Innvandrere tar jobbene til nordmenn i lavere sosiale lag

Fredag 18 januar 2019

Ny rapport slår fast at innvandrere tok jobbene til fattige nordmenn

Etter å ha kartlagt 1,1 millioner mennesker født i Norge, er ikke forskerne i tvil om at innvandrere har tatt jobbene fra nordmenn i lavere sosiale lag.

– Våre funn viser at svaret på dette spørsmålet er et klart «ja», skriver forskerne ved Frisch-senteret i rapporten «Immigrasjon og sosial mobilitet» omtalt av Aftenposten.

Ifølge rapporten, som er bestilt av arbeid- og sosialminister Anniken Hauglie (H), har den historiske høye innvandringen til Norge svekket jobbmulighetene for norskfødte som vokste opp i fattige familier, sammenlignet med dem som kommer fra rike familier.

Fra 1992 til 2016 økte innvandrernes andel i den voksne befolkningen i Norge fra 5 til 18 prosent, og kartleggingen viser at de som kom i arbeid begynte i yrker som tidligere var dominert av norskfødte fra lavere sosiale lag.

For norskfødte fra de 20 prosent fattigste hjemmene falt sysselsettingen med over 3,2 prosentpoeng i aldersgruppen 33 til 36 år, sammenlignet med middelklassen.

Forskerne konkluderer med at innvandringen til Norge fra lavinntektsland økte forskjellene mellom nordmenn med ulik sosial bakgrunn, både i inntekt og sysselsetting.

– Vi ser at innvandringen forklarer hvorfor nordmenn som er vokst opp i fattige familier, har sakket akterut inntektsmessig i forhold til andre grupper, sier Knut Røed ved Frisch-senteret.

Dataene viser også at forskjellene i inntektsrangering mellom norskfødte fra de fattigste hjemmene og middelklassen har økt de 20 siste årene, og nå er på over 30 prosent.

Min kommentar til dette er :

Det er jo ett enkelt regnestykke, de får ikke utdannelsen sin godkjent her til lands og blir da å finne i lavtlønnsyrkene. Det var forholdsvis enkelt å få jobb på 70/80-tallet, før innvandrere tok over og gjorde det vanskeligere for f.eks. ungdom å komme ut i arbeidslivet.

Vi har nå mer enn 550.000 innvandrere i Norge. Det er mer enn 10% av befokningen, og hvor mange av dem har kommet inn på arbeidsmarkedet? De har som fremmede selvfølgelig tatt en del av kaka, og har da gitt etniske nordmenn en vanskeligere hverdag.

Regjeringen arbeider med en viss prosent arbeidsledige, full sysselsetting har aldri vært målet. Vi kan ikke ha alle i arbeide, da øker etterspørselen av varer og tjenester og sender inflasjonen opp. Det er mange flere uten arbeide enn statistikken viser. Innvandrere er i overkant representert der.

Vi må sende ut de som ikke kan livnære seg i Norge, vi kan ikke ha trygdesnytere og de som får sosialstønad over år. Vårt velferdssamfunn går til helvete med over 100.000 av disse. De må ut, fordi 99% av dem har IKKE beskyttelsesbehov. De er «golddiggers», altså lykkejegere. Muslimer er verst da de ikke vil jobbe fordi de ikke vil støtte vestlige systemer og verdier.

Så dette må sees opp til hva vi får igjen av menneskene vi gir oppholdstillatelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.