Vi har et felles ansvar for at alle små får en fin sommer

Søndag 8 juli 2018

«Jeg skal til Maldivene i sommer og på rideleir, hva skal du?» Økonomiske forskjeller kommer tydeligere frem i sommerukene og det kan gå ekstra hardt utover de små.

Før skoleslutt snakker barna om hva de skal gjøre i sommer, og da er det tungt å være det barnet som «bare» skal være hjemme. I et av verdens rikeste land er det tabubelagt å si at familien din ikke har råd til å sende deg på dyre sommeraktiviteter eller reise til utlandet.

Tøft for lavinntektsfamilier

Det er ikke bare barna som føler på et feriepress, dette tynger også på foreldrene. I en undersøkelse gjennomført for DNB kommer det frem at norske barnefamilier føler på et press til å reise bort i sommerferien, så barna skal ha noe å fortelle til vennene sine.

Av de spurte svarer 36 prosent av foreldrene at de føler på et slikt press, andelen er størst blant de med lav inntekt. Her er det nok flere foreldre som strekker seg langt for å unngå at barna føler seg utenfor. Da er det fort gjort å bruke mer enn man egentlig har på sommerferien.

Den perfekte sommer i sosiale medier

Presset både de unge og foreldrene føler på øker nok med den digitale hverdagen vi lever i. Sosiale medier åpner for at forskjellene blir større og mer synlige. Nå kan du sammenligne deg med andre rundt deg, både de du kjenner og ikke kjenner. Denne påvirkningen er enorm.

Vi ser at venner og kjente er på dyre ferier eller sender barna sine på sommerleirer som koster skjorta.

I ytterste konsekvens kan presset føre til at du gjør ukloke valg, som å ta opp forbrukslån eller ta ferien på kreditt med penger du ikke har. Jeg har møtt flere deltakere i «Luksusfellen» som har fått alvorlige betalingsproblemer i jakten på det å være som «alle» andre.

DU kan bidra til å minske presset

Vi kan alle bidra på en eller annen måte til å minske feriepresset for de som ikke har så mye. Selv små ting kan gjøre en forskjell.

Er du lærer anbefaler jeg deg å droppe stilen om hva man har gjort i sommer, arrangere felles innsamling til skoleturer og snakke om sosiale forskjeller på foreldremøtene.

Er du en ressurssterk forelder kan du for eksempel tilby deg å ta med en klassekamerat av barnet ditt på ferieturen. Dette vil nok bli satt enormt stor pris på. Det er også viktig at vi snakker med barna våre om at ikke alle har like mye. Lær barnet ditt gode verdier og det at man skal være snill og forståelsesfull ovenfor andre. Kanskje trenger du heller ikke å poste typiske skrytebilder i sosiale medier?