Uklok lærernorm

Lørdag 18 august 2018

Skolestart er like om hjørnet. Men lærerne er ikke på plass. Lærernormen skulle aldri vært vedtatt.

Det var i budsjettforhandlingene i fjor at KrF fikk Venstre og regjeringspartiene med på å innføre en lærernorm i grunnskolen. Nå er det alvor for en av KrFs aller største seire. For mandag er det skolestart. Men det mangler fortsatt svært mange lærere for å oppfylle normen. Ifølge siste tilgjengelige tall trengs 1200 årsverk.

Det har ikke stått på penger. Regjeringen bevilget i revidert budsjett 200 millioner ekstra til innføringen av lærernormen. Summen kom i tillegg til de 500 millionene som alt var bevilget kun til denne høsten. Pengene går til en skolespesifikk norm som sier at det skal være maksimalt 16 elever per lærer i barneskolen frem til femteklasse, og etter det 21 elever per lærer. Fra høsten 2019 skjerpes dette ytterligere.

Det er ingen stor overraskelse at det mangler lærere. Normen har vært bredt omtalt og er et resultat av regjeringens mindre heldige kompromisser. Lærernormen og regionreformen er blant de to største kamelene Erna Solbergs regjering har måttet svelge.

Og lærernormen innebærer en uheldig sentralisering der kommunen og den enkelte skole får mindre de skulle ha sagt. Lokalt ansatte som vet hvilke skoler og hvilke klasser som trenger mer og mindre ressurser, får sine faglige råd overkjørt av en sentralt bestemt norm. Daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sa selv at dette innebærer en «dramatisk overstyring av skolene og lærerne.»

Det vi vet fra forskningen er at det aller viktigste for ungene våre er gode lærere. Det er derimot langt mer risikabelt å love at en lærernorm hever skoleresultatene. Dette er tvert om en kostbar reform som det er tvilsomt om lønner seg. Norge har her tatt på seg faste og høye årlige utgifter uten at ekspertene går god for tiltaket. Mesteparten av ekstrapengene går for øvrig til Oslo og andre storbyer.

Det er ingen enkle svar på hvordan vi kan få en bedre skole. Men det er bred politisk enighet om at det trengs tidlig innsats, alt fra før ungene begynner på skolen. En god lærer kan holde en stor klasse gående, en dårlig lærer kan streve med en liten. Det er lett å se seg blind på antall lærere. Det er kvalitet som er viktigst.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *