Sannheten om Islam

Torsdag 2 august 2018

Islam betyr ikke fred. Mark Durie som er spesialisert i Islamsk språk sier i artikkelen Independent Journal at Islam først ble kalt fredens religion så sent som 1930. Dette ble mer populært på 70 tallet ettersom Muslimer ville presentere sin religion til Vesten. Koranen sier aldri at Islam er fredens religion.

Dette gjør heller ikke tradisjonen til Muhammed. Det arabiske ordet Islam, betyr, “overgivelse”. Det er knyttet til ordet, “salaam”. Durie mener dette er en militær metafor som kommer fra aslama som betyr, “surrender”. Det betyr at en overgir seg i krigføring. Det var slik Muhammed selv brukte ordet. Han sa til sine nabo stammer, “If you surrender, you will have peace”.

Freden kommer altså etter krigen ettersom en har overgitt seg til Islam. Ifølge David Cook i, “Understanding Jihad” så var Muhammed direkte involvert i 86 slag. Dette er mer enn 9 slag i året. I etterkant spredde Islam seg ved hjelp av sverdet. For å sitere Nabeel direkte, “Apart from the first thirteen years of Islamic history, when there were not enough Muslims to fight, Islam has always had an elaborate practice or doctrine of war”.

Så krig er det eneste Islam kan love. Krigen mot de vantro, altså oss.

Hvordan skal kristne forholde seg til sine nye landsmenn?

Torsdag 2 august 2018

Hvordan skal vi som kristne forholde oss til det økende tallet innvandrere som ankommer Norge? Leder for Laget Interact Daniel Overskott og regnskapsfører Helga Røyland holdt et gnistrende seminar som oppfordret tilhørerne til å engasjere seg i arbeidet med å ta åpent imot de som kommer, og inkludere dem i våre menigheter.

Alle skal få høre evangeliet

Daniel oppfordrer norske menigheter til å være bevisste på sitt kall til å nå alle mennesker med evangeliet.

-Vi ser at mange innvandrere som kommer til Norge ikke har et fellesskap de er en del av. Vi har mer enn nok kristne i Norge til å ta oss av alle som kommer. Kirken har en viktig rolle å spille i inkluderingen av våre nye landsmenn, også i å inkludere dem inn i våre menigheter.

Frykt hindrer kontakt

Helga tror mange holdninger er i ferd med å snu når det gjelder å nå våre nye landsmenn i nærmiljøet.

-Jeg tror mange kristne har verdsatt arbeidet som har blitt gjort i utenlandstjenester på andre kontinenter mer enn arbeid blant våre nye landsmenn i Norge. Jeg opplever likevel at at folk blir mer bevisst på å nå mennesker som bor i nærmiljøet. Jeg tror frykt er en faktor som hindrer mange i kontakt med våre nye landsmenn. Den beste måten å håndtere denne frykten på er å gå til Bibelen og lese om Jesu kjærlighet i møte med mennesker.

Mye bra arbeid i Norge

-Har du et tips til dem som ønsker å møte innvandrere?

-Jeg tror du skal be Jesus om at han skal vise deg hvor du skal gå. Og ikke vær redd, svarer han.

Daniel peker på at det finnes masse bra arbeid i Norge rettet mot innvandrere som folk kan engasjere seg i.

-Jeg vil si: sleng deg på eller la andre slenge seg på deg. Det finnes allerede mye bra arbeid rettet mot innvandrere i Norge. Organisasjoner som KIA og Laget Interact har masse bra arbeid rundt i hele landet. Akkurat nå lanserer vi en ny nettside som vi har kalt Immimeets (immimeets.no) som kan hjelpe innvandrere og nordmenn å forenes. Vi er opptatt av at våre nye landmenn skal bli klar over hvilket flerkulturelt arbeid som finnes, og at nordmenn kan se hvor de kan melde seg som frivillige. Vi ønsker å bli et finn.no for alt flerkulturelt kristent arbeid i Norge.

Vennskap betyr alt

– Kan man bety en reell forskjell selv om man har liten tid til å skape nye relasjoner?

Absolutt! Jeg var en tid tilbake sammen med en venn som kom fra et annet land. Han fortalte meg at vårt vennskap betydde så mye for han. Men det eneste jeg hadde gjort var å spise maten hans, og spurt han om hjelp til overnatting. Vi hadde bare brukt tid sammen. Det er ofte ikke mer som skal til. Folk som kommer til Norge ønsker seg først og fremst en relasjon til nordmenn, sier Daniel. Helga sier seg enig.

– Du kan ikke nå alle, men for en person kan du bety veldig mye. Det disse menneskene trenger er en venn, en relasjon. Du trenger ikke være en psykolog for de som har opplevd mye vondt. Det eneste man kan gjøre er å gå sammen med dem og være en venn. Det kan ha så mye å si.

Min kommentar til dette er :

Vi skal selvfølgelig ønske de fleste velkommen. Men muslimer er en sekt vi alle bør frykte. De vil drepe oss vantro og vil ikke ha oss som veldig gode venner. De er opptatt av å belyse Islam som en fredselskende religion. I sannhet er det en voldelig ideologi som er verre enn nazismen.

Vestlige politikere vil ikke se hva slags ideologi Islam er, de tror alle skal med i demokratienes verdisyn. Men muslimene vil ikke ha demokrati, de vil ha shariastyrte land. De venter bare til de er i flertall og det gjør de med mye høyere fødselstall. Derfor må vi frykte dette og gjøre noe med det fort.

Troens menn i Japan

Torsdag 2 august 2018

Visste du at blant verdens minst nådde folkegrupper, regnes japanerne for å være den nest største?

Folkegruppen teller om lag 127 millioner mennesker. Til tross for at det har vært drevet misjon i landet i mer enn 50 år, har fortsatt mindre enn én prosent av dem tatt imot Jesus. Bør vi da konkludere med at det er en umulig oppgave å nå japanerne med evangeliet? Nei, selvsagt ikke. Vi skal fortsatt drive misjon i Japan. Men kanskje det kan være nyttig å tenke noen nye tanker for hvordan vi kan gå frem for å nå flere japanere med budskapet om Jesus.

Situasjonen er i dag slik at 7 av 10 kristne japanere er kvinner. Vi i Norea Mediemisjon har den siste tiden vært i bønn til Gud om at han vil vise oss hvordan skal gå frem for å føre flere japanske menn til Jesus. Det er Han som ved sin Hellige Ånd til syvende og sist kaller mennesker til omvendelse. Men alle som har tatt imot Jesus, og som er blitt hans etterfølgere på jorden, er på ulike måter Jesu hender og føtter.

Japanske menn har ofte en sterk lojalitet til arbeidsplassen, omtrent som soldater har til sine overordnede. Høy arbeidsmoral er jo i utgangspunktet positivt, men bare inntil et visst punkt. Når lojaliteten til arbeidsgiver og kolleger blir så ekstrem at det går på bekostning av relasjonene til egen familie, så blir det usunt. I ytterste konsekvens kan en slik holdning være direkte destruktiv både for den enkelte familie og for samfunnet som helhet.

Etter å ha drøftet situasjonen i Japan med nasjonale kristne og utenlandske utsendinger til landet, har det begynt å tegne seg et interessant bilde. Kan det tenkes at nøkkelen til å nå japanske menn med evangeliet om Jesus kan være å etablere små mannsgrupper? Vi tror det. Derfor lanserer vi nå Troens Menn i Japan. Studieopplegget, som altså retter seg spesielt mot menn, er gjennomarbeidet og gundig utprøvd i en rekke land. Kall til omvendelse og etterfølgelse av Jesus går hånd i hånd med formidlig av kristne verdier for familieliv og samfunn. Undervisningen formidles både gjennom skriftlig materiell og via radio og Internett.

Vi har gode partnere i Japan som står klare til å lansere Troens Menn så snart som materiellet er oversatt til japansk, og de gir unisont uttrykk for at de tror dette kan være en nøkkel til å nå videre ut med evangeliet i dette landet. Vil du stå sammen med oss i bønn om at denne satsingen vil lykkes, og at arbeidet vil føre til et åndelig gjennombrudd i Japan? Tenk om vi på denne måten kunne bidra til å nå verdens nest største unådde folkegruppe med evangeliet om Jesus!

Nederland innfører forbud mot burka og nikab

Torsdag 2 august 2018

Nasjonalforsamlingen i Nederland har med stort flertall vedtatt å innføre forbud mot burka, nikab og annen tildekking av ansiktet på skoler og sykehus.

Det såkalte burkaforbudet gjelder også på offentlig transport og i offentlige bygninger, der det også blir forbud mot å bruke helhjelm eller på annen måte dekke til ansiktet.

Forslaget om burkaforbud ble først fremmet for 13 år siden av ytre høyre-politikeren Geert Wilders, som flere ganger har ytret seg kritisk om islam.

Underhuset i den nederlandske nasjonalforsamlingen stemte for et slikt forbud i 2016, men det skulle gå ytterligere tre år før vedtaket i overhuset. Det er ventet at forbudet vil tre i kraft neste år.

Hvordan forbudet skal praktiseres, og hvem som skal håndheve det, er høyst uklart. Et av spørsmålene som er reist, er om bussjåfører skal nekte passasjerer med nikab eller burka adgang.

Jurister er kritiske til forbudet, og opposisjonen kaller det symbolpolitikk ettersom det neppe er flere enn 400 kvinner som bærer burka i Nederland.

Tildekkingsforbudet har trådt i kraft i Danmark

Torsdag 2 august 2018

Demonstranter i København og Aarhus kledde seg i burka og nikab da de onsdag demonstrerte mot det danske tildekkingsforbudet.

Forbudet trådte i kraft samme dag, to måneder etter at det ble vedtatt i Folketinget.

Politiet hadde på forhånd opplyst at de ikke kom til å gripe inn overfor demonstranter ikledd burka og nikab, melder Danmarks Radio (DR).

Ridderhjelm

Den borgerlige mindretallsregjeringen fikk forslaget gjennom ved hjelp av støtte fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Tildekkingsforbudet anses først og fremst som et forbud mot at kvinner bærer de heldekkende muslimske plaggene nikab og burka. Men ifølge DR er det nå også forbudt å bære løsskjegg, finlandshetter, munnbind og ridderhjelm. Unntak kan gis, for eksempel når det gjelder julenissedrakter, og det er opp til politiet å vurdere hvor mye tildekking som skal til for at det rammes av forbudet.

Får bot

Ved første gangs overtredelse straffes personen med en bot på 1.000 danske kroner. Fra og med fjerde overtredelse tidobles boten.

Det er ikke kjent hvor mange kvinner som bærer nikab og burka i Danmark, men flere av dem har uttalt at de vil fortsette å bære de religiøse plaggene til tross for forbudet.

Startet barnehage for de koptiske martyrenes barn

Torsdag 2 august 2018


Mama Maggie og Stefanus barna har startet barnehage i landsbyen til mennene som ble drept av IS på en strand i Libya i 2015.

De fleste husker fortsatt videoen fra 2015 av de 21 oransjekledde kristne mennene, som ble ført over en strand i Libya og brutalt halshugget av IS, etter at de nektet å gi opp sin kristne tro til tross for tortur og umenneskelig press.

Bortsett fra en person fra Ghana var de alle koptiske kristne fra Egypt og ble utnevnt til martyrer av den koptisk ortodokse kirken.

Startet barnehage

Stefanusalliansens partner i Egypt, Mama Maggie, kjente personlig sju av de drepte unge mennene. Tre av dem kom fra landsbyen El-Our der Mama Maggie, som ofte kalles Midtøstens svar på Mor Teresa, har hatt arbeid i 25 år.

– Etter drapene besøkte vi landsbyen. Vi møtte enkene og barna. Vi bestemte oss for å åpne en barnehage for de etterlatte og for andre barn. I dag er det 75 barn, sier Mama Maggie til Magasinet Stefanus.

I oktober i fjor ble det oppdaget en massegrav i Libya og DNA-tester fastslo at de døde var de 21 fra IS-videoen. Den 15. mai kom de døde hjem til sine landsbyer.
Troshelter

Den egyptiske regjeringen har til ære for de drepte finansiert byggingen av en kirke kalt «Kirken til martyrene for troen og hjemlandet» i landsbyen El-Our.

Mama Maggie kaller de 21 for «troshelter».

To av de drepte var, etter å ha starta på barneleirer Mama Maggie arrangerte i El-Our, blitt ledere i Stefanusbarna-arbeidet. De drepte hadde, sammen med mange andre, reist til Libya for å skaffe penger nok til å brødfø familiene sine.

– Historien om martyrene er svært dyrebar for meg. IS ville pressa de 21 til den ytterste grensen. Men de 21 stod imot tortur og press. Dei hadde mot, de viste en sterk og frimodig tro på Jesus. Det siste ordet som kom over leppene deres før de ble drept, var «Jesus». Vi er glad for at IS gjorde videoopptak, sier Mama Maggie. KPK