Norge registrerer laveste kvartalsfødselsrate siden 1985

Onsdag 23. mai 2018

Færre fødsler og flere dødsfall har resultert i at den laveste fødselsraten i 33 år er registrert i Norge for de tre første månedene av 2018.

Men befolkningen i landet vokser samlet som et resultat av innvandring, nyhetsbyråer NTB rapporter.

Netto migrasjon til Norge i første kvartal i år var 5.500, men netto endring i befolkningen som følge av fødsler og dødsfall var bare 1700, ifølge tall fra SSB. Det sammenligner med 2400 i 2017 og 3.500 i 2016.

Tallet for netto migrering var et resultat av totalt 13 300 innvandringer i landet minus 7 800 emigrasjoner.

De 5.500 tallene er 1000 færre enn for tilsvarende periode i 2017.

Nesten en tredjedel av de totale nettomigrasjonene består av syriere, med 1600 personer som kommer fra det krigsherede Midtøsten-landet.

Rundt 400 personer kom fra hver av Polen og Litauen, mens Eritrea og India bidro med henholdsvis 300 og 200 personer.

Norges totale befolkning ved utgangen av første kvartal 2018 var 5.302.778, opp med 7.159 siden begynnelsen av året.

Med en vekst på 1.910 var Akershus fylket med den største befolkningsøkningen i landet. Det skyldes først og fremst at folk flytter til området fra andre deler av landet, skriver NTB.

Oslo vokste i befolkningen med 1 267, men i motsetning til Akershus skyldes det hovedsakelig en relativt høy fødselsraten, med fødsler som oversteg dødsfall med 1 142. Men det er fortsatt lavere enn et tidligere SSB-estimat på netto 8000 fødsler årlig for hovedstaden.

Fem fylker – Sogn og Fjordane (-161), Hedmark (-100), Finnmark (-73), Oppland (-30) og Telemark – så en nedgang i befolkningen i første kvartal.

Min kommentar til dette er :

Kvinner velger utdanning og karriere enn å føde barn. Kvinner velger å ha sin første fødsel senere. Vi bor i et høykostland, og derfor trenger du utdanning for å få en høy lønn. Derfor, etter tre eller fire generasjoner i fremtiden, vil vi se at etniske nordmenn er i minoritet i vårt eget land. Heldigvis er jeg så gammel at jeg får anstendig alderdom.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *