Kronprins Haakon skal hjelpe Norge inn i FNs sikkerhetsråd

Fredag 22 juni 2018

NEW YORK, Norge ønsker seg en plass i FNs beste selskap. Derfor har utenriksministeren tatt med kronprinsen til New York.

– For meg er det fint å kunne være med å bidra til denne kampanjen. Jeg har jobbet som goodwill-ambassadør for FNs utviklingsprogram i 14 år, og sett hvordan FN fungerer på landnivå, og sett hvilket bra arbeid som gjøres der for å få til ting som bedre utdanning, bedre helse og å bekjempe fattigdom, sier kronprins Haakon til avisen VG i rosehagen utenfor FN-bygningen på Manhattan.

Han har tatt turen over sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Fredag kveld amerikansk tid holder Norge lanseringsfest i FNs hovedkvarter for sitt kandidatur som medlem i FNs sikkerhetsråd fra 2021 til 2022. En fest kronprins Haakon altså skal kaste glans over.

Lang valgkamp

Norge konkurrerer mot Irland og Canada om en av to ledige plasser. Valgkampen pågår helt til alle FNs medlemsland skal stemme over kandidatene i 2020. Utenriksministeren mener det er viktig for Norge å få en plass i det gode selskap, for å kunne fortsette vårt arbeid innenfor felt som fred og forsoning og det norske havinitiativet.

Hun våger likevel ikke å garantere at kampanjen blir en suksess.

– Vi har formidabel motstand i Canada og Irland, og vi tenker også likt om en del spørsmål, men gjennom 70 år har vi vært en tydelig politisk og økonomisk støttespiller for FN. At vi har vært for en regelbasert verdensorden, for utvikling og for humanitær bistand er viktig for vårt kandidatur. Vi har et langt freds- og forsoningsarbeid som mange har merket seg, sier Eriksen Søreide, som også tror Norges støtte til en reformering av FN vil telle positivt.

Kronprinsen trekker frem at de tingene Norge er opptatt av internasjonalt, som fattigdomsbekjempelse og utdanning, samsvarer helt med det FN er opptatt av.

– Det er faglig forankret og veldig troverdig. Nå har også regjeringen lansert mye rundt hav, påpeker han, og legger til at han tror Norges muligheter for å bli valgt inn er gode.

For å få til det må Norge sanke stemmer fra de 193 medlemslandene. Små og store land teller likt. Eriksen Søreide trekker frem land i Afrika og små øystater når VG spør hvem som må overbevises for at Norge skal få nok stemmer.

– Vi har generelt hatt et sterkt engasjement over lang tid overfor land i Afrika. Det er naturlig fordi vi har et sterkt partnerskap med mange land der. Men vi jobber også med små øystater, som er viktige med tanke på vår havsatsing. I tillegg til europeiske land og egentlig generelt de landene der vi tenker at vår agenda er viktig.

– En del kritikk mot FNs sikkerhetsråd går på at de fem faste medlemmene med veto-rett har for mye makt og at det ofte blir et slags «råd» som ikke får utrettet stort fordi disse landene ofte er uenige. Hva tenker du om det?

– Det er en helt reell problemstilling i dag at Sikkerhetsrådet er veldig polarisert. Det er vanskelig å få til samlende løsninger med konsensus, men det vi har sett de siste årene er at det er ikke bare de fem faste medlemmene som bestemmer. Vi ser i stadig større grad at det går an å engasjere de ikke-permanente medlemmene, sier utenriksministeren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *