Reagerer på aldersbegrensning på blodsukkermåler

Mens de under 18 år skal få dekket bruken av diabetes-sensoren FreeStyle Libre, må resten betale den årlige kostnaden på rundt 16.000 kroner selv. – Uforståelig og diskriminerende, sier Diabetesforbundet.

Diabetesforbundet har jobbet lenge for å få på plass en refusjonsordning for den populære diabetes-sensoren, som kom på markedet for to år siden. I stedet for å stikke seg i fingeren, fester brukeren en sensor på overarmen, og måler blodsukkeret med en liten avleser.

I mai besluttet Beslutningsforum for nye metoder at alle under 18 år skal få dekket den årlige kostnaden på rundt 16.000 kroner.

– Ferske tall viser at 78 prosent av alle som har diabetes, ikke når målet for anbefalt langtidsblodsukker. De over 18 år risikerer å få livet forkortet og livskvaliteten redusert, fordi de ikke får dette hjelpemiddelet, sier generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot.

– Har ikke råd

Ny dansk forskning viser at mange voksne har fått bedre langtidsblodsukker med flash glukosemåling, systemet som FreeStyle Libre baserer seg på.

Kristin Sandby (52) fikk diabetes type 1 for seks år siden, og har problemer med å kontrollere blodsukkeret. Hun ønsker å ta i bruk sensoren, men har ikke råd til å betale kostnaden selv.

– Jeg skulle gjerne hatt FreeStyle Libre for å slippe gamlemetoden, og enklere kontrollere blodsukkeret. I dag må jeg stikke meg i fingeren ofte, men får likevel lett føling. Jeg føler meg mislykket som prøver å regulere blodsukkeret etter beste evne, men ikke får det til, sier Sandby.

– I tillegg til at det er ubehagelig å ha høyt blodsukker, er jeg engstelig for mulige langtidseffekter, som for eksempel økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

– Prioriterte barna først

Lederen i «Beslutningsforum for nye metoder» sier at prinsippet om å la finansieringsansvaret følge behandlingsansvaret er vanskelig, og foreløpig ikke avklart for medisinsk utstyr utenfor sykehus.

– Barn med diabetes skiller seg litt ut fordi de svært ofte følges opp i spesialisthelsetjenesten, sier Stig A. Slørdahl.

Beslutningsforum sendte i desember en formell henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet, som har satt i gang et utredningsarbeid for å kunne avklare finansieringsansvaret.

– I påvente av de prinsipielle avklaringene har Beslutningsforum prioritert barn, som helt klart er spesialisthelsetjenestens ansvar opp til fylte 18 år, sier Slørdahl.

Leveringsstopp for nye kunder

Det er grunn til å tro at antall brukere under 18 år vil øke, men for nye kunder er det leveringsstopp, opplyser leverandøren Abbott.

– Refusjonsordninger i flere land har ført til økt etterspørsel, noe som har resultert i leveranseproblemer. Eksisterende kunder kan bestille to sensorer per ordre, men nettbutikken er stengt for nye kunder. Abbott har økt produksjonen og håper å få løst problemet i løpet av sommeren, heter det i en uttalelse fra Abbott, som beklager situasjonen.

Min kommentar til dette er :

Jeg har selv diabetes og bruker ett enkelt apparat med stikking i fingeren. Det er en enkel metode, og gir ikke alle dataene på blodet. Jeg er minstepensjonist og har ikke råd til dette apparatet. Folk dør pga. dårlig info på blodet. Jeg avstår fra sukker så mye jeg kan, men det er sukker i nesten all mat nå. Det er bare dyrerere mat som inneholder mindre sukker. Det har jeg ikke råd til å kjøpe. Så jeg kommer til å dø fortere enn om jeg hadde bedre utstyr. Staten er en morder faktisk, når mennesker blir brikker i ett økonomisk spill.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *