Norge registrerer laveste kvartalsfødselsrate siden 1985

Onsdag 23. mai 2018

Færre fødsler og flere dødsfall har resultert i at den laveste fødselsraten i 33 år er registrert i Norge for de tre første månedene av 2018.

Men befolkningen i landet vokser samlet som et resultat av innvandring, nyhetsbyråer NTB rapporter.

Netto migrasjon til Norge i første kvartal i år var 5.500, men netto endring i befolkningen som følge av fødsler og dødsfall var bare 1700, ifølge tall fra SSB. Det sammenligner med 2400 i 2017 og 3.500 i 2016.

Tallet for netto migrering var et resultat av totalt 13 300 innvandringer i landet minus 7 800 emigrasjoner.

De 5.500 tallene er 1000 færre enn for tilsvarende periode i 2017.

Nesten en tredjedel av de totale nettomigrasjonene består av syriere, med 1600 personer som kommer fra det krigsherede Midtøsten-landet.

Rundt 400 personer kom fra hver av Polen og Litauen, mens Eritrea og India bidro med henholdsvis 300 og 200 personer.

Norges totale befolkning ved utgangen av første kvartal 2018 var 5.302.778, opp med 7.159 siden begynnelsen av året.

Med en vekst på 1.910 var Akershus fylket med den største befolkningsøkningen i landet. Det skyldes først og fremst at folk flytter til området fra andre deler av landet, skriver NTB.

Oslo vokste i befolkningen med 1 267, men i motsetning til Akershus skyldes det hovedsakelig en relativt høy fødselsraten, med fødsler som oversteg dødsfall med 1 142. Men det er fortsatt lavere enn et tidligere SSB-estimat på netto 8000 fødsler årlig for hovedstaden.

Fem fylker – Sogn og Fjordane (-161), Hedmark (-100), Finnmark (-73), Oppland (-30) og Telemark – så en nedgang i befolkningen i første kvartal.

Min kommentar til dette er :

Kvinner velger utdanning og karriere enn å føde barn. Kvinner velger å ha sin første fødsel senere. Vi bor i et høykostland, og derfor trenger du utdanning for å få en høy lønn. Derfor, etter tre eller fire generasjoner i fremtiden, vil vi se at etniske nordmenn er i minoritet i vårt eget land. Heldigvis er jeg så gammel at jeg får anstendig alderdom.

Nasjonal beredskapskampanje i Norge til høsten

Tirsdag 22 mai 2018

Idet svenske myndigheter sender ut brosjyrer til den svenske befolkningen hvor de forbereder på krig og krise, varsler DSB at det kommer en kampanje i Norge.

Vi jobber med en egen beredskapskampanje som skal ut i løpet av høsten. Blant annet fokuserer vi på en krisesituasjon hvor man ikke har tilgang på strøm på 72 timer. Vi jobber med konkrete råd. Dette blir en nasjonal kampanje, og går ut på mye av den samme logikken som det myndighetene i Sverige skriver i sin brosjyre, opplyser Cecilie Daae, direktør for Direktoratet for samfunns sikkerhet og beredskap (DSB), til ABC Nyheter.

4,8 millioner husstander i Sverige får i de kommende dagene en brosjyre fra svenske sikkerhetsmyndigheter. «Om krisen eller kriget kommer», er tittelen på brosjyren, som er 20 sider lang.

Myndighetene ønsker blant annet å forberede svenskene på krig, naturkatastrofer, et stort cyberangrep og militære konflikter.

DSB kommer ikke til å trykke opp brosjyrer, men skal blant annet bruke sosiale medier til å spre kampanjen. Før jul i fjor spurte DSB den norske befolkningen om hvordan de var forberedt på ulike typer hendelser. Undersøkelsen viste at vi har en jobb å gjøre når det gjelder kunnskap og bevissthet, forteller DSB-sjefen.

 

Min kommentar til dette er :

Vi er nå utrygge og har ikke nok resurser til å avverge en mulig trussel fra en f.eks en hacker gruppe eller et land. Myndighetene gir ikke nok penger til sikkerhetarbeid og sikkerhetstjenesten jobber med gamle utdaterte maskiner og programvare. Jeg er sikker på at ett angrep fra en relativt stor gruppe hackere ikke vil bli stoppet i tide. Det er altfor mange systemer som er sårbare og er koblet til internet uten særlig sikkerhet. Så jeg føler meg ikke trygg i landet jeg bor i.

Vi er redde for å gå på butikken

Tirsdag 22 mai 2018

Natteravnene er urolige over utviklingen på Vestli og Stovner i Oslo, etter at de lørdag ble angrepet av flere personer med stein. Det var muslimske ungdommer som var på jakt etter Natteravnene.

Det var andre gang på tre uker.

Lørdag kveld ble en person skadet etter å ha fått kastet en stein i hans hode. Mannen ble fraktet til legevakten med ambulanse med kutt i hodet.

Men det er ikke bare Natteravnene som opplever utrygghet. TV 2 har snakket med flere som bor i området, som sier de er redde. Ingen av dem tør å stille foran kamera, men de forteller at utviklingen har blitt verre.

Jeg føler at jeg stadig må se meg for. Det er så ille nå at jeg ikke en gang tør å gå på butikken, sier en dame til TV 2. En annen beboer opplyser at hun prøver å unngå mennesker som står samlet. Dette er det samme som skjer i enkelte områder i Sverige, sier hun.

Min kommentar til dette er :

Islams sannheter og mangel på respekt kommer nå til overflaten. Muslimer hater oss fordi vi er vantro. Da kan de gjøre hva som helst, inkludert vold mot oss. Vi må stoppe dette med lovforslag som gjør muslimske foreldre ansvarlige for hva deres barn gjør og så bruke loven for å straffe dem. For muslimer er annerledes når det gjelder oppdragelse. Barn får ikke kjærlighet fra sine foreldre, som vestlige barn får. De må heller gå på Koran-skoler og får brutal behandling hvis de ikke kan sitere det de har lært den dagen. Derfor må vi forandre på hvordan vi behandler muslimer, vi må være brutale tilbake. Vi er vantro for dem, så det spiller ingen rolle hva vi gjør med dem. Men de MÅ straffes!

Kristen studentleder foreslår muslimsk helligdag

Tirsdag 15 mai 2018

Leder i Norges kristelige Studentforbund, Ingvild Yrke, foreslår å «gi bort» noen av de kristne helligdagene til kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen og muslimer.

Yrke følger opp et nylig utspill fra prestene Einar Gelius og Per Anders Nordengen om at det er for mange kristne høytidsdager. I et intervju med Klassekampen foreslår studentlederen å bytte ut de såkalte andredagene (andre juledag, andre påskedag og andre pinsedag).

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars, verdens miljødag og id al-fitr eller id al-adha er gode alternative offentlige høytidsdager, sier Yrke. Hun viser blant annet til at andredagene er en etterlevning fra den tida da mange trengte en ekstra dag på å komme seg til kirken. I tillegg mener hun at det vil være en nestekjærlighet handling å gi muslimene en fridag.

Min kommentar til dette er :

Jeg mener at muslimske merkedager i Norge, aldri skal komme. Vi er et land med lange kristne tradisjoner. Det skal vi fortsette med, selv om kristne verdier er på vei nedover. Vi må holde tradisjonene og ikke bøye oss for muslimene. Islam er på fremmars i alle vestlige land, så vi må passe på vår egen fremtid.

FRP vil forby bønnerop fra moskeer

Søndag 29 april 2018

Når Frp var samlet til landsmøte i slutten av april, skulle de behandle et forslag om å forby bønnerop fra moskeer i Norge. Selv om få eller ingen moskeer har det. Partiets landsstyre har stilt seg bak forslaget fra Buskerud Frp om å forby bønnerop fra trossamfunn i det offentlige rom.

Det heter i forslaget at det «flere steder i landet er etablert ordninger hvor moskeer har lov til å spre bønnerop ut over høyttalere i byer. Dette oppleves som sjenerende og upassende for svært mange». Det har vakt stor oppsikt at Israel nylig har gått inn for å innfør et totalforbud mot bønnerop.

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Engen-Helgheim, sier han ikke har oversikt over om det faktisk er noen moskeer i Norge som har offentlige bønnerop, men bedyrer at et forbud er viktig. Jeg har sett at det i flere kommuner er blitt gitt tillatelse til det. Det som er viktig i denne typen politikk, når det gjelder nikab, burka og bønnerop, er å sette rammer før det blir et problem, sier Engen-Helgheim, som er valgt inn på Stortinget fra Buskerud.

Oslo-moské: Bruker app

Styrelederen ved Oslo-moskeen Islamic Cultural Center sier dette høres ut som en problemstilling som er 15 år gammel. Når det kommer til bønnerop, bruker vi app i 2018. Vi bruker ikke bønnerop for å tilkalle folk. Bønneropets funksjon var jo å 10 minutter før bønnen minne folk på at de måtte gjøre seg klare, sier styreleder Arshad M. Jamil.

Min kommentar til dette er :

Islam har ingen kulturell tradisjon i Norge. En liten minoritet forsøker å få rettigheter som majoriteten ikke vil ha. Bønnerop, nikab og burka er ikke noe vi vil ha i Norge. Det er forbundet til en islamsk stat og vi er ikke kommet dit ennå. Vi må se at norske tradisjoner holdes i hevd og at minoriteter ikke får en «sentral» makt og får innpass i det offentlige rom. Jeg er helt imot at Islam får noen rolle i det offentlige Norge.

Vårt vakre fedreland som ikke er så vakkert

Onsdag 11 april 2018

Flere enn 149.900 eldre i Norge er fattige. De har så lav inntekt at de ikke har råd til et varmt måltid hver dag. Minste­pensjonen er på 173.204 kroner. EUs fattigdomsgrense for Norge var i 2014 på 216.000 kroner. Samtidig ser vi at avstanden mellom minstepensjonister og lønnsmottakere øker.

Nesten 10 prosent av folk mellom 18 og 67 år var på uføretrygd i 2016. Det viser nye tall fra SSB. I alt 331 100 personer bosatt i Norge var uføretrygdede i folketrygden i 2016. Av disse er det mange med så lav inntekt at de ikke har mulighet til basiske tjenester som tannlege, lege og andre ting som f.eks.å gå på kino eller spise på en rimlig restaurant.

Så det er mye galt i rike Norge. Mange syke mennesker får ikke dyr medisin. Helsetjenesten er mangelfull og folk dør i sykehuskorridorer fordi det ikke finnes rom. Så vi har det ikke så bra her i kongeriket Norge.

Min kommentar til dette er :

Med mer enn 1 trillion i oljefondet, er det merkelig at myndighetene ikke viser mer interesse for de som har minstesatser økonomiske ytelser. De skal undertrykkes og ikke gis litt økonomsk frihet. Du må ikke bli syk i dette landet. Du må jobbe for å leve her. Vi syke må leve på minimum og har ikke gode fremtidsutsikter fordi regjeringen vil ikke oppjustere ytelsene til et nivå som er verdig.

Mitt liv går ikke så bra, men jeg tar opp kampen

Mandag 11 juni 2018

Problemer er til for å løses, sier man som et tradisjonbetinget element som kan forsvinne etter en del jobbing med det . Da må en rekke faktorer være tilstede for å få løst problemene. De aller fleste problemer er mulig å løse fordi de er selvproduserte og har en løsning.

Jeg har løst en rekke problemer med å bruke selvinnsikt som eneste middel mot mange problemer. Det er nemlig det beste å gi seg selv god tid og tålmodighet for å se om problemene har en løsning. Det er når det gjør mest vondt , at du trenger å stoppe opp og rekalkulere hva som egentlig skjedde.

Med nyvunnen kunnskap om meg selv, om mulighetene til å finne roen i stormfulle kapitler, er jeg sterkere enn noen gang. Jeg har blitt glad i meg selv og liker min situasjon, fordi det er det eneste jeg har.

Skal skriver mer, er på kontoret og klarer ikke å skrive mer.

ASRock gir meget god service

Torsdag 21 juni 2018

I 2013 bygde jeg en gamer PC til min venn Håvard.  Han døde for et par år siden og jeg overtok PC’en. For to dager siden så oppgraderte jeg BIOS systemet til en beta utgave og dette gjør man på eget ansvar. Fabrikanten skriver på hjemmesiden at det er på eget ansvar.

Det er ca. fem år siden. Men jeg skrev en epost til fabrikanten i dag tidlig og skrev at Pc’en ikke virket med beta BIOS’en. Jeg fikk hurtig svar! og det ble beskrevet hvordan jeg kunne tilbakestille BIOS’en. Det virket ikke og jeg skrev at uansett hva jeg gjorde, ville PC’en ikke starte.

Jeg skrev så at det eneste jeg kunne gjøre var å kjøpe ett nytt hovedkort. Da fikk jeg ett enda hurtigere svar! De skrev at jeg kunne oppgi adressen min, så skulle de sende en ny BIOS med valgfri versjon! Det kommer i posten om 3 til 4 dager.

Jeg fikk sjokk over responsen og servicekvaliteten. Hovedkortet var utgått på dato og garantien var på to år fra kjøpsdato. Fabrikanten heter ASRock og har Europa service kontoret sitt i Nederland.

Jeg kommer til å kjøpe ASRock i fremtiden.

Systemkrasj WordPress feiler

Mandag 18 juni 2018

Datakrasj, WordPress er ikke til å stole på!. Mistet kategorier og nye innlegg ville ikke vise seg i administratorpanelet. Så jeg går tilbake til den forrige siden min.

Jeg søkte på nettet etter en løsning, men fant ingen. Jeg sjekket med systemets plugin seksjon om det fantes noe der, men ingenting der heller.

Så da er vi tilbake med HTML5 og XML datafiler.

Noe å tenke på, har det litt tungt akkurat nå

Mandag 11 juni 2018

Jeg sluttet å besøke i Groruddalskirken pga av min helsetilstand. Det å tape dette felleskapet er vondt, fordi det var det eneste jeg hadde. Venner har forlatt meg pga mangelde kontakt fra min side. Jeg har isolert meg pga føttene og nå som jeg har fått nye medisner som virker, er det vanskelig å være så alene.

Nå har jeg bare tre gode venner igjen og de er så opptatte med sine gjøremål. Det er vanskelig bare med telefonkontakt. Jeg har 1619 venner på Facebook og følges av 667 personer. Det er bare to eller tre personer som kommenterer mine innlegg. Så det er litt irriterende at så få er interessert.

Jeg har som eneste aktivitet å besøke organisasjonen Kompetansen to ganger i uken, mandager og onsdager. Men den 24 juni stenger kontoret for sommeren og åpner ikke igjen før den 13 august. Jeg skal besøke kirken den 17 juni, og se om jeg er godtatt igjen etter ikke å ha vært der siden november i fjor.

Det er ingen i kirken som har besøkt meg mens jeg har vært syk. Det har vært noe kontakt, men jeg har vært for syk til å ta imot besøkende. Nå har jeg ihvertfall bedre helse og den har ikke vært så bra siden 2013. Jeg er i godt humør og vil forsøke å ta kontakt med noen venner jeg har hatt et forhold til tidligere.

Jeg ønsker meg flere venner og vil oppdatere Facebook, Twitter iog Instagram med gode innlegg som er bra for for vennskap.

Nå er jeg på Kompetansen og har det fint

1 2 3 4 5 9