Islam fører til terrorisme

Selvfølgelig henger islam og terror sammen. Bare vurder følgende forhold: Terroristene selv er dypt overbevist om det. De bruker Koranen og henvisninger til profeten Muhammed for å begrunne sine handlinger. De dreper i islams navn.

Selv om terroristene skulle ta feil i sin tolkning av islam, er det islam som motiverer dem. Om vi derimot peker på islam alene som den største trusselen mot vår sikkerhet, vil vi trolig øke sannsynligheten for terror – om enn marginalt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.