Klagestorm mot kors i Oslo

Tirsdag 4 september 2018

På taket til Metodistkirken på Bjølsen i hovedstaden har det i en stund vært et stort, lysende kors. Dette har medført en rekke naboklager, da en del Oslofolk mener at det er for prangende. Nå krever kommunen at kirken enten må søke om tillatelse, eller fjerne korset. Det melder Vårt Land.

Korset ble plassert på taket på Metodistkirken 24. mai i 2017, og den første klagen kom allerede den første dagen. Det hevdes i denne klagen at korset dominerer utsikten i området, særlig fra de øvre etasjene i leilighetsbyggene.

Det er særlig lyssettingen klagerne reagerer på. Selve størrelsen på korset er ikke dokumentert, men klagerne anslår at det kan være mellom tre og seks meter høyt.

– Jeg tenker at vi lever i et samfunn hvor det er ytringsfrihet. Oslo er en stor by. Vi er nødt til å akseptere at her finnes det alt mulig, og kors på hustak er helt naturlig. Det finnes også mange andre religiøse utrykk, så jeg ser ikke helt det spesielle med det, sa pastor i Metodistkirken, Steinar Hjerpseth, i januar i år.

Det er ikke bare lyssettingen som oppleves som prangende av naboene. Noen reagerer også på at det i det hele tatt finnes religiøse symboler i nærområdet.

– Jeg vil gjerne ha meg frabedt en slik enorm reklameplakat for en ideologi som jeg mener hører fortiden til, skriver en klager.

Førstelektor ved Høyskolen i Kristiania, Fredrik Tangen, mener at folk reagerer sterkere på religiøse symboler, fordi de representerer en «moralsk overlegenhet».

– Religioner forstås som et symbol på moralsk overlegenhet: «Vi har skjønt det, dere tar feil.», sier han.

Han trekker frem reklameskiltet til Freia på Karl Johan som et eksempel på noe prangende, som folk likevel ikke ønsker å fjerne.

– Men når man får et samfunn der det er mer strid om hvilke religioner og symboler som skal gjelde, blir det mindre akseptabelt. Det er det samme om det er et bønnerop fra en moské eller et kors på en kirke. Lyset og lyden når lenger ut enn byggets grenser. Det blir påprakking, sier Tangen.

Min kommentar til dette er :

Nordmenn blir sekulariserte og vender seg bort fra Gud. Det står i Åpenbaringen og er dermed dokumentert. Vi vil se oppblomstring av Islam, Satans ideologi akkurat som det står skrevet. Tar litt tid, men når du fjerner noe, vil noe annet komme i stedet. Vi importerer vår undergang!

Bønnekjempe!

Tirsdag 4 september 2018

Gud utruster meg nå with krefter til å be for andre. Hans visdom og kjærlighet fyller meg helt opp nå. Vet ikke hvofor jeg fikk gaven. Jeg har bedt siden jeg ble åndsdøpt i sengen og den hellige ånd tok bolig i meg.

Nå føler jeg at tiden er inne for å be for andre. Bønn er sprengstoff i de rette hender.Gud hører bønner og hvis det er Hans plan vil Han agere på dem. Det gjør Han alltid.

Bønn gir ikke alltid svar, fordi noen ganger gir Gud ut styrke til utholde utfordringen. Følt det ofte i livet. Han gir deg muligheten til å være i smerten for å bli ferdig med den. Noen ganger er smerten uutholdelig, du ser ikke Ham og bønn ser nyttesløst ut i dette. Da skal du kjenne på kjærligheten som vil flomme over deg da, det gjorde det mange ganger da jeg var desperat og ville avslutte livet.

Han dro meg inn gang etter gang. Jeg var i krig med Ham, for all smerten Han hadde tillatt i livet mitt. Det eneste Han viste var kjærlighet. Det eneste jeg viste var et hardt hjerte.

Så kom samtalen med Arvid 1. September dette år. A 2 timer 32 minutter lang samtale.. Da fortalte jeg alt jeg kom på i livet mitt. Han er en sterkt troende og vil starte egen menighet snart. Han lyttet til mitt vitnesbyrd og kjærlighet til Jesus hele tiden siden ånds dåpen kom til meg.

Nå går timene til å be for andre. De er i mitt hjerte og jeg har stor omsorg for dem.

Gud er kjærlighet, Jesus er vår kontakt til Kongen. Uten Jesus ingen kontakt.