Min bønn i dag

Fredag 1 mars 2019

Jeg ber for de trengende i dag. Deres kamp er IKKE forgjeves, det har sin egen verdi i himmelen. Kamp er kombinert ord som er konstruert for å inkludere alle aspekter av mørket.

En kamp som er plassert i mørket, kommer aldri ut i lyset! Dens natur er Satans måter å kontrollere din vane å holde deg i smerte fordi øynene dine er hindret av det hele tiden og er ute av kontroll.

I Jesus lys vil kampen bli oppdaget og rekonstruert i stykker du kan legge til side fordi han er for den slags ting

Det blir mindre smertefullt per dag da. Jesus klemmer seg ned og din tro blir sterkere hver dag fordi oppfatningen av Kristus blir personlig og korset kommer nær. Han gir deg dette av kjærlighet og barmhjertighet!

Kjærlighet hele veien, og han spinner hodet rundt for å forstå det utenkelige og til og med hemmelighetene til livet du aldri ville trodde var ditt til å mestre! Han tok all synd og sykdom og mer på korset bare for deg personlig!

Kjærligheten kommer enda mer inn i livet ditt når du leser dette og bekjenner din synd og forandrer ditt hjerte til å inkludere Jesus som din Herre og din sjels forpakter.

Vær med ham og synd ikke mer!