Kriminalitet blant barn

Torsdag 28 juni 2018

Han vil ha mer forvaring og oppjustere fullmaktene til Barnevernet.

– Oslos gater er ikke trygge

Tor Mikkel Wara vil utvide Barnevernets myndighet for å få bukt med kriminaliteten blant barn. Barn under 15 år begår svært alvorlige lovbrudd i Oslo sentrum.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) er opprørt over tallene på kriminalitet blant enkelte barn som Dagbladet presenterer for ham.

– Dette er jo veldig fortvilende lesning. Jeg skjønner godt at folk blir forbanna, sier han.

Forvaring

Kriminell lavalder i Norge er 15 år og Wara sier det ikke er aktuelt å senke denne per i dag. Dermed er det lite han, som justisminister, kan gjøre. Ansvaret ligger hos Barnevernet, ifølge Wara. Det er barneloven, ikke straffeloven, som er det relevante lovverket i disse sakene.

Frp-eren akter likevel å gjøre alt i sin makt for å bistå.

– Det vi som politikere kan gjøre, er å sørge for at Barnevernet har alle lovhjemler og midler de behøver, sier Wara.

Justisministeren nevner spesielt to virkemidler han vil sørge for at Barnevernet har: Forvaring og mulighet til å handle uten samtykke fra foreldre. For ifølge Wara er det åpenbart at samfunnet må skjermes fra barn som begår mange og alvorlige lovbrudd.

– Enten det er snakk om forvaring eller utsendelse fra byen; disse barna må tas ut av Oslo. Dersom dagens lovverk er til hindring for det, så bør vi endre loven. Det klart det finnes barnefaglige vurderinger her, og de kjenner ikke jeg til, men jeg synes målet skal være å få disse kriminelle barna ut av sirkulasjon i Oslo.

– Oslo er ikke trygg

Fordi ungdommer under 15 år ikke kan straffes, er relasjonsbygging og involvering av foreldre noen av tiltakene som settes inn fra politiets side. Justisministeren er klar på at dette ikke alltid er nok.

– Er Oslos gater trygge per i dag, Wara?

– Nei, de er jo åpenbart ikke det, svarer justisministeren.

Forrige fredag hadde Wara møte med barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og politiet på Stovner. Statsrådene ble da orientert om utfordringer knyttet til unge gjengangere og unge som rekrutteres til kriminalitet i Oslo.

– Ut av Oslo

Statsrådene og politiet diskuterte også forebyggende tiltak for barn, unge og familier.

– Forvaring er et drastisk virkemiddel, og det er jo snakk om barn her?

– Ja, og derfor er det Barnevernet som skal få de lovhjemler og de midlene de behøver for å ta barna ut av Oslo, uten foreldrenes samtykke.

– Men Barnevernet skal handle til barnas beste?

– Jeg mener det absolutt er til det beste for barna å forhindre en kriminell løpebane. Det kan hende vi må endre loven slik at Barnevernet får de fullmaktene de behøver, både for å iverksette forvaring og for å ta affære uten samtykke fra foreldre, svarer Wara.

Oslo-rektor slår alarm: – Evner ikke å hjelpe familiene

Barn som allerede har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet kan i dag tvangsplasseres på barnevernsinstitusjon. Barnevernet kan også pålegge ulike former for hjelpe- og kontrolltiltak.

– Et alvorlig inngrep

Barnevernstjenesten har fortalt Dagbladet at de opplever at selv med plasseringer vekk fra miljøet på institusjon i et år, så er de unge raskt tilbake til den samme gjengen når de kommer tilbake til Oslo.

– Det er et alvorlig inngrep å plassere en ungdom på institusjon med tvang, og det skjer bare i de tilfellene det er helt nødvendig. Plassering på institusjon i barnevernets regi skal ikke være ut fra samfunnets behov for beskyttelse, men ut fra ungdommens behov for behandling, forteller Eira Nybø, som er barnevernsleder i Gamle Oslo.

Helleland lover flere tiltak

Også barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier seg bekymret for utviklingen når det gjelder unge kriminelle. Hun har bedt aktuelt direktorat om å gi anbefalinger til tiltak eller regelverksendringer som kan være aktuelle.

– Det aller viktigste er god forebygging. Derfor legger vi snart fram en egen strategi for foreldrestøtte og setter barnevernet bedre i stand til å komme inn med hjelp tidlig til utsatte barn og familier, sier Helleland til Dagbladet.

– Er økt bruk av forvaring av barn noe du støtter, slik Wara åpner for?

– Barnevernet skal først og fremst gi det enkelte barnet nødvendig hjelp og omsorg. Forvaring er et strafferettslig tiltak, og må eventuelt vurderes av justisdepartementet. Men vi ønsker å samarbeide med justisdepartementet om gode tiltak for å forhindre at barn begår lovbrudd, svarer Helleland.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *