US Marines rykker inn i Troms når Brigaden drar på øvelse

Lørdag 7 juli 2013

Amerikanske soldater fra US Marines skal landsettes i Nord-Norge i høst, når Brigade Nord drar til Sør-Norge og deltar på den store NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.

Forsvarets ledelse bekrefter overfor VG at US Marines skal øve i Nord-Norge til høsten, og at amerikanerne kommer på samme tid som 35-40 000 soldater fra NATO-land og partnerland øver i Sør-Norge.

Men oberst Sven Halvorsen, forsvarssjefens pressetalsmann, avviser at den amerikanske avdelingen kommer for å veie opp for manglende norske bakkestyrker i Nord-Norge.

– Det er ingen kobling der, sier Halvorsen til VG.

– Dette er ikke en del av øvelse Trident Juncture 2018. Men man utnytter muligheten når US Marines kommer over Atlanteren med materiell, personell og fartøyer, til å trene i Nord-Norge, legger han til.

Samarbeider med Hæren og HV

Soldater fra Hæren og HV skal yte vertslandsstøtte til amerikanerne i Nord-Norge, og de skal agere som motstandere i øvelser.

Ifølge VGs opplysninger vil styrken fra det amerikanske marinekorpset gjennomføre en ilandsettingsøvelse i Ofotfjorden og ta seg derfra til Indre Troms, hvor de blant annet skal trene i Brigadens skytefelt mens store deler av Brigade Nord er på NATO-øvelse i Sør-Norge.

Soldater fra 30 land deltar i NATO-øvelsen Trident Juncture i Sørøst- og Midt-Norge til høsten, når alliansen skal trene på å forsvare Norge.

Hoveddelen av øvelsen vil foregå i tidsrommet 25. oktober til 7. november.

Kan ikke erstatte egne soldater

For tre uker siden ga regjeringen grønt lys for at US Marines kan doble sin styrke i Norge, opp til 700 soldater, på roterende trening. Deler av denne styrken skal etablere seg i den nedlagte artilleri-leiren på Setermoen i Troms, i tillegg til den eksisterende basen på Værnes utenfor Trondheim.

Men opposisjonen på Stortinget reagerte på at Brigadens 2-bataljon skal avvikles som stående avdeling, samtidig som USA øker sitt nærvær i Indre Troms:

«Vi kan ikke erstatte nedbygging av egne styrker og så fylle opp med amerikanske soldater», sa Marit Arnstad, Sps parlamentariske leder, til VG i juni.

Mens Forsvaret offisielt avviser denne koblingen når store deler av Brigaden drar på en flere uker lang øvelse, sier andre forsvarskilder at det ikke er unaturlig å ha en militær beredskap i Nord-Norge, når Hærens stående kampavdelinger er et annet sted i landet.

God forsvarspolitikk

Anders Romarheim, forsker ved Institutt for Forsvarsstudier, sier til VG at det er god forsvarspolitikk å styrke de militære båndene mellom Norge og USA når de politiske båndene svekkes under president Donald Trump.

– Å ha US Marines på roterende trening i Nord-Norge er både symboltungt og avskrekkende. Det er ikke sikkert de kan utrette mirakler i en krisesituasjon eller et angrep. Men om noen går til angrep mot amerikanske soldater, så vil alarmen gå rødglødende i Washington, sier Romarheim.

IFS-forskeren sier det er et paradoks at mange av de som kritiserer amerikansk tilstedeværelse i Norge, også mener at Norge har en for liten hær.

– Det er noen urealistiske forestillinger om hva norsk landmakt kan utrette i en gitt situasjon. Vi er fullstendig avhengig av alliert støtte, og langtifra selvhjulpet i en væpnet konflikt. Å knytte tette bånd til det amerikanske forsvaret er derfor smart av flere grunner, blant annet fordi Pentagon vil bestå lenge etter at president Trump er ute, sier Romarheim.

PS: Brigade Nord var også i Sør-Norge under øvelse Vestland i 2013, og øvelse Cold Response i 2016.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *