Frykter dårligere eldre omsorg flere steder i Norge

Torsdag 21 juni 2018

Det blir stadig flere eldre i små kommuner i innlandet og i Nord-Norge. Nå frykter Helsedirektoratet at disse i fremtiden får det verre enn gamle som bor i byene.

Årsaken er at ungdommen flytter fra bygda og at det dermed blir færre igjen til å ta seg av dem som trenger hjelp. Det kommer frem i en ny rapport, Omsorg 2020, som Helsedirektoratet og Husbanken har laget for Helse- og omsorgsdepartementet.

Den viser at mens folk over 67 utgjør i underkant av 20 prosent av befolkningen i de minste kommunene i innlandet og i nord, er andelen i de største byene nede i 12 prosent.

– Vi er urolige for at vi får både økende geografiske- og sosiale helseforskjeller. Det er kommunene i innlandet og til dels Nord-Norge som har spesielle utfordringer, sier toppsjefen i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, til VG.

Her blir det nemlig stadig flere eldre når de unge pakker kofferten. Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen av befolkningen over 65 år i for eksempel Hedmark øker fra dagens drøye 21 prosent til 27,3 prosent i 2040. Tilsvarende tall for Oslo er 12,3 og 16,7.

– Må langtidsplanlegge

– Kommunene må tenke nøye gjennom hvordan de langtidsplanlegger. De må tenke nytt og klokt og få til en bedre samhandling kommuner imellom og vurdere behovet for å slå seg sammen. Det er også viktig at de klarer å bygge nok omsorgsboliger og institusjonsplasser og tar i bruk ny velferdsteknologi, sier helsedirektøren.

Han tenker blant annet på avstandsoppfølging, bruk av GPS som kan gjøre det mulig å spore eldre med demens hvis de går seg bort, elektronisk medisineringsstøtte, fallsensorer eller fjernmåling av puls, blodtrykk og blodsukker.

Et annet problem er at nettopp kommunene med de største utfordringene i mindre grad enn andre søker på tilskuddsordninger som fremmer nye teknologiske løsninger.

– Dette gjør at utfordringene kan bli størst der de er minst forberedt på å møte dem, sier Guldvog.

Større forskjeller

Han peker på at mange eldre som bor i disse fraflytningskommunene, hvor det også er vanskeligere å rekruttere helsepersonell, har lavere inntekt og utdanning enn resten av landet.

– Vi ser allerede nå at det er et press på helsetjenester i retning større sosiale ulikheter. De med høy utdanning og god råd kan lettest skaffe informasjonen og kunnskapen de trenger for å ha god helse og etterspørre ulike typer hjelp eller betale for private tjenester, sier Guldvog.

Min kommentar til dette er :

Vi er i 2018 og vi er den rikeste nasjonen i verden, målt etter antall innbyggere.Vi har ikke satt av nok penger til de eldre og de kommende generasjoner av eldre vil få det jævlig i verdens rikeste nasjon. Jeg gruer meg iil å bli gammel i dette landet, fordi jeg går på lav uføretrygd. Norge blir stadig fattigere på sosiale ytelser og har nedgradert velferdstaten. Regjeringen vi har nå er ett skrekkeksempel på det. Fattige i Norge, og det er mange av dem, vil få det verre med årene. Vi må si ifra at dette ikke holder i rike Norge, vi fattige får bare smuler ved dr rikes bord.

Oslo politiforening om gjengtrusselen: – Politiet drives fra skanse til skanse

Søndag 10 juni 2018

Oslo politiforening sier politiet i Oslo jages rundt på oppdrag og ikke får tid til å jobbe nok forebyggende med gjengkriminaliteten på Holmlia.

I over ti år har en guttegjeng fra Holmlia vokst frem til å bli Oslos største gjengtrussel – uten at politiet har klart å stoppe dem. Gjengen Young Bloods står bak drapsforsøk og kidnappinger – og sprer frykt på Holmlia i Oslo.

Oslo politiforening sier de har fått tilbakemelding fra sine medlemmer som jobber i området om at de «jages rundt på oppdrag», at de ikke får prioritert det forebyggende – og bare kommer når det skjer noe galt.

– Våre medlemmer ønsker å være i forkant av at noe skjer, men ressurssituasjonen gjør at de som jobber operativt ute, drives fra skanse til skanse når det allerede har skjedd noe, sier leder Kristin Aga i Oslo politiforening.

Aga mener det forebyggende taper og har tapt i kampen om politiets tid og ressurser i Oslo. Politimesteren sier han er enig i at politiet må være mer til stede – men beskylder samtidig Oslo politiforening for svartmaling.

Mener gjengene blir stående igjen som seierherrer

I en etterretningsrapport fra politiet i 2016, som VG har fått tilgang til, står det at politiet tidvis opplever det som krevende å være på Holmlia. At det «blant enkelte oppleves ubehagelig å være på Holmlia da de møter mye aggresjon og motstand, og at det finnes eksempler hvor politiet har blitt kastet stein etter».

Oslo politiforening sier de har fått tilbakemeldinger på at politiet i møte med slik aggresjon har måttet trukket seg tilbake på grunn av ressursmangel, så de aggressive ungdommene har blitt stående igjen som seierherrer.

– De tilbakemeldingene vi får om hva som gjør at det ikke blir hyggelig for politiet å dra på Holmlia, er at det ofte har vært en del ungdommer samlet som for eksempel har vist fingeren eller kastet stein. Og så har det vært for få enheter ute til å kontrollere det. Man må trekke seg tilbake, sier Aga.

Hun mener det hadde vært stor forebygging i å da ta alle ungdommene inn, snakke med dem og ringe foreldre eller barnevern.

– Da hadde de sett at det får en konsekvens. Hvis du kan ha tilstrekkelig med ressurser ute til å agere og eventuelt bringe dem inn, er det veldig mye forebygging i det. For nå står de ofte igjen som seierherrer, sier Aga.

– Våre medlemmer sier at det ikke er slik de vil ha det, men de har ikke noe valg. For du trenger ganske mange biler ute hvis du skal håndtere 20 stykk som gjør noe, sier Aga.

Politimesteren svarer: – Den dagen de kriminelle bestemmer, har vi tapt

Til historiene om at politiet har måttet trekke seg tilbake sier Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold:

– Jeg er helt enig med Oslo politiforening, den dagen de kriminelle bestemmer, har vi tapt. Men der er vi ikke i dag, dit skal vi heller ikke, sier politimester Sjøvold.

Han innrømmer at innsatsen på det forebyggende må trappes opp, men sier dette er noe de allerede er i gang med. Blant annet gjennom nyansettelser.

– Jeg er helt enig med Oslo politiforening om at vi må være mer til stede, også når det ikke har skjedd noe. At vi «bare kommer når det skjer noe» synes jeg imidlertid er en unødvendig svartmaling, sier politimeteren.

– Det gjøres svært mye godt forebyggende arbeid i Oslo PD, også i Øst. Vi har betjenter som er ute blant ungdommen hver eneste dag og utgjør en forskjell, vi har også minoritetskontakter og skolebesøk, for å nevne noe. Den forebyggende innsatsen mine ansatte gjør, synes jeg ikke vi skal undergrave i riksdekkende media, for den er formidabel, sier Sjøvold.

Min kommentar til dette er :

Politiet er under press fra gjenger og har ikke resurser til å bekjempe gjeng-kriminalitet. Jeg mener at Politiet må få mye mer resurser enn det de får i dag. Jeg føler meg ikke sikker om kvelden i Oslo sentrum. Jeg unngår å være ute på kvelden. Vi skal ikke ha det slik i 2018. Vi har tapt kampen tror jeg.

Fabian Stang forlater politikken

Mandag 4 juni

Fabian Stang (62) gir seg i politikken. – Jeg har bestemt meg for at jeg ikke stiller som ordførerkandidat i Oslo, sier han.

Fabian Stang var ordfører i Oslo fra 2007 til 2015.

Etter valgnederlaget høsten 2015 har han tvilt og tenkt og både stengt døren og åpnet den igjen, for at han kan bli Høyres ordførerkandidat i hovedstaden også ved kommunevalget neste høst.

– Vil prioritere familien. Nå er beslutningen tatt.

– Jeg har bestemt meg for å prioritere familie og ikke politikk i fremtiden og jeg har derfor meldt til leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, om at jeg ikke er aktuell som partiets ordførerkandidat ved kommunevalget neste år, sier Stang til VG.

– Jeg har tenkt mye på dette om dagen. Alt har sin tid, og nå går jeg videre i livet. Skulle jeg gjort en god jobb som ordfører, ville jeg måtte bruke så mye tid at det ville vært uforenlig med familielivet, blant annet nå som vi har tatt ansvar som fosterforeldre for en liten søt jente. Da må det gå foran, sier Stang.

– Nå begynner en ny epoke i livet. Jeg ønsker Oslo Høyre alt vel og regner med at de finner en meget god ordførerkandidat som kan bidra til at vi får skiftet ut byrådsleder Raymond Johansen og hans byråd. Jeg skal gjøre mitt, sier Stang.

– Fabian har vært en folkekjær politiker fordi han er glad i folk.

Min kommentar til dette er :

Ja, Fabian Stang var veldig populær og ukontroversiell. Han var litt for konfliktsky mener jeg. Han kunne ha gjort mer. Nå stemmer jeg ikke Høyre, men jeg har ganske stor respept for Stang. Men han har et greit ettermæle.

Datoen bestemt, 4 juni: Slik stenges Oslo sentrum for biltrafikk

Lørdag 2 juni 2018

Mandag blir det full stans for gjennomkjøring i Oslo sentrum.

Nå blir det enda vanskeligere å kjøre bil i sentrumsgatene i Oslo. Fra mandag av innfører nemlig byrådet sitt helt nye kjøremønster, som Nettavisen omtalte tidligere i mai. Målet er å redusere bilkjøringen og gjennomkjøringen i sentrum.

Datoen er nylig bestemt, og det det blir nå satt opp skilt for det nye kjøremønsteret. Poenget er å stenge Fridtjof Nansens plass foran rådhuset for all biltrafikk, med unntak av varelevering til bedriftene på plassen.

– Endelig får vi et nytt bilfritt oppholdsrom midt i byen. Det er utrolig å tenke på at denne plassen var full av parkeringsplasser. Det er mye bedre at dette byrommet fylles med sitteplasser, blomster, uteservering og byliv, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG)

Mandag stenges også Rådhusgata for gjennomkjøring over Christiania torg, med unntak av rute- og turisbusser som kan passere over plassen.

Min kommentar til dette er :

Mikropartiet MGD (Det grønne partiet) har fått for stor makt. I 2015 fikk de 8.1% oppslutning. Nå bestemmer de i realiteten for mye og ødelegger byen. Vi har et parlamenarisk system som er gått ut på dato. Det ikke bare byrådet som sliter med mikropartier. Vårt Storting har samme problem. De som har bil blir straffet med bomringer og andre avgifter, nå skal altså Oslo sentrum bli stengt for dem. Dette er ikke 2018 vi lever i tydligvis!

Skole måtte avslutte eksamen på grunn av varmen

Onsdag 30 mai 2018

Ledelsen ved Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad valgte i ettermiddag å stenge deler av skolen på grunn av varmen og dårlig luftkvalitet, skriver Fredriksstad Blad. Foreldrene fikk beskjeden tolvtiden onsdag. Rektor ved skolen, Monica Häckert bekrefter overfor Fredriksstad Blad at ledelsen måtte stenge deler av skolen.

Skolen ble stengt midt under eksamen for skolens tiendeklassinger.

– Vi har et dårlig ventilasjonsanlegg som vi har ventet på å få byttet ut. I dag gikk det ikke lenger. I et av rommene var det 30 celcius grader, og i andre var det enda varmere. Verneombudet mente at det var uforsvarlig for lærerne å undervise, sier Häckert til VG.

Varmen skal fortsette

Hetebølgen som har herjet i store deler av landet ser ikke ut til å ta slutt m, men det skal bli noe mildere over helgen.  Häckert forteller at det har vært vanskelig hele denne varmeperioden, men at det i dag ble for mye.

– De to neste dagene skal det være alternativt undervisningsopplegg. Til uken er det meldt rundt 20 grader. Det skal vi tåle, men det toppet seg i dag, sier hun.

Varmerekord i Bergen

På forhånd var det varslet at onsdag ville bli en svært varm dag over hele Sør-Norge, og meteorologene knyttet spenning til om det skulle bli Oslo eller Bergen som først brøt 30 graders målet.

– Ny varmerekord for mai er satt i Bergen, foreløpig 30,5 grader. Varmeste noen gang i Bergen er 31,8 grader i juli 2003, skriver Meteorologisk institutt

Min kommentar til dette er :

Vi opplever at kulden begrenser oss om vinteren, vi opplever visst det samme om sommern også. Vi er ikke forberedt på på hverken vinteren eller sommeren her i landet. Skoler i dette landet er som regel gamle og trenger mye vedlikehold som myndighetene ikke gir i statsbudskjettene år etter år. Vi er verdens rikeste land, men har ikke råd til å oppgradere skoler, offentlige bygninger og andre bygg som eies av staten. Dette er det heller ikke politisk flertall til å gjøre noe med.

Vi skriver 2018 i øyeblikket og vi må bare godta at vår regjering ikke gjør noe med dette i den stortingsperidoen.

Vil stanse salg av engangsgriller

Onsdag 30 mai 2018

Norsk brannvernforening mener ekstrem tørke og totalforbud mot åpne flammer i mange områder også bør føre til stans i salg av engangsgriller.

Ekstremt tørre forhold i nesten hele Sør-Norge har allerede ført til flere skogbranner. Nå er tiden inne for å kose seg med kald mat dersom man er på tur i naturen, mener Norsk brannvernforening og oppfordrer næringslivet til å ta ansvar og stanse salget av engangsgriller.

– Om det er mulig å få til, ville det vært strålende at man fra Trøndelag og sørover unngår å selge engangsgriller en periode fremover, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening til P4.

Han får støtte av avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hun sier det er viktig at alle nå tar et ansvar for hindre flere skogbranner.

– Det aller viktigste er at folk som allerede har kjøpt engangsgriller ikke finner på å bruke dem ute i naturen, sier til radiokanalen.

Rema 1000-butikken på Ulsrud i Oslo har fått ros fra brannvesenet for at den allerede tatt ansvar og stanset salget av slike griller, skriver Dagbladet. Med en beliggenhet like ved Østmarka og populære Ulsrudvann er det mange som handler der før turen går opp i skogen.

På pallene med engangsgriller i butikken er det hengt opp lapper med teksten: «Det er innført totalforbud mot åpen ild i nærheten av skog og mark. Derfor har vi besluttet her på Rema 1000 Ulsrud å stoppe salg av engangsgriller midlertidig.»

– Vi tenkte at vi like gjerne kan stoppe dem som har tenkt å fyre opp engangsgrillen i marka. Folk får klare seg med kald mat i marka i disse dagene, sier kjøpmann Morten Wiik til avisen.

Min kommentar til dette er :

Når det er så tørt så er forbud greit.  Vi må ha en ansvarlig omgang av brannfarlige engangsgriller. Det er ikke så mange dager i året vi har så godt vær, så mange vil nok ikke ta dette alvorlig. De er mer opptatt av å ha det hyggelig.

Politiker Carl I. Hagen(FRP) anmelder politiker Lan Marie Nguyen Berg(MDG) til politiet

Mandag 28. mai 2018

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) anmeldes av Fremskrittsparti-veteran Carl I. Hagen for grov miljøkriminalitet i Indre Oslofjord.

Hagen hevder at forurenset masse rant ut i Bestumkilen da massene ble mellomlagret på land under arbeidene med et nytt ro- og kajakkanlegg.

– Kriteriene var helt klare. Massene skulle tas opp på en lekter og fraktes til et deponi, sier Hagen til TV 2.

Hagen forteller til VG at han ønsker at miljøbyråden blir etterforsket på lik linje med privatpersoner og private bedrifter.

– De har gitt pokker i en tillatelse de selv har søkt om. Stikk i strid med søknaden og tillatelsen fra Fylkesmannen, sier en opprørt Hagen til VG.

Fremskrittspartiet skriver i en pressemelding søndag kveld:

«I et møte avholdt 22. november i fjor ble den antatt ulovlige håndteringen av massene diskutert. Deltakere på møtet var blant annet ansatte hos Bymiljøetaten. Der kom det frem at grunnlaget for å utsette Oslos innbyggere for uakseptabel forurensningsfare ved å ikke frakte massene på lekter, var blant annet «at prisen på dette er vesentlig høyere enn transport på land».»

Min kommentar til dette er :

Marie Mguyen Berg har som leder av miljøbyrådet og er ansvarlig for at det utføres grundige og ansvarlige miljøvennlige prosjekter. Når hun ikke gjør dette, må noen stoppe henne. Carl I. Hagen gjør rett i å anmelde henne!

Norsk syriafarer vil hjem til Norge

Mandag 28. mai 2018

Den norske/syriiske Aisha Shezadi (26) ber Utenriksdepartementet om hjelp til å komme hjem til Norge. I et håndskrevet brev levert til Utenriksdepartementet forteller kvinnen at hun befinner seg i en flyktningleir nordøst i Syria, og at hun «frykter å bli tvangssendt tilbake til» Den islamske staten (IS). Det skriver Klassekampen.

Shezadi og hennes tunisiske ektemann var del av en gruppe som flyktet fra IS i Eufratdalen sør for Raqqa i fjor høst, angivelig på grunn av innbyrdes konflikt og drap IS-krigerne imellom. Aktivistene Erling Folkvord og Johan Petter Andresen fra organisasjonen Solidaritet med Kurdistan møtte Shezadi tidligere i mai. Etterpå hadde nordmennene ett helt klart inntrykk av at hun fremdeles forsvarer IS, og at hun ikke angrer. Aktivistene mente da likevel at hun bør få bistand fra Norge.

Leiren er ikke et blivende sted for noen, og myndighetene i Nord-Syria ønsker heller ikke å beholde utenlandske statsborgere der. Her må Norge ta ansvar, fastslår Folkvord. Pressetalsperson for UD, Guri Solberg, uttaler på generelt grunnlag at «utenrikstjenesten har svært begrensede muligheter for å yte noen form for bistand til norske borgere som reiser inn eller oppholder seg i Syria».

Min kommentar til dette er :

Vi ser en forverring av hvem som  får hjlelp av norske aktivister, det er forkastelig at denne kvinnen skal få noen som helst hjelp fra Norge. Hun er en IS hjepler og hun forvarer IS og er dermed en terrorist. Vi skulle ha en streng innvandringspolitikk, men etniske nordmenn saboterer dette i stor skala. Jeg vil ikke at Norge skal engasjerere seg i denne saken!

Oslo: Gjenkjente gutter fra bilinnbrudd – ble slått

Torsdag 24. mai 2018

En person er slått på Furuset i Oslo, etter at han gjenkjente to tre mindreårige gutter som brøt seg inn i biler i natt, opplyser politiet. Fornærmede tok kontakt med de tre før volden, og de mistenkte gjerningsmennene løp fra stedet. Politiet har nå kontroll på samtlige, som også mistenkes for å ha stjålet en BMW i natt.

Min kommentar til dette er :

Vi ser en forverring av den generelle sikkerheten, med voldelige barn og ungdom som ikke har noe annet å gjøre annet enn voldsgjerninger. Dette vil bare bli verre fordi det ikke er satt av penger nok til barne og ungdomsabeid, ikke bare pengermen de jobber feil også. Fritidsklubber og skolefritidsordningen er redusert over mange år, og dermed har de ikke noe sted å være.

Jernstolper settes opp rundt Slottet

Torsdag 24 mai 2018

Sju år etter det verste terrorangrepet på norsk jord i fredstid, skal de kongelige eiendommene endelig sikres.

Regjeringen bevilget 140 millioner kroner over årets statsbudsjett for til å gjennomføre sikringstiltak på de kongelige eiendommene, og nå starter arbeidene med de første tiltakene, ifølge Aftenposten. Prosjektet har en totalramme på 592 millioner kroner over fire år. Det er Slottet som koster desidert mest å sikre mot terrorhandlinger.

Rundt hele slottseiendommen skal det plasseres ut korte jernstolper. Enkelte steder vil det bygges murer og gjerder. Jernstolpene skal være fastmontert, men enkelte steder vil det være mulig å heve og senke dem. Hensikten er å sørge for bedre kontroll med hvem som kommer inn på eiendommen.

– Det er viktig å påpeke at Slottsparken fortsatt er åpen. Vi ønsker definitivt ikke å stenge folk ute, tvert imot. Vi ønsker å invitere folk inn, sier sikkerhetssjef Lars Ivar Frøystad.

I tillegg til de ordinære overføringene til Kongehuset på rundt 200 millioner kroner årlig, har regjeringen bevilget flere titalls millioner kroner til terrorsikring siden 2014. En stor andel av pengene er blitt stående ubrukt. Slottet medga overfor NTB i fjor at sikringsarbeidet gikk tregt i startfasen, men at det da hadde fått god framdrift.

Tiltakene som skal gjennomføres, er i samsvar med anbefalingene i en sikkerhetsanalyse Politidirektoratet gjorde på oppdrag fra Justisdepartementet etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.

Bakgrunnen er behovet for økt sikkerhet rundt private og offentlige bygg og virksomheter med høy nasjonal- eller symbolverdi etter terrorhandlingene. Dette er et stort og omfattende prosjekt. Prosjektet kom i gang med sikkerhetsvurderingen i overgangen 2011/2012. Analysen som danner grunnlaget for det videre arbeidet, var ferdigstilt i desember 2015, sier Frøystad.

Målet er å være ferdig med sikkerhetstiltakene i 2021.

Min kommentar til dette er :

Utryggheten brer seg utover landet, og nå er det Slottets tur. Vi har muslimer i Norge som kan komme til å å utføre terror. Sist gang var det en etnisk nordmann, men fremtiden er er nok islamsk terror. Islam er en voldelig ideologi som ikke er kompatibelt med vestlige menneskerettigheter eller samfunn. I Islam har du ingen verdi hvis du ikke har gått på koran-skoler og går i moskeen jevnlig. Derfor er Islam farlig og opphavet til mange terroristangrep i nyere tid.

1 2 3 4 9