Gudstjeneste 10. mar 2019

Å være på gudstjeneste er en god ting.

Lovsangen er veldig god og handler om bl.a. ydmykhet og tilbedelse.

Utfordringen er å se på hva som blir snakket om. Vi trenger en bønn om å bekjenne synd og det finnes ikke i «Oslo Kristne Senter», jeg har ikke til dags dato fått en slik bønn ledet av pastoren.

Bekjennelse av synd er en av grunnpilarene i den kristne tro. Du må bekjenne synd for å komme til Guds alter. Det står i Bibelen og kan ikke misforstås.

Det er greit med Jesus-tilbedelse i mange fasetter og vinklinger. Men du kommer ikke inntil Gud uten å være «ren» av synd. Det er så mange steder i Bibelen at bekjennelse er meget viktig og at vi ikke kan overse dette.

Jeg kommer tilbake om dette etter en samtale med noen i kirken, hvordan de opplever denne utfordringen. Mange menigheter har en personlig sfære som står sterkt intellektuelt, men det er ikke fundament og sikring for i teksten. Ydmykhet og bekjennelse er veien til frelsen.

Jeg opplever allikevel at det er ånd i begge pastorene som er gift. Det er vel en personlig sfære som innbefatter bekjennelse for dem. Felles bønn er vel en sak verdt å kempe litt for her. For kirken er god og jeg føler meg hjemme der.

Ånden er sterk i meg og jeg vil gjøre alt for å dele denne gaven med andre. Hvordan jeg skal gjøre dette er en annen sak, der form og styrke må avpasses for å møte folk i deres situasjon. Det er ihvertfall noe jeg må ut til folk med. For kjærligheten overkommer alle folks mentale sperrer.

Nå skal natten få rom til å senke meg i sengen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.