Høyesterett dømmer Keshvari til fengsel i elleve måneder for bedrageri overfor Stortinget

image
Mazyar Keshvari på FrPs landsmøte på Gardermoen 2018.

Høyesterett skjerper straffen for stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) og dømmer ham til fengsel i elleve måneder for bedrageri overfor Stortinget.

I lagmannsretten ble den tidligere Frp-politikeren dømt til sju måneders fengsel, men påtalemyndigheten anket straffeutmålingen videre til Høyesterett.

https://www.document.no/2020/10/14/hoyesterett-dommer-keshvari-til-fengsel-i-elleve-maneder-for-bedrageri-overfor-stortinget/

Terje Rød-Larsen hadde nær en million i privat gjeld til sexforbryter Jeffrey Epstein

image
Terje Rød-Larsen under 20-årsmarkeringen for Osloavtalen 2013. Samme år signerte han et gjeldsbrev der han forpliktet seg til å betale 130.000 dollar til sexforbryteren Jeffrey Epstein.

Det var tettere forbindelser mellom den norske toppdiplomaten Terje Rød-Larsen og den avdøde overgriperen og finansmannen Jeffrey Epstein enn det som tidligere har vært kjent. På et tidspunkt hadde Rød-Larsen 130.000 dollar i privat gjeld til Epstein «for value received».

https://www.document.no/2020/10/14/terje-rod-larsen-hadde-naer-en-million-i-privat-gjeld-til-sexforbryter-jeffrey-epstein/