Var Muhammad inspirert av en demon i stedet for Gud?

Mandag 10 september 2018

Koranen står i motsetning til nesten alle bibelske læresetninger. Ifølge Koranen ble Jesus ikke korsfestet, stod ikke opp fra de døde for å erobre døden, mennesket er frelst på grunnlag av å gjøre mer godt enn dårlig, Jesus var ikke Gud, men bare en profet og ikke engang den viktigste profeten , Gud elsker ikke alle betingelsesløst, og listen fortsetter. Hvem ville ha skrevet en bok som står imot alt Gud sa i Bibelen?

Ifølge Bibelen er det Satan som står i motsetning til alt som Gud sa. I Edens hage gjør han Eva til å bli forvirret og bukke etter fristelsen ved å stille spørsmål til Gud: «Har Gud virkelig sagt …». Ved starten av Jesu tjeneste fristet Satan Jesus på samme måte. Satan ble kastet ut av himmelen for et problem av stolthet, som ønsket å være som Gud selv. For det opprøret mot Gud ble han og en tredjedel av englehæren kastet ned til jorden, hvor Satan nå forsøker å villede så mange som mulig fra å følge Gud.

Koranen står i motsetning til Gud. Satan opererer i opposisjon til Gud. Muhammed trodde han kunne ha møtt en demonisk ånd. Oppdager noen en forbindelse her?

Ja, jeg tror at Muhammad sannsynligvis ble påvirket av demoniske krefter. Jeg tror at Koranen er inspirert av Satan selv. Jeg tror ikke at Muhammed ble besøkt av engelen Gabriel av Bibelen, men av Satan som maskerer som Gabriel. Puslespillene passer alle sammen. Dette er den eneste logiske konklusjonen, gitt bevisene.

Som bringer oss til det endelige spørsmålet. Muslimsk venn, hva skal du gjøre? Hvem skal du følge? Hvor vil du tilbringe evigheten? Er du villig til å risikere en evighet i helvete? Du har nå bevisene du trenger for å gjøre et klokt valg. Gud vil holde deg ansvarlig for det du vet. Du kan ikke kreve uvitenhet.

Velg i dag hvem du skal tjene.