Kjære nye landsmenn: Ikke prakk Allahs åk på oss

Mandag 12 november 2018

Til deg som er kommet til landet vårt med en muslimsk tro og kultur, og som ofte gir uttrykk for å bli krenket. I Norge har vi en kristen arv. Derfor korset i flagget vårt.

Vi har rett til å si hva vi mener her. Vi har oppnådd mye når det gjelder kvinner og menns rettigheter, og likeverd. Vi har demokrati og folkestyre. Vi har rett til å tenke og tro hva vi vil. Vi er stolte av vår humanistiske arv og vår kristne arv, selv om mye kan klandres kirken opp gjennom århundrene. Vi har intet prestestyre eller tankepoliti.

Vi er forbi den mørke middelalderen med overtro, kirkemakt og elendighet. Opplysningstiden forandret vår tenkemåte. Den var frigjørende i forhold til kirken og forståelsen av vår plass i universet, men det kostet! Vi kan rette stjernekikkerten mot himmelen: Vi ser både soler, planeter og måner, og mye mer, og vi tør nå å si hva vi ser uten å risikere livet.

Men nå blir det klarere og klarere at noe er i ferd med å skje, føler mange!
Vi merker at en del av våre nye «landsmenn» ikke respekter vår kultur og vår væremåte, men bare later som. Mange nordmenn opplever at muslimer er nedlatende til oss vantro, og tilkjennegir en omvendt form for fremmedfiendtlighet i forhold til samfunnsdebatten ellers. Vi kommer til å havne i helvete.

Stadig hører vi at muslimer blir krenket over nordmenns manglende respekt for Islam og deres kultur, og at vi krenker profeten. Dette er en snedig måte å oppnå en offerrolle på. Noen sier, kanskje med rette, at det er en utspekulert og kalkulert form for hersketeknikk, og at det er en innlært krenkelse, og ikke ekte følt.

Det er ingen menneskerett å bli krenket, og ingen har hevd på å bli krenket. At Ola og Kari Nordmann blir krenket og såret over det de opplever, har vi ikke hørt så mye om. Noen innvandrere krenker oss og våre verdier fordi de forventer at vi skal tilpasse oss dem og deres kultur og religion uten motforestillinger. De har søkt tilflukt og beskyttelse, og det har de fått. Men de er ikke fornøyd:

Er det da så rart at mange nordmenn opparbeider en motvilje, en motreaksjon og irritasjon, og føler seg utnyttet og krenket? Men mobbing og hatytringer er ikke måten å reagere på!

Terrorister og fanatikere har latt seg lede av forskjellig tankegods, og har stedvis forårsaket mye elendighet, ja rene helveter på Jorda. Religionen og politiske retninger har inspirert dem til grusomheter. Vi har vår Breivik, men han er ikke bevis på at noen kan klistre terroriststempelet på resten av det norske folk. Vi kan heller ikke påstå at alle muslimer er terrorister. De fleste vil leve i fred og fordragelig, og vil ikke provosere noen.

For oss nordmenn er det skremmende å se bilder av fanatiske islamister, og verre er det når vi på hjemmebane opplever dem rope død og fordervelse over annerledes tenkende. Og truer med: Bare vent til Norge blir et muslimsk kalifat!

Mange «ekte» nordmenn føler engstelse, ikke først og fremst for hva ekstremister kan finne på, men for at vår, Ola og Karis, frihet vil bli innskrenket igjen: De frykter at en ny middelalder er på vei inn i landet. Sunn fornuft og opplysningstidens oppdagelser skal vi ikke vite om mer. Prestestyret er på vei tilbake i ny forkledning.

Det er som å gå bakover i historien. Det er Koranen som forteller hvordan verden ser ut. Demokrati, stemmerett for menn og kvinner, og like rettigheter for menn og kvinner er historie. De religiøse robotene har overtatt makten over tankene våre, og bestemmer hva det er lov å si og mene.

Er du blant dem som tiljubler dette? Er det dette du vil? Er det kalifatet du er ute etter? Og du forlanger å føle deg velkommen!

Hva flyktet du fra? Med patriarkalsk bestemt bagasje ser vi at mange jenter og kvinner kler seg opp i religiøse uniformer, ufrihetens drakter sett med våre øyne, men det er visst for å komme nærmere Gud. Det synliggjør i hvert fall hvem som har makta. Dette er noe nytt for oss, og vi tenker: De kunne vært frie nå, både menn og kvinner, men de velger fortsatt fysisk, psykisk og religiøs ufrihet. Og den vil noen også prakke på oss.

Vi lurer igjen på hvorfor du kom, og hvorfor du flyktet når møte med frihet og vår kultur kan såre deg sånn med våre krenkelser. Det kan virke som om du ikke vet at vi er kommet til 2018 ifølge vår tidsregning her i Norge, 1440 etter den islamske kalenderen.

De fleste som kommer til Norge som flyktninger, har flyktet fra land med diktatur og med religiøs og politisk undertrykking.

Da er det smakløst og uhøflig, for å bruke en litt avdempet språkbruk, å fronte den religionen og politikken som er årsak til flukten. Mange vil med rette spørre seg om hvorfor du kom. Du burde respektere det samfunnet du er kommet til, og ikke provosere fram motvilje i folket og samtidig legge skylden på det nye landets innbyggere.

Det er ingen som hindrer deg i å tilbe din gud hvis du gjør det i ditt hjem. Det er når du forlanger «særfordeler» i det offentlige rom, er avvisende til andre mennesker med begrunnelse i religionen, og utstråler forakt, og likevel forventer å bli respektert, at mange mener at nok er nok, og at du bør ta skreppa på ryggen og dra hjem til der du kom fra, for å bruke et folkelig uttrykk. Blir det for risikabelt, kan du prøve å finne et annet lykkeland. Valget er ditt. Men: Hvorfor kom du?

Alle som kommer til Norge på redelig vis, og som er åpen i forhold til den norske kulturen, skal bli tatt imot på best mulig måte. Vi vil gjøre vårt beste for at de skal trives og integreres så godt vi kan, men mye er opp til dem som kommer.

Mange nordmenn blir engstelige og usikre på hva islam egentlig er for noe. Noen muslimer hevder at islam er fredens religion, men i virkeligheten ser vi det motsatte. Det er stor uenighet om hvem som tolker Koranen riktig, og hvem som har rett til å føre arven etter Muhammed videre.

For utenforstående virker det ikke som om toleransen for annerledes tenkende er særlig utviklet. Sett fra utsiden, er inntrykket i høy grad en fryktkultur. Det er først når meningene til annerledes tenkende er kneblet at freden kan senke seg over marken. Noen er pisket til lydighet, noen er henrettet for konvertering, andre for blasfemi, andre igjen for at de kunne for lite av den «fullkomne» boka de burde leve etter.

Jeg tror ikke de fleste som regner seg som muslimer, har lest det som står i Koranen og tilhørende skrifter, men godtar det de får høre i moskéene.

Hvis du, som muslim, vil ha meg til å tro at Koranen er sannhetens evangelium, og at Muhammed var gitt fullkommen kunnskap og var ufeilbarlig, krenker du min forstand og rett til å tenke som jeg selv vil. Du er i Norge nå, og her har vi lov og rett til å pirke borti alle vedtatte sannheter både om religion og annet, også om Islam, Muhammed og Koranen. Vi har heldigvis vært igjennom opplysningstidensom fremhevet fornuftensom rettesnor for alle forhold i tilværelsen. Opplysningstidenhadde sine røtter i det vitenskapelige verdensbildet på 1600-tallet. Naturvitenskapen kom med andre forklaringer på naturfenomener enn dem kirken hadde stått for, og kirken mistet derfor mye av sin makt. 1536 komreformasjonentil Norge. Med den ble det enkelte menneske mer og mer gitt mulighet til selv å tolke Bibelen. Humanismenog renessansen ga inspirasjon til reformasjonen.

Muhammed levde fra ca. 570 til 8. juni 632 på Den arabiske halvøy. Dette var før humanismen, renessansen, reformasjonen, opplysningstiden, den franske revolusjonen og fremveksten av demokratier som vårt. At Muhammed i tiden han levde, var gitt fullkommen kunnskap og var ufeilbarlig, overgår de fleste ikke-muslimers sunne fornuft.

Jeg har lov til å hevde meningene mine om dette spørsmålet. Om du da kommer med at du blir krenket, er det helt greit. Dersom du mener at din følelse av krenkelse bør føre til at jeg må straffes, oppfatter jeg ikke det som noe annet enn en utspekulert form på hersketeknikk. Er du ikke enig med meg, er det helt greit, men uenigheten går begge veier. Du har ikke enerett på sannheten, eller på å føle deg krenket, selv om du tror det selv. Du krenker meg i minst like stor grad. Kanskje blir vi sittende på samme celle og får mulighet til å snakke sammen. Hvem vet!

Det eneste som kan føre til en forsoning mellom muslimer og annerledes tenkende, og muslimer i mellom, er en muslimsk reformasjon uten blodsutgytelser, forhåpentligvis, og en fordypning i det som har skjedd i verden utenom det tilstivnede muslimske univers. Kanskje isen vil smelte.

Gi alle muslimer retten til selv å tolke Koranen og Muhammed sett med vår tids kunnskap og med sin egen sunne fornuft, uten å risikere livet. Tro og tvil må kunne gå hånd i hånd!Humor og selvironi må bli som ekstra krydder på maten! Da er det håp!

«Skal det ingen ende ta?» stod det i et debatt-innlegg i Klassekampen tirsdag 6. november i år etter løslatelsen av en blasfemi-dømt kristen kvinne i Pakistan. Tusenvis av fanatiske demonstranter tok til gatene i Lahore på grunn av løslatelsen. De ville ha henne dømt til døden.

Ja, det store spørsmålet er: Skal det ingen ende ta?  Nå må muslimene forstå at vi lever i år 2018, snart 1400 år etter Muhammeds død.

Those who are socially isolated are at greater risk of dying of a cardiac arrest or a stroke

Monday, November 12, 2018

Research has long shown that those who are lonely or living in social isolation are at greater risk of having strokes or heart problems. But there may be other things than the loneliness that constitutes the danger, according to a new Finnish study, writes research magazine.no.

Overweight and smoking explained the heart problems, not loneliness. It is still true that those who feel lonely or living in social isolation are more prone to stroke or cardiac arrest than the rest of the population. But 85 percent of this increased danger can be explained by things we already know is bad for the heart.

It may be that they alone suffer from sickness overweight, smoke, have low education and low income or another chronic illness that causes them to suffer from bad health. Solitude comes only in addition to all this. This is the conclusion of a new study in the scientific journal Heart, writes the Norwegian research magazine.

The researchers have used information from a major British health survey called BioBank. Half a million brits between 40 and 69 years were followed for about seven years. They had to answer the questionnaire and go through health checks. 10 percent of them lived in social isolation, while 6 percent were lonely. Only one percent were both.

“It’s good for your health to have social support from a boyfriend or other people who are in a similar situation to you. Socially isolated or lonely individuals may not have this kind of support, “says Christian Hakulinen to the news magazine Time, cited by Research.no. He is a professor of psychology at the University of Helsinki and is the lead researcher of the new study.

There is a big difference in feeling lonely and being socially isolated, according to the researchers. You can feel lonely even if you participate in a lot of social activities and get clean down by visiting and it is possible to live social isolation without feeling lonely. Some thrive best alone, they strike.

Those of the study participants who said that they rarely or never had anyone they could trust and felt lonely, categorized researchers just as – lonely. But for the researchers to say that you lived in social isolation, you had to live alone, visit family and friends less than once a month and do not attend regular social activities during a regular week. It can be anything from handball training to a regular meeting with the quiz team or the book club, writes Research.no.

Although the Finnish researchers believe that most of the increased risk lonely and isolated to have heart problems is due to other things, isolation appears to be a danger signal in itself.

Those who are socially isolated are at greater risk of dying of a cardiac arrest or a stroke, according to the study. Especially if they had a blow earlier. Here, the researchers found that some of the increased dangers could be due to overweight or chronic illness, but the social isolation itself remained an important risk factor. It may be because the insulated does not have anyone to lean on when things go wrong, writes Research.no.

“It may be that those who feel lonely have a social network they can start after they get sick. But people who are socially isolated do not have this type of network, “says Hakulinen to Time.

Muslim mob destroyed Jewish memorial at Speakers Corner

Saturday, November 10, 2018

These days, memory events have been held in connection with Jewish persecution during World War II many places in the world. Recently, a small group of English Jews would remember not only the Holocaust, but also the many Jews who through the story were murdered and massacred by Muslims. They gathered on the symbol of freedom of expression in London, Speakers Corner, but they did not get there.

A large group of Muslims quickly gathered around the few Jews. Something called “Death to the Jews.” An older man ruled out loud that the Holocaust had taken place.

When a young Jew began to read the long list of Muslim assaults against Jews, from the Prophet Muhammad, the beast had 900 Jews in Medina in 627 and 90 in Khaybar the following year, until 1967 when two Jewish families were slaughtered in Tripoli, at least 18 Jews became killed in Libya by a raging Muslim mob, and 57 Jews were killed in Syria, the threats were so severe that the Jews had to give up.

The video below shows what happened. Around 5 minutes inside the video, you can see how Muslims disturbed memory celebrity.

The United Kingdom rejects Asia Bibi to avoid hampering the Muslim environment

Saturday, November 10, 2018

British authorities have rejected the Christian Pakistani Asia Bibi’s desire to come to Britain, allegedly to relieve certain environments in the country, and because of the fear of Muslim terror. This reports the Huffington Post.

Asia Bibi was accused of blasphemy, for drinking from the same cup of two Muslim women. She was acquitted of the Pakistani Supreme Court, but hordes of Islamists have subsequently taken to the streets and demanded that the woman be executed. This allows her and her family and lawyers to seek refuge in another country.

“I ask the UK’s prime minister to help us and, as far as possible, get us freedom, prayerful Ashiq Masih, Asia Bibi’s husband.

The British government has rejected the prayer from the family despite the fact that they have previously committed themselves and received large numbers of migrants who claim they are children from France as well as from refugee camps near Syria. All of these migrants, 100 percent, were Muslims, in the first half of 2018, when all Christians were rejected.

“I have been led to believe that the British government has concerns that her relocation to the UK would create security problems and turmoil among certain sections of society and would also be a security risk for British embassies abroad that could be the target of Islamist terrorists, said Wilson Chowdhry, chairman of the British Pakistani Christian Association.

Furthermore, he states that Asia Bibi and her family have decided to accept asylum from another western country. One of the Western leaders who has offered Bibi asylum in their country is Italy’s Interior Minister Matteo Salvini, who has promised to do everything he can to help the woman and her relatives.

Norwegian Chief of Staff in Congress

Monday, November 5, 2018

Norwegians do not understand how bad Washington works
People vote for Trump because they want a maniac that can kick down all trash cans in Washington.

WASHINGTON (Nettavisen): Hans Høeg (47) from Drammen is the first and only Norwegian with the title of chief executive officer in Congress. He has worked for five years for his close friend Republican Thomas Massie in the House of Representatives, and therefore knows a lot about what many of us Norwegians do not fully understand:

Why so many Americans want Donald Trump.

People in Norway do not fully understand that the United States is a federation of 50 states, where the central government under the Constitution really should not have so much to say, “he said.

Eventually, “Washington” has taken more and more power over the 320 million inhabitants of the various states, Høeg believes, while lobbyists have taken over the policy in a huge and ineffective management system.

“Norwegians simply do not understand how bad Washington works. The United States does not have a functioning democracy, “says Høeg.

Sprinkle the trash cans

“There are people from Washington telling you why you can not regulate the river over your land. People are so pissed off. Therefore, they will have a maniac that can kick down all trash cans in Washington.

“Did you mean to get Donald Trump chosen two years ago?”

“The system is such that the various representatives work mostly on behalf of themselves, so our primary task was to get Thomas re-elected in Kentucky. But he is Republicans, so you may say that.

Originally, Thomas Massie from Kentucky and Hans Høeg from Drammen were old college students from MIT, the Massachusetts Institute of Technology.

Refused to join

When Massie was elected to Congress in 2012, he would bring the Norwegian buddy to the staff of 20 people in the House of Representatives.

– I refused, of course. I could not talk about politics. But Thomas persuaded me, that’s why he wanted me, he said.

After five years in the center of power, Høeg has now resigned as chief of staff, but is still a consultant for the staff. At the same time, he writes book, in Norwegian, with the working title “A Norwegian in the House”.

Here he will tell how the lobbyists and the everlasting struggle for money to fund the next campaign control most of the policy in the world’s most powerful country.

House of Cards

“Life at Capitol Hill is really quite similar to the House of Cards. A colleague of mine said that the only difference is that in the House of Cards «there is actually a guy with a plan».

And this is what Americans have become more and more furious about, says Høeg. He points out that in Norway we mostly trust the politicians. We may disagree, but mostly we see that they are doing their best for countries and people.

– That’s not the way in the United States. In Kentucky you meet those who come to political meetings literally with high heels. The politicians have built up for many years. Many actually believe that the government is evil, that the government is evil, says Høeg.

And with such a point of departure, it is easy to think that Obamacare, for example, is really designed for the insurance industry, and that politicians are only looking to mingle their own cake.

Hillary’s forefront

Hans Høeg has an American mother and Norwegian father, and was even home in Norway the summer before the election in 2016. Then he said that Trump had to win. Not because people liked Trump, but because the predecessor of Hillary Clinton – who symbolized “Washington” – was so deep and so many.

And he saw how the polls in the New York Times and the like did not really capture the questions people of “bygda” (very small place) were concerned with.

“But now, as Trump is still being put to lies?”

– Yes. I myself have trouble understanding how the Conservative, Christian Right and Trump have found each other. He does not live after the ten commandments, just right. Yet they look at him as a kind of broadcast, I have heard people say that God would not allow Hillary to win.

Raised on Soprano

Hans Høeg also points out that Trump has actually carried out some things that the Republicans have been concerned with, for example, lower taxes.

“But when Trump is sitting in the night and twittering in the way, is it a conscious strategy?

Just “Twitter-Trump” are few who want to say so much about. But remember, he grew up in New York on a kind of Tony Soprano show. If someone offended you then you had to do everything to offend. And he is probably more calculating strategically than many think.

Just who wins on Tuesday, Høeg does not want to think so much about. He also does not believe that means so much. The grip to lobbyists will be no less anyway.

– A maniac in the White House

Even Hans Høeg has never voted for the Republicans. While the representative and study cameraman Thomas Massie belongs to a group commonly known as “libertarian conservatives” – who want as little state as possible.

“And originally, it was meant that the states should take care of the most necessary. Then it would not matter if there was a maniac in the White House, he says and laughs.

Islam Net rejoices to judgment in Strasbourg

Monday 29 October 2018

In Austria, a woman must pay a fine to say that the Prophet Muhammad was pedophile. The European Human Rights Court supports the verdict, Islam Net jubilees.

A blow to freedom of expression

Others are more critical. Advocate Vidar Strømme believes the sentence lowers the threshold for punishment against citizens who appear blasphemically.

“This is a blow to freedom of speech,” says Strømme to NRK.

The woman claimed that marriage showed that Muhammad was pedophile. She later received a fine of 480 euros plus costs for having come up with decreasing statements about religious teachings.

My comment on this:

Judgment is a blow to freedom of speech, A man marrying a 9-year-old can be called a pedophile of Western traditions. It is even so that Mohammad curtisied Aisha already when she was 6 years old. In Islamic writings, her name is so often prefixed by the title “the mother of believers”

The majority of traditional hadith sources indicate that Aisha was married to Muhammad at the age of six or seven, but she lived in the parents’ home for nine years, or ten according to Ibn Hisham, when the marriage was completed with Muhammad, when 53, in Medina

Sira of Ibn Ishaq edited by Ibn Hisham, says she was nine or ten years old at birth. The historian al-Tabari also says she was nine.

So we can surely conclude that the freedom to express itself has narrowed. Facebook has closed a bunch of pages critical of Islam. I was banned by Facebook for three days to refer to the embracing of the Third Kingdom in Islam and its consensus in the Balkans.

We shall not “bully” Islam uncritically and without foundation. But history is not to be hidden, nor is it going to be our traditions. We must be able to tell the story without being bullied by a minority. The story is there and is documented by Muslims.

Should we face this “multicultural” crush, which gives only limitations and deprives us of expressions?

The latest development

Sunday 28 October 2018

I have to thank my friends Ludwig and Lisa Kreitler for their support while I’m blocked on Facebook.

Facebook has become for Nazi on critical posts. They also block historical facts that are critical of Islam. It has disappeared several pages that are critical of Islam, entire groups are closed.

I am now on www.vk.com with my own name. On gab.ai, I’m nicknamed Munichmachine.

I urge you to register on these sites, there is no censorship.

I want to continue with the blog here, I am critical of the Norwegian system as well.

TOTALITARIANISM IN THE ISLAMIC WORLD

Saturday 27 October 2018

THE INFLUENCE OF NAZI GERMANY

NAZI QUOTATIONS ON ISLAM

ADOLF HITLER

“When the Mohammedans attempted to penetrate beyond France and into Central Europe during the eight century when they were driven back at battle of Tours.  Had the Arabs won this battle, the world would be Mohammedan today.  For theirs was a religion that believed in spreading the faith by sword and subjugating all nations to that faith.  The Germanic people would have become heirs to that religion.  Such a creed was perfectly suited to the Germanic temperament.”  Adolf Hitler quoted by Albert Speer, Inside the Third Reich, page 96.

“Had Charles Martel not been victorious at Poitiers, already, you see, the world had already fallen into the hands of the Jews, so gutless a thing Christianity! then we should in all probability have been converted to Mohammedanism, that cult which glorifies the heroism and which opens up the seventh Heaven to the bold warrior alone. Then the Germanic races would have conquered the world. Christianity alone prevented them from doing so.”  Adolf Hitler, August 28, 1942, midday from Hitler’s Secret Conversations, page 542)

“If a British statesman today demands that every problem concerning vital German interests should first be discussed with England, then I could make precisely the same claim and demand that every British problem must first be discussed with us. Admittedly, this Englishman would answer: Palestine is none of your business! But, just as Germany has no business in Palestine, so has England no business in the German Lebensraum! And if the problem is claimed to be a question of general rights, then I can only agree to this opinion if it were regarded as universal and obligatory. One says we had no right to do this or that. I would like to ask a counter-question: what right — just to quote only one example — has England to shoot down Arabs in Palestine, only because they are standing up for their home? Who gives England the right to do so?” — Adolf Hitler, Speech in Wilhelmshaven, Germany, April 1, 1939.

Palestine is at present occupied not by German troops but by the English; and that the country is undergoing restriction of its liberty by the most brutal resort to force, is being robbed of its independence and is suffering the cruelest maltreatment for the benefit of Jewish interlopers.  The Arabs living in that country would therefore certainly not have complained to Mr. Roosevelt of German aggression, but they are voicing a constant appeal to the world, deploring the barbarous methods with which England is attempting to suppress a people which loves its freedom and is merely defending it. … One fact is surely certain. In this case England is not defending herself against a threatened Arab attack, but as an uninvited interloper, is endeavoring to establish her power in a foreign territory which does not belong to her.” — Adolf Hitler, Speech Before the Reichstag, Berlin, Germany, April 28, 1939.

HEINRICH HIMMLER

“I hold all commanders and other SS officers, responsible for the most scrupulous and loyal respect for this privilege especially granted to the Moslems. They have answered the call of the Moslem chiefs and have come to us out of hatred for the common Jewish-Anglo-Bolshevik enemy and through respect and fidelity for he who they respect above all, the Führer, Adolf Hitler. There will no longer be the least discussion about the special rights afforded to the Moslems in these circles.”  Heinrich Himmler, on the formation of the SS Handshar (Muslim) Division, August 6, 1943.

Norway is on its way down on the best pension scheme

Tuesday, October 23, 2018


An average Norwegian employee can wait for a pension of only half of his salary, according to a recent Mercer report.

According to the report from the Melbourne Mercer Global Pension Index, quoted by Dagens Næringsliv, an average Norwegian employee can expect a pension of 48.8 percent of the salary.

“I think this is something most people have not brought with them, and I think it’s a challenge that there are also not so many who are interested in getting it,” says Per Myklestu, CEO of Mercer Norway.

Tor Sydnes in the pension management and consulting company Gabler emphasizes that this applies to the private sector, not the public sector.

“The figure they refer to, that an average detector can wait about 49 percent of his salary in retirement seems reasonable,” says Sydnes.

It is the scheme of occupational pensions through an employer, who is not obliged to pay more than two percent of the salary for retirement, which means that Norwegian retirees get worse than in other countries, writes Dagens Næringsliv.

The survey ranks the pension scheme in 34 countries based on more than 40 criteria. Norway falls in 2018 from fourth place to sixth place, behind Denmark, Sweden and Finland.

1 2 3 4 5 26