Politiet vil ikke svare om bruk av millioner på gjengkriminalitet

Lørdag 30 juni 2018

Politiet har fått 30 millioner ekstra for å rydde opp på Holmlia, men kan ikke svare på hvordan pengene slår ut i politifolk på bakken.

Høsten i fjor fikk Oslo-politiet 30 millioner ekstra i statsbudsjettet for å rydde opp i den negative utviklingen på Holmlia og bydel Søndre Nordstrand.

VG har avslørt hvordan Oslos største gjengtrussel har fått vokse frem i bydelen gjennom mer enn 10 år – uten at politiet har klart å stoppe dem.

I fire uker har Oslo-politiet gjentatte ganger fått spørsmål fra VG om hva ekstrabevilgningen på 30 millioner i praksis vil bety «på bakken» på Holmlia og i bydel Søndre Nordstrand.

Det kan de ikke svare på.

Slo alarmklokker allerede i 2016

I desember 2016 ble det i en hemmelig etterretningsrapport slått alarm at gjengen Young Bloods i fremtiden vil bli den største gjengtrusselen i Oslo.

Siden da har personer tilknyttet gjengen stått bak drapsforsøk og blitt dømt for kidnapping. Holmlia har i 2018 opplevd flere skytinger på åpen gate.

Først høsten 2017 kom ekstrabevilgningen på 30 millioner kroner til bydelen. Og nå – halvveis i 2018 – er det få ekstra politifolk på bakken å spore av pengene.

Politiet opplyser at pengene går til 41 stillinger, men kan ikke svare på hvor mange ekstra personer som nå jobber på Holmlia til enhver til – på grunn av nyansettelsene.

– Når det blir så hemmelighetsfullt så er jeg redd for at den dårlige dialogen mellom politiet og beboerne ikke forbedres, er beskjeden fra Sarah Gaulin (Ap).
REAGERER: Sarah Gaulin (Ap) er selv bosatt på Holmlia og sier hun flere ganger har etterspurt hvor mange flere politifolk som nå faktisk skal være på Holmlia til enhver tid.

Gaulin er Holmlia-beboer og nestleder i bydelsutvalget i Søndre Nordstrand.

– Befolkningen på Søndre Nordstrand fortjener å vite hvilket arbeid politiet gjør med forebygging. Politiet burde sagt mer om hvordan nyansettelsene burde bli brukt, sier Gaulin

Skal ha 41 stillinger – 10 er ansatt

En oversikt over stillingene som VG har fått, viser at bare 10 av de 41 stillingene er besatt i dag. Kun tre av de ti har startet i jobben.

De ti skal alle jobbe forebyggende i Søndre Nordstrand – noe beboerne på Holmlia ber innstendig om. Politiet ønsker ikke å oppklare hva de ti forebyggende stillingene, med eventuell vakt- og turnusordning, faktisk betyr av bemanning på Holmlia til enhver tid.

De svarer:

– Med disse totalt 41 stillingene skal vi følge opp utsatt ungdom og forhindre rekruttering til kriminelle miljøer. Dette vil bidra til bedre integrering og tryggere bomiljø, skriver politiinnspektør Grey Lene Sem i en e-post til VG.

Når VG påpeker at det ikke svarer på spørsmålet på konkret hvor mange dette betyr på bakken på Holmlia, skriver politiet bare at pengene går til hele bydelen.

– Ansatte «låses» ikke til bestemte steder til enhver tid, svarer politiet.

Arbeiderpartiets Jan Bøhler påpeker at det er et sterkt ønske på Holmlia om mer politi til stede i hverdagen.

– De må kunne svare konkret på hva det gir i økt politikraft i det området, når Stortinget har bevilget 30 millioner, sier Bøhler.

– Når regjeringen sier det er opp til politiet å disponere de midlene, må politiet kunne svare hvordan de disponerer dem, mer konkret. Vi må få et konkret svar på hvor mye økt politiinnsats vi får for de 30 millioner, Ap-representanten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *