Mitt ståsted og tanker omkring det

Søndag 24 februar 2019

Det er mye som har skjedd i den siste tiden. Min tro har blitt forsterket og min opplevelse av Kristus har blitt gjenopprettet. Min sjelfrende har gitt meg en sinnsro som ikke er av denne verden. Jeg lever i henne og hun i meg.

Tankene flyr om mitt forhold til Jesus. Jeg ser på Billy Graham fra 50-tallet og oppover. Tanke spinner rundt det han forkynner. Han er så sterk! i troen og den er så veldefinert, at den kommer rett fra Gud. Han er en Jesus-dyrker. Han er mitt forbilde i troen.

Å være Jesus nære, er å finne dypet i deg selv. Din sjel roper etter bekreftelse i dette. Din tørste etter Kristus er lagt i deg ved fødsel. Din ånd er perfekt, men din sjel er skrøpelig. Mange vil ikke se sin ånd i dag som det den er. De fornekter Guds eksistens og faller for Satans falske lys. De vil bestemme selv, men det er med et ganske annet resultat.

Alt selvbestemt vakler på rot, fordi det ikke er rotfestet i ånden. Det kan holde noen tiår på sitt beste, men vil omsider falle. Kjærligheten derimot kan vare livet ut på de beste premisser, hvis begge tilgir. Sannheten er at kjærligheten er plantet i oss for at vi skal elske Kristus av all vår kraft. Så kommer menneskekjærligheten som en sterk bonus.

I min iver etter å tilbe Jesus, så kommer det goder i mitt sjeleliv. Jeg rappellerer i en spiral der troen øker dag for dag fordi jeg er åpen for en dialog med Jesus. Hans godhet og dype røtter finner veien hele tiden. Når du har tatt i mot Ham og bestemt at Han skal være din frelser, vil Han utruste deg til et ønske om et forhold som faktisk er to-veis. Du kan sikkert ikke høre Han ennå, men du vil.

Neste steg i ditt trosliv er å bekjenne din synd, fra hjertet til hjertet til Jesus. Hans evige kjærlighet tar i mot dette med stor tyngde og ektefølt sameksistens, der du får en hvile og du er rettferdiggjort i Ham. Din ånd er nå i samspill med Ham og Han gir mer enn du kan fatte. For Han dikterer ALDRI, derfor får du aldri direkte ordre. Du er nemlig fri til å tenke hva du vil, for den frie viljer er oss gitt.

Sannheten dukker opp i tredje steg, der du oppfatter Jesus i all Hans herlighet, fordi du kjenner nå Hans omtanke, godhet og ikke minst kjærligheten. Han er essensen i all kjærlighet fordi den kommer fra Hans far, Gud, JWHW i gammel tradisjon. Abrahams Gud er vår sanne Gud. Det finnes ingen alternativer eller omveier, kun Jesus. Hans frukter er våre frukter fordi vi er Hans bror!

Vår Himmelske Far er vårt opphav, jo mer de graver i Midt-Østen, jo mer finner de bevisene i Bibelen som tidsdokument. Da kan vi konkludere med at den er sann!. Tanken er jo lammende i begynnelsen fordi den åpner ånden i oss, noe vi aldri trodde vi hadde. Det er en del av oss som ikke har noe med sjelen våres å gjøre i begynnelsen.

Sjelen vår er alt vi har av egenskaper plantet i oss for at vi skal bruke det. Vi må finne vår rute i livet og finne de beste egenskaper som kan være til velsignelse for våre liv. Kristus er en «goalgetter» i dette, Han gir deg visdom, som du vil ha eller noe helt annet du trodde du ikke ville ha. Hans planer kan du ikke fatte og Han jobber i parallelle univers der tiderommet er utvisket og senket for at Han kan nå alle fødte på jorden.

Vi har alle gått en vei der vi krever bekreftelse på noe. Det meste i livet er på denne måten, men vi må gi opp mange på vår vei gjennom livet. Jesus derimot gir bekreftelser på åndelig vis, der vi får valgene for å fortsette i hva vi enn er i eller passerer . Vi trenger egentlig ingen bekreftelse fra Ham, da Han hører den første bønnen og viser at Han lytter ved å gi deg fred i det.

Våre sanger om frelse og visshet i troen er et bevis på vår hengivelse til Kristus. De handler om alt vi higer etter og setter oss i en form for transe der budskapet er høyest. Han lytter og gleder seg i dette, og våre sanser føler dette gjennom den roen og bekreftelsen vi får. Frelseren får en boost fra dette og gir så mye Han kan tilbake.

I Kirken finner vi våre sanne venner, fordi de søker samme kontakt og dermed har vi en fellesnevner som har en dyp forankring. Derfor er Kirken viktig. De første kristne dannet Kirken for sann felles tilbedelse, og de vokste pga dette. Da mennesker fant Kirken, fant de også Gud og Jesus samlet i en kraft.

Jeg har fått føle på den sanne Kristus. Han smale sti er den rette. Sansene, følelsene og kjærligheten er nå rettet i en korrekt målrettet kombinasjon som bærer Hans navn. Mine tanker er nå rettet mot min sjelfrende og hennes forløsning. Hun betyr veldig mye og har hatt det siden hun var 12 år gammel. Allerede da bekreftet vi vår felles tilstand. Hennes velvære er mitt mål i livet og jeg vil bistå i alt.

Dette var introduksjonen på min nye vei og litt om hvilket tanker jeg har om dette. Billy Graham går i bakgrunnen og min sjel lyser i håpet om at noen ser dette og omvandler livet til det sanne lyset som lever i ånden.

Håper du får vekst

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *