Hvem eller hva stoler du på?

Mandag 13 august 2018

Hva setter du din lit til? Hva stoler du på? Er det pengene, utdannelsen, din kraft eller din «smartnes» og klokskap? Dine evner, “skils” eller din sjarm og skjønnhet? Er det dette du stoler på i livet? Skal det bære deg gjennom dagene?

«Herre, hærskarenes Gud! Salig er det mennesket som setter sin lit til deg.» Salme 84:13

Kanskje du stoler på familien. Dine foreldre og søsken. Dine aner og dine gener. Kanskje du stoler på det norske samfunnet med all sin velferd. Eller du stoler på det gode i mennesket, på FN og menneskerettighetene, og alle som tilsynelatende arbeider for det gode til alles beste. Hvem og hva setter du din lit til?

Det du setter din lit til kan bli ditt fengsel
Er det penger du lever og stoler på? Grådighet kan lett bli ditt fengsel. For du vet at penger er begrenset og penger kommer ikke gratis. Du må selge din arbeidskraft dyrest mulig. Prinsippet for handel er enkelt; kjøpe billigst mulig og selge så dyrt det lar seg gjøre. Kreve innbetaling umiddelbart men drøye utbetalingen lengst mulig. Prute på alle varer og klage på alle kjøp. Setter du din lit til penger kan du oppnå status, luksus og overflod, men du elsker ikke din neste. Du kan vinne verden men tape din sjel. Fanget i pengenes vold, og selv med alle mulige forsikringer og forhåndsregler kan en rik mann være fattig imorgen.

Nå finnes det mange gode forretningsfolk og rike mennesker som ikke setter sin lit til penger. Penger er nødvendig men det er ikke det de lever og stoler på.

Er det dine evner og «skils» eller sjarm og skjønnhet du stoler på? Det blir ditt fengsel om du setter din lit til det. Gode evner og «skils» skal dyrkes og foredles. Sjarm og skjønnet må pleies og kan løfte et menneske høyt. Å sette sin lit til det vil derimot føre deg inn i konkurranse, misunnelse og sjalusi. Det er alltid noen som er bedre, vakrere og når lenger enn du. Og når du toppen, blir eneren, så kommer du ikke til å være det lenge.

Derfor, sett ikke din lit til dine evner eller din sjarm. Dyrk det og la det vokse, bruk det til det gode men la det ikke være det du lever livet på.

Salmene sier «Herre, hærskarenes Gud! Salig er det mennesket som setter sin lit til deg.» Det er en nærmest ubeskrivelig glede i å kunne sette sin lit til Gud. Å stole på hærskarenes Gud. Det er hvile, fred og trygghet i det indre mennesket. Dette som er grunnleggende for et godt liv.

Vist er jeg glad og takknemlig for alle gode gaver jeg har fått. Å bo i et rikt, rimelig trygt og fritt land med enorm rikdom. Evner og talenter som kan brukes og utvikles. Familie og arbeid, skole og helsevesen. Jeg har fått mye – og vet det. Likefullt, den jeg stoler på i alle ting er Gud.

Det er en stor glede å kunne sette sin lit til Gud. Stole på Herren i alle livets forhold. Har du et kall til tjeneste, en oppgave i menigheten, sett din lit til Gud. På skolen, i arbeidet i familien. Sett din lit til Gud. Mat, klær og hjem, sett din lit til Gud.

Livet går i bølger. Det er oppturer og nedturer. Det er motgang og medgang. Det er gode og onde dager. I alle situasjoner – sett din lit til Gud.

Hvordan gjør vi det? Bønn er å tale med Gud og i bønn legges alle ting frem for Gud. Jesus lærte disiplene og sa: «Men du, når du ber, da gå inn i lønnkammeret ditt og lukk din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare.» Matteus 6.

Bønn er å legge alt i livet frem for Gud. Han ser og han lønner. Ikke bare det, Gud vet hva du trenger før du ber om det. Det er sann frihet i det å sette sin lit til Gud. Han vet, Han ser og Han lønner.

Allikevel blir dette også misforstått. Noen prøver å sette sin lit til Gud for å få det slik som de vil i alle livets situasjoner. De forstår ikke at Gud har en vilje og en vei som griper inn i hvert enkelt menneske sitt liv. Gud mener noe om moral, etikk, rett og galt, godt og ondt, sannhet og løgn. Gud mener noe om hvordan vi skal leve livene våre.

Å sette sin lit til Gud uten å bøye seg under Guds vilje er lite fruktbart. «Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.» Jesaja 59:2.

Derfor vil det være en forutsetning for å kunne sette sin lit til Gud at vi også bøyer vår vilje under Guds vilje. Den som elsker Gud vil naturlig gjøre nettopp det og den som elsker Gud kan i alle ting sette sin lit til Herren hærskarenes Gud. Det er ikke bare rett, det er også godt. Bare godt.

Så sett ikke din lit til deg selv eller til de tilsynelatende gode kreftene i verden. Nei bøy din vilje under Guds vilje og sett din lit frimodig til Gud.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *