Ingen vei ut av fella

Regjeringen greide heller ikke denne gangen å motstå fristelsen til å delta i FNs regelmessige hatfest mot Israel under åpningen av høstsesjonen.  Hele 34 medlemsland i FN, hvoriblant tre medlemmer av Sikkerhetsrådet, USA, Storbritannia og Frankrike, uteble fra arrangementet som ble arrangert for å gjenoppfriske den famøse Durban-erklæringen fra 2001 om bekjempelse av rasisme, rasediskriminering og fremmedfrykt.  Den erklæringen rettet seg spesielt mot Israel som det eneste landet i verden hvor FN fant det riktig å «…uttrykke bekymring for den vanskelige situasjonen til det palestinske folk under fremmed okkupasjon …»  Norges FN-delegasjon hadde hverken da eller under senere møter om emnet noe problem med å slutte seg til kritikken.

https://www.document.no/2021/09/24/ingen-vei-ut-av-fella/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.