2018

Skal fornye ordbøkene: No kan gutane også vere gutegalne

Mykje har endra seg sidan ordbøkene kom ut for over tretti år sidan. No skal dei bli reviderte frå første til siste bokstav.

– No skal gutar få lov å vere gutegalne. Det kan vi hermed love at vi skal ordne opp i når vi kjem til bokstaven G.

Det seier Margunn Rauset på telefon frå UiB til framtida.no. Ho er hovudredaktør for eit femårig prosjekt der Bokmålsordboka og Nynorskordboka skal redigerast på nytt.

I dagens nynorskordbok er nemleg gutegalen forklart med «jente: vill etter gutar».

Utdaterte haldningar

Margunn Rauset gler seg til å rydde opp i ordbøkene. Foto: Foto: UiB

– I dette tilfellet er det heilt unødvendig å spesifisere kva kjønn adjektivet blir brukt om, seier Rauset.

– Det er veldig fort blikket til den kvite, middelaldrande heteroen som blir spegla i den gamle ordboka, seier ho.

At det er første gong ordbøkene skal bli grundig redigerte på 30 år, blir spegla i fleire av ordforklaringane i dei eksisterande bøkene.

Japs og kinamann

I begge dei gamle ordbøkene blir oppslagsordet kinamann forklart som «spøkefullt/skjemtande: kineser», og ein japs i bokmålsordboka er forklart som «spøkefullt: kortord for japaner».

– Eg er ikkje sikkert på om det opplevast som så veldig skjemtande for ein som blir omtala som det.

– Å omtale ein japaner som japs var kanskje greitt for 30 år sidan, men ikkje i dag. Kor gøy er det, liksom?, seier Rauset.

– Eg er veldig glad for at vi no er i gang, og at vi får anledning til å opne opp litt i den type problematikk, seier ho.

Søt jente og modig gut

Tidlegare har framtida.no skrive om at ordforklaringar i ordbøkene speglar og reproduserer haldningar til kjønn. Døme som at jente blir forklart med «Ei søt jente», og at modig blir forklart med «ein modig gut».

« Problemet er at vi reproduserer forventningar om korleis jenter og gutar skal oppføre seg, ofte heilt umedvite», skreiv artikkelforfattaren da.

– Eg er så hjartans einig, seier redaktøren for dei nye ordbøkene.

– Det er viktig at vi som ordbokredaktørar har med oss det perspektivet, og at vi prøver å jamne ut noko av ubalansen som er.

Ikkje tilfeldig

Ho legg til at det likevel ikkje er tilfeldig at eksempla er som dei er.

– Ordbøker har jo med rette vorte kritiserte for å representere stereotypiar. Dessverre blir mannen ofte den som handlar, tar initiativ, og er sterk. Og kvinner blir framstilte meir passive, tilbakelente og stillferdige. Noko som på ein måte reflekterer språkbruken der ute.

– I den grad det er mogleg er det noko vi vil vere bevisste på. At ein kan endre på kven det er som speler fotball i ordforklaringa. Det kan like gjerne vere jenter som gutar.

Viktig å spegle korleis orda faktisk blir brukte

– Likevel skal ein ikkje berre tenke at alt skal vere nøytralt, for språkbruken er ikkje nøytral i mange tilfelle, seier Rauset.

At mange nye statsborgarar bruker ordboka for å bli kjent med både språket og kulturen vår, er ein faktor. Da er det viktig at forklaringane speglar korleis orda faktisk blir brukte.

– Folk slår opp orda i ordboka for å lære korleis det blir brukt. Så det er ikkje alltid riktig å presentere ord som nøytrale, seier ho.

Vanskeleg ord på F

Og nokre ord er rett og slett knytta til kjønn. Redaktøren gir eit eksempel der ein ung person nedsettande blir omtalt som eit kjønnsorgan.

– Da blir det naturleg at ei kvinne blir omtalt som «fitte», og ein gut som «kuk». Ein kan jo diskutere om det er språkbruk som skal vere inne i ordboka i det heile, seier ho.

Ho angrar fort på at ho tok opp problemstillinga i det heile.

– Det er frykteleg vanskeleg, fordi det er ikkje noko ein har lyst til å sette inn i ei ordbok som eit ord som blir brukt om ein person. Men det er ikkje til å stikke under ein stol at det òg er ein del av språket.

Bokstav for bokstav fram til 2023

Heldigvis er det lang tid til redaksjonen kjem til bokstaven F.

– Når det er sagt, er ordbøkene ikkje lovbøker som fortel kva som er greitt og ikkje i verda. Målet vårt er å gjere greie for typisk språkbruk, ikkje formidle korleis ordbokredaktørane meiner språket og verda burde vere, seier Rauset.

– Og når kan vi vente at gutane får lov å vere gutegalne, også i ordboka?

– Vi har ein plan, og veit nøyaktig kva som skal produserast kvart år. Hausten 2019 har vi kome til G, seier Rauset.

Dei første nye orda blir presenterte i starten av 2019. Heile ordboka skal etter planen vere ferdig redigert i 2023.

Min kommentar til dette er :

All ny teknologi og annet som er koblet til dette og nye ord i kommunikasjonen som unge bruker må inn, samt el del annet. Men Homolobbyen har vunnet seire her, og gjør boken uverdig for kristne!. Homofili praksis er synd og skal ikke inn i en bok til folket! Norge blir avkristnet og satanistiske! Men dette står i Åpenbaringen alt sammen!
Å forvirre unge med dette er satanistisk og fører til åndelig død. Samkvemet mellom mann og kvinne er hellig faktisk, alt annet er av Satans lyst.

Sorry, men sannheten må fram!

Har sydd igjen munnen etter ti år på asylmottak

Fredag 24 august 2018

NOME (NRK): Reza Mohammadi (43) sultestreiker fordi han er dypt fortvilet etter årevis på asylmottak. – Jeg orker ikke å bo slik mer, det er et helvete, sier han.

43-åringen forteller at han flyktet fra Iran til Norge i 2008, og søkte da om politisk asyl.

– Jeg er asylsøker, og har sultestreiket på Nome mottak i Ulefoss fra 22. juli. Jeg vil snakke med dere, vær så snill, står det i e-posten Reza Mohammadi sendte til flere medier onsdag formiddag.

I e-posten sendte han også ved et bilde av seg selv hvor man tydelig ser at 43-åringen har sydd igjen munnen tre forskjellige steder.

Har ikke sett sønnen på snart 11 år

Reza Mohammadi har fått flere avslag på søknad om opphold i Norge fordi Utlendingsnemnda mener det ikke er farlig for han å reise tilbake til hjemlandet. Det er Reza uenig i.

– Samtidig kan ikke norsk politi gjennomføre tvangsretur uten gyldig pass. Det har han ikke, derfor står saken der den gjør, sier Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), som er Rezas advokat.

Reza Mohammadi vil ikke utdype overfor NRK hvorfor han måtte flykte fra Iran, men sier han kom på kanten med regimet og flyktet fordi han var redd for å bli drept. Livet i Norge ble ikke som han hadde håpet.

– Jeg har kommet i en kjempedårlig situasjon. Jeg orker ikke å bo på et asylmottak mer, det er som et helvete. Jeg har ikke sett sønnen min og resten av familien min på snart 11 år, sier Mohammadi til NRK.

– En belastning for alle

Mottaket i Nome sier til NRK at de gjør alt de kan for å hjelpe den iranske asylsøkeren som altså har sultestreika i en måned.

– Vi synes det er veldig trist at en person går til så drastiske tiltak. Vi prøver å ivareta han så godt vi kan i denne situasjonen, for vi er redde for at det kan skade helsen hans. Det er også en belastning for andre beboere og ansatte, sier daglig leder Anne Stokken.

Får legebesøk

Asylmottakslederen sier at 43-åringen virker fast bestemt på å fortsette med sultestreiken.

– Han sier at han har noen smerter, men foreløpig har han ikke ønsket en lege utover legekonsultasjonen vi hadde 25. juli. Han skal ha hjemmebesøk av lege og sykepleier tirsdag i neste uke.

– Hvor lenge kan en slik sultestreik pågå?

– Det er jeg usikker på. Det er nok et mer medisinskfaglig spørsmål.
Ikke uvanlig

Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) sier de vet om flere tilfeller der asylsøkere har bodd på asylmottak i mange år uten en avgjørelse.

– Asylsøkeren har en oppfatning om at han eller hun ikke kan returnere til hjemlandet, samtidig som myndigheten mener det ikke er noen risiko å returnere. Det finnes noen land der politiet ikke kan tvangsreturnere asylsøkere fra Norge uten gyldig pass, dermed ender man opp på asylmottak i mange år.

NRK har vært i kontakt med Utlendingsnemnda, som sier de ikke kan kommentere enkeltsaker.

Min kommentar til dette er :

10 år på mottak er altfor mye. Han skal enten returneres eller få opphold, langt innenfor denne lange tiden. Vi må avskaffe denne ordningen da folk mister livslysten etter så mange år på vent.

Vi må ta inn langt mindre folk og ta kun de som har reelle behov for beskyttelse. I dag har vi alle retninger og religiøse grupper i landet, så vi kan ikke påberope oss «Safe haven» lenger.

Vi har nå alle grupper av mennesker og det er tidsspørsmål før de barker løs på hverandre. Dermed kan vi glemme den sikkerheten vi hadde før innvandrerne kom inn i bildet.

Reelle asylsøkerne kan komme til å få problemer med deres egen sikkerhet at folk som hater dem er allerede i landet som «golddiggers», de er her kun for våre økonomiske ytelser.

De som er her uten grunnlag for beskyttelse burde blitt utvist! Uansett hvor lenge de har vært her! Kvoteflyktninger er ikke folk som trenger beskyttelse, men har flyktet på økonomiske grunner.

Vi trenger å skjerpe hjelpen der det trengs, ikke importere problemene hit! Vi kan hjelpe flere og de trenger ikke lære språk eller tilpasse seg nytt som vi har av samfunnssystem! Det blir billigere og vi kan med dette fjerne fattigdom der det er.

Alle europeiske land burde gått vekk fra dette monstret. Vi trenger ikke vanne ut vårt folk, ei heller øke forskjellene mellom etnisk norske og innvandrerne. Vi trenger dem ikke faktisk.

Jeg er ikke rasist! Jeg mener at de som har behov for beskyttelse skal få en hjertelig velkommen, som f.eks. kristne fra muslimske land, ikke muslimer. Kristne i alle muslimske land er forfulgt og må betale en muslimsk skatt Jitza for å leve i et muslimsk land.

Ingen reelle muslimer fra muslimske land trenger beskyttelse, de er muslimer og har kommet utelukkende for ytelser og invadere vestlige land for å spre islam og ta over når barnevognene øker til flertall.

Vi ser at den vestlige verden forsvinner i takt med islams utbredelse i vesten. Så han kan dra hjem etter så mange år her, han har ingenting å gjøre med mindre han er kristen, Jehovas Vitner eller lignende i et muslimsk land.

Oljefondet har gått på Tyrkia-smell

Onsdag 22 august 2018

Oljefondets investeringer i Tyrkia er rammet av krisen i landet, sier forvalterne. Fondet eier tyrkiske aksjer for 10 milliarder kroner, inkludert en rekke banker.

Oljefondet har gått på Tyrkia-smell

Oljefondets investeringer i Tyrkia er rammet av krisen i landet, sier forvalterne. Fondet eier tyrkiske aksjer for 10 milliarder kroner, inkludert en rekke banker.
Verdien av Oljefondets tyrkiske investeringer har gått ned etter krisen i landet, med kraftig valutasvekkelse og børsfall. Fondet eier blant annet aksjer for over én milliard kroner i Garanti Bank. Dette er den tyrkiske bankens hovedkvarter i Istanbul.

Verdien av Oljefondets tyrkiske investeringer har gått ned etter krisen i landet, med kraftig valutasvekkelse og børsfall. Fondet eier blant annet aksjer for over én milliard kroner i Garanti Bank. Dette er den tyrkiske bankens hovedkvarter i Istanbul. Foto: Murad Sezer Reuters

Som global investor påvirkes også Oljefondet av at Tyrkia ligger i en feide med USA som har bidratt til en kraftig valutasmell og økt usikkerhet om landets økonomi.

Ved inngangen til året hadde Oljefondet investeringer for 23,7 milliarder kroner i Tyrkia, 10,6 milliarder kroner i aksjer og 13,1 milliarder kroner i rentepapirer.

I tredje kvartal har den tyrkiske liraen svekket seg kraftig. Det påvirker Oljefondets verdier målt i kroner ganske kraftig. Det har også vært aksjefall i Tyrkia, påpeker forvalterne av Oljefondet.

– De beholdningene der har jo selvfølgelig blitt verdiredusert kraftig på grunn av dette, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management på en pressekonferanse tirsdag.

Han vil ikke si nøyaktig hvor mye fondets verdier har gått ned etter Tyrkia-krisen.

Milliardposter i tyrkiske banker

Blant fondets 51 tyrkiske aksjeposter ved nyttår var 1,17 milliarder kroner investert i Akbank Turk, 1,06 milliarder kroner i Garanti Bank og 495 millioner kroner i Isbank.

I tillegg hadde fondet 896 millioner kroner i Turkish Airlines, 685 millioner kroner i stålprodusenten Erdemir og 440 millioner i hvitevareselskapet Arcelik.

Oljefondet eide også aksjer for 705 millioner kroner i raffineriselskapet Tupras, 422 millioner i entreprenøren Tekfen Holding og 552 millioner kroner i mobilselskapet Turkcell.

Oljefondet eide ved nyttår tyrkiske statsobligasjoner for 12,98 milliarder kroner. Ellers var det eneste andre tyrkiske rentepapiret fondet eide en post på 120 millioner kroner i en av landets største banker, Vakifbank.

Kritisk president

I en ferdiginnspilt tale i forkant av den muslimske høytiden eid al-Adha beskrev Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mandag den siste tidens valutakrise som et angrep på den tyrkiske befolkningen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Angrepet på vår økonomi er absolutt ikke forskjellig fra angrep på våre bønnerop og vårt flagg. Målet er det samme. Målet er å tvinge Tyrkia og dets folk i kne, å ta det til fange, sier Recep Erdogan i en TV-sendt tale.

Han hevdet at landet er i stand til å stå imot krisen.

Tyrkias valuta har vært under kraftig press i hele år, etter at presidenten har strammet grepet om landets sentralbank og USA har innført sanksjoner.

Min kommentar til dette er :

Hva inn i verden vill vi ha muslimske investeringer i oljefondet! NEI! Islam er en dødskult vi må stå imot. Vi vil ikke ha deres svarte penger eller ha noe med dem å gjøre i det hele tatt.

Denne jenten beskriver ADHD på en unik måte – Alle burde lese dette!

Tirsdag 21 august 2018

Jeg er helt lik som deg, men helt annerledes.

Jeg får de samme følelsene som deg, opplever de samme tingene. Jeg får bare litt mer av alt. Når jeg er glad er jeg overlykkelig. Når jeg er sint er jeg virkelig forbannet. Når jeg er trist er jeg bunnløst fortvilet. Dersom jeg blir såret av noen, føles det som om hele verden går under. Men om jeg får en klem blir alt bra igjen, uansett hvor gale det akkurat var.

Til tider tar jeg alt personlig. Jeg kan føle at alt som skjer rundt meg er rettet mot nettopp meg. Jeg mangler nok en ventil i hjernen, noe som gjør at alt komme ut på en aller annen måte, og da oftest gjennom munnen. Kanskje tenker du at jeg overdriver. Men jeg har ikke den ventilen som du har, ting blir veldig stort for meg. Jeg har ikke blitt gitt muligheten til å kunne stoppe opp for å sortere tanker.

Aldri stille

Jeg er ikke dårlig til å lytte. Men jeg kan ha store problemer med å konsentrere meg. Det kan være drypping fra kranen, en forbipasserende bil, noen som sitter på en benk; alle dagligdagse ting som du sorterer bort med ventilen din, blir sittende igjen i hodet mitt.

Jeg kan se at leppene dine beveger seg. Men dersom jeg er lei så klarer jeg ikke å få med meg hva du sier, selv om jeg virkelig prøver. Det er ikke for å overse deg, det er bare fordi hodet mitt er fult. Og i hodet mitt, der er det aldri stille.

Du blir kanskje lei av at jeg spør deg om igjen om ting du akkurat har fortalt til meg. Det har ikke noe å gjøre med at jeg er dum, treg eller teit. Det er bare det at det du sa til meg har druknet i alle de andre tankene jeg har i hodet mitt. Og da må jeg spørre deg igjen. Kanskje spør jeg enda en gang, bare slik at jeg skal huske det.

Jeg trenger pauser

Det fungerer ikke særlig godt for meg å ligge en hel kveld på sofaen å se på film. Etter en liten stund begynner kriblingen i kroppen. Jeg klarer ikke å konsentrere meg om det som skjer på skjermen. Kroppen min gir beskjed om at jeg trenger variasjon.

Uansett hvor bra filmen er, tålmodigheten min tar slutt. Men om hjernen min får en pause på ti minutter, så kan vi kanskje fortsette å se. Hodet mitt har ikke samme kapasitet til å bearbeide inntrykk som din har.

Kanskje blir du gal av å se på at jeg konstant fikler med telefoner, sengetøy, klær eller hva enn jeg har mellom fingrene? Det er bare min måte å få brukt litt energi, slik at jeg skal klare å holde fokus på deg.

For deg kan det gjerne føles som om jeg ikke forstår deg eller dine følelser. Men jeg forstår mye mer enn hva jeg klarer å sette ord på. Når det er sterke følelser i sving, blir hjernen min styrt av følelsene og jeg klarer ikke å få ord ut av leppene mine. Jeg er fult opptatt med å holde kontroll på kroppen slik at den ikke skal gjøre uventede handlinger mot meg selv eller andre.

Kaos

Blir du oppgitt over at jeg kaster ting overalt? Kaos er min måte å holde orden. Når det er kaos i hodet mitt, da føler jeg meg trygg. Da har jeg kontroll.

Du blir sikker overrasket over mitt skiftende humør. Ikke bli det. Humøret mitt styres helt av de følelsene som får tak. Og dette kan endres fort. Hjernen min er stadig i opprør. Det er ikke alltid jeg rekker å henge med.

Slenger jeg ting overalt? Kaos er min måte å holde ordning. Ettersom det er kaos i hodet på meg jevnt så er det da jeg føler meg trygg. Det er da jeg føler at jeg har kontroll.

Jeg havner ofte i konflikt med andre. Det er fordi jeg hater urettferdighet og nekter å se på mens andre mennesker havner i trøbbel.

Det å blande seg inn er noe jeg er spesialist på. Det er ikke for å være plagsom, men jeg mangler den feige sperren som mange mennesker har. Jeg har ikke konsekvenstanker og
setter meg ofte i farlige situasjoner for å redde mennesker jeg liker eller har medlidenhet for.

Synes du jeg er ekspert på å skjemme meg ut? Det er slik at jeg ser ikke på det å være høylytt, hoppe i vannpytter eller le høyt som pinlig. Jeg gjør akkurat det som faller meg inn. Det jeg føler for der og da. Jeg har ikke tid til å tenke på hva andre mennesker mener om meg.

Mye av alt

Vi som har ADHD/ADD er intensive. Vi føler mer. Vi hater mer. Vi sørger mer. Men vi elsker også mer. For når vi elsker noen så gjør vi det ikke bare med hjertet men med hele kroppen.

Dersom du kjenner at når klarer du ikke å være forståelsesfull lenger, så gå bort. Ta deg en pause. Få deg et avbrekk fra oss, for vi kan være slitsomme. Når vi er med, så skjer det alltid noe. Vi er i konstant bevegelse. Men vi er ikke bare intensiv og hyperaktiv. Vi er også intelligente og kreative. Vi tenker bare på en annen måte, vi mangler jo den der ventilen. For å overleve har vi skapt vår egen måte å være og reagere på.

Det må du la oss få lov til.

Gir du oss den muligheten, muligheten til å få være den vi er, så kommer du til å se hvor mye vi har å gi deg. For handikappet vårt har også mye positivt med seg. Du vil forstå. Vær stolt av at du får være med på vår reise og oppdage verden slik vi ser den.

Min kommentar til dette er :

Ja, jeg hadde det slik før Jesus brøt inn i livet mitt en februardag i 2014. Da stilnet stormen for alltid. Før det var hver dag en prøvelse ettersom det tappet meg stadig for livsmotet. Jeg har tre selvmordsforsøk bak meg. Men Jesus sa nei! Jeg overlevde alle og fikk sånn gradvis orden på livet i 2013. I 2014 var det tid for å få ro fra Mesteren. En varme gikk gjennom hele kroppen og jeg følte en kosmisk ro og en kjærlighet jeg aldri kunne ha etablert selv.

Etter dette søkte jeg opp menigheter og fant ut etterhvert at jeg måtte til karismatiske menigheter for å finne den samme kjærligheten til Jesus og Gud. Stillheten har gjort at jeg har fått igjen livet med kraftfull konsentrasjon til å lese alt jeg kommer over.

Det tordner i livet med Gud. Den brølende løve gir meg en kraft jeg ikke hadde før dette inntraff. Min kjærlighet blir gjengjeldt og er to-veis. Mange ganger føler jeg at jeg svever over asfalten, i hans nåde.

Så Jesus finner deg sikkert hvis du ber om det og forsaker dine synder til Ham. Da finner du roen.

Aftenpostens nye satiriker vil ikke tegne profeten Muhammed

Tirsdag 14 august 2018

For noen dager siden presenterte Aftenposten sin nye avis tegner Marvin Halleraker. Han sier til egen avis at det er «lett å finne materiale for en satirisk tegner nå for tiden. Det er mye ufrivillig komikk i verden.» Men tegneren har som et utgangspunkt klare begrensinger på hva han vil kommentere på. Profeten Muhammed er ikke en av disse.

– Om du spør om jeg ville tegnet Muhammed, er svaret nei. Omkostningene er for store, sier han.

Spørsmålet ble brennhett rundt publiseringen av Muhammed-karikaturene til Kurt Westergaard i Jyllandsposten i 2005. Tegneren Lars Vilks er en annen som har karikert islam og som har blitt forsøkt drept og lever med konstant politibeskyttelse. I 2015 med satiremagasinet Charlie Hebdos lokaler i Paris angrepet og store deler av staben drept i et jihadistisk terrorangrep.

– Det er klart jeg ble skremt etter angrepet på Charlie Hebdo. Man vet ikke hva enkeltpersoner kan finne på, og det er ubehagelig. Likevel kan man få behov for å bevege seg videre, sier Halleraker.

På tross av dette påstår Halleraker at: «jeg føler meg fri».

– Jeg gjør min greie, punktum, sier han.

Hans greie er imidlertid ikke å utfordre islams fremvekst i Europa. Frykten rår.

Red.anm.: Denne artikkelen er ingen kritikk av Halleraker. Resett legger selv begrensninger på seg hva gjelder publisering av satire mot islam. Det skjer av hensyn til personellets sikkerhet.

Min kommentar til dette er:

Vi har kommet nå så langt i multikulturens sanne ansikt, muslimene begrenser pressefriheten allerede. Hvor lenge skal det gå før politikerne gjør noe. De sitter jo bare der og lar det spille ut. Jeg er sint på politikerne som ikke gjøre noen mot Satans ideologi!

Muslimsk vikar fikk ikke fortsette etter å ha nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger

Onsdag 8 august 2018

En muslimsk vikar ved en barneskole i Oslo fikk avslag på å fortsette etter han nektet å hilse på kvinner. Byrådsleder Raymond Johansen støtter beslutningen.

Den religiøse mannen i 40-årene har klaget skolen og Nav inn for Diskrimineringsnemnda etter at han ikke fikk fortsette som ventet i et vikariat som lærer og assistent på aktivitetsskolen, skriver Dagsavisen. Tidligere rektor, Bente Alfheim, ved Ekeberg barneskole husker saken godt og sier temaet var oppe flere ganger.

– Vi sa hele tiden at det var et problem, vi sa aldri at vi aksepterte det. Vi var likevel åpne for inkludering og ville gi ham en mulighet, forklarer hun.

Hun sier det kom klager fra kvinnelige lærerkolleger som følte seg krenket over at han ikke ville ta dem i hånden. Den tidligere rektoren kan ikke se hvordan hun kunne forsvare at en ansatt på skolen ikke vil hilse på kvinner.

Støtter

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) støtter skolens avgjørelse om ikke å forlenge vikariatet. Han mener at det å ikke ville håndhilse av religiøse årsaker ikke skal være en praksis Oslo kommune skal støtte.

– Man skal ikke kunne unngå å ta på et annet menneske fordi man av religiøse grunner finner det uakseptabelt, sier byrådslederen til NRK.

Klagebehandling

Diskrimineringsnemnda opplyser til Dagsavisen at klagene trolig vil bli behandlet i oktober og at en avgjørelse kan ventes i november.

Saken er ikke unik. I april slo den øverste ankedomstolen i Frankrike fast at en muslimsk kvinne likevel ikke skulle innvilges fransk statsborgerskap etter at hun nektet å håndhilse på to framstående representanter for fransk offentlighet under en statsborgerskapsseremoni.

Myndighetene mener dette var bevis for at hun «ikke var blitt assimilert inn i det franske samfunnet». Dette er en begrunnelse som myndighetene etter lovverket kan bruke for å avvise statsborgerskap til ektefellen av en fransk statsborger.

Min kommentar til dette er :

Muslimer som ikke innretter seg etter norske tradisjoner og statutter, kan reise hjem! Vi i Norge skal ha våre tradisjoner.. I alle vestlige land er vanlig å hilse. Så Satans ideologi kan dra hjem, vi vil ikke ha dem her.

1 2 3 5