Min bønn i dag

Søndag 3 mars 2019

Jeg snakker direkte til smerte nå. Ingen vegger vil stå etter dette! Fjernforbindelse er mulig her, fordi smerte er en kolossal og internasjonal unormalitet i våre liv.

Overgrep i smerte overskrides av den interne blødningen av kilden som kommer inn. Gjør det umulig å mestre og dvele på det i sann frihet. Satan er overtrederen og kilden til den når han forvandler kanalen til håp og kjærlighet i vantro og frafall.

Hver eneste dukke av vantro vil være din strengmester. Og du danser smertedansen uten å kjenne sin sanne hensikt, for å ødelegge deg for godt. Vende bort fra Gud uten å vite at du gjør det. Satan er så god i dette.

Å bryte disse kjedene er et hardt slag. Den begynner med en sann omvendelse av synden. Ved å gjøre det, har du kontroll over kanalen til Gud direkte gjennom Kristi oppstandelse. Det neste trinnet er å prøve å se Guds sanne lys i ditt indre øye. Det danner når du omvender deg og kommer innenfor sann tilgivelse. Deretter kommer innreting til nye funksjoner.

Dine nye innretninger vil oppstå når du tilber ham og hans arbeid inne i deg, Gud ligger i din ånd, og er alltid der siden fødselen. Det skjedde med meg, så hvorfor skulle det ikke falle inn i deg også. Guds sanne lys inne i oss hele tiden, bare hente det opp. Det er knyttet til oss som en «tilhørende til» -funksjoner.

Din smerte er kjent av ham, det er ikke Hans handling eller kilde. Det er ikke to viljer i denne verden, det er tre! Guds, Satans og oss! Vi er født i fri vilje! Så det er tre! Det vi gjør i livet, reflekterer tre og det kan være for mye for noen mennesker, som smerte som ligger i våre frie sjeler, og det er ikke knyttet til Ham i det hele tatt.

Vi trenger Kristi kors for å sette et vendepunkt i vår smerte. Denne sanne hendelsen vil kaste ut noen vantro og trekke deg mot Ham og hans blodige siste skritt for å fullføre en sann kanal til Gud. Dette har blitt åpenbart for meg uten å lese en setning i Bibelen om det! Du vil bli lært dette naturlig som vi er hans kreasjoner.

Kaste «mynt» frem og tilbake for å finne ut verdien av tro er en feil ting å gjøre. Vårt intellekt setter alt til en suppe av frykt og vi søler  suppen slik at vi er igjen med nesten ingenting til å forstå det. Å bare tro i dag er en annen sak, ettersom våre liv er avhengige av å lykkes her i denne verden. Det er allikevel en måte å «falle inn» etter hvert som mange unge kommer til tro, selv muslimer konverterer ettersom Jesus kommer inn i deres drømmer.

Min tro er så sterk etter en levetid i søken, alt dette ble avslørt for meg i løpet av ti dager, og mer ……. fremtiden har mer bønner mens jeg blir hans bønnekjempe. Det vil være som Billy Grahams arv, jeg hører på hans lære ettersom han var en sann og rettferdig troende på Kristus.

Hvis det skjedde med meg, kan du også gå inn i lyset og bli fylt av Ham. Jeg ber at alle lesere av dette vil bli møtt med et ønske om å få mer av sann visdom. Vi har myndighet i Ham for å finne og henvende oss til Gud direkte. Gjør det nå, ikke avstå lenger, gi det en sjanse til å snu.

Jeg er her for å fylle din tro for å være sterk!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.