Regjeringen satser på kontanthjelp til verdens fattige

Mandag 13 august 2018

Mennesker i nød bør heller få penger å handle for enn en sekk med ris, mener regjeringen. Kontanthjelp er en av satsingene i regjeringens humanitære strategi.

Kontanter, kontantkort og mobilbetaling har fått et eget lite kapittel i strategien som utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) legger fram i Arendal mandag. Kontanter er mer kostnadseffektivt og reduserer risikoen for korrupsjon og mislighold, ifølge strategien.

– Økt bruk av kontanter bidrar dessuten til å gi kriserammede mennesker tilbake verdigheten ved å styrke deres økonomi og sette dem i stand til å prioritere egne behov, skriver regjeringen.

Der utdeling av mat er blitt kritisert for å ødelegge lokale markeder, kan pengeoverføringer bidra til å støtte opp om den lokale økonomien.

– En betydelig reform

Flere hjelpeorganisasjoner har for lengst begynt å gi folk i krise penger i en eller annen form, slik at de selv kan handle det de trenger på markedet eller i lokale butikker.

– Kontantbasert bistand er en av de mest betydelige reformene de siste årene, skriver Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland i forordet til en rapport om kontantstøtte som ble lagt fram i februar i år.

Her går det fram at kontantstøtte utgjorde 10 prosent av nødhjelpen i 2016, en økning på 2,5 prosent fra året før. Men det påpekes også at det er en utfordring for organisasjonene, som må endre måten de jobber på.

Regjeringen vil være en pådriver for fremme økt bruk og bedre koordinering av kontantbasert bistand, heter det i strategien. Utenriksdepartementet vil nå stille krav til organisasjonene de samarbeider med om at de må bruke kontanter der det er mest hensiktsmessig.

Rask og effektiv hjelp

Den humanitære strategien peker ut hvilke områder regjeringen vil prioritere i perioden 2019–2023.

– Norge skal være en pådriver for rask og effektiv humanitær innsats. I Syria, Jemen, Sør-Sudan og mange andre konfliktrammede land utsettes mennesker i nød for vold og overgrep, og hjelpearbeidere nektes tilgang. Regjeringen vil særlig prioritere beskyttelse av barn og unge, bekjempelse av seksualisert og kjønnsbasert vold og beskyttelse av sivile mot miner og andre eksplosiver, sier Søreide.

I strategien påpekes det at Norge jobber for å få presidentskapet for minekonvensjonen i 2019.

Utenriksdepartementet varsler også at den vil samarbeide med Innovasjon Norge om å få på plass et humanitært innovasjonsprogram. Dessuten vil departementet inngå flere partnerskap med norske organisasjoner og kanskje også flerårige avtaler med internasjonale organisasjoner som vil få frie midler.

Fra og med i år har regjeringen inngått en avtale med FNs nødhjelpsfond, som vil få 420 millioner kroner årlig over fire år. Hensikten med slike avtaler er å gi organisasjonene større forutsigbarhet og bidra til at organisasjonene kan reagere raskt når det oppstår kriser.

Forsøkte å svindle Hans Petter

Mandag 13 august 2018

De sa de hadde film av at jeg ser på porno

Svindlerne går til nye skritt for å gjøre bedrageriene så troverdige som mulig. Det gjorde at Hans Petter Harestad anmeldte svindlerne til politiet.

Hans Petter Harestad (69) fikk forrige uke en e-post, hvor det sto:

«***** er ditt passord. La oss gå rett på sak. Du kjenner ikke meg, og du lurer sikkert på hvorfor du får denne e-posten.»

Passordet som oppgis er et reelt passord Hans Petter tidligere har brukt.

Videre i e-posten står det at avsenderen har en video av Hans Petter mens han ser på porno. Hvis han ikke betaler en viss sum, så kommer han til å sende denne videoen til kontaktene hans.

– Det er jo ikke akkurat sånne e-poster man ønsker å motta. Jeg jublet ikke. Jeg syns de trakk «konseptet» for langt i dette tilfellet, sier Harestad til TV 2.

Harestad mener denne typen svindel spiller på andre strenger enn de «typiske» e-post-svindlene, og at de derfor er mer kyniske enn typiske svindelsaker.

Det var Jarlsberg avis som først omtalte saken.

Anmeldte

Passordet som ble presentert i Hans Petter sitt tilfelle er et passord han ikke lenger bruker. Det var én av grunnene til at han tok meldingen med knusende ro.

– Jeg ble ikke redd fordi jeg har mitt på det tørre. Vi lever i et land hvor vi har et ganske avslappet forhold til porno og sex. Disse brevene ville nok ha mer suksess i land der det er skambelagt å se på porno, sier Harestad.

Harestad foretok en del undersøkelser etter han mottok brevet. Der kom han blant annet over statistikk over hvor mange unge som ser på porno, og han håper ingen unge lar seg skremme av slike brev.

– Det skal mer til for å sjokkere meg enn det. Jeg tror ikke det ville vært så spennende for andre å se på heller, sier Harestad.

Opptatt av nettvett

Harestad er opptatt av nettvett, og håper eldre generasjoner husker at svindel er svindel, uansett hvilket medium som brukes for å formidle det.

– Det kan jo ende med en personlig tragedie fordi ikke alle har like mye is i magen som meg. Så lenge vi kan unngå at noen går på dette, så er jeg fornøyd, sier Harestad.

Kommunikasjonssjef i Kripos, Ida Dahl Nilsen, sier at de blir kjent med ulike fenomener og varianter jevnlig, og oppfordrer folk til å være årvåkne og ikke lar seg lure til å betale.

Oslo politidistrikt skriver på sine Facebook-sider at de har fått flere henvendelser fra folk som har mottatt lignende e-poster som Hans Petter Harestad. De sier at dette er ren svindel, og oppfordrer folk til å ikke betale.

– Har du et gammelt passord bør dette byttes. Generelt er det lurt å bytte passord ofte, slik forebygges du best mulig å bli utsatt for datainnbrudd, skriver de videre.

Oslo politidistrikt sier at de på nåværende tidspunkt ikke har opplysninger om at noen faktisk har blitt utsatt for datainnbrudd.

Norge får nasjonalt cybersikkerhetssenter

Mandag 13 august 2018

I løpet av høsten etablerer Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) et nasjonalt cybersikkerhetssenter i Norge.

Nyheten som først ble omtalt av Finansavisen slipper NSM under Arendalsuka som begynner mandag.

– Det har vært en prosess som har pågått en stund. Over tid har vi sett at den teknologiske utviklingen har skapt et behov for å kraftsamle spissere kompetanse rundt for eksempel varsling, håndtering og rådgivning i forbindelse med cyberangrep, sier Annette Tjaberg, fungerende direktør i NSM til avisa.

Viktige oppgaver blir å identifisere, utvikle og koordinere effektive tiltak tilpasset ulike sikringsbehov. Senteret skal også bli bedre på å oppdage og håndtere hendelser og vil ha hovedansvar for koordinering og håndtering ved nasjonale, sektorovergripende hendelser

Hovedleveransene vil være rettet mot Forsvarets behov, men blir samtidig utformet slik at de kan gjenbrukes i sivil sektor, skriver avisa.

Det nye senteret inngå som en del av sikkerhetsmyndigheten.

Etablering av senteret vil skje uten ekstra midler. Men NSM har fått tildelt 497 millioner kroner fra Forsvars­departementet for å modernisere og gjennomføre en betydelig utvidelse av Varslingssystem for digital infrastruktur de kommende årene.

Terrorister kan utnytte 5G-nettverket, advarer GCHQ

Mandag 13. august 2018

Rulle ut av 5G kan bli hacket av «terrorister og fiendtlige stater», har lederen av GCHQ advart. Å tillate andre former for ny teknologi, for eksempel kunstig intelligens og «internett av ting», for å fortsette ukontrollert, vil forlate Storbritannia sårbart for cyberangrep, sier Jeremy Fleming.

Han la til at Kinas ledelse i 5G-teknologi kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko for Storbritannias vitale infrastruktur.

Skriving i The Sundy Times, sier Fleming: «Vi har gått inn i en ny teknologisk alder, en som fundamentalt vil endre måten vi lever, jobber og samhandler med hverandre.

«Dette nye digitale landskapet vil forvandle liv og økonomier som dataanalyse, kunstig intelligens, 5G, internett av ting, kvantemåling og mange andre teknologier som fremdeles utvikles, gjennomsyrer alle områder av menneskelig innsats.»

Han sa at disse endringene vil gi store fordeler for samfunnet, blant annet omformingen av helsetjenester og opprettelsen av energieffektive byer.

«Men de bringer også risiko for at hvis de ikke er merket, kan de gjøre oss mer utsatt for terrorister, fiendtlige stater og alvorlige kriminelle,» sa han.

5G forventes å være et raskere og mer responsivt nettverk, med mye større kapasitet til å møte voldsom etterspørsel etter mobilvideo.

Mr Fleming sa at det er «stadig mer sannsynlig» at kritisk teknologi, for eksempel 5G, kommer fra Kina. «Vi må sørge for at prosesser representerer beste praksis i bransjen for å unngå reell risiko for Storbritannias CNI [kritisk nasjonal infrastruktur],» sa han.

«Vi må vurdere tidlig, robust og rettferdig løsning på den globale utfordringen med å balansere investeringer, handel og sikkerhet.»

Hans advarsel kommer som mobiloperatører gir opp for 5G-kamp, ​​da løpet for å bygge de nye nettverkene blir i gang.

EE planlegger Storbritannias første kommersielle prøveversjon, mens konkurrenten Three har sagt det vil bruke teknologien som en mulighet til å være mer aggressiv på prisingen.

Hvem eller hva stoler du på?

Mandag 13 august 2018

Hva setter du din lit til? Hva stoler du på? Er det pengene, utdannelsen, din kraft eller din «smartnes» og klokskap? Dine evner, “skils” eller din sjarm og skjønnhet? Er det dette du stoler på i livet? Skal det bære deg gjennom dagene?

«Herre, hærskarenes Gud! Salig er det mennesket som setter sin lit til deg.» Salme 84:13

Kanskje du stoler på familien. Dine foreldre og søsken. Dine aner og dine gener. Kanskje du stoler på det norske samfunnet med all sin velferd. Eller du stoler på det gode i mennesket, på FN og menneskerettighetene, og alle som tilsynelatende arbeider for det gode til alles beste. Hvem og hva setter du din lit til?

Det du setter din lit til kan bli ditt fengsel
Er det penger du lever og stoler på? Grådighet kan lett bli ditt fengsel. For du vet at penger er begrenset og penger kommer ikke gratis. Du må selge din arbeidskraft dyrest mulig. Prinsippet for handel er enkelt; kjøpe billigst mulig og selge så dyrt det lar seg gjøre. Kreve innbetaling umiddelbart men drøye utbetalingen lengst mulig. Prute på alle varer og klage på alle kjøp. Setter du din lit til penger kan du oppnå status, luksus og overflod, men du elsker ikke din neste. Du kan vinne verden men tape din sjel. Fanget i pengenes vold, og selv med alle mulige forsikringer og forhåndsregler kan en rik mann være fattig imorgen.

Nå finnes det mange gode forretningsfolk og rike mennesker som ikke setter sin lit til penger. Penger er nødvendig men det er ikke det de lever og stoler på.

Er det dine evner og «skils» eller sjarm og skjønnhet du stoler på? Det blir ditt fengsel om du setter din lit til det. Gode evner og «skils» skal dyrkes og foredles. Sjarm og skjønnet må pleies og kan løfte et menneske høyt. Å sette sin lit til det vil derimot føre deg inn i konkurranse, misunnelse og sjalusi. Det er alltid noen som er bedre, vakrere og når lenger enn du. Og når du toppen, blir eneren, så kommer du ikke til å være det lenge.

Derfor, sett ikke din lit til dine evner eller din sjarm. Dyrk det og la det vokse, bruk det til det gode men la det ikke være det du lever livet på.

Salmene sier «Herre, hærskarenes Gud! Salig er det mennesket som setter sin lit til deg.» Det er en nærmest ubeskrivelig glede i å kunne sette sin lit til Gud. Å stole på hærskarenes Gud. Det er hvile, fred og trygghet i det indre mennesket. Dette som er grunnleggende for et godt liv.

Vist er jeg glad og takknemlig for alle gode gaver jeg har fått. Å bo i et rikt, rimelig trygt og fritt land med enorm rikdom. Evner og talenter som kan brukes og utvikles. Familie og arbeid, skole og helsevesen. Jeg har fått mye – og vet det. Likefullt, den jeg stoler på i alle ting er Gud.

Det er en stor glede å kunne sette sin lit til Gud. Stole på Herren i alle livets forhold. Har du et kall til tjeneste, en oppgave i menigheten, sett din lit til Gud. På skolen, i arbeidet i familien. Sett din lit til Gud. Mat, klær og hjem, sett din lit til Gud.

Livet går i bølger. Det er oppturer og nedturer. Det er motgang og medgang. Det er gode og onde dager. I alle situasjoner – sett din lit til Gud.

Hvordan gjør vi det? Bønn er å tale med Gud og i bønn legges alle ting frem for Gud. Jesus lærte disiplene og sa: «Men du, når du ber, da gå inn i lønnkammeret ditt og lukk din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare.» Matteus 6.

Bønn er å legge alt i livet frem for Gud. Han ser og han lønner. Ikke bare det, Gud vet hva du trenger før du ber om det. Det er sann frihet i det å sette sin lit til Gud. Han vet, Han ser og Han lønner.

Allikevel blir dette også misforstått. Noen prøver å sette sin lit til Gud for å få det slik som de vil i alle livets situasjoner. De forstår ikke at Gud har en vilje og en vei som griper inn i hvert enkelt menneske sitt liv. Gud mener noe om moral, etikk, rett og galt, godt og ondt, sannhet og løgn. Gud mener noe om hvordan vi skal leve livene våre.

Å sette sin lit til Gud uten å bøye seg under Guds vilje er lite fruktbart. «Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.» Jesaja 59:2.

Derfor vil det være en forutsetning for å kunne sette sin lit til Gud at vi også bøyer vår vilje under Guds vilje. Den som elsker Gud vil naturlig gjøre nettopp det og den som elsker Gud kan i alle ting sette sin lit til Herren hærskarenes Gud. Det er ikke bare rett, det er også godt. Bare godt.

Så sett ikke din lit til deg selv eller til de tilsynelatende gode kreftene i verden. Nei bøy din vilje under Guds vilje og sett din lit frimodig til Gud.

Det er et problem! KrFs familiepolitiske talsmann, vier likekjønnede

Mandag 13 august 2018

For mange i KrF, oss selv inkludert, er Geir Bekkevolds tillit som familiepolitisk talsmann sterkt svekket.

Vi er uenige! Det er et problem at Geir Bekkevold, KrFs familiepolitiske talsmann, vier likekjønnede. Problemet er ikke vielsen av likekjønnede, men KrF har programfestet at ekteskap skal gjelde mann og kvinne og Geir Bekkevold er særlig betrodd å forvalte KrFs familiepolitikk.

Når han vier likekjønnede undergraver han den politikk han selv er valgt på og satt til å ivareta. Han etterlater i tillegg et inntrykk av at det ikke er nødvendig å respektere KrFs partiprogram og at KrF selv ikke har respekt for sin egen politikk. Hvordan kan andre ha det da?

Hverken Geir Bekkevold eller Knut Arild Hareide burde bagatellisere dette og si at Bekkevold gjorde dette i rollen som prest for Den norske kirke. Vi forstår at ekteskapsloven, kirkeordning og kirkens liturgi gir ham rom for dette og at man som kristen og prest kan ha ulike posisjoner i spørsmålet om vigsel av likekjønnede, men det er ikke det som er saken her

For oss i KrF er ikke Bekkevold vår prest, men vår betrodde stortingspolitiker og familiepolitiske talsmann, og han har ved sin handling ikke ivaretatt dette ansvaret. For mange i KrF, oss selv inkludert, er hans tillit som familiepolitisk talsmann sterkt svekket. Han burde som prest ha sagt til paret han viet at det prinsipielt er et dilemma for ham og at han som tillitsperson i KrF i nåværende situasjon ikke kan foreta vielsen.

Han ville ikke kommet i konflikt med kirken som arbeidsgiver og da heller ikke undergravd KrFs familiepolitikk.

Det er et problem at Geir Bekkevold, KrFs familiepolitiske talsmann, vier likekjønnede.