Høie om at mange psykisk syke blir avvist: – Jeg får vondt i magen

Torsdag 19 juli 2018

HALDEN (VG) Psykisk helsevern avviser rundt tre av ti henviste pasienter. Nå krever Bent Høie at alle landets poliklinikker tar grep for å redusere antallet.

– Jeg får vondt i magen av tanken på at noen som er i en vanskelig livssituasjon, opplever å bli avvist når de først tar steget og ber om hjelp. Det er et møte med helsetjenesten som er brutalt for mange, sier helseministeren til VG.

Endret arbeidsmetode

Det er store variasjoner i andel avviste pasienter hos landets poliklinikker, ifølge en undersøkelse fra Helsedirektoratet, som blant annet Dagens Medisin har omtalt.

Høie besøkte for et par uker siden DPS poliklinikk Halden, som i fjor var en av verstingene, med en avvisningsprosent på hele 40 prosent.

– Vi visste at vi hadde mange avvisninger, men var ikke klar over at tallet var så høyt i forhold til resten av landet, sier seksjonsleder Jarle E. Refnin.

Tolker henvisningene ulikt

Per Arne Holman er helseøkonom og har forsket på prioritering av henvisninger til psykisk helsevern ved Universitetet i Oslo. En undersøkelse ved DPS i Helse Sør-Øst viser at det ikke er enighet blant fagfolk om hvilke pasienter som bør prioriteres.

– Selv med godt utarbeidede henvisninger, er de ulike poliklinikkene uenige om hvem som behøver hjelp og ikke. Dette er nok tilfellet for resten av landet også, sier han.

Holman mener psykisk helsevern må lære av somatisk helsetjeneste, hvor det brukes mye ressurser på å avkrefte alvorlig sykdom.

– Fastlegene som henviser pasienter til spesialisthelsetjenesten, forventer at de skal få en spesialistvurdering og et råd, ikke avslag på grått papir.

I kjølvannet av undersøkelsen uttrykte Høie bekymring for at poliklinikkene avviste pasienter på feil grunnlag, og ikke tok inn de som behøvde behandling i spesialisthelsetjenesten.

Seksjonslederen i Halden bestemte seg for å endre arbeidsmetode. I stedet for å ta en beslutning basert på fastlegens henvisning, blir alle pasientene kalt inn til et møte med en erfaren behandler.

– Ingen av de ansatte var negative til en slik omlegging, men det var en frykt for at vi skulle drukne i arbeid. Vi hadde en høy avvisningsprosent, men opplevde at vi allerede hadde mer enn nok å gjøre, sier Refnin.

FORVENTNINGSAVKLARING: – I det første møtet får vi vite hvilke forventninger og forhåpninger pasienten har, og vi opplyser hva hvilken behandling vi kan tilby. For mange er en slik time nok, sier spesialistpsykolog Lars Skahjem (i midten).
FORVENTNINGSAVKLARING: – I det første møtet får vi vite hvilke forventninger og forhåpninger pasienten har, og vi opplyser hva hvilken behandling vi kan tilby. For mange er en slik time nok, sier spesialistpsykolog Lars Skahjem (i midten).

– Vinn-vinn-situasjon for begge parter

Omleggingen, som trådte i kraft i november i fjor, ga raskt resultat. På et drøyt halvår har antall avvisninger sunket til cirka 15 prosent.

– Det er fortsatt noen som blir avvist, men vi er tryggere på at vi tar riktige beslutninger. Omleggingen har ikke krevd mer ressurser, så dette er en vinn-vinn-situasjon for begge parter, sier avdelingslederen.

– Hvis vi mener at en pasient ikke vil ha nytte av vårt behandlingstilbud, men har behov for andre hjelpetiltak, veileder vi de videre til riktig instans. Det blir sjeldent misnøye eller konflikt ved en slik avvisning. Pasienten er involvert i prosessen og får en forståelse for hva som ligger bak vurderingen vår, legger spesialistpsykolog Lars Skahjem til.

– Behøver ikke finne opp kruttet på nytt

Høie påpeker at man i mange år har jobbet for å senke stigma rundt psykisk helse, og få flere til å oppsøke hjelp. Da er det uheldig at avvisningsprosenten er så høy, mener han.

– Alle skal ikke ha hjelp innenfor spesialisthelsetjenesten, men alle bør få en grundig vurdering og en ærlig tilbakemelding. Å møte en spesialist ansikt til ansikt har stor verdi.

– Kan du pålegge alle poliklinikkene å praktisere denne metoden?

– Nei, men jeg kan be dem finne metoder som forbedrer dagens situasjon. De behøver ikke å finne opp kruttet på nytt. Når poliklinikker har funnet en metode som gir resultat, er det god grunn til å tro at denne også vil fungere flere steder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *