Endetiden er faktisk ikke så lenge til.

Mandag 6 august 2018

For dere som tror på at vi ennå kan endre for å stoppe opp miljøendringene. Det er for sent. Les dette.

Første beregninger av menneskeskapte klimaendringer i 1896, av forskeren Samuel Pierpoint Langley

En svensk forsker, Svante Arrhenius, brukte Langleys observasjoner før 1900.

Arrhenius ‘kollega, professor Arvid Högbom, som ble sitert i lengre tid i Arrhenius’ 1896-studie om påvirkning av karbonsyre i luften på jordens temperatur

I 1899 utviklet Thomas Chrowder Chamberlin lenge ideen om at klimaendringer kunne skyldes endringer i konsentrasjonen av atmosfærisk karbondioksid.

Paleoklimater og solflater, tidlig 1900-tallet til 1950-tallet.

I 1938 forsøkte en britisk ingeniør, Guy Stewart Callendar, å gjenopplive Arrhenius drivhus-effektteori. Callendar viste at både temperatur og CO2-nivå i atmosfæren hadde steget i løpet av det siste halve århundre, og han hevdet at nyere spektroskopiske målinger viste at gassen var effektiv til å absorbere infrarød i atmosfæren. Likevel fortsatte de fleste vitenskapelige meninger å tvile eller ignorere teorien

Ved slutten av 1950-tallet hevdet flere forskere at utslipp av karbondioksid kunne være et problem, med noen som anslått i 1959 at CO2 ville stige 25% innen 2000, med potensielt «radikale» effekter på klimaet.

I 1969 var NATO den første kandidaten til å håndtere klimaendringer på internasjonalt nivå. Det ble da planlagt å etablere et knutepunkt for forskning og tiltak fra organisasjonen i sivilområdet, som omhandler miljøspørsmål

Vi har visst om dette lenge nå, og vi kunne hatt de Paris og Kyoto protokollene og miljøavtalene på bordet allerede på begynnelsen av 70-tallet. Da var sikkert prisen på dette en god del billigere.

Nå er det for sent å gjøre noe, vi har kommet over datogrensen for lenge siden. Våre barnebarn og deres barn vil måtte leve på grensen av utslettelse.

Vi har matareal til ca. 9 milliarder, vi er allerede oppe i 7.64 milliarder nå. Det er født 83.4 millioner hittil i år, og det er bare 34 millioner døde.Vi øker med ca. 50 millioner pr. år.

I løpet av 25 år har vi nådd grensen for hvor mange som har mat. Områdene for matproduksjon minsker for hvert år. I tillegg blir det mange soner hvor det blir umulig å oppholde seg pga ekstrem varme.

Forurensningen av storbyene fortsetter og vi vil få en økning av hvor mange som vil bo i byene. 68% av verdens befolkning anslått til å leve i urbane områder i 2050, sier FN. I dag lever 55% av verdens befolkning i byområder, en andel som forventes å øke til 68% innen 2050.

Det vil bli færre bønder og mennesker som driver med dyrehold for matproduksjon. Syntetisk mat kommer og vil få ned levetiden på oss.

Maten fra havet synker og forurensningen av fisken vil måtte gjøres noe med før den kommer på disken eller i frysedisken.

Det er mer som vil gå utover menneskeheten enn dette.

Vi er den siste generasjonen som vil ha en grei alderdom. De som kommer etter oss, må rydde opp en håpløs situasjon. Det er faktisk slutten på menneskeheten om noen hundre år, hvis vi ikke greier å reversere utviklingen med teknologi.

Å lage en levlig verden på Mars vil ta for lang tid. Vi har ennå ikke raketter til å gjennomføre reisen på en «normal» tid. Vi har heller ikke teknologi til terraforming dvs. å skape oksygen nok til en planet og få plantet vekster på sandaktig overflate.

Så det er vanskelig å rømme unna denne virkligheten. Denne sommeren var en forsmak som venter. Vinteren blir like jævlig og vi får snart ny istids temperaturer når Golfstrømmen viker fra våre havområder.

Jeg er glad jeg er så gammel at jeg ikke får oppleve det jævligste. Kommer kanskje opp i 80-årene pga. veldig gamle familiemedlemmer på begge sider. Men det er ikke sikkert pga. Diabetes 2.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *