En av tre mener de har merket klimaendringene

Tirsdag 14 august 2018

Et stort flertall mener klimaendringene skjer, og en av tre mener de har erfart det personlig, viser en fersk undersøkelse.

Undersøkelsen er utført av Cicero – senter for klimaforskning, og en del av funnene presenteres under Arendalsuka tirsdag.

– Det ser ut som at det er en ganske liten andel i befolkningen som mener at klimaendringer ikke skjer, og også en ganske liten andel som mener at mennesket ikke påvirker klimaet, konkluderer Cicero-forsker Marianne Aasen til NTB.

31 prosent svarer at de personlig har erfart at klimanedringen pågår.

Undersøkelsen er tatt opp i juni, og Aasen mener dermed at den ikke fanger opp sommertørken og diskusjonen om “godt sommervær” versus klimakrise.
Solid

Det er bare en smakebit av undersøkelsen Aasen kan legge fram i Arendal, siden tallene er såpass ferske. Forskeren tar forbehold om at det kan være noen skjevheter, men det skal mye til for å rokke ved hovedbildet, understreker hun.

* Til sammen 77 prosent mener påstanden om at det pågår klimaendringer stemmer ganske godt eller veldig godt.

* Under 10 prosent avviser at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, mens rundt 70 prosent mener vi bidrar til endringene.

Rundt 4.000 mennesker er spurt, og det er TNS Gallup som har foretatt datainnsamlingen.

Som røykeloven?

Med årlige undersøkelser vil forskningssenteret følge med på om folks syn på klimaendringer og klimatiltak forandrer seg. Spesielt er Aasen opptatt av å se hvordan tiltakene politikerne kommer fram til, påvirker folks holdninger og atferd.

Kan tiltak for å begrense matkasting og bilkjøring få samme effekt som røykeloven, som har bidratt til å gjøre røyking tabu i svært mange kretser?

– Vi vil se på utviklingen i normer – hva anser folk som greit og ikke greit? Det er særlig interessant nå som det er virkemidler på trappene. Øker motstanden når virkemidler innføres? er noe av det Aasen lurer på.

Over halvparten av de spurte har liten tro på at «ny teknologi vil løse klimaproblemet slik at jeg ikke trenger å endre livsstil». Men mange ser ut til å ha et visst håp om at teknologien kan redde oss. Nær 26 prosent svarer at dette utsagnet verken passer dårlig eller godt, og nesten en av ti har full tillit til at teknologien vil løse klimaproblemet.

Foretrekker gulrøtter framfor pisk

Under Arendalsuka er det en rekke arrangementer der klimaet skal diskuteres. Med Parisavtalen ligger det et press på politikere og næringsliv på å finne fram til løsninger som kutter utslippene.

Tidligere undersøkelser har vist at folk gjerne vil bidra for å løse klimaproblemet, forteller Aasen. Spørsmålet er hvor langt de er villige til å gå og hvilke tiltak de kan svelge.

– Folk ønsker heller at samfunnet skal legge til rette for å velge riktig, enn å straffe dårlige klimavalg med høye avgifter. Å gjøre vegetarmat mer tilgjengelig og gjøre det lettere å velge kollektivt er tiltak som støttes, sier Aasen.

Blant annet syns folk det er greit å la fotgjengere og syklister få mer plass på bekostning av bilisten, ifølge Cicero-forskeren.

– Når det gjelder endringer som virkelig monner, som å fly mindre og kjøre mindre bil, oppgir folk generelt mindre villighet til å gjøre noe, sier Aasen.

Frihet og demokrati under press

Tirsdag 14 august 2018

For noen av oss betyr det mye å kunne være nysgjerrige og utvide vår mentale horisont. Vi søker etter innsikter, det som kalles sannhet. Et slikt liv på søken krever eksponering for varierte tanker og erfaringer. De fleste av de intellektuelle byggeklossene kommer som akkumulert innsikt nedarvet, prøvet og feilet over hundrevis av generasjoner. Det ble spesielt mulig å stå på forfedrenes skuldre da skrivekunsten utviklet seg.

Men nye tanker river også ned. Det river ned gamle sannheter, og det utfordrer etablerte maktforhold. Derfor har det alltid funnets ønsker om og krefter som vil innføre sensur.

De etablerte og mektige har alltid hatt sine metoder. Før i tiden plukket man ut opprørske lederskikkelser og satte dem i fengsel eller det som verre var. Man kunne også forby samlinger på mer enn for eksempel fem personer. Tidligere kunne slike restriksjoner være ensbetydende med at folk ikke kunne kommunisere. Det fantes verken telefon eller internett.

Nå har vi fått nettopp internett, og sosiale plattformer på internett. På disse kan folk i teorien snakke med hvem som helst og så mange som helst. I fri form er det en gedigen meningsutveksler.

Men dermed er det også truende, for noen. Ideologier kan utfordres og rives i stykker. Folk kan eksponeres og avsløres.

Og det kan også spres løgner, propaganda, drittpakker. Ja, «hatprat».

Ny teknologi

Internett og frie sosiale medier kan i teorien revolusjonere politikk og ideologi. Ikke nødvendigvis til det bedre, men muligens. Men ikke alle ønsker ideologien (sin) ødelagt. Og noen av dem vil kjempe imot.

Og de som kjemper mot ødeleggelsen av sitt verdensbilde, sin ideologi, sin religion – som kan være også deres identitet – vil nå naturlig forsøke å begrense folks mulighet til å bli hørt og få diskutere på disse nye plattformene. Og mens brysomme mennesker tiidligere ble satt bak lås og slå (med brev og besøksforbud) eller ikke kunne komme til markedsplassen hvor folk samlet seg, blir de nå utestengt fra de nye stedene hvor sladder deles og politikk skapes. Det er Facebook, Youtube, Twitter, Apple, Google, Spotify etc.

Disse teknologigigantene er så store at de ikke kan motstås. Og sensuren kommer ikke som et ras, det starter forsiktig og øker etter hvert. En stemme utestenges her og en stemme der, men det skjer gradvis og en for en. De som ikke blir utestengt i første omgang, men som er i gråsonen, holder pusten og håper det ikke skjer dem. De kan ikke få seg til å boikotte Facebook selv om kollegaen nettopp ble utestengt. De håper det beste og at ting blir bedre. At ingen skal banke på døren hos dem.

Vi har våre hjemlige eksempler. Noen, som Thomas Knarvik, blir utestengt i ett sett. I USA nå er det større ting på gang. Der har en massiv kampanje sørget for å fjerne Alex Jones og InfoWars fra alle de store sosiale mediene.

Han blir fjernet på grunn av konspirasjonsteorier og «hatprat». Men det florerer jo av hatprat på sosiale medier. Fra venstre og fra høyre, for og imot islam. Og selv om han overdriver og definitivt lefler med usanne konspirasjonsteorier inniblant forhold som er sanne, og han slik sett har gjort seg skyldig i fake news, er han heller ikke alene på noen måte. Det er mange sprø mennesker der ute som ufortrødent holder på. Så hvorfor Alex Jones?

Det er fordi han er somebody, en trussel, en trussel mot etablissementet i USA. Millioner av mennesker vet hvem han er og lytter og leser til ham og InfoWars. Han har endog intervjuet Donald Trump, og hjalp ham utvilsomt til seier i 2016. Kanskje var til og med Alex Jones avgjørende for utfallet på marginen.

Det er derfor CNN og ulike demokrater og aktivister har lagt press på teknologigigantene for å avpublisere Jones. Han er en brysom stemme.

Det er mye «hatprat»

Man kunne sagt at Youtube, Facebook osv. burde fjerne alt muslimsk hatprat også – og det er nok å ta av. Men det synes jeg ikke de skal. Vi kan ikke være redd (vanvittige) meningers frie omløp. Tvert i mot. Vesten er nettopp et bra sted fordi det er (eller var) opplyst nok til ikke å tro på kvakksalvere, svovelpredikanter og konspirasjonsteoretikere. Vår ambisjon var – og bør være – at de kunne snakke fritt og bli avkledd i det frie, offentlige rom.

Derfor skal vi også tillate islam å bli ytret, og slå det ned med argumenter i den grad det overhodet er nødvendig. For noen ideer er så dumme gitt hva vi idag vet at de enkelt bryter ned seg selv.

Denne selvtilliten bør også etablissementet skaffe seg. Ikke frykt Alex Jones. Hvis han er så vanvittig, og snakker hat og konspirasjoner, vil vel folk i et opplyst demokrati stor sett avdekke det? Alle hans seere kjøper neppe alt han sier uansett. Eller er dere usikre på deres egne påstander? Begynner realitetene å avvike for mye fra det dere påstår om multikultur og globalisering?

For ved å sette ham, i overført betydning, bak lås og slå, har dere allerede erklært deres revolt mot det frie ord, mot demokratiet og ytringsfriheten. Dere fratar dere selv retten til å kalle dere liberale.

Å forhindre folk fra å snakke, er totalitært. Men det er dessverre i den retningen «etablissementet» nå ønsker å ta oss. Det skjer med små, men hyppige skritt. Man dekker seg bak at teknologigigantene ikke har noen plikt til å åpne opp sine kommersielle sosiale plattformer til hvem som helst. De er private og kan gjøre som de vil.

Men alle forstår effekten det har at man blir avstengt fra den moderne markedsplassen. Det betyr at man knebles, ties i hjel, mister sin demokratiske stemme.

Vi er utsatt for et alvorlig angrep på ytringsfriheten fra mektige krefter, og den kommer fra de som påstår å ta den i forsvar. De er blitt intolerante i toleransen navn.

En kamp vi må ta også i Norge

Vår statsminister har kritisert Resett, og hun prøver å tie kritikk mot islam med å kalle det «religiøs rasisme». Hennes kulturminister, Trine Skei Grande, er stadig ute med stikk til nye medier som Resett og ville nok ønsket enhver knebling fra teknologigigantene mot norske motstemmer velkommen. Med dem/oss borte hadde hennes atferd i et bryllup i 2008 fortsatt ikke vært kjent.

Og hvis vi ikke mobiliserer mot den tiltakende innsnevringen av hvem og hva som får delta på den offentlige arena som teknologigigantene nå kontrollerer, og det snart, kommer dette ikke til å gå godt. Den vestlige verden vi elsker er basert på (ambisjonen om) det frie ord, den frie tanke, den ærlige utveksling av meninger.

Sensur er roten til demokratiets død, og til frykt, frustrasjon, usikkerhet og vold. Så la oss da gjøre det rette og la ytringsfriheten overleve. Og for å få til det, må faktiske teknologigigantene spille på lag.

Lik det eller ei, men slik er det.

Sensur i det moderne vesten

Tirsdag 14 august 2018

Vi er vant med å høre om sensur og undertrykking av meninger i land som Kina. De nekter sine innbyggere fri tilgang til internett i frykt for at de skal bli opposisjonelle og kreve endringer i samfunnet. Politikere i Vesten har i lang tid kritisert Kina og andre land som operer på lignende måter. Nå viser det seg at mange av dem er hyklere.

Etter valget av Trump ble venstreside, uten en bedre beskrivelse, helt hysteriske. Politikere og deres venner i media begynte momentant å skrike om «falske nyheter» som forklaring på hvorfor Trump ble valgt. De krevde at selskaper som Google, som eier Youtube, og Facebook skal fjerne det de betegner som «falske nyheter».

Denne taktikken bruker de ofte. De lager et «onde» og skal bestemme hva som er definisjonen på dette «ondet». Det samme gjorde de med begrepet «rasisme». Fra å ha en uskyldig start som en beskrivelse av «ideer om rasemessig overlegenhet», gikk det til å være et vidt begrep. Som til og med omfattet kritikk av innvandring og multikultur. De laget lover mot «rasisme» og innprenterer ideene i skolebarn. Plutselig er vi i dagens situasjon, med en befolkning som aksepterer en total omvandling av eget samfunn.

Venstresiden har fått definere «falske nyheter» og selskaper som Facebook og Google har endret sine plattformer etter deres ønsker. Det er svært sannsynlig at denne kampanjen har ført med seg bias mot høyreorienterte nyhetsmedier. Trafikken til høyreorienterte nyhetsformidlere har blitt redusert fra sosiale medier.

De var ikke ferdig der, etterpå spisset de seg inn mot Youtube. De startet en kampanje for å få fjernet reklame på videoer som bryter med det de mener er passende. For å få til dette viste de til videoer som forherliget vold, men også «rasistiske» videoer. Dette førte til det youtube-skapere navngav adpocalypse, Google fjernet reklame på en stor andel av videoer. Noen ganger helt uforklarlig. Etter dette har det vært vanskelig for politiske kanaler, for det meste på høyresiden, å få inntekter fra videoene sine. Jeg har også lagt merke til at kanalene har helt sluttet å vokse.

For ikke lenge siden startet de en kampanje for at internettselskapene skal bli strengere mot «hat», som selvsagt venstresiden definerer. Resultatet er utestengelse av individer som Alex Jones, ikke bare på en plattform, men på absolutt alle. Helt uten en skikkelig forklaring. Uten å vise til spesifikke klipp.

Alt dette danner et klart bilde; målet er å hindre folk med feil meninger å få et publikum. I den moderne verden skjer offentlig diskusjon og informasjonsformidling på internett, særlig sosiale media. Ved å utestenge folk fra disse plattformene, kan du også sensurere enkelte meninger. Venstresiden har som mål å fjerne enkelte meninger fra den offentlige diskusjon og fjerne den demokratiserende effekten av sosiale media. For å få mer kontroll over befolkningen og deres meninger.

Det er usikkert hvordan de i første omgang fikk så god kontroll over de gamle mediene. Alle norske aviser og TV-kanaler er helt like, de bøyer seg etter venstresidens fløyte. De fleste amerikanske gjør det samme.

Nå går de etter internett og metodene deres får Kina til å rødme.

Mangfold blir det ikke tillitskultur av

Tirsdag 14 august 2018

Hadia Tajik hadde ikke mye forståelse for norsk kultur som annet enn brunost og noe annet fortullet som hadde til hensikt å illustrere at vi knapt eier kultur her i landet i en debatt i fjor høst. Samt, implisitt, at der derfor er intet å miste i forbindelse med islamsk innvandring, altså intet verdt å beskytte.

En for meg uhyrlig påstand. Andre protesterte mer eller mindre iherdig med forskjellige innspill og argumenter. Men spesielt ett ble ikke kraftfullt nok fremført – kanskje det viktigste – noe jeg enkelt påminner mine lesere om med dagens overskrift.

Som 80-åring kommer jeg fra en tidligere tid da ditt «ord» var din selveste ære, og ditt rykte (på engelsk «Your word is your bond»), men den gammeldagse kulturen snakkes det ikke lenger om. I mange fjerntliggende land, så som også i Tajiks islamske opprinnelses-land, Pakistan, rår det stor ukultur. Den er oss både inntrengende og påtrengende, nå i en farlig grad – la oss her være helt ærlige og politisk ukorrekte… For norsk fengsler fylles opp med kriminelle fremmede, og voldelighet taler sitt tydelige sprog, dog det tildekkes bevisst. For ingen «liberalere» vil tilkjenne seg selv ansvar eller skyldighet.

Norge var et homogent egalitært likhetssamfunn med dugnadsånd som gradvis blir «befolkningsutskiftet» uten at politikerne gjennom folkeavstemning overhodet har spurt oss. Selv da vi hadde EU avstemning – og den gikk makteliten imot – ble den kynisk tilsidesatt som «bare» rådgivende, og det sågar to ganger. Grunnloven ble ikke «testet» mht eventuell suverenitetsavståelse, og politikerne med Gro Harlem Brundtland i spissen kjørte på med en i realiteten skjult EU-agenda, via EØS. Hadde vi holdt oss utenfor dette udemokratiske overnasjonale kostebinderiet hadde mye vært vunnet og/eller oss spart. Mange ble forført med ord som fri-handel, samt ekkoet av Chamberlains ord om ingen krig i vår tid. Sannheten er en helt annen, men likevel kjøres det fortsatt skamløst på, for ikke å måtte innrømme et totalt politisk feilspor.

Det «fargerike felleskapet» er fargerikt, men mangler felleskap. Som ung krigsjournalist advarte Winston Churchill fra Aden, syd på den arabiske halvøya, oss om islam allerede i 1899. Siden den gang har advarslene vært mange. Men etter Berlinmurens fall 1989 og kommunismens sammenbrudd, tok overmotet over i Vest-Europa. Dens fetter, sosialismen, trengte derfor nytt innhold, og EU-internasjonalismen dvs. oss «en-verden» og oss kontrollert overnasjonalt uten landegrenser, det ble sosialistenes og globalistenes erklærte mål. Følgelig måtte nasjonalstaten svekkes for å gi fri flyt av mennesker og varer innen «unionen». Medfølgende, beviselig, fikk vi narkotika, kriminell virksomhet samt fremmede inntrengere med en primitiv og voldelig kultur.

Dette er forenklet sagt om politikk tredd ned over hodene på oss. Argumentene varierte, alt fra Ap som ønsket seg nye klienter (velgere), til andre som la mer vekt på handel og vandel. Noen, som meg, håpet på mindre skatt innen et europeisk regime. Jeg tok feil, ikke fordi jeg er eller var imot skattlegging mht fellesskapets beste. Men fordi spesielt formues-skatten var direkte diskriminerende overfor norske eiere, til fordel kun for kjøpevillige utlendinger uten tilsvarende skatt og nasjonalt ansvar. Følgelig ble/blir endel norske bedrifter overtatt av utlendinger, en særs dårlig nasjonal strategi.

Mangfold blir det ikke tillitskultur av, kanskje tvert imot. Mangfold fikk vi heller ikke av pressestøtten som Ap også sto bak. De har også påstått, at integreringen går seg til. Nei, og atter nei, sannheten er at Ap ikke tenker på annet enn sin egen agenda, med «kapitalisten» Støre i spissen verdt mer enn 100 millioner. Hadde han og LO vært de norske arbeideres sanne venn og beskytter, ville de tatt vare på sine egne heller enn innvandrere. Nå pretenderes det febrilsk for ikke å måtte medgi at politisk makt og fordeler var det eneste som gjaldt.

Det er trist å måtte si det, at Høyre under Erna Solberg ikke er stort bedre. Hun lefler med alle, og er derfor ingens venn. Verst etter min mening er at hun ikke setter fedrelandet fremst, for det gjør hun ei ved å lefle med Angela Merkel, som iallfall er smart nok til å sette Tyskland først. For henne og tyskerne er EU gull verdt fordi det gir tysk industri et internt marked og en fordelaktig svak og konkurransedyktig euro-valuta, heller enn D-marken. Ikke rart Trump besværer seg over USAs handelsunderskudd når, i tillegg, både EU og Tyskland beskytter seg bak importtariffer, samt knapt vil betale Natos forsvarsutgifter.

At en borgerlig regjering ikke tydeligere ser viktigheten av USA som alliert, og er mer diplomatisk, det er forunderlig, spesielt etter «penge-støtten» til Clinton-familien som mange mener var ren politisk korrupsjon. Både Børge Brende og vår nåværende utenriksminister er som plaprende papegøyer av selvfølgeligheter og/eller slik instruert av sin statsministeren. Jeg trodde forøvrig at dersom noe var viktig for utenrikstjenesten var det diplomati… Dessverre, UD misbrukes i dyre dommer til innenrikspolitikk ved å pretendere oss en stormakt. I realiteten er vi en spurv i tranedans. Ikke minst derfor blir vi nordmenn «oppblåste» pærer av selvgodhet.

Er det vi som skal integrere oss i Norge?

Tirdag 14 august 2018

Smaira Iqbal, som leder kvinnekomiteen i Islamsk Råd Norge (IRN) skriver i en artikkel i Aftenposten i dag om sitt syn på mannen som ikke fikk fornyet vikariatet da han nektet å håndhilse. Hun mener at det i Norge må vise større forståelse for andres praktisering av sin tro og støtter hans rett til ikke å ta en kvinne i hånden. Hun mener at Norge må vise større toleranse.

Hvorfor skal Norge vise større toleranse for en verdi som ikke er norsk? Vi snakker om at innvandrere skal integrere seg i Norge. Det er da ikke Norge som skal integrere seg for innvandrerne? Det er høyst frivillig å komme og bo i Norge. Det er høyst frivillig å bli i Norge. I Norge gjelder norske verdier.

Norske verdier er ikke islam, halalkjøtt, hijab eller burkini. Norge er et kristen land basert på kristne verdier. I toleransens navn har vi akseptert verdier som er uforenlige med våre egne. Det er Norge som integrer seg og ikke motsatt. Man gis en rett til å praktisere sin religion privat, men flytter man til et nytt land må man akseptere andre måter å kle seg på andre måter å spise og leve på. Når man flytter til et annet land, må det være en del av beslutningsgrunnlaget om man kan leve i et annet land som er forskjellig fra det landet man kommer fra.

Vi spiser halalkjøtt når vi er i et muslimsk land, men i Norge slaktes kjøttet på vår måte. Når vi er i Iran kler vi oss med hijab, men ikke i Norge.

Barn i Norge skal ikke bære hijab. Det er et overgrep mot et lite barn. Det går vår mot rett til å bestemme selv, tenke selv og rett til å utvikle oss selv som vi ønsker. Det er ikke forenlig med norske verdier.

Kjære Smaira Iqbal,

Dersom du leser detter innlegget, lurer jeg på hvor er din toleranse for våre verdier som er forskjellige fra dine? Er det du som må vise toleranse for det landet du har flyttet til?

Jeg synes du skal tenke over dine verdier og din toleranse før du forlanger at vi skal tolerere mer av det intolerante. Det er ikke etniske norske som skal integrere seg, men du som har kommet hit som skal integrere deg i Norge. På akkurat samme måte som vi må tilpasse oss når vi kommer til ditt land. Jeg har selv gått på skole i et muslimsk land og det er da ingen som kommer dit som krever rettigheter. Vi tilpasser oss reglene slik de er i det landet.

Du avslører i ditt innlegg at du har ingen hensikt å integrere deg i Norge.

Appell

Debatten rundt håndhilsing viser veldig tydelig hvorfor integrering ikke lykkes i Norge. Det er etniske norske som skal integrere seg og ikke omvendt.

Det siste utspillet til likestillingsombudet om at det er greit for menn å nekte å håndhilse på kvinner viser at vi må kjempe for våre verdier fremover. Det er trist at det har kommet så langt og galt av sted som Hanne Bjurstrøm representerer.

Å støtte moskeene som jobber mot norske verdier økonomisk må vi slutte med.

Vi trenger nye politikere, nye journalister, menn og kvinner som vil kjempe for Norge og verdier vi har bygget opp gjennom generasjoner.

Twitter bannlyser den konservative kommentatoren Gavin McInnes

Tirsdag 14 august 2018

Fredag ble Twitter-kontoen til kommentatoren Gavin McInnes, som blant annet har jobbet i Rebel Media, permanent sperret uten forvarsel. Den offisielle kontoen til Proud Boys, en konservativ-liberalistisk aktivistgruppe McInnes har grunnlagt, ble også sperret.

En talskvinne for Twitter hevder at kontoene er blitt sperrede fordi de bryter med den sosiale plattformens retningslinjer gjeldende «voldelige ekstremistgrupper».

Beslutningen om å utestenge McInnes kommer etter at Twitters direktør Jack Dorsey lovet at brudd på det sosiale mediets retningslinjer skulle håndteres «med advarsler, med notiser og med midlertidig sperring av konto», før eventuell permanent utestengelse. Dette sa Dorsey da han gjestet Sean Hannitys radioprogram nylig.

Dorsey ble umiddelbart etter intervjuet med Hannity hardt presset av venstrevridde ansatte i Twitter, noe som i ledet til raske endringer av selskapets regler gjeldende såkalte hatytringer.

Torsdag publiserte New York Times en artikkel der de trivialiserte frykten for omfattende sensur av konservative debattanter, og kalte bekymringene «overdrevne». Twitters beslutning om å bannlyse Gavin McInnes kom kort tid etter at InfoWars-verten Alex Jones ble utestengt fra en rekke plattformer.

Ved et annet tilfelle ble den populære, politisk uavhengige podcasten h3h3 umiddelbart stengt midtveis under en livesending på YouTube, etter at verten begynte å drøfte sensuren av Alex Jones.

Kun en drøy time senere ble Gavin McInnes personlige Twitter-konto, samt kontoen tilhørende hans aktivistgruppe, sperret.

Aftenpostens nye satiriker vil ikke tegne profeten Muhammed

Tirsdag 14 august 2018

For noen dager siden presenterte Aftenposten sin nye avis tegner Marvin Halleraker. Han sier til egen avis at det er «lett å finne materiale for en satirisk tegner nå for tiden. Det er mye ufrivillig komikk i verden.» Men tegneren har som et utgangspunkt klare begrensinger på hva han vil kommentere på. Profeten Muhammed er ikke en av disse.

– Om du spør om jeg ville tegnet Muhammed, er svaret nei. Omkostningene er for store, sier han.

Spørsmålet ble brennhett rundt publiseringen av Muhammed-karikaturene til Kurt Westergaard i Jyllandsposten i 2005. Tegneren Lars Vilks er en annen som har karikert islam og som har blitt forsøkt drept og lever med konstant politibeskyttelse. I 2015 med satiremagasinet Charlie Hebdos lokaler i Paris angrepet og store deler av staben drept i et jihadistisk terrorangrep.

– Det er klart jeg ble skremt etter angrepet på Charlie Hebdo. Man vet ikke hva enkeltpersoner kan finne på, og det er ubehagelig. Likevel kan man få behov for å bevege seg videre, sier Halleraker.

På tross av dette påstår Halleraker at: «jeg føler meg fri».

– Jeg gjør min greie, punktum, sier han.

Hans greie er imidlertid ikke å utfordre islams fremvekst i Europa. Frykten rår.

Red.anm.: Denne artikkelen er ingen kritikk av Halleraker. Resett legger selv begrensninger på seg hva gjelder publisering av satire mot islam. Det skjer av hensyn til personellets sikkerhet.

Min kommentar til dette er:

Vi har kommet nå så langt i multikulturens sanne ansikt, muslimene begrenser pressefriheten allerede. Hvor lenge skal det gå før politikerne gjør noe. De sitter jo bare der og lar det spille ut. Jeg er sint på politikerne som ikke gjøre noen mot Satans ideologi!

Mark Zuckerberg tok personlig beslutningen om å stenge Infowars

Tirsdag 14 august 2018

Resett.no har skrevet flere artikler om sensuren av det kjente høyreorienterte, men til dels konspiratoriske, nettsiden Infowars, styrt av Alex Jones, som er kastet ut av flere sosiale medier. The New York Times har kommet på innside av beslutningsprosessen til Facebook, og kan avsløre at avgjørelsen ikke ble tatt av underordnede byråkrater, men av Facebook-eieren, Mark Zuckerberg, personlig. Sent søndag, etter å ha kommet tilbake til hotellrommet på en tur hjemmefra, tok Mark Zuckerberg en beslutning han hadde håpet å unngå, skriver den amerikanske avisen..

I flere uker hadde Facebooks konsernsjef og hans kolleger diskutert hva de skulle gjøre med Infowars, skriver The New York Times. Presset på Facebook for å gjøre noe med ham hadde intensivert etter at ledere ga en rekke vage og forvirrende svar til politikere og journalister om selskapets retningslinjer. Feilinformasjon fikk lov til å holde seg på plattformen, sa de, men hatefulle ytringer godtas ikke. Så noen brukere gravde opp og rapporterte gamle Infowars innlegg, og ba om å få dem fjernet med den begrunnelsen at de forherliget vold og inneholdt dehumaniserende språk mot muslimer, innvandrere og transseksuelle mennesker.

Men Alex Jones gir seg ikke så lett. Ifølge avisen har han millioner av tilhengere, et populært videoprogram, og president Trumps ører. Trump skal en gang ha fortalt Alex Jones personlig at hans rykte var “fantastisk”. Forbud mot en slik fremtredende aktivist ville føre til politisk tilbakeslag, uansett hvor begrunnet handlingen var, fryktet Facebook-ledelsen. Derfor var situasjon ifølge The New York Times flyktig nok til at Zuckerberg engasjerte seg, ifølge avisens kilder. Alex Jones har tidligere kalt Facebook-gründeren for “genetisk manipulert psykopat», så sympatien var trolig ikke spesielt sterk i utgangspunktet.

Ifølge The New York Times har Zuckerberg alltid foretrukket smale prosessbeslutninger. Hans vurdering av Infowars tok form av en rekke tekniske politiske spørsmål. De inkluderte masserapportering av Infowars innlegg i form av en koordinert aksjon, en taktikk som er vanlig i online-trakasseringskampanjer. Ledere diskuterte også om Alex Jones Facebook-sider burde fjernes helt eller om man heller burde fjerne uakseptable innlegg etter hvert som de dukket opp.

Det var Apple som var først ute med utestengning av Infowar og Alex Jones. Infowars podcasts ble fjernet fra iTunes. Etter å ha sett denne nyheten søndagen sendte Zuckerberg ifølge New York Times et notat til sitt lag som bekreftet hans egen beslutning: Sidene ville bli tatt ned. I dagene som fulgte opplyste også andre plattformer – YouTube, Pinterest, MailChimp, og flere – at de forbød Infowars. Unntaket var Twitter, som bestemte seg for ikke å forby nettstedet eller Alex

Den norske forringelsen. Hvorfor tillater vi den?

Tirsdag 14 august 2018

En nylig drosjetur i Oslo ble en selsom opplevelse. Det viste seg raskt at sjåføren ikke var i stand til å kommunisere med oss, hverken på norsk eller engelsk.

Vi er fremdeles usikre på hvilket land han kom fra, men hans påkledning og utseende antydet at han var fra et afrikansk land. Etter hvert forstod vi at han kun hadde vært her i ca. 2 måneder. Nå er undertegnede stor tilhenger av at nyankomne til Norge får jobbe og bidra til fellesskapet. Den slags initiativ ønskes velkommen. Hudfarge og religion er helt uvesentlig. Men det er viktig at de har de riktige kvalifikasjonene for den jobben de får.

Drosjeturen

Erfaringen fra nevnte drosjetur har kreert noen spørsmål som blant annet går på dette med kvalifikasjoner og ansvarsforståelse. Etter å ha blåst gjennom to lyskryss på «rødgult», samt å ha oversett vikeplikten like mange ganger, forlangte vi at han stoppet slik at vi fikk gå av. Den første tanken var å rapportere vedkommende til politi og drosjesentral, men med en tidligere erfaring friskt i minne ble det konkludert at det var bortkastet tid. I ettertid slår det oss at det er å erklære fallitt at en ikke lenger bryr seg med å varsle myndighetene om forseelser som i verste fall kan medføre dødsfall. Hva er det som har skjedd med Norge og oss nordmenn? Hva er årsaken til vår stadig økende likegyldighet?

Samfunn og utviklingen

Det er den veien utviklingen går, sa en god venn og nabo da hun ble fortalt om vår opplevelse. Javel, så det er det som er årsaken. Men, hvorfor tillater vi det da? Utviklingen kan jo styres! Er det ikke vi som som skal velge hvilken vei vi skal gå? Det som virker klart er at Norge, landet vårt, ikke er i stand til å takle den enorme etnografiske endringen som tvinger seg frem gjennom Europa. Det som kanskje er verre er at det synes som at strategien for vår befolkningsøkning har utelatt vesentlige tiltak som ville ha hjulpet den transisjonen som Norge nå er inne i.

Nordmenn flest er gode mennesker som har lært om dannelse og oppførsel, noe som er nedfelt i oss over generasjoner. Det har resultert i at vi har blitt de vi er, et fredelig folkeslag som har underkastet seg «norske» leveregler slik at vi kan sameksistere med med våre landsmenn i fred og fordragelighet. Nå er dette bildet sterkt truet.

Til eksempel kan en spasertur gjennom Oslo sentrum fort bli en risikofyllt affære. Før var det slik at man kanskje ungikk visse steder på sen kveldstid eller om natten. I dag gjelder det dessverre hele døgnet. Hva er så grunnen til denne utviklingen? Svaret vet vi alle. En ukontrollert grense med folketilstrømming større enn hva det offentlige apparatet makter å absobere er årsaken. Alle, unntatt de politiske myndighetene, synes å forstå dette. Eller kanskje de vet det, men velger å ofre samfunnet vårt av ideologiske grunner eller for politiske taburetter.

Hvor er myndighetene?

Hvorfor er det for eksempel slik at myndighetene tillater at utenlandske narkobaroner har fritt spillerom i Oslo? I årevis har vi fått høre at narkotika er hovedårsaken til mesteparten av vinningskriminaliteten. Hvorfor fjernes foreksempel ikke alle disse nigerianske eller østeuropeiske narkoselgerne, som nærmest er tapetsert langs fortauet i Storgata i Oslo, fra landet? Hva har de her å bestille?

Den negative delen av samfunnsendringen ser en tydeligere for hver dag som går. Det ubegripelig er at myndighetene, de som har som oppgave å tjene og beskytte folket, ikke gjør det de må gjøre. Vi akseptere ikke lenger argumentet om at man mangler penger. Norge har såvisst penger som nå tydeligvis anvendes på alskens politisk tøv rundt om i verden.

Nå kunne man ha konfrontert politimesteren, ordføreren eller sågar statsministeren. De ville ha sagt det samme som sist de snakket om problemstillingen, om de noensinne har gjort det da. Altså, bla bla bla, svada. Tidvis bekjentgjør riktignok myndighetene en hvis innsats på forskjellige justispolitiske områder. Men det hele virker som et slags «ad hoc» engasjement som kringkastes for å forsvare sin politiske eksistens og ikke for å berolige befolkningen.

Samfunnstrusler

Så hvilke samfunnstrusler er det vi står overfor? En kan i fleng nevne alt fra narkosmugling, utenlandske kriminelles raid over hele landet, tyverier av påhengsmotorer og luxusbiler som i hundretall forsvinner over grensen, fysisk voldskriminalitet mot eldre og uføre, rasering av boliger og ikke minst underslag mot staten gjennom NAV-svindel, osv.

Disse kriminelle virksomhetene er så omfattende at de til og med har fått egen ukentlig sendetid på TV2 med programmet Åsted Norge. Under programmet blir publikum oppfordret til å ringe inn med tips til politiet om hvor de, som oftes utenlandske, kriminelle befinner seg. Er vi ikke i feil ende av problematikken her? Burde ikke disse vært stoppet før de kom inn til landet? Det er et paradox at den påbegynte selvutslettelsen er blitt underholdning.

Vi bor vitterligen i et bakvendtland.

Dette tankespinnet, som for undertegnede begynte med en drosjetur, vil nok ikke stoppe før utviklingen snur. Bare tanken på at flere av de rundt 3000 drosjesjåførene i Oslo kanskje mangler de samme kvalifikasjonene som overnevnte sjåfør er skremmende. Burde ikke alle som befordrer persontransport inneha norsk sertifikat, med glattkjøringskurs, mørkekjøring, altså hele sertfikatpakken? De innehar tross alt ansvaret for menneskeliv under transportoppdraget. Årsaken til at akkurat min sjåfør satt i førersetet den dagen er de fraværende kravene Norge burde ha til kvalifikasjoner og ansvarsforståelse, den mangelende kontrollen av tjenestetilbydere, samt det totale fraværet av respekt som dessverre mange fremmedkulturelle viser for vårt land og vår gjestfrihet.

«Man må bruke riktig redskap for å få jobben gjort,» pleide en gammel sløydlærer å si. Nå nærmer landet seg raskt det tidspunktet hvor det er ingen vei tilbake. Skal vi virkelig tillate at så skjer? Det er på tide å redde landet vårt. Vi må få på plass riktig verktøy.