Svensk førskole slutter med Lucia: – Feil med «genusperspektivet»

Søndag 25 november 2018


Foreldre til barn ved en førskole i Motala i Sverige ble i løpet av den foregående uken meddelt at det nå er slutt på den tradisjonelle luciafeiringen ved førskolen. Grunnen til dette er at førskoleledelsen ikke ønsker å «ekskludere noen».

På onsdag oppstod det en debatt under et møte mellom foreldre og førskolelærere ved Kärrbacken førskole i Motala i Östergötland, etter at førskolen hadde besluttet å slutte med luciafeiring på permanent basis. Ifølge førskoleleder Anna Karmskog finnes det mange grunner til avgjørelsen, og det skal ikke ha vært aktuelt på noe tidspunkt å diskutere saken med foreldrene.

– Det er ikke noe de kan være med å bestemme. Beslutningen tar vi innen rammen for skoleloven, mot diskriminering og krenkende behandling. Vi vil ikke ekskludere noen, sier førskoleleder Karmskog til lokalavisen MVT.

Under møtet med foreldrene forsvarte Karmskog beslutningen med at de fleste barna ikke har høye forventninger til Lucia, at ikke alle foreldre har råd til å kjøpe klær og eventuelt utstyr til feiringen og at barn blir urolige i store forsamlinger. I tillegg ble det oppgitt at man stiller spørsmål til «genusperspektivet» ved Luciatoget, altså mener man det er problematisk at det skilles mellom jenter og gutter i feiringen.

Beslutningen har skapt misnøye blant foreldre og barn. Flere av foreldrene forlot møtet, og frasa seg oppdrag i førskolerådet, etter at beslutningen ble kjent.

– Vi fikk vite at det ikke inngår i læreplanen, og at en del barn føler uro når det kommer til å stå i en gruppe, sier Jessica Gunnige, en av foreldrene, til MVT.

Min kommenter til dette er :

Multikulturen og knebøyning for Islam er hverdagen nå. Våre tradisjoner blir ekskludert for å tilpasse oss Islam. Islam er Satans ideologi og er en faenskap vi burde forby i stedet for å godta som en «god religion. Alle muslimer i Vesten venter bare på at barnevognene deres kommer i flertall, så kommer kravene om sharia og annen trolldom fra Satans spiskammer.

Jeg er glad for at jeg er for gammel til å oppleve Satans påtrykk i vårt samfunn, men våre barnebarn vil få store problemer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *