Nkom: Chilimobil Fri Data kan være i strid med loven

Fredag 29 juni 2018

Chilimobils «Fri Data»-abonnement har sendt sjokkbølger gjennom det norske mobillandskapet, og det kan virke som om kundene har flokket til selskapet. Ingen andre mobiloperatører i Norge tilbyr så mye data (1000 GB) til prisen Chilimobil tar.

Enkelte kunder har imidlertid opplevd at Chilimobil har ringt dem og minnet om vilkårene for abonnementet, hvor det blant annet heter at abonnementet kun er til bruk på mobilen og ikke kan brukes til datadeling eller maskin-til-maskin-kommunikasjon.

Noen har sågar fått abonnementet sperret for det Chili mener er grove brudd på vilkårene.

Nettnøytralitetsreglene kan sette en stopper

Disse vilkårene vil imidlertid Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ha en nærmere forklaring på. I et brev til Chilimobil, som Tek har fått innsyn i, skriver de:

«Nkom er positiv til at sluttbrukere i Norge får tilgang til abonnementer med store datakvoter. Likevel er det Nkoms oppgave å føre tilsyn med at abonnementene som tilbys i det norske markedet er i overensstemmelse med hele ekomregelverket.

Problemstillingen Nkom ønsker å vurdere nærmere, er i hvilken grad Chilis begrensninger for bruk av terminalutstyr kan være i strid med nettnøytralitetsreglene.»

Nkom viser til ekomlovens paragraf 2-16, som fastslår at EUs såkalte nettnøytralitetsregelverk skal gjelde også i Norge.

De henviser blant annet til følgende formulering i forordningen.

“End-users shall have the right to access and distribute information and content, use and provide applications and services, and use terminal equipment of their choice, irrespective of the end-user’s or provider’s location or the location, origin or destination of the information, content, application or service, via their internet access service…”

Kort fortalt sier denne formuleringen blant annet at tjenestetilbyderen ikke har anledning til å begrense hvilke enheter kunden tar i bruk tjenesten på.

Lik sak i Danmark

I brevet henviser NKOM også til retningslinjene fra BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), som omtaler datadeling eller «tethering» spesielt og sier at det høyst sannsynlig er i strid med regelverket fordi det i praksis er en begrensning på hvilke enheter man kan bruke abonnementet på.

Temaet likner svært mye på en sak i Danmark, hvor operatøren Oister i starten opererte med fri bruk av data på mobilen, men med en begrensning på datadeling til andre enheter på maks 60 GB i måneden. Dette valgte de å slutte med, etter å ha blitt gjort oppmerksom på nettnøytralitetsregelverket.

Nå har de ingen begrensninger på datadeling, men det samme forbrukstaket på 1000 gigabyte som Chilimobil opererer med.

– Vi tenker nok litt i samme baner som danskene. Vi har sendt brev til Chili hvor vi ber om en del opplysninger om dataproduktet, hvor vi spesielt tar opp dette med muligheten for «tethering» sett i lys av nettnøytralitetsregelverket, sier seksjonssjef Hans Jørgen Enger i Konkurranseavdelingen i Nkom til Tek.no. 

Vil vite hvordan Chili sjekker kundene

I brevet ber Nkom om en redegjørelse av vilkårspunktet om datadeling og en vurdering av begrensningene opp mot nettnøytralitetsregelverket. De ber dessuten Chilimobil redegjøre for hvordan de kontrollerer at kunden etterfølger dette punktet i vilkårene.

Chilimobil fikk i utgangspunktet svarfrist til 2. juli, men av ukjent årsak har selskapet fått utsatt denne fristen med to uker, altså til 16. juli.

Chilimobil-sjef Lars Ryen Mill sier Fri Data er et nytt produkt for norske forbrukere, og at deres mål er å hele tiden levere rimelige mobilabonnement med billig fri data.

– Vi var først ute i Norge, og det er alltid mange problemstillinger som skal løses. Vi har hatt god dialog med Nkom både i forkant og etterkant av lanseringen, og nettnøytralitetsreglene er noe vi har vurdert og jobbet med. Vi vil svare Nkom innen fristen 16. juli.

Ryen Mill understreker at Nkom ikke er kommet med noe vedtak mot dem.

– Vi gjennomgår nå saken og vil i samråd med Nkom tilpasse vilkårene om nødvendig. Denne saken løser vi slik at vi skal fortsette å levere billig fri data til norske forbrukere. Det er ikke ulovlig å tilby fri data til personlig bruk, sier Ryen Mill.

Ungdomskriminalitet i Oslo

Fredag 29 juni 2018

– Ungdomsstraff fungerer ikke godt nok

Erna Solberg garanterer ikke at Wara får det som han vil i kampen mot unge kriminelle. Tiltak som får de unge ut i arbeid kan være nøkkelen, mener statsministeren.

Oslo-politiet er bekymret for ungdomskriminaliteten. Politiet er maktesløse overfor unge lovbrytere. Dagbladet fortalte onsdag at ti barn er anmeldt 187 ganger i Oslo sentrum. Barn under 15 år står bak voldtekter, ran, grov vold og grove trusler, ifølge poitiet. Justisminister, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara hevder at «Oslos gater ikke er trygge».

Han vil blant annet utvide barnevernets myndighet og gjøre det mulig for dem å kunne sende ut ungdom fra byen eller forvare dem. Statsminister Erna Solberg (H) forteller at hun selv har snakket med Wara. Hun mener at utsagnet hans ikke handler om alle gatene generelt, men enkelte områder med ungdomsgjenger som har skapt utrygghet.

– Det finnes mange gode ideer for hvordan man kan bekjempe ungdomskriminalitet. Å få ungdommer til å gjøre noe annet og få dem ut av miljøet, kan være en av reaksjonsformene framover. På hvilken måte og på hvilke hjemler vi skal gjøre det på, må vi bruke litt lengre tid på å finne ut av, sier Solberg.

– Vanskelig å få sommerjobb

Sammen med Trine Skei Grande (V) og Per Sandberg (Frp) besøkte hun i går «Jobbprosjektet 2018» på Lindeberg skole i Oslo. Prosjektet skal gi ungdom arbeidserfaring. – Vi ser at det er mange færre som utlyser sommerjobber fordi det stadig er større krav til kompetanse, alder, HMS og faglig kunnskap, også for å kunne ha enklere jobber. Og det er en kjempeutfordring for mange ungdommer fordi de aldri får sjansen til å prøve seg, forteller Skei Grande.

Ruster opp Alna

I to uker skal 40 ungdommer i alderen 15 til 21 år, jobbe to uker på oppdrag for Alna kommune. Prosjektet er i regi av NAV Alna og bydel Alna. Formålet med prosjektet er å bidra til trivsel i bydelen, og skape mestring hos ungdommene.

– Det er viktig å ruste opp området, men også å gi ungdommen vår et springbrett ut i arbeidslivet. Mange har ikke kontakter, eller sliter med å få seg sommerjobb, forteller prosjektlederen Magali Hytten, fra NAV Alna.

For å bli en del av prosjektet har ungdommene søkt på samme måte som en hvilken som helst jobb. Søknadsprosessen har de fått god hjelp til, og av 100 søknader, fikk 40 ungdommer jobben.

Noen av dem har ikke fullført videregående skole og mangler motivasjon. Å være en del av arbeidsprosjektet kan også hjelpe disse med å kanskje fullføre, etter en smak på arbeidslivet, med lønn.

Ifølge Hytten er det i tillegg viktig å lære bort vanlige regler for arbeidslivet, slik som å møte opp til riktig tid. Hun legger til at hun er veldig fornøyd med ungdommenes innsats så langt.

– De er veldig flinke og står alltid på. De kommer heller ikke for sent, så jeg vil skrive gode attester på dem.
Ny i arbeidslivet

Ungdommene har fått prøve seg i jobb på Ellingsrud sykehjem og som malere på Lindeberg skole. Det er lærerikt, mener Hajira Khan (15), som aldri har hatt sommerjobb før.

– Det går veldig bra. Det som er det beste er at vi får ha det gøy og jobbe samtidig. Vi kan både få erfaring videre i livet og se hvordan det er å være ute å jobbe, sier Hajira.