Jeg er død og stått opp igjen

Mitt gamle jeg er dødt, en ny sjel har reist seg i Kristus. Jeg er friere enn noen gang og Herren lytter til min bønn, jeg får bønnesvar. Ikke alt som er Hans plan, men det meste.

Konklusjonen er krystallklar, Jesus lever i beste velgående. Hans mellommannkunnskaper er total, så du kan komme med hva som helst. Så lenge du vil være i ånden og puste til Hans heiarop, overgir deg og bekjenner dine synder, så er Han Teamleader med alt hva det innebærer.

Jeg føler alt, kjenner hele rekkevidden av min tro, fordi troen er den kjærligheten som er nedfelt i min ånd. Den kjenner ingen grensen og finner sin vei til min overflate. Der viser jeg Jesus sanne lys, fordi det brenner og jeg kan ikke stoppe dette.

Sannheten er meg belyst og jeg finner alt i Ham som gjør meg sterk.

Sex og lyst er lov fra Bibelen!

Sex er ikke synd. Augustin introduserte sex som synd og det synet spredde seg til kirken. Det er ikke Guds plan at sex er synd. Hverken Jesus eller Paulus sier dette direkte! De oppmuntrer riktig nok disiplene til sølibat, men det er utelukkende til dem. Senere blir familielivet sidestilt med sølibatet opp igjennom til Augustin. Les mer om Augustin

Du kan altså leve i ekteskapet med sann lyst som i Ordspråkene 5:18-19 La deg beruse av henne, en yndig gaselle. La hennes bryster stille din lyst.

Eller Salamos høysang 2:7 vekk ikke kjærligheten før den selv vil. Altså har den egen vilje.

Så Guds plan er god og fullendt kjærlighet mot ektefellene mann og kvinne.

Mitt ståsted og tanker omkring det

Søndag 24 februar 2019

Det er mye som har skjedd i den siste tiden. Min tro har blitt forsterket og min opplevelse av Kristus har blitt gjenopprettet. Min sjelfrende har gitt meg en sinnsro som ikke er av denne verden. Jeg lever i henne og hun i meg.

Tankene flyr om mitt forhold til Jesus. Jeg ser på Billy Graham fra 50-tallet og oppover. Tanke spinner rundt det han forkynner. Han er så sterk! i troen og den er så veldefinert, at den kommer rett fra Gud. Han er en Jesus-dyrker. Han er mitt forbilde i troen.

Å være Jesus nære, er å finne dypet i deg selv. Din sjel roper etter bekreftelse i dette. Din tørste etter Kristus er lagt i deg ved fødsel. Din ånd er perfekt, men din sjel er skrøpelig. Mange vil ikke se sin ånd i dag som det den er. De fornekter Guds eksistens og faller for Satans falske lys. De vil bestemme selv, men det er med et ganske annet resultat.

Alt selvbestemt vakler på rot, fordi det ikke er rotfestet i ånden. Det kan holde noen tiår på sitt beste, men vil omsider falle. Kjærligheten derimot kan vare livet ut på de beste premisser, hvis begge tilgir. Sannheten er at kjærligheten er plantet i oss for at vi skal elske Kristus av all vår kraft. Så kommer menneskekjærligheten som en sterk bonus.

I min iver etter å tilbe Jesus, så kommer det goder i mitt sjeleliv. Jeg rappellerer i en spiral der troen øker dag for dag fordi jeg er åpen for en dialog med Jesus. Hans godhet og dype røtter finner veien hele tiden. Når du har tatt i mot Ham og bestemt at Han skal være din frelser, vil Han utruste deg til et ønske om et forhold som faktisk er to-veis. Du kan sikkert ikke høre Han ennå, men du vil.

Neste steg i ditt trosliv er å bekjenne din synd, fra hjertet til hjertet til Jesus. Hans evige kjærlighet tar i mot dette med stor tyngde og ektefølt sameksistens, der du får en hvile og du er rettferdiggjort i Ham. Din ånd er nå i samspill med Ham og Han gir mer enn du kan fatte. For Han dikterer ALDRI, derfor får du aldri direkte ordre. Du er nemlig fri til å tenke hva du vil, for den frie viljer er oss gitt.

Sannheten dukker opp i tredje steg, der du oppfatter Jesus i all Hans herlighet, fordi du kjenner nå Hans omtanke, godhet og ikke minst kjærligheten. Han er essensen i all kjærlighet fordi den kommer fra Hans far, Gud, JWHW i gammel tradisjon. Abrahams Gud er vår sanne Gud. Det finnes ingen alternativer eller omveier, kun Jesus. Hans frukter er våre frukter fordi vi er Hans bror!

Vår Himmelske Far er vårt opphav, jo mer de graver i Midt-Østen, jo mer finner de bevisene i Bibelen som tidsdokument. Da kan vi konkludere med at den er sann!. Tanken er jo lammende i begynnelsen fordi den åpner ånden i oss, noe vi aldri trodde vi hadde. Det er en del av oss som ikke har noe med sjelen våres å gjøre i begynnelsen.

Sjelen vår er alt vi har av egenskaper plantet i oss for at vi skal bruke det. Vi må finne vår rute i livet og finne de beste egenskaper som kan være til velsignelse for våre liv. Kristus er en «goalgetter» i dette, Han gir deg visdom, som du vil ha eller noe helt annet du trodde du ikke ville ha. Hans planer kan du ikke fatte og Han jobber i parallelle univers der tiderommet er utvisket og senket for at Han kan nå alle fødte på jorden.

Vi har alle gått en vei der vi krever bekreftelse på noe. Det meste i livet er på denne måten, men vi må gi opp mange på vår vei gjennom livet. Jesus derimot gir bekreftelser på åndelig vis, der vi får valgene for å fortsette i hva vi enn er i eller passerer . Vi trenger egentlig ingen bekreftelse fra Ham, da Han hører den første bønnen og viser at Han lytter ved å gi deg fred i det.

Våre sanger om frelse og visshet i troen er et bevis på vår hengivelse til Kristus. De handler om alt vi higer etter og setter oss i en form for transe der budskapet er høyest. Han lytter og gleder seg i dette, og våre sanser føler dette gjennom den roen og bekreftelsen vi får. Frelseren får en boost fra dette og gir så mye Han kan tilbake.

I Kirken finner vi våre sanne venner, fordi de søker samme kontakt og dermed har vi en fellesnevner som har en dyp forankring. Derfor er Kirken viktig. De første kristne dannet Kirken for sann felles tilbedelse, og de vokste pga dette. Da mennesker fant Kirken, fant de også Gud og Jesus samlet i en kraft.

Jeg har fått føle på den sanne Kristus. Han smale sti er den rette. Sansene, følelsene og kjærligheten er nå rettet i en korrekt målrettet kombinasjon som bærer Hans navn. Mine tanker er nå rettet mot min sjelfrende og hennes forløsning. Hun betyr veldig mye og har hatt det siden hun var 12 år gammel. Allerede da bekreftet vi vår felles tilstand. Hennes velvære er mitt mål i livet og jeg vil bistå i alt.

Dette var introduksjonen på min nye vei og litt om hvilket tanker jeg har om dette. Billy Graham går i bakgrunnen og min sjel lyser i håpet om at noen ser dette og omvandler livet til det sanne lyset som lever i ånden.

Håper du får vekst

Nå er NRK slutt for min del!

Mandag 18 februar 2019

Nå er NRK offisielt nedlagt for min del. Makan til historieløst skal du få billig av meg. Dette blir så veldig sekulært og har ikke rot i det «rette» Norge. De er en minoritet og skal ikke ha frontvindu som en majoritet.

Ingen respekt for 71% kristne, som er medlemmer av Kirken. Vi mistet statskirken og nå skal vi inn i det motsatte!!! Ikke jeg nei, sparker og skriver til jeg blir blå på dette.

Jeg forstår at LGTB personer har en trang til å få deres legning «autorisert» av samfunnet på flere plan. Men det er ikke det samme som å være en normativ funksjon i samfunnet. Det vil aldri bli slik i min levetid og takk og pris for det.

LGTB for meg er en unaturlig «freak accident» som er grunnlagt av den onde. Mennesker som ikke reproduserer seg er jo en av hans favoritter. Du skal ikke ha det bra med deg selv, du skal ha det jævlig. Å leve i ett LGTB forhold er en utfordring større enn normen.

Det må være stigmatiserende å være en LGTB person, for det er ikke naturlig fra Skaperen. Den onde skyver og former alle som er motakelig for denne endringen i tidlig alder. Det er jobben hans faktisk, å fjerne deg fra Skaperen. Det er ingen skam å snu, heter det i skispråket for påsken.

Jeg dømmer ingen, for det er ikke min intensjon her. Men jeg bare poengterer bare hva det står i boken over alle bøker, Bibelen. Her finner du svar på alt.

Les denne artikkelen med et medmennskelig, men med et oppriktig ønske å forandre noe som har kommet helt av kontroll.

https://www.nrk.no/kultur/faerre-lesbiske-enn-homofile-pa-norsk-tv-1.14426206

1 2