Troens menn i Japan

Torsdag 2 august 2018

Visste du at blant verdens minst nådde folkegrupper, regnes japanerne for å være den nest største?

Folkegruppen teller om lag 127 millioner mennesker. Til tross for at det har vært drevet misjon i landet i mer enn 50 år, har fortsatt mindre enn én prosent av dem tatt imot Jesus. Bør vi da konkludere med at det er en umulig oppgave å nå japanerne med evangeliet? Nei, selvsagt ikke. Vi skal fortsatt drive misjon i Japan. Men kanskje det kan være nyttig å tenke noen nye tanker for hvordan vi kan gå frem for å nå flere japanere med budskapet om Jesus.

Situasjonen er i dag slik at 7 av 10 kristne japanere er kvinner. Vi i Norea Mediemisjon har den siste tiden vært i bønn til Gud om at han vil vise oss hvordan skal gå frem for å føre flere japanske menn til Jesus. Det er Han som ved sin Hellige Ånd til syvende og sist kaller mennesker til omvendelse. Men alle som har tatt imot Jesus, og som er blitt hans etterfølgere på jorden, er på ulike måter Jesu hender og føtter.

Japanske menn har ofte en sterk lojalitet til arbeidsplassen, omtrent som soldater har til sine overordnede. Høy arbeidsmoral er jo i utgangspunktet positivt, men bare inntil et visst punkt. Når lojaliteten til arbeidsgiver og kolleger blir så ekstrem at det går på bekostning av relasjonene til egen familie, så blir det usunt. I ytterste konsekvens kan en slik holdning være direkte destruktiv både for den enkelte familie og for samfunnet som helhet.

Etter å ha drøftet situasjonen i Japan med nasjonale kristne og utenlandske utsendinger til landet, har det begynt å tegne seg et interessant bilde. Kan det tenkes at nøkkelen til å nå japanske menn med evangeliet om Jesus kan være å etablere små mannsgrupper? Vi tror det. Derfor lanserer vi nå Troens Menn i Japan. Studieopplegget, som altså retter seg spesielt mot menn, er gjennomarbeidet og gundig utprøvd i en rekke land. Kall til omvendelse og etterfølgelse av Jesus går hånd i hånd med formidlig av kristne verdier for familieliv og samfunn. Undervisningen formidles både gjennom skriftlig materiell og via radio og Internett.

Vi har gode partnere i Japan som står klare til å lansere Troens Menn så snart som materiellet er oversatt til japansk, og de gir unisont uttrykk for at de tror dette kan være en nøkkel til å nå videre ut med evangeliet i dette landet. Vil du stå sammen med oss i bønn om at denne satsingen vil lykkes, og at arbeidet vil føre til et åndelig gjennombrudd i Japan? Tenk om vi på denne måten kunne bidra til å nå verdens nest største unådde folkegruppe med evangeliet om Jesus!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *