Gud er ikke død

Lørdag 25 august 2018

Jeg så de tre kristne filmene God is not dead, fra 2014, 2016 og 2018.

Jeg er personlig kristen og har en sterk tro fra barndommen, med noen rebellår hvor jeg fraskrev kristendommen nesten helt. Men Gud ga ikke opp kampen om å vinne meg tilbake.

I dag har jeg en tro som tåler brann og min egen undergang helt fint. Etter filmene får jeg en trygghet på at jeg har valgt riktig. Gud hjleper til å ro etter mange år med ADHD, siden barndommen.

Å finne de rette ordene til denne andakten, er spesielt vanskelig. Fordi jeg har lest lite i Bibelen og vet bare om fra filmer og deres kunnskap og visdom om Bibelen. Derfor blir dette ikke bibelundervisning, men betraktninger om det å tro.

Å tro er som vann for meg, kan ikke leve uten. De første kristne ble forfulgt og drept, men gav aldri opp tanken på å tro. Disiplene ble også forfulgt og drept. De ga heller ikke opp troen. Alle disse trodde på sin Frelser da de døde.

Guds kjærlighet til deg som leser dette er uimotståelig og evig. Hans eneste ønsker er at du bekjenner dine synder og tror på Frelseren i livet ditt. Da snakker Han med deg i din gryende tro og utvider din horisont og setter deg fri. Alle som snakker om regler og væremåte for å bli en kristen, har feil.

Verdens første mennesker hadde god kontakt med Gud og hadde bare kjærlighet til hverandre. Da det spist av den forbudne frukten eple som Adam og Eva gjorde, kom døden inn i bildet og vi fikk den frie viljen. Etter det måtte Gud gjenopprette kontakten med Hans eneste sønn Jesus, som kom for å frelse verden og ble drept av jødene etter planen. Ved Jesu død og oppstandelse ble kontakten gjennomopprettet.

I dag, 66 generasjoner etter Jesus, har vi fortsatt denne kontakten. Vi kan be bønner og bli hørt hvis det er Guds vilje. Hans planer for oss er skjult slik at vi ikke kan vite hva fremtiden har for oss. Men en ting er sikkert, vi skal alle dø en dag, til dommedagen kommer og gir oss rettroende kristne en himmel som varer evig.

I dag har kristne en hverdag med problemer, fordi samfunnet har blitt sekularisert og har fjernet seg nesten helt fra kristendommen. Det gjør at gudstjenestene er det eneste påfyllet, da media har sluttet nesten helt med religiøse programmer. YouTube er en fin kanal med mye som kan være oppbyggelig.

Den hellige ånd holder din ånd i hendene og gir deg en fred som du ikke tidligere trodde ville din vei. Din fred gjør deg i stand til å gjøre utrolige ting, som eks. å vitne om din tro til andre og se forandringen i deres liv. Dette skjer i stor skala og er f.eks. i muslimers drømmeverden der Jesus viser seg. De konverterer med en gang.

Jeg skal skrive mer senere

Akkurat nå

Fredag 24 august 2018

Mennesket snur seg mer og mer vekk fra Gud, det er profetert i Bibelen at mennesket skal det.

Alt står i Bibelen om dette i syn og billedspråk forskere fremdeles har problemer å tolke. Det vi vet at endetiden har begynt.

Det står at mennesket skal vende seg vekk fra Gud og fornekte at Gud står bak skaperverket. Vi har fremdeles tilgode å finne vårt opphav!

Bibelen viser i Mosebøkene til en kreasjon av alt. Den gangen var vi enklere i oppfattelsen av alt omkring oss. Det ble til enklere forklaring som de første menneskene kunne relatere til. Gud visste at vi skulle kunne mer i vår dengang fremtid.

I dag kan vi fremdeles ikke kunne vise til hva som var før Big Bang. Vi har ikke engang teorier om hvordan Universet ble utløst. Atomers innhold er nesten bare luft, vi vet ikke hvorfor det er slik engang.

Mange forskere blir kristne etterhvert som de blir oppmerksom og oppdager intelligent design og dets opphav. Da er det ikke noen som skriver i media om dette, fordi Gud skal fjernes som alle entiteters opphav.

Jeg oppfatter og kjenner Guds kjærlighet og hans familiefølelse som jeg får. Hans kunnskap er evighetens liv og om alt skapt. Jo mer jeg kjenner på dette, jo mer får jeg mental styrke og visdom om fiender av Ham. Det står skrevet det også at mine øyne vil bli «åpnet».