Ny blodprøve kan avsløre nesten alle typer kreft

Fredag 17 august 2018

Danske forskere har utviklet én blodprøve som skal kunne avsløre en rekke forskjellige kreftformer.

Metoden forskere ved Københavns universitet nå har utviklet er beskrevet i tidsskriftet Nature Communications. Én enkel blodprøve skal kunne avsløre nesten alle former for kreft på et tidlig stadium.

– Bare det er tre kreftceller i en prøve så kan vi faktisk finne dem, forteller professor Ali Salanti ved Københavns Universitet til DR.dk.

Det danske universitetet kaller studien som ledet til funnet for «oppsiktsvekkende».

Les også: Forskere har utviklet en blodprøve som skal kunne oppdage føflekkreft på tidlig stadium

Protein binder seg til 95 prosent av alle kreftceller
Forskerne skal ha funnet et protein i malariaparasitter som forskerne tidligere har sett at binder seg til nærmere 95 prosent av alle kreftceller, og med dette proteinet skal de altså kunne fange kreftcellene i blodet.

– Vi har allerede ved en rekke forskjellige krefttyper påvist at der er kreftceller i blodet, skriver Salanti i en pressemelding.

Til DR.dk forteller han at metoden er forsøkt på pasienter i England som har hatt kreft i et tidlige stadier.

– Og det var faktisk ikke noen som falt gjennom: Vi fant kreftcellene i blodet hos alle pasientene, og vi fant ikke noe hos en kontrollgruppe, forteller Salanti til DR.dk.

Kan brukes i behandling

Forskerne håper metoden også kan brukes til å teste ut behandlingsmetoder, ved at man tar kreftcellene ut levende, dyrker dem i laboratorium og så se hvordan pasientens kreftceller reagerer på forskjellig behandling.

Nå ønsker forskerne å teste ut om prøven fungerer hos de som fortsatt ikke har fått noen kreftdiagnose.

– Vårt fremtidsscenario er å kunne bruke det til eksempelvis å screene risikogrupper på årlig basis. Men først skal vi teste metoden på enda flere pasienter og tidligere i deres kreftløp, sier Salanti til DR.dk.

Advarsel!

Fredag 17 august 2018

Nå beveger Europa seg tilbake til førkrigs mentalitet der demokrati ikke har samme klang lenger. Sterke ledere får mer makt og de som ikke har det ennå søker seg det med folket som alibi.

Russland har det, og nå Tyrkia. Østerrike har Sebastian Kurz på vei nå. Macron i Frankrike forsøker. Og Storbritania har problemer med brexit pga sterke ledere som er i mot.

Vi har ikke hatt en verre situasjon siden før Den Andre Verdenskrig. Splittelse etter alle EU-lands gjeld, de stoler vel ikke på hverandre slik de gjorde før Euroen.

Dette leder til krig, hvis det ikke stoppes i tide. Ordskiftet mellom øst og vest er tiltagende. Og Russland har laget raketten SATAN2 som kan ødelegge et land alene med 10 kjernefysiske stridshoder med styrke langt over Hiroshima.

Vi går sakte mot en kald krig etter kjemiske angrep i England der de vil ha en reaksjon. England har lagt Russland for hat og søker støtte i EU-land for dette. Theresa May har i Parlamentet sagt sitt om denne saken.

En annen trussel som kan bli et problem i dette århundre er Islam. De lyver om deres felles sak, som er å forandre land til en del av et islamsk kalifat, når de er mange nok. Fødselstallene er klare og det er ikke mange generasjoner før de er i flertall som religiøs gruppe.

Kristendommen, vårt våpen mot galskap er på vikende front overalt. Det vil gjøre at Islam får den grobunn den trenger, fordi vi forlater vår trygge grunn. Det er ingenting som overtar for kristendommen, så da tar Islam jobben.

Vi er på vei sakte men sikkert inn i mørke. Ingen våger å si ifra pga menneskeretten til å være like mye verdt. Muslimer er ikke like verdt, fordi de vil drepe oss. Alle som ikke vil godt i demokratiene er en trussel.

Vi kan løpe fra ansvaret med taktfaste rop om at dette er feil og at dette ikke vil skje. Men historien viser oss all dokumentasjon på at Islam er en voldsideologi med diskriminering av alle utenfor denne. De har sogar navn på oss vantro og hva vi må betale i skatt til dem for å leve.

Det har begynt allerede nå