Går med Gud

Torsdag 13 september 2018

Nå går jeg med Abrahams Gud i en kanal som er av kjærlighet, omsorg og som far. Det har åpnet seg en ny verden trompeter og fanfarer som spiller for meg og min seier over meg selv. Jeg er nå på vei mot åndelig modenhet og ser meg ikke tilbake.

De sier vi kristne er full av fordommer og regler, men i virkeligheten blir vi satt fri! Vi er satt fri til å gjøre godt i livet, for Gud setter pris på success. Jesus hadde fullstendig success og leverte budskapet om det evige livet når han sto opp fra graven.

Folk glemmer følgende : Gud hater synden, men elsker synderen! Så ALLE er velkomne til Gud, men du må legge bort syndig levestil. Så må du bekjenne dine synder med munnen. Så må du åpne ditt hjerte og si at Jesus er din frelser.

Når du mener dette med all din kraft og hjerte, er du faktisk frelst. Det vil sikkert gå litt tid før det glir inn. Og det kan skje over natten, slik det gjorde for meg. Men sikker som dagen er lys, vil du oppleve endring i livet ditt. Du er ikke lenger sentrum i livet ditt, og ditt ego er sentrert omkring Jesus. Det åpner opp muligheter du ikke aner rekkevidden av.

Guds lys er så sterkt at Satans lys falmer og ser ikke bra ut. Du ser det i fristelser som ikke er gode for deg. De strekker seg som onde tentakler inn i livet ditt med lys forside. Det ser ut som om det kommer fra Gud. Men du kan se om det har kjærlighet i seg, og Satans budskaper og meldinger har ikke dette med seg. Bare egoisme, hat og mørk selvopptatthet.

Lyset til Gud er så sterkt at vi kanskje misforstår dette som egen utvikling. Gud er nær deg selv om du ikke tror! Gud er nær alle mennesker!. Han vil at du skal «komme hjem» og lytte til det Skaperen alltid hadde for deg.Han elsker deg mer enn noen menneske klarer. Du ser ingenting og begriper ingenting, noe bare skjer med deg.

Det skjedde meg, og jeg har ikke snudd tilbake etter det. Jeg lever i Jesus lys og tryggheten til min åndelige Far. Sannheten, veien og livet er dette og det finnes bare en vei til frelse og evig liv. Alle andre guder fører til døden

Så da er det opp til deg å velge, det evige livet eller døden?

Var Muhammad inspirert av en demon i stedet for Gud?

Mandag 10 september 2018

Koranen står i motsetning til nesten alle bibelske læresetninger. Ifølge Koranen ble Jesus ikke korsfestet, stod ikke opp fra de døde for å erobre døden, mennesket er frelst på grunnlag av å gjøre mer godt enn dårlig, Jesus var ikke Gud, men bare en profet og ikke engang den viktigste profeten , Gud elsker ikke alle betingelsesløst, og listen fortsetter. Hvem ville ha skrevet en bok som står imot alt Gud sa i Bibelen?

Ifølge Bibelen er det Satan som står i motsetning til alt som Gud sa. I Edens hage gjør han Eva til å bli forvirret og bukke etter fristelsen ved å stille spørsmål til Gud: «Har Gud virkelig sagt …». Ved starten av Jesu tjeneste fristet Satan Jesus på samme måte. Satan ble kastet ut av himmelen for et problem av stolthet, som ønsket å være som Gud selv. For det opprøret mot Gud ble han og en tredjedel av englehæren kastet ned til jorden, hvor Satan nå forsøker å villede så mange som mulig fra å følge Gud.

Koranen står i motsetning til Gud. Satan opererer i opposisjon til Gud. Muhammed trodde han kunne ha møtt en demonisk ånd. Oppdager noen en forbindelse her?

Ja, jeg tror at Muhammad sannsynligvis ble påvirket av demoniske krefter. Jeg tror at Koranen er inspirert av Satan selv. Jeg tror ikke at Muhammed ble besøkt av engelen Gabriel av Bibelen, men av Satan som maskerer som Gabriel. Puslespillene passer alle sammen. Dette er den eneste logiske konklusjonen, gitt bevisene.

Som bringer oss til det endelige spørsmålet. Muslimsk venn, hva skal du gjøre? Hvem skal du følge? Hvor vil du tilbringe evigheten? Er du villig til å risikere en evighet i helvete? Du har nå bevisene du trenger for å gjøre et klokt valg. Gud vil holde deg ansvarlig for det du vet. Du kan ikke kreve uvitenhet.

Velg i dag hvem du skal tjene.

Gammel makt bok

Søndag 9 september 2018

Niccolò Machiavelli (3. mai 1469 – 21. juni 1527) var en italiensk diplomat, politiker, historiker, filosof, humanist og forfatter av renessansen

«Machiavellianism» er mye brukt som et negativt begrep for å karakterisere samvittighetsfulle politikere av typen Machiavelli beskrevet mest kjent i boken The Prince. Machiavelli beskrev umoralsk oppførsel, som uærlighet og drap av uskyldige, som vanlig og effektiv i politikken. Han syntes selv å oppmuntre det i noen situasjoner. Boken ble kjent med påstand om at den lærer «onde anbefalinger til tyrannene for å hjelpe dem med å opprettholde sin makt»

Begrepet «Machiavellian» er ofte forbundet med politisk svik, deviousness og realpolitik. På den annen side har mange kommentatorer som Baruch Spinoza, Jean-Jacques Rousseau og Denis Diderot hevdet at Machiavelli faktisk var republikansk, selv når han skrev The Prince, og hans skrifter var en inspirasjon til Opplysningstakerne for moderne demokratisk politisk filosofi . På et sted, for eksempel, noterte han sin beundring for den uselvisk romerske diktatoren Cincinnatus.

Konklusjon :

Hvordan få makt og hvordan å vedlikeholde den. Det er tryggere å være fryktet enn elsket. Krenkelser burde bli begått alt på en gang. En prins som ønsker å opprettholde sin stilling må lære å være ikke alltid god, men å være så eller ikke, som behovene krever.

Alle bevæpnede profeter har seire, og alle ubevæpnede profeter er blitt ødelagt. Før alt annet, vær væpnet.

I denne boken, ingen medfølelse eller enkel kjærlighet. Bare rett til punktet, får kraften det og opprettholder det.

POWER BOOK.

Noen gode nyheter

Våknet til 8.4 i fastende blodsukker 🙁 Det skal være mellom 5 og 7.

Jeg tar Forexiga, Januvia og Metformin etter målingen. Så kanskje jeg kommer noe ned.

Mine føtter har stabilisert seg på ett levlig nivå, og jeg skal gå 2.4 km i dag.

Jeg er i bønn for dette og menneskene jeg ber for daglig. Kristus er så krystallklar på min helse. Den skal helbredes med ett «pennestrøk». De som ikke tror og leser dette må jo selvfølgelig tro jeg er sprø som legger helsen min i Herrens hender.

Det står i Bibelen at Jesus fjernet sykdom fra mennesker og romerne fikk disse ryktene når de skulle avsi dom over ham. Jesus døde for vår skyld, han viste seg etter sin død til Maria og disiplene. Etter det gikk disiplene og forkynte en «rock-solid» historie.

Disiplene led en fryktelig død, de ble også forfulgt osv. De gikk ALDRI vekk fra forkynnelsen av Jesu oppstandandelse! De kunne ha sagt at det var løgn alt sammen og reddet livet!. De gikk i døden, fordi de visste at det var mer etterpå. Så de trodde på Ham til det siste.

Derfor vet jeg at når jeg har nå lagt mitt liv i hans kjærlige ånd, så er jeg reddet! Jeg er en del av av Jesu frelseshistorie. Jeg bekjenner mine synder og Han lytter. Da når jeg inn til Hans rike! Jeg kjenner ett nærvær og en uendelig kjærlighet.

Så jobber Jesus med mitt blodsukker, med å gi medisinen kraft igjen. Legen skal kontaktes på mandag og hans gjerning skal løftes inn i himmelen.

Da blir det andre boller!

Jesu annet komme

Torsdag 6 september 2018

Jesus lovet disiplene at han skulle komme tilbake. Det står i Bibelen, Johannes 14,1-3. ”La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.”

Englene lovet at Jesus skulle komme tilbake igjen. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 1,10-11. ”Da de stod og stirret opp mot himmelen og så etter ham idet han drog bort, stod med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: ”Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen”.”

Hvordan vil Jesu annet komme være? Det står i Bibelen, Lukas 21,27. ”Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet.”

Hvor mange vil kunne se ham når han kommer? Det står i Bibelen, Åpenbaringen 1,7. ”Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen!”

Hva kommer vi til å se og høre når han kommer? Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 4,16-17. ”For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.”

Hvor synlig vil hans komme bli? Det står i Bibelen, Matteus 24,27. ”For som lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.”

Hvilken advarsel har Kristus gitt oss slik at vi ikke skal la oss lure når det gjelder hans annet komme? Det står i Bibelen, Matteus 24,23-26. ”Om noen da sier til dere: ”Se her er Messias,” eller: ”Der er han,” så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. Hør, jeg har sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: ”Han er ute i ødemarken,” så gå ikke dit ut, eller: ”Han er inne i huset,” så tro det ikke.”

Vet noen nøyaktig når Kristus vil komme tilbake til jord? Det står i Bibelen, Matteus 24,36. ”Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.”

Noen ganger kan vi mennesker være litt late. Hva ber Jesus oss gjøre for å motvirke dette? Det står i Bibelen, Matteus 24,42. ”Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.”

Hvilken advarsel har Kristus gitt oss slik at vi ikke skal bli overrasket når Jesus kommer? Det står i Bibelen, Lukas 21,34-36. ”Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.”

Hvorfor tar det så lang tid før Kristus kommer tilbake? Det står i Bibelen, 2. Peter 3,8-9. ”Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.”

Mens vi venter på Jesus, hvordan skal vi leve vårt liv? Det står i Bibelen, Titus 2,11-14. ”For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten. For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.”

Hvordan vil verden være når Jesus kommer tilbake? Det står i Bibelen, Matteus 24,37-39. ”Som det var i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når Menneskesønnen kommer.”

Vil Kristus ha med seg belønning og gjengjeldelse når han kommer? Det står i Bibelen, Matteus 16,27 og Åpenbaringen 22,12. ”For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler og skal da gi enhver igjen etter det han har gjort.” ”Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning.”

Hvorfor kommer Jesus tilbake? Det står i Bibelen, Hebreerne 9,28. ”Slik er også Kristus ofret én gang for å ta bort manges synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.”

Når Jesus kommer tilbake skal vi få oppleve realiteten i vår frelse. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 1,7-8. ”Derfor mangler dere ikke noen nådegave, mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Han skal også befeste dere inntil enden kommer, så dere kan stå uangripelige på vår Herre Jesu Kristi dag.”

Mari (32): – De ville observere meg og kjæresten min på natta

Torsdag 6 september 2018


Mari Storstein (32) jobber som dokumentarfilmregissør.

Hun har jobb, en kjæreste å komme hjem til og en familie hun er glad i. En liten detalj skiller Mari fra resten av befolkningen. Hun sitter i rullestol.

Men denne lille forskjellen har for Mari vært med på å skape mange utfordringer.

Mari lider av spinal muskelatrofi og har hatt hjelp fra det offentlige så lenge hun kan huske.

Da hun ble 18 år fikk hun innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for første gang. En ordning som gjør at Mari selv kan organisere og styre assistentene sine, noe hun er godt fornøyd med.

Kamp for å få hjelp

Da Mari var 26 år flyttet hun til Lillehammer for å ta videre utdanning. Hun begynte på dokumentarfilmregi, og etter fullførte studier bestemte hun seg for å flytte hjem til St. Hanshaugen i Oslo, bydelen hun har vokst opp i og er kjent med. Men velkomsten hjem var ikke helt slik som hun hadde håpet.

I nærmere ett år måtte hun kjempe for å få tilbake den hjelpen hun er helt avhengig av. Mari trenger assistanse døgnet rundt, og bydelen ønsket å redusere timeantallet hennes på natten. De ønsket å kontrollere om behovet var det samme, noe Mari syns er rart ettersom hun har hatt det samme behovet gjennom hele livet.

Dette er BPA

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse.
Ordningen innebærer at brukeren selv skal være arbeidsleder for sine personlige assistenter og avgjøre hva vedkommende trenger hjelp til og når den skal gis.
Kommunen lønner assistentene.
I 2015 ble rettigheten til BPA lovfestet. I lovteksten heter det at kommunene skal sikre «nødvendige helse- og omsorgstjenester».

Kilder: Norges Handikapforbund, Helse- og omsorgsdepartementet.

Men det var måten de ville kontrollere behovet på, som fikk Mari til å rase.

– De ville komme hjem til meg og observere meg og kjæresten gjentatte ganger over en periode på to uker. De ville se hvor mye hjelp jeg trengte, forteller Mari til TV 2.

Argumentet til bydelen var at Mari hadde fått seg kjæreste. Bydelen mente, ifølge Mari, at han ville være en trygghet. Men Mari vil ikke være avhengig av kjæresten.

Hun forteller at hun følte på et press, og at bydelen truet med å fjerne timene hennes dersom hun nektet besøket.

Hun bestemte seg for å kjempe mot bydelen. 32-åringen var i en rekke møter, og kunne dokumentere assistentbehovet med legeerklæring og dokumentasjon fra Ullevål sykehus, fysioterapeut og arbeidsgiver. Og ikke minst – få frem hvordan hun selv opplever hverdagen.

– Det burde telle høyt. Hvem kjenner vel livet sitt bedre enn seg selv? En observasjon i en dag eller en uke vil ikke gi et fullstendig bildet av livet mitt og behovet mitt. Ingen dager er jo like, forteller hun.
Følte seg krenket

Mari følte seg mistrodd og krenket etter kravet om soveromsbesøket.

– Jeg vet ikke om noen andre ville ha godtatt det. Det virker som at vi som sitter i rollestol skal kreve mindre og forvente mindre enn andre. At vi har en lavere verdi. Det er ikke ønsket og forventet i 2018, sier hun.

Vi sitter ikke stille, mens de truer våre frihetsidealer

Onsdag 5 september 2018

I slutten av august ble en karikaturkonkurranse i Nederland avlyst på grunn av trusler fra radikale muslimer. Politiet har også arrestert flere personer med konkrete drapsplaner. Under valgkampen i Pakistan tok også flere kandidater til orde for å sende atombomber mot Nederland dersom konkurransen ikke ble avlyst.

Dette er effektive midler mange muslimer bruker for å stagge islamkritikk. Karikatur av Mohammed har tidligere ført til massakrering av satiremagasinet Charlie Hebdos redaksjon. Den gang ble det sendt ut kraftige signaler om blodig oppgjør mellom europeiske verdier og islamistisk ideologi. Det ser dessverre ut til at sistnevnte er en suveren vinner når redaksjonelle valg om karikaturer tas.

Det frie ord i Europa begynner å bli litt av en vits. Det er ikke fritt på våre premisser, men ekstremistenes. Og ikke bare ekstremistene, men også millioner som anser seg selv som «gode» muslimer. Nå har vi andre- og tredjegenerasjons muslimske ungdommer som massemobiliserer og ønsker å demonstrere mot ytringsfriheten. De demonstrerer mot den samme friheten som sørget for deres suverene rett till å ytre seg og demonstrere mot det de anser som krenkelse mot deres profet.

Sekulær Allianse og Ex-muslims of Norway ønsker å samle så mange som mulig til en markering for det frie ord, og for retten til å utfordre, kritisere og latterliggjøre enhver tanke og idé som er i strid mot de frie idealene vi verdsetter. I våre organisasjoner har vi mange som har flyktet fra islamsk regime og religiøse dogmer. Derfor er det desto viktigere at vi kjemper mot de samme kreftene som tok fra oss vår frihet i våre tidligere hjemland.

Realiteten i dag er at vår ytringsfrihet er under sterkt press, vårt frie ord er under sterkt press, våre frie idealer er under massivt angrep. Vi har uskrevne blasfemilover i hele Europa, som gjør at ingen redaktører tør publisere karikaturer av muslimenes profet.

Vi anser ytringsfriheten som vår største skatt, selve motoren som driver utviklingen vår i riktig retning. Nød, stagnasjon og ufrihet er typiske kjennetegn på samfunn som ikke implementerer denne friheten. Ethvert kompromiss på bekostning av ytringsfriheten vil medføre et dårligere samfunn.

Vi kan ikke lenger forbli passive mens vår personlige frihet blir innskrenket mer og mer. Vår frihet ble kjempet hardt for av tidligere generasjoner. Vi kan ikke lenger ta den for gitt. Og vi skal ikke sitte stille mens den blir forsøkt utslettet på vår vakt.

Vi håper å se så mange som mulig foran Stortinget 7. september kl. 17:00.

Apellanter:
• Farjam Movafagh, leder Sekulær Allianse
• Cemal Knudsen Yucel, leder Ex-Muslims Of Norway
• Shurika Hansen, nestleder og talsperson Sekulær Allianse

Studie bekrefter: Omfattende fundamentalisme, homofobi og antisemittisme blant muslimer i Europa

Onsdag 5 september 2018

I en studie gjort av tyske Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforchung fremkommer det at det finnes omfattende støtte til fundamentalisme, samt en negativ innstilling til å integreres i storsamfunnet, blant muslimer bosatte i Europa.

Studien baserer seg på svar fra 4801 respondenter i målgruppen marokkanske og tyrkiske muslimer i Europa, og er unik da den også stiller samme spørsmål til innfødte kristne og sekulære borgere. Forskningsrapporten, som kom i 2015, omfatter resultater fra Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Sverige og Østerrike.

Over 60 prosent av det intervjuede muslimene er åpent fiendtlige mot homofile, og over halvparten av sunnimuslimene mener at man ikke kan stole på jøder. Blant de som i tillegg betrakter seg som praktiserende troende mente hele 80 prosent at jøder ikke er til å stole på.

Over 60 prosent av de tyrkiske og marokkanske sunnimuslimene anså at sharialovene står over de  vestlige vertslandenes lover.

Hele 30 prosent av førstegenerasjons sunnimuslimer i Sverige er negativt innstilte til å bli integrerte i det svenske samfunnet, og sier at de snarere vil stå utenfor og danne egne enklaver. I Østerrike er situasjonen enda mer alvorlig, der så mange som 55 prosent sier det samme. Samtidig viser studien at disse holdningene er mindre utbredte blant shiamuslimske borgere.

Studien peker dessuten ut en særskilt gruppe, designert som fundamentalister. Denne gruppen, 26 prosent blant førstegenerasjons muslimer og 21 prosent blant andregenerasjons muslimer, ønsker ikke å ha homoseksuelle venner, mener at jøder er fullstendig upålitelige, at Vesten vil ødelegge for islam, at det kun finnes en tolkning av Koranen, samt at sharialover er viktigere enn samfunnets lover.

Samtidig mener 11 prosent at det legitimt å forsvare sin tro med vold.

Studien tar imidlertid kun for seg muslimer med bakgrunn i Tyrkia og Marokko, og viser således at det er behov for mer forskning, da muslimer fra eksempelvis Syria og Somalia av erfaring ofte er mer fundamentalistiske, og mer villige til å forsvare sin tro med vold og undertrykkelse.

HRS: Oslo-kafé har satt opp skilt, ønsker ikke å betjene Sverigedemokrater

Onsdag 5 september 2018

I hovedstaden både bor og jobber det mange svensker, og om bare noen dager er det mange svenske velgere som skal gå til den svenske ambassaden i Oslo og avgi sin stemme i det svenske riksdagsvalget.

HRS rapporterer at en kafé i Bogstadveien på Majorstuen ikke ønsker å ha SD-velgere på besøk. Utenfor kaféen er det satt opp et lite skilt med følgende tekst:

«Svensk? Tenkt å stemme SD? Keep walking. The Broker loves all.»

Teksten akkompagneres med et hjerte.

HRS har tatt kontakt med daglig leder ved the Broker, Kristin Dahle. Hun presiserer at nordmenn, som kanskje ikke vet hva SD er, nok ikke forstår budskapet. Hun bekrefter imidlertid at Sverigedemokrater ikke er ønskede som gjester ved bevertningen. På spørsmål fra HRS om de mener at de som har tenkt å stemme på SD ikke skal sette seg ned hos dem og ta en kaffe, svarer Dahle følgende:

– Ja, vi mener vel noe sånt. Vi er jo en privat bedrift og kan gjøre som vi vil. Kom gjerne innom og ta en prat, jeg har ikke tid til å snakke lenger.

Kinesiske Xiaomi Mi Mix 3 får 5G-støtte

Onsdag 5 september 2018

Xiaomi Mi Mix blåste oss av banen da den kom på markedet i 2016, med sin den gang revolusjonerende små skjermrammer.

Toeren var ikke like spektakulær, men nå ser det ut til at versjon tre kan få minst én funksjon som igjen skiller Xiaomi fra røkla.

Xiaomis «director of product management», Donovan Sung, postet nemlig et bilde på Twitter i går, med et klart og tydelig 5G-ikon i hjørnet.

Kongsberg først

Nå er ikke akkurat 5G et spesielt vanlig syn foreløpig. I Norge blir Kongsberg den første byen ut, mens Telia har varslet at de skal skru på 5G-nettverk i Stockholm, Helsinki og Tallinn allerede i år. Bredere utrulling ventes rundt 2020.

Teknologien er ikke hovedsaklig laget for enorme hastigheter, men heller lav forsinkelse og å koble til svært mange enheter samtidig. Sung i Xiaomi varsler imidlertid 10 ganger høyere nedlastingshastigheter enn med 4G.

Mix 3 ser ut til å droppe den lille kameraleppa i toppen som «alle» telefoner har hatt etter lanseringen av iPhone X. I stedet får den en Oppo Find X-liknende løsning med et kamera som automatisk skyves ut fra toppen av telefonen.

Telefonen skal ifølge Xiaomi-sjef Lin Bin, som la ut det første bildet av telefonen på kinesiske Weibo, lanseres i oktober – og være i butikk samme måned.

1 2 3 4