Kunnskapsminister Jan Tore Sanner: Skal løfte elevene som har svakest utgangspunkt

Mandag 4 juni 2018

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) erkjenner at hverken nåværende eller tidligere regjeringer har lykkes med å løfte alle i skolen. Neste år kommer han med en egen stortingsmelding om hvordan elevene med svakest utgangspunkt skal løftes.

Tallet på elever som faller ut av videregående går sakte nedover, men utgjør fortsatt hovedbekymringen for kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). I tillegg ser han at en del elever blir hengende etter nærmest fra dag én i de første skoleårene. Nå tar skolestatsråden og Høyre-nestlederen mål av seg til å bli politikeren som fikk til sosial utjevning og løftet alle elevene i den norske skolen.

Statistisk sentralbyrå har beregnet at elever med foreldre som kun har grunnskoleutdanning har 40 prosentpoeng lavere sannsynlighet for å gjennomføre videregående skole sammenlignet med en elev som har foreldre med mastergrad. Dette eksempelet bruker Sanner for å illustrere forskjellene i barnas utgangspunkt før de begynner i barnehage og skole.

– Skolen må løfte alle elever, uavhengig av hvor mye utdanning foreldrene deres har. Her er ikke den norske skolen god nok. Fremdeles ser vi at elevenes muligheter påvirkes for mye av foreldrenes bakgrunn, utdanningsnivå og hvor i landet de går på skole, sier Sanner til VG.

– Sosiale forskjeller som går i arv til elever er påpekt i skolen i årtier. Hvorfor skal vi tro at akkurat du får gjort noe med dette?

– Fordi vi har bestemt oss for at vi skal lykkes. Vi må lykkes med dette. Venstresiden har kun vært opptatt av å snakke om skatt når de har snakket om sosial utjevning. Men det er barnehagene og skolene som er de viktigste arenaene for dette. Flere skoler har vist at det er mulig å løfte også de med et tøffere utgangspunkt enn andre. De har funnet nøkkelen. Disse må vi lære av, svarer Sanner.

– Vi må tenke mer helhetlig og bli mer bevisste på hvordan vi kan lage et godt og inkluderende tilbud for barna. Vi skal ha trygge skolemiljøer og gode barnehager der barna trives, og mangfoldet blir verdsatt. Barn og unge har forskjellige behov, og det finnes ikke bare ett svar på hvordan vi skal få barna til å mestre og lykkes, sier Sanner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *