Livet er fantastisk!

Fredag 24 august 2018

Livet er fantastisk! Selv om jeg er syk og har utfordringer i livet hver dag, er det godt å tilhøre Kristus og være hans disippel.

Jeg har kuttet alle komplikasjoner i livet og gjort det enkel å leve. Jeg tror på Frelseren og kjenner en guddommelig kjærlighet som gjennomsyrer alt i livet mitt. Jeg lever i en stille bønn hele tiden med selvransakelser og forsaker synd hver dag.

Jeg lever i en himmelsk fred som er der hele tiden, den har opphevet ADHD og fjernet all støy jeg hadde tidligere. Jeg er fremdeles syk med diabetes 2 ( fra 2013), diabetisk nevropati i føttene, 3 aktive pro-lapser siden 1993, øresus så kraftig at jeg må ha «knock-out» piller for å sove. Videre tar jeg Nozinan for å sove normalt lenge. Jeg har treg mage med syreproblemer og må ta medisin for det ellers får jeg brystsmerter. Jeg kan ikke gå langt, har en scooter for det. Jeg har konsentrasjonsproblemer, så jeg går mye i leiligheten mellom slagene.

Derfor er jeg uføretrygdet i dag. Jeg har minste pensjonsytelse på grunn av store hull i min CV. Jeg gikk spesialklasse for barn med utfordringer som f.eks. MBD (ADHD nå) og var i en klasse med mye sykere barn. Alle gikk rett ut i uføretrygd ved fylte 18, men jeg ville prøve meg i samfunnet. Ble til slutt selvlært IT-konsulent med høy lønn og var det i mer enn 10 år og hadde en årslønn på 430.000 i 2001. Jeg klarte ikke presset og ble syk i 2001.

Jeg prøvde og prøvde å jobbe med bare tap i mange år og 3 avslag på uføresøknader til NAV frem til 2017, da ga de etter og jeg fikk innvilget uføretrygd. Men jeg blir straffet for å ha prøvd meg med totalt 17 år med god jobbing og god lønn. De som gikk rett ut i trygd har mer enn 5.000 mer utbetalt pr. måned enn meg!. Så jeg er bitter på det, for arbeidet har kostet meg mange personlige tap og oppsigelser.

Jeg har ingen familie eller kjæreste. Det koster for mye å ha det. Kjærestelivet mitt har bare kostet penger og har ikke alltid vært godt. Har tre samboerskap på til sammen 22 år, og blitt sparket på dør på ulike måter med skjærende resultater. Så det er jeg over.

Nå nyter jeg tilværelsen alene med alle skavanker, men har Gud og Jesus med meg hele tiden. De gir meg en kraft og kjærlighet jeg aldri kunne ha funnet på selv, som f.eks. selvsoppholdedrift. Det er så mye mye mer enn det.

Takk for at du tok deg tid til å lese dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *