Studie bekrefter: Omfattende fundamentalisme, homofobi og antisemittisme blant muslimer i Europa

Onsdag 5 september 2018

I en studie gjort av tyske Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforchung fremkommer det at det finnes omfattende støtte til fundamentalisme, samt en negativ innstilling til å integreres i storsamfunnet, blant muslimer bosatte i Europa.

Studien baserer seg på svar fra 4801 respondenter i målgruppen marokkanske og tyrkiske muslimer i Europa, og er unik da den også stiller samme spørsmål til innfødte kristne og sekulære borgere. Forskningsrapporten, som kom i 2015, omfatter resultater fra Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Sverige og Østerrike.

Over 60 prosent av det intervjuede muslimene er åpent fiendtlige mot homofile, og over halvparten av sunnimuslimene mener at man ikke kan stole på jøder. Blant de som i tillegg betrakter seg som praktiserende troende mente hele 80 prosent at jøder ikke er til å stole på.

Over 60 prosent av de tyrkiske og marokkanske sunnimuslimene anså at sharialovene står over de  vestlige vertslandenes lover.

Hele 30 prosent av førstegenerasjons sunnimuslimer i Sverige er negativt innstilte til å bli integrerte i det svenske samfunnet, og sier at de snarere vil stå utenfor og danne egne enklaver. I Østerrike er situasjonen enda mer alvorlig, der så mange som 55 prosent sier det samme. Samtidig viser studien at disse holdningene er mindre utbredte blant shiamuslimske borgere.

Studien peker dessuten ut en særskilt gruppe, designert som fundamentalister. Denne gruppen, 26 prosent blant førstegenerasjons muslimer og 21 prosent blant andregenerasjons muslimer, ønsker ikke å ha homoseksuelle venner, mener at jøder er fullstendig upålitelige, at Vesten vil ødelegge for islam, at det kun finnes en tolkning av Koranen, samt at sharialover er viktigere enn samfunnets lover.

Samtidig mener 11 prosent at det legitimt å forsvare sin tro med vold.

Studien tar imidlertid kun for seg muslimer med bakgrunn i Tyrkia og Marokko, og viser således at det er behov for mer forskning, da muslimer fra eksempelvis Syria og Somalia av erfaring ofte er mer fundamentalistiske, og mer villige til å forsvare sin tro med vold og undertrykkelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *