FNs torturkomité: For mye isolasjon i norske fengsler

Fredag 18 mai 2018

FNs torturkomité kritiserer den høye bruken av isolasjon i norske fengsler, særlig når det gjelder psykisk syke fanger.

Fredag 18 mai kom torturkomiteen med sin rapport om hvordan Norge etterlever FNs torturkonvensjon.

Komiteen er særlig uroet over den utstrakte bruken av isolasjon, både når det gjelder varetekt fanger og innsatte. Bruken har økt, og det finnes heller ingen grense for hvor lenge en fange kan holdes isolert. Det er kritikkverdig, konstaterer komiteen i rapporten.

En svært høy andel av fangene har psykiske problemer og får ikke riktig helsehjelp, heter det i rapporten. Også den høye selvmordsraten blant varetekt fanger vekker uro.

Ifølge FN er det særlig personer som er frihetsberøvet, som står i fare for å bli utsatt for umenneskelig eller nedverdigende behandling. Dette gjelder særlig folk i politiarrest, fengsel og forvaring, og pasienter under tvungent psykisk helsevern.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *