De gode hyklerne har talt

Det var åpenbart at støtten til HRS kom til å bli fjernet fra 2022. De 1,8 millionene i årlig støtte var blitt en kjempesak for de etablerte mediene og samtlige partier på Stortinget, også for FrP som var det eneste partiet som tok HRS i forsvar.

HRS ble stiftet i 2001 og har vært på vekslende offentlige budsjetter siden 2005. Det har hele tiden vært klager på støtten.

Den norske staten og også kommunene bruker hundrevis av millioner kroner på å støtte ulike organisasjoner og enkeltmennesker for å spre sin budskap. HRS har som regel vært inne på budsjettposter knyttet til angivelig kunnskap og informasjon om integrering. Frem til 2016 var de eksempelvis på IMDIs post for «Nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet».

https://resett.no/2021/09/23/de-gode-hyklerne-har-talt/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.