All discrimination against Norwegians must end

Tuesday, November 13, 2018

by Vidar Kleppe
Former parliamentary deputy and political deputy for Democrats in Norway

In Norway, in fact, individuals can receive refugee grants in both primary and secondary schools pursuant to Section 4A-1 of the Education Act, – if you are a foreign national who has been granted asylum in Norway and sits on the Norwegian school bench. The sooner one begins to educate after you come to Norway, the longer one can receive and receive a refugee grant – which is commonly referred to as the gold scholarship with a value of over 100 thousand kroner a year.

If a refugee, for example, has received asylum in Norway, begins education in Norway within three years of reaching Norway, he or she may receive a gold scholarship for a period of three years. If one begins education within four years of coming to Norway, one may receive a gold scholarship for two years. If one is in regular upper secondary education that they are entitled to after the education act, a special treatment that does not Norwegian students receive – is that the financial support the refugee receives is converted into a gold grant.

Figures in NOK based on the teaching year 2018-2019 then give the foreign national who has received asylum in Norway a total of 108 250 (12756 dollars) kroner annually in refugee / gold grants.

This shows that the parliamentary parties discriminate between Norwegian students and provide unfair special arrangements for foreign nationals who have been granted asylum in Norway. I am therefore a strong opponent of a Norwegian education system that does not provide Norwegian youth who take education, equal financial rights through equal fellowships – like foreign nationals who have been granted asylum in Norway.

Unfortunately, only the Democrats of the parties in Norway say no to it: Economic discrimination of Norwegian youth who receive education – and who do not receive a gold scholarship of more than 100,000 kroner (11800 dollars) annually – such foreign nationals who have been granted asylum in Norway do.

National Insurance

I find it furthermore highly immoral and wrong that promoting people without affiliation to Norway can get far better economic conditions than Norwegians who have paid into national insurance through a long – and often tense life. It is a big political scandal that refugees who are allowed to stay in Norway are entitled to a 40-year income in the National Insurance Scheme – with all rights from the first day.

Democrats believe that the citizens of the country, those who have struggled, who have been injured, those who have been injured in the workplace must also be entitled to good pensions and benefits from the National Insurance Scheme. Therefore, of course, the Democrats will still fight for the elderly in Norway. They will be able to enjoy their many years of contributions. This discriminatory policy of the parliamentary parties over the Norwegians in the National Insurance must expire as soon as possible.

In my opinion, it is clear that Norwegian elderly and disabled people and women deserve far better benefits from national insurance than newly arrived refugees. This must end – and it must be cleaned up as soon as possible. Enough is enough!

Kjære nye landsmenn: Ikke prakk Allahs åk på oss

Mandag 12 november 2018

Til deg som er kommet til landet vårt med en muslimsk tro og kultur, og som ofte gir uttrykk for å bli krenket. I Norge har vi en kristen arv. Derfor korset i flagget vårt.

Vi har rett til å si hva vi mener her. Vi har oppnådd mye når det gjelder kvinner og menns rettigheter, og likeverd. Vi har demokrati og folkestyre. Vi har rett til å tenke og tro hva vi vil. Vi er stolte av vår humanistiske arv og vår kristne arv, selv om mye kan klandres kirken opp gjennom århundrene. Vi har intet prestestyre eller tankepoliti.

Vi er forbi den mørke middelalderen med overtro, kirkemakt og elendighet. Opplysningstiden forandret vår tenkemåte. Den var frigjørende i forhold til kirken og forståelsen av vår plass i universet, men det kostet! Vi kan rette stjernekikkerten mot himmelen: Vi ser både soler, planeter og måner, og mye mer, og vi tør nå å si hva vi ser uten å risikere livet.

Men nå blir det klarere og klarere at noe er i ferd med å skje, føler mange!
Vi merker at en del av våre nye «landsmenn» ikke respekter vår kultur og vår væremåte, men bare later som. Mange nordmenn opplever at muslimer er nedlatende til oss vantro, og tilkjennegir en omvendt form for fremmedfiendtlighet i forhold til samfunnsdebatten ellers. Vi kommer til å havne i helvete.

Stadig hører vi at muslimer blir krenket over nordmenns manglende respekt for Islam og deres kultur, og at vi krenker profeten. Dette er en snedig måte å oppnå en offerrolle på. Noen sier, kanskje med rette, at det er en utspekulert og kalkulert form for hersketeknikk, og at det er en innlært krenkelse, og ikke ekte følt.

Det er ingen menneskerett å bli krenket, og ingen har hevd på å bli krenket. At Ola og Kari Nordmann blir krenket og såret over det de opplever, har vi ikke hørt så mye om. Noen innvandrere krenker oss og våre verdier fordi de forventer at vi skal tilpasse oss dem og deres kultur og religion uten motforestillinger. De har søkt tilflukt og beskyttelse, og det har de fått. Men de er ikke fornøyd:

Er det da så rart at mange nordmenn opparbeider en motvilje, en motreaksjon og irritasjon, og føler seg utnyttet og krenket? Men mobbing og hatytringer er ikke måten å reagere på!

Terrorister og fanatikere har latt seg lede av forskjellig tankegods, og har stedvis forårsaket mye elendighet, ja rene helveter på Jorda. Religionen og politiske retninger har inspirert dem til grusomheter. Vi har vår Breivik, men han er ikke bevis på at noen kan klistre terroriststempelet på resten av det norske folk. Vi kan heller ikke påstå at alle muslimer er terrorister. De fleste vil leve i fred og fordragelig, og vil ikke provosere noen.

For oss nordmenn er det skremmende å se bilder av fanatiske islamister, og verre er det når vi på hjemmebane opplever dem rope død og fordervelse over annerledes tenkende. Og truer med: Bare vent til Norge blir et muslimsk kalifat!

Mange «ekte» nordmenn føler engstelse, ikke først og fremst for hva ekstremister kan finne på, men for at vår, Ola og Karis, frihet vil bli innskrenket igjen: De frykter at en ny middelalder er på vei inn i landet. Sunn fornuft og opplysningstidens oppdagelser skal vi ikke vite om mer. Prestestyret er på vei tilbake i ny forkledning.

Det er som å gå bakover i historien. Det er Koranen som forteller hvordan verden ser ut. Demokrati, stemmerett for menn og kvinner, og like rettigheter for menn og kvinner er historie. De religiøse robotene har overtatt makten over tankene våre, og bestemmer hva det er lov å si og mene.

Er du blant dem som tiljubler dette? Er det dette du vil? Er det kalifatet du er ute etter? Og du forlanger å føle deg velkommen!

Hva flyktet du fra? Med patriarkalsk bestemt bagasje ser vi at mange jenter og kvinner kler seg opp i religiøse uniformer, ufrihetens drakter sett med våre øyne, men det er visst for å komme nærmere Gud. Det synliggjør i hvert fall hvem som har makta. Dette er noe nytt for oss, og vi tenker: De kunne vært frie nå, både menn og kvinner, men de velger fortsatt fysisk, psykisk og religiøs ufrihet. Og den vil noen også prakke på oss.

Vi lurer igjen på hvorfor du kom, og hvorfor du flyktet når møte med frihet og vår kultur kan såre deg sånn med våre krenkelser. Det kan virke som om du ikke vet at vi er kommet til 2018 ifølge vår tidsregning her i Norge, 1440 etter den islamske kalenderen.

De fleste som kommer til Norge som flyktninger, har flyktet fra land med diktatur og med religiøs og politisk undertrykking.

Da er det smakløst og uhøflig, for å bruke en litt avdempet språkbruk, å fronte den religionen og politikken som er årsak til flukten. Mange vil med rette spørre seg om hvorfor du kom. Du burde respektere det samfunnet du er kommet til, og ikke provosere fram motvilje i folket og samtidig legge skylden på det nye landets innbyggere.

Det er ingen som hindrer deg i å tilbe din gud hvis du gjør det i ditt hjem. Det er når du forlanger «særfordeler» i det offentlige rom, er avvisende til andre mennesker med begrunnelse i religionen, og utstråler forakt, og likevel forventer å bli respektert, at mange mener at nok er nok, og at du bør ta skreppa på ryggen og dra hjem til der du kom fra, for å bruke et folkelig uttrykk. Blir det for risikabelt, kan du prøve å finne et annet lykkeland. Valget er ditt. Men: Hvorfor kom du?

Alle som kommer til Norge på redelig vis, og som er åpen i forhold til den norske kulturen, skal bli tatt imot på best mulig måte. Vi vil gjøre vårt beste for at de skal trives og integreres så godt vi kan, men mye er opp til dem som kommer.

Mange nordmenn blir engstelige og usikre på hva islam egentlig er for noe. Noen muslimer hevder at islam er fredens religion, men i virkeligheten ser vi det motsatte. Det er stor uenighet om hvem som tolker Koranen riktig, og hvem som har rett til å føre arven etter Muhammed videre.

For utenforstående virker det ikke som om toleransen for annerledes tenkende er særlig utviklet. Sett fra utsiden, er inntrykket i høy grad en fryktkultur. Det er først når meningene til annerledes tenkende er kneblet at freden kan senke seg over marken. Noen er pisket til lydighet, noen er henrettet for konvertering, andre for blasfemi, andre igjen for at de kunne for lite av den «fullkomne» boka de burde leve etter.

Jeg tror ikke de fleste som regner seg som muslimer, har lest det som står i Koranen og tilhørende skrifter, men godtar det de får høre i moskéene.

Hvis du, som muslim, vil ha meg til å tro at Koranen er sannhetens evangelium, og at Muhammed var gitt fullkommen kunnskap og var ufeilbarlig, krenker du min forstand og rett til å tenke som jeg selv vil. Du er i Norge nå, og her har vi lov og rett til å pirke borti alle vedtatte sannheter både om religion og annet, også om Islam, Muhammed og Koranen. Vi har heldigvis vært igjennom opplysningstidensom fremhevet fornuftensom rettesnor for alle forhold i tilværelsen. Opplysningstidenhadde sine røtter i det vitenskapelige verdensbildet på 1600-tallet. Naturvitenskapen kom med andre forklaringer på naturfenomener enn dem kirken hadde stått for, og kirken mistet derfor mye av sin makt. 1536 komreformasjonentil Norge. Med den ble det enkelte menneske mer og mer gitt mulighet til selv å tolke Bibelen. Humanismenog renessansen ga inspirasjon til reformasjonen.

Muhammed levde fra ca. 570 til 8. juni 632 på Den arabiske halvøy. Dette var før humanismen, renessansen, reformasjonen, opplysningstiden, den franske revolusjonen og fremveksten av demokratier som vårt. At Muhammed i tiden han levde, var gitt fullkommen kunnskap og var ufeilbarlig, overgår de fleste ikke-muslimers sunne fornuft.

Jeg har lov til å hevde meningene mine om dette spørsmålet. Om du da kommer med at du blir krenket, er det helt greit. Dersom du mener at din følelse av krenkelse bør føre til at jeg må straffes, oppfatter jeg ikke det som noe annet enn en utspekulert form på hersketeknikk. Er du ikke enig med meg, er det helt greit, men uenigheten går begge veier. Du har ikke enerett på sannheten, eller på å føle deg krenket, selv om du tror det selv. Du krenker meg i minst like stor grad. Kanskje blir vi sittende på samme celle og får mulighet til å snakke sammen. Hvem vet!

Det eneste som kan føre til en forsoning mellom muslimer og annerledes tenkende, og muslimer i mellom, er en muslimsk reformasjon uten blodsutgytelser, forhåpentligvis, og en fordypning i det som har skjedd i verden utenom det tilstivnede muslimske univers. Kanskje isen vil smelte.

Gi alle muslimer retten til selv å tolke Koranen og Muhammed sett med vår tids kunnskap og med sin egen sunne fornuft, uten å risikere livet. Tro og tvil må kunne gå hånd i hånd!Humor og selvironi må bli som ekstra krydder på maten! Da er det håp!

«Skal det ingen ende ta?» stod det i et debatt-innlegg i Klassekampen tirsdag 6. november i år etter løslatelsen av en blasfemi-dømt kristen kvinne i Pakistan. Tusenvis av fanatiske demonstranter tok til gatene i Lahore på grunn av løslatelsen. De ville ha henne dømt til døden.

Ja, det store spørsmålet er: Skal det ingen ende ta?  Nå må muslimene forstå at vi lever i år 2018, snart 1400 år etter Muhammeds død.

Norway is on its way down on the best pension scheme

Tuesday, October 23, 2018


An average Norwegian employee can wait for a pension of only half of his salary, according to a recent Mercer report.

According to the report from the Melbourne Mercer Global Pension Index, quoted by Dagens Næringsliv, an average Norwegian employee can expect a pension of 48.8 percent of the salary.

“I think this is something most people have not brought with them, and I think it’s a challenge that there are also not so many who are interested in getting it,” says Per Myklestu, CEO of Mercer Norway.

Tor Sydnes in the pension management and consulting company Gabler emphasizes that this applies to the private sector, not the public sector.

“The figure they refer to, that an average detector can wait about 49 percent of his salary in retirement seems reasonable,” says Sydnes.

It is the scheme of occupational pensions through an employer, who is not obliged to pay more than two percent of the salary for retirement, which means that Norwegian retirees get worse than in other countries, writes Dagens Næringsliv.

The survey ranks the pension scheme in 34 countries based on more than 40 criteria. Norway falls in 2018 from fourth place to sixth place, behind Denmark, Sweden and Finland.

Mari (32): – They would observe me and my boyfriend at night

Thursday, September 6, 2018


Mari Storstein (32) works as a documentary director.

She has a job, a girlfriend to come home to and a family she loves. A small detail separates Mari from the rest of the population. She sits in a wheelchair.

But this little difference has led Mari to create many challenges.

Mari suffers from spinal muscle atrophy and has had help from the public as long as she can remember.

At the age of 18, she was granted user-assisted personal assistance (BPA) for the first time. A scheme that allows Mari to organize and manage her assistants, something she is very pleased with.

Fight for help

When Mari was 26, she moved to Lillehammer to take further education. She began documentary film registry, and after completing studies, she decided to move home to St. Hanshaugen in Oslo, the district she has grown up in and is familiar with. But the welcome home was not quite the way she had hoped.

For almost a year, she had to fight to get back the help she’s totally dependent on. Mari needs assistance around the clock, and the district wanted to reduce her hourly rate at night. They wanted to check if the need was the same, something Mari’s eyes are strange as she has had the same need throughout her life.

This is BPA

BPA stands for user-controlled personal assistance.
The arrangement entails that the user himself is to be the workforce for his personal assistants and decide what the person needs help with and when it is to be given.
The municipality pays the assistants.
In 2015, the right to BPA was statutory. The legislation states that the municipalities must ensure “necessary health and care services”.

Sources: Norwegian Handicap Association, Ministry of Health and Care.

But that was the way they wanted to control the need for Mari to rage.

– They would come home to me and observe me and my girlfriend repeatedly over a period of two weeks. They wanted to see how much help I needed, says Mari to TV 2.

The argument for the district was that Mari had now a boyfriend. The district meant, according to Mari, that he would be a security. But Mari will not be dependent on her boyfriend.

She explains that she felt at a pressure and that the district threatened to remove her hours if she denied the visit.

She decided to fight the district. The 32-year-old was in a number of meetings and was able to document the assistant’s need with medical certificate and documentation from Ullevål Hospital, Physical Therapist and Employer. And not least – find out how she experiences her everyday life.

– It should count high. Who knows his life better than himself? An observation for a day or a week will not give a complete picture of my life and my need. No days are the same, she says.


Felt offended

Mari felt disturbed and violated by the request for the bedroom visit.

“I do not know if anyone else would have accepted it. It seems like we who are in a wheelchair will require less and expect less than others. That we have a lower value. It is not desired and expected in 2018, she says.

Helleland supports mobile phone-free schools

Wednesday 5 september 2018

‘’Some Norwegian schools have introduced a mobile phone ban.I want to raise a ban as a national matter,” said Linda Hofstad Helleland of Høyre (H), Minister for Children and Equality,to Adresseavisen newspaper on Monday.

Hoeggen Youth School was the first school in Trondheim with a mobile-free zone two and a half years ago.The school has since reported positive experiences among students with more movement and socialising. Bleker High School in Asker has, in turn, introduced a mandatory locking of mobile phones in lockable bags.

In Norway, it is up to the individual school how the mobile is used, but Helleland wishes to raise a mobile ban as a national case.

“I am concerned that all young people should have the opportunity to attend the school during the day and have the least disturbances. Experiencing a few hours a day that is mobile-free is very important. In a few years we will see the effect of mobile usage that is happening now, and I’m afraid of what we , may see,’’ she said.

Helleland is concerned about the impact social media can have on young people.

“We are seeing an extreme pressure on how to expose oneself and to what they are exposed.Before it was the teacher or neighbour who was the role model, now there are Kardashians and the bloggers. It’s very important that the schools talk about this,’’ she said, and emphasised that a national ban is not dealt with in government.

Mahad Mahamud back in Norway

Wednesday 5 september 2018

Mahad Mahamud is back in Norway after being transported from Iceland.

 

He was refused Norwegian citizenship last year, but has appealed.

According to TV 2,Mahamud was met by the Police Immigration Unit (PU) when he arrived at Gardermoen on Monday, but was released after two hours of interrogation at the airport.

‘’It’s great to come home again.I will fight in the court of law to win back my passport and my identity,” said Mahamud to TV 2.

He chose to leave Norway in October last year, when UNE refused to grant
him citizenship as Mahamud’s lawyer,Arild Humlen, demanded. He has since obtained new evidence in the matter.

The plan for Mahamud was to travel to Canada, but he became stranded in
Iceland,seeking asylum there instead. He recently had his application rejected and was thus sent to Norway.

The appeal case concerning the citizenship begins in Borgarting Court of Appeal on 15 October and is scheduled to last one week.

Mahad Mahamud came to Norway as a 14-year-old in 2000, and received Norwegian citizenship in 2008.He went to court against the state when the citizenship was revoked last year when the Immigration Directorate received information in March that it is likely that Mahamud is from Djibouti and not from Somalia, as he claims. With the recall of citizenship, he also had to finish his job as a bio engineer at Ullevål Hospital.

My comment on this :

He has a sweet setup in Somalia where he come from he says. So we send this liar to Somalia no matter what. Somalia must do something, not we!

The Norwegian food group Norgesgruppen hoped in the first half of the year

Thursday 30th of August


Phase after the first six months of the year shows that the grocery giant accounted for NOK 42.7 billion.

Norgesgruppen increased turnover by 2.4 per cent in the first half of the year. Total revenues totaled NOK 42.7 billion, up from NOK 41.7 billion last year.

Operating income also improved by NOK 1.62 billion, compared to NOK 1.39 billion in the same period last year.

It shows the company’s fresh half-yearly report, which was announced Wednesday afternoon.

The company reports that the operating margin (EBIT) is 3.8 per cent in the first half, compared to 3.3 per cent at the same time last year.

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) fell by NOK 254 million to NOK 2.44 billion, the annual report shows. The reason for this is, among other things, that the company made larger property sales last year.

“In addition to major transactions on property sales, earnings in the first half of 2017 were affected by structural changes in Dagrofa,” the company writes in the report.

The company writes in the report that dividends of NOK 16 per share have been paid during the period. Earnings per share in the first half ended at NOK 30.2 per share.

grocery Growth

The Norwegian group’s grocery chains increased sales by 2.3 per cent in the first half of the year. The overall growth in the grocery industry was 2.0 percent, analyst Nielsen reported in July.

“Effective operations and strong chain concepts help keep the market margins stable despite strong price competition and low market growth,” Norgesgruppen writes in the report.

As E24 has written earlier, the particular sales share of supermarkets has fallen steadily in recent years. In July it became known that the Norgesgruppen-owned Meny lost 0.4 per cent of the market share in the first half, compared to the same period last year.

Norgesgruppen describes in the profit and loss report that this is due to the fact that the chain has closed down two of its stores.

My comment on this is:

It’s our food we’re talking about! What makes us survive for a while down here on earth. Norgesgruppen is not alone in the Norwegian market. All food barons are multimillionaires. That companies will be on multimilliaries on sale, giving them power in our community system, giving them the ability to decide on range and price.

I live in the poverty line here, and have almost nothing left after the food is paid for the month. It costs so much that more increases will pull me off this planet!

Permanent physician(GP) was fired for spiral denial

Sunday, August 26, 2018


This is not just about me privately, but applies to many doctors, says doctor Katarzyna Jachimowicz.

A Catholic obstetrician in Telemark lost her job because she for conscientious reasons refuses to put a spiral on women. Now the matter will be brought before the Supreme Court.

– I’m an optimist. I think the Supreme Court will confirm the last verdict from the Court of Appeal, “says doctor Katarzyna Jachimowicz to NTB.

In May 2011, Jachimowicz received a job as a GP in Sauherad municipality in Telemark. During the interviewing hours, she had informed of the conscience reservation, which meant that she reserved herself against injecting a spiral to women.

The county governor of Telemark instituted a lawsuit against Jachimowicz in February 2014, and in January the following year, the Norwegian Board of Health and Welfare stated that she had no access to reserve.

She went on leave on April 1, 2015 and has since worked as a doctor at Telemark Hospital. The municipality terminated her statutory agreement on 3 December of the same year.

– violates human rights

Jachimowicz has been aware that the conscience reservation entered into the agreement she had with the municipality, and thinks the resignation is invalid.

– The termination was unfair and violates human rights. If I had thought differently, I would never have gone to the point.

“I deeply disagree with the termination and believe we must respect human rights in Norway,” said Jachimowicz.

She filed a lawsuit against the municipality in 2016, but lost the case in Aust-Telemark District Court in February 2017. She appealed to the Agder Court of Appeal, which in November reversed the verdict. The case will appear in the Supreme Court on 28 August and will last for three days.

“In our opinion, it is very important to establish that there is a degree of freedom of conscience. The general medical regulations introduce a total ban – there is no flexibility, says Jachimowicz’s defense attorney Håkon Bleken to NTB.

– There may be situations where freedom of conscience is not in place, for example, for health reasons in a specific case. But this is a total ban that is very unreasonable and that is what we will have tried and that is the most important thing in this case, “says Bleken.

Principal matter

The majority of the Court of Appeal found that the statutory regulations must be interpreted in accordance with the European Human Rights Convention.

This means that a GP with conscience can not lose the job simply because he reserves the right to inject a spiral as long as it does not go beyond the patient’s ability to get a spiral from another doctor.

In the judgment it is pointed out that about 30 percent of all GPs in Norway do not inject a spiral, but handle it in the same way as Jachimowicz by referring patients to another doctor.

Katarzyna Jachimowicz himself does not have the ability to insert a spiral and emphasizes that the case concerns far more doctors than just her.

“This is not just about me privately, but applies to many doctors and is therefore a matter of principle,” she says.

Court of Human Rights

Attorney Håkon Bleken draws a parallel to the law of ritual circumcision of boys, which he thinks is designed in a good way. It states that as long as it does not lead to an irresponsible offer, consideration should be given to the freedom of conscience of doctors.

If the municipality wins the Supreme Court, Jachimowicz is considering bringing the case to the European Court of Human Rights.

1 2 3 5